Post entry

BioInvent - intervju med VD

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

BioInvent har den senaste tiden levererat på en rad punkter i flera av sina projekt och det närmar sig nu rapport för det 4:e kvartalet (15:e feb). Man har sedan den viktigaste händelsen där man tecknade ett miljardavtal med läkemedelsgiganten Pfizer, i närtid även rapporterat kring att det kliniska projektet TB-403 beviljats särläkemedelsstatus för EU, samt att det samägda projektet TB317 avancerat till klinisk fas 1-2. Trots pärlbandet av viktiga nyheter så har marknaden, efter en kraftig uppgång med efterföljande rekyl, trevat sig fram med försiktighet. I samband med Bioinvents presentation (Aktiespararna) i Lund den 31:a januari, fick jag tillfälle att språka med VD Michael Oredsson. Här återges en sammanfattande version av det.

Fråga: Allt fler internationella investerare har nu tagit betydande positioner i bolaget, vad tror du behövs för att attrahera större investerare i Sverige?

MO: Många av de svenska fonderna har dragit ned sina investeringar inom biotech generellt är mitt intryck men vi har ändå några svenska större privata investerare i bolaget. De amerikanska investerarna och fonderna är otroligt kunniga och genomlyser ofta bolagen betydligt djupare, även om de använder publik information. Det finns gott om publik information att tillgå om man gräver lite.

Fråga: Hur aktivt arbetar du med svenska investerare kontra internationella? Bolaget bevakas ju i princip bara av en professionell analytiker (Klas Palin på Redeye).

MO: Man måste fokusera på både svenska och internationella investerare och jag lägger mycket tid på att åka till USA för att träffa bl. a olika investerare. Inom kort kommer som exempel LSA http://www.lifesciadvisors.com/about-us/, att släppa en analys på oss. LSA har troligen världens bredaste distribution av analyser inom området.

Fråga: Er informationspolicy har blivit mer återhållsam än tidigare och vid en avstämning med andra investerare kan jag märka en kritik kring det och kring att det skulle kunna kopplas till prissättningen av personaloptioner.

MO: Vi har mycket riktigt nu en mer återhållsam policy kring informationsåtergivningen, mer likt de amerikanska bolagen, men jag blev förvånad över att det uppfattats från vissa håll vara kopplat till optionsprogrammet. Programmet har under en tid legat på bordet för styrelsebeslut och av hänsyn till pågående förhandling kring Pfizeravtalet har det fått vänta.

Fråga: Hur ligger det till med samarbetet kring CAR-T med ett icke namngivet amerikanskt läkemedelsbolag?

MO: Vi har en dialog med dem och de är nöjda så här långt och det går bra. Arbetet har gjorts i Lund. CAR-T är ett riskfyllt område men det finns en del bolag som ex Novartis och Juno Therapeutics som ligger i framkant här och det är ett mycket spännande område, Vi har konfidentialitet kring programmet så jag kan tyvärr inte säga mer just nu.

Fråga: Hur ligger det till med THR317? Thrombogenics har precis startat sin fas 1-2. När kan vi förvänta oss att ni kommunicerar hur ni ämnar göra med er ägarandel?

MO: Det handlar om samma antikropp som TB403 fast I annan formulering och dos. Avtalet skrevs 2004 och gäller fortfarande. Avtalet innebär att vår partner äger 60% och vi 40%, Vii delar kostnader och driver gemensamt TB403 (i Thrombogenics fall via sitt dotterbolag Oncurious) medan Thrombogenics driver THR-317. Även THR-317 omfattas av avtalet men vi har inte investerat i utvecklingen inom oftalmologi. Vi har en aktiv, positiv diskussion med Thrombogenics kring hur BioInvent bäst ska tillvarata sin andel i projektet och jag var senast i Belgien för 2 v sedan och diskuterade saken med dem.

Fråga: Kan ni tänka er att göra avsteg från ert fokus inom immunonkologi i detta fall?

MO: Vi måste kunna tillvarata det värde för BioInvent som finns I detta projekt, men sen får vi återkomma till på vilket sätt det sker

Fråga: T-reg är ett hett område på den internationella biotechscenen. Du nämnde under presentationen att ni nu håller på att säkra upp patentsituationen för projektet och på så sätt bygga upp värden inför ett samarbetsavtal. När kan vi förvänta oss lite mer kommunikation kring detta projekt?

MO: Vi tycker att det bästa är att kommunicera vid rätt tidpunkt, när vi har data som vi känner är robusta och som vi kan stå för och där vi säkrat vår IP situation och kanske också säkerställt en betydande publikation, men vi har märkt ett stort intresse kring projektet. Vi har ju t ex kunnat visa större bolag en del av det vi gjort i projektet under konfidentialitet. Pfizer som ex valde ju att skriva ett avtal med oss kring TAM, men de har heller inget annat arbete inom TAM vilket de däremot har inom T-reg, OX40 och 4-1BB som exempel.

Fråga: Är ni öppna för att göra affärer kring T-reg i nuläget?

MO_: Vi är definitivt öppna för att göra affärer kring program som kommer från T-reg projektet men kommer att välja en tidpunkt när vi har bra data och en bra värdering. Projektet är brett och det är lite olika för att vi har dels OX40 och 4-1BB där vi har en mer traditionell läkemedelsutveckling I och med att vi har valt targets från start. Vi vill se nya, unika funktioner för antikroppar som binder till dessa targets och här samarbetar vi med Martin Glennies grupp på university of Southhampton. Vad gäller det stora T-reg projektet letar vi helt nya targets som antingen inte är kända alls eller där vi identifierar nya funktioner på targets som är kända sen tidigare., För att ta ett exempel, vill vi bland annat hitta antikroppar till targets som har högt uttryck på de regulatoriska t-celler och lågt uttryck på cytotoxiska t-celler som t ex CD8-positiva celler. Det är viktigt att hitta såna targets som inte exploateras idag. Hängslen och livrem alltså. Vi är mycket nöjda med den data vi sett så här långt i projektet._

Fråga: På vilket sätt kan avtalet med Pfizer påverka era affärsmöjligheter kring de andra projekten och kanske även plattformsavtal?

MO: När jag började som VD hade vi en annan strategi som mer fokuserade på att erbjuda våra plattformar n-CoDeR och FIRST till industrin, men det gav inte så mycket. I alla fall inte tillräckligt för att ha som första prioritet. Nu satsar vi mer på att utveckla egna läkemedel, alltså en drug development-strategi. Det vi alltså upptäckt är att vi kan skapa värde och göra bra affärer när vi har data inom projekt jämfört med att sälja en plattform och en teknologi för framtagande av kandidater. Pfizer-avtalet var ovanligt så till vida att Pfizer valde att skriva avtalet med oss utan att ha vi hade genererat data kring TAMs. Det är en mycket bra validering av hela vårt bolag och kring hur vi arbetar.

Fråga: Hur ligger det till med er kontraktstillverkning? Arbetar ni aktivt kring nya avtal?

MO: Vi har valt att inte lyfta denna del av vår verksamhet alltför mycket i vår kommunikation till marknaden eftersom vi märkt att det kan förvilla kring vårt verksamhetsfokus men den är i högsta grad aktiv. Den är framför allt mycket viktig för oss eftersom den sparar stora pengar och korta ned våra ledtider inom vår egen portfölj men den ger oss också möjlighet till intäkter genom att tillverka åt externa kunder.

//

Tidigare bloggar kring Bioinvent:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-tecknar-avtal-med-pfizer-vart-upp-till-500-musd-samt-royaltys

http://www.redeye.se/aktiebloggen/bioinvent-och-sprint-bioscience

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?