Post entry

Bioinvent köpvärd aktie

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Då var det dags för en liten sammanfattning avseende mina inlägg om Bioinvent. Att jag tycker aktien är köpvärd är väl rätt självklart annars hade jag inte skrivit dessa inlägg. Det jag tycker är intressant med Bioinvent är att de har många ben att stå på. Sen Oredsson tog över vd posten 2013 har de hänt en hel del, bolaget har rensat ut “dött kött” och gjort en strategiskt översyn över bolaget, sen dess har det blivit 3 nyemissioner (inräknat den som nyss är avklarad), min känsla var att Oredsson med flera trott att FIRST skulle gå att sälja in fortare för att få in mer löpande intäkter, då inget avtal skett vi även denna tredje nyemission viken jag tror är den sista(om man inte väljer att även gå in i senare faser med nuvarande kandidater utan partner) ser man även på hur mycket ledande personer ökat i denna nyemission så växer även min känsla på att detta var sista gången.

Företagsledning

Michael Oredsson(VD) hade innan 43000 aktier och efter 570 648 aktier.

Björn Frendéus(Chief Scientfic officer) hade innan 804 aktier och efter 311 974 aktier.

Per-Anders Johansson( Senior vp hade innan 250 300 aktier och efter 250 300 aktier.

Anna Wikenberg(Vp,Clinical development) hade innan 0 aktier och efter 231 348 aktie

http://bioinvent.se/about-bioinvent/management-team/

Kort fakta Bioinvent

Kassa ca:90 mkr

Antal aktier 162 918 961

Aktiekurs 2,23 kr

Börsvärde MSEK 378

3 projekt i klinik 2015

7 Partneravtal

Över 20 platformsprojekt 4 fas 1

Alltså den avslutade nyemission gör att bioinvent har kapital tills det kan vara dags att förhandla fram ett partneravtal för BI-1206 eller BI-505. Men det är rätt så mycket annat intressant som kan/kommer ske på vägen. Närmast har vi de egna projekten framtagna ur First/N-coder T-reg och TAM som är upp för någon form av avtal vilket enligt presentationer verkar bli med ett amerikanskt bolag i höst, väldigt intressant vad en upfront på ett sådant här avtal kan hamna. Det har varit en hel del uppköp inom immunonkologi i USA och man startade så sent som Q1 ett nytt samarbete inom immunonkologi med ett framstående biotech bolag i USA(vad och hur är inte kommunicerat). Bioinvent har haft ett högt tempo under Q1/Q2 med avtal för BI-1206, strategisk översyn av BI505, återlivat TB-403, inlät utökat samarbete med CRT gällande immunterapeutiska cancerläkemedel samt gjort en nyemission. Förhoppningsvis är tempot lika högt även resterande 2015..

Värdering

Jag har som sagt i tidigare inlägg försökt ge ett värde på vad jag anser Bioinvents projekt borde vara värda idag, se tidigare inlägg för mer information per projekt nedan,

Summering av Bioinvents portfölj

BI-1206 ca: 201-375 mkr eller 1,23-2,3 kr

N-coder ca: 200-400 mkr eller 1,23-2,46 kr

BI-505 ca: 146-300 mkr eller 0,90-1,84 kr

FIRST ca : 100-250 mkr eller 0,6-1,5 kr

TB-403 ca: 50-100 mkr eller 0,3-0,6 kr

Summa motiverad aktiekurs enligt mig idag är 4,28 kr-8,75 kr.

BI-1206

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-bi-1206

Precis när jag publicerade detta inlägg blev deras preklinska resultat publicerade i cancer cell, jag kan inte påstå att jag tycker detta fått vidare mycket uppmärksamhet men man är fortfarande i tidig fas, men har en fullt finansierad fas ½ studie i samarbete med CRUK som startar efter sommaren. Så här säger “Dr Emma Smith, senior science information officer at Cancer Research UK, said: "This exciting research has the potential to be a game-changer for people with white blood cell cancers that don't respond, or have stopped responding, to treatments like rituximab.“

http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/news-report/2015-04-14-new-drug-to-enter-trials-for-drug-resistant-blood-cancer-patients

BI-505

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-bi-505

Enligt senaste presentationerna verkar det som BI-505 kommer dra igång 2015 tidigare sagt 2016, vi väntar däremot på mer information hur finansieringens upplägget ser ut.

TB-403

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinventtb-403

Precis som ovan drar denna studie igång 2015, vi väntar däremot på studie upplägg och hur finansieringen ser ut, lär kommuniceras vilken vecka som helst.

N-coder

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinvent-n-coder

Får vi en milstolpsersättning nu i q2? Bayer projekten ser otroligt lovande ut, förmer information gällande N-coder projekten tipsar jag er att läsa på Avanza-forum.

FIRST

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-international/bioinventfirst

Om man tror på VD har vi ett avtal för T-reg i höst, Otroligt intressant projekt.

Som ja sa ovan har tempot varit högt nedan är de nyheter jag förväntar och hoppas på under resterande 2015.

Q2

Förväntas

- Mer info gällande studiestart för TB-403

- Hur finansieringen för BI505 ser ut

- Hur finansieringen för TB-403 ser ut

Förhoppningar

- Milstolpsersättning från ncoder

Övriga möten q2

- 11-13 maj BioTrinity UK kan komma upp en video så småningom

- 29-2 juni asco

- 8 juni småbolagsdagen

- 16-18 juni bio International

Q3

Förväntas

- Q2 res -15 - -20 mkr

- Studiestart för BI-1206

Förhoppningar

- Avtal FIRST/T-reg

- Milstolpsersätting N-coder

Q4

Förväntas

- Q3 -15 - -20 mkr

- Studiestart BI505

- Studiestart TB-403

Förhoppningar

- Milstolpsersätting N-coder

- Avtal FIRST/Tam

Övriga förhoppningar under året

- Mer info gällande nya samarbetet i USA

- BI-1206 utvecklas även för kombination med CD-38 antikroppar - besked om ny studie.

- Ytterligare studierför BI-505

- Fler indikationer för TB-403 (neuroblastom)

- Försäljning rättighet ögonsjukdommar (TB-403)

Tack för mig!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?