Post entry

BioInvent 2016

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunterapi är ett av de hetare områdena inom forskningen för närvarande de har skett mängder av affärer inom området 2015 och det finns inget som tyder på att det ska svalna 2016. Bioinvent med sin breda forskningsportfölj pågående partnerdiskussioner och att de redan bevisat att de kan skapa affärer runt sina projekt kommer rimligtvis värderas upp under 2016, om marknaden släpper taget om bolagets tidigare missar och värderar Bioinvent efter vart de är idag 2016.

Har i tidigare inlägg belyst varför jag tror Bioinvent står inför en uppvärdering. Tänkte i detta inlägg kort sammanfatta 2015 och hur jag ser på Bioinvent inför 2016.

2015 har enligt mig varit ett strategiskt år där man så smått börjat synliggöra värdena i sin forskningsportfölj, knutit viktiga samarbeten men samtidigt varit en avsaknad av större affärer runt sina projekt.

Höjdpunkter

- Avtalet med CRUK gällande BI-1206

- Publiceringen i Cancer Cell gällande BI-1206

- Upplevandet av TB-403

- Utökat samarbete med University of Southampton

- Car-T samarbetet med ett fortfarande okänt stort amerikanskt bioteknikbolag

- Utökad klinisk studie av BI-505 med möjlighet till kort väg för marknadsgodkännande

- Produktionsavtalet som visar att det finns extra möjligheter att påverka kassaflödet positivt

Vad man kunde gjort bättre

- Förseningen av BI-1206 studien (förseningar ogillas alltid)

- Försäljningen av sin del av ADC-1013(Såldes förvisso ej 2015 men värdet synliggjordes i år, kan möjligtvis finnas något värde kvar för Bioinvent)

- Nyemissionen blev onödigt lågt prissatt enligt mig, kanske pga insider ville köpa så mycket de kunde.

- Att man ej får lämna tydligare information kring N-coder avtalen

Senaste pm:et om Bioinvents forskningsportfölj http://bioinvent.se/media-centre/press-releases/release/?ReleaseID=3220D0082691D039

Sammanfattning över Bioinvent http://www.redeye.se/analys/userreport/bioinvent-bortglomt-men-ack-sa-intressant

Vad har vi då att vänta 2016

2016 ser ut att bli ett intensivt och spännande år för Bioinvent och det redan från 1 januari.

Av bolagets projekt som är på väg in i klinik(mer om dessa i länk ovan) väntas TB-403 studien starta upp i början av januari och BI-505 under Q1 2016. Båda dessa studier är öppna så de första resultaten väntas redan under året. För BI-505 ska en första utvärdering ske redan 100 dagar efter transplantation, målet är att redan efter positiva fas 2 data inleda en registreringsprocess. BI-1206 Bioinvents så kallade flaggskepp drar igång sin studie Q2 16. Denna studie är fullt finansierad av CRUK och drivs även utav dem vilket kan förklara den ”mindre” förseningen av starten. Här pågår även en preklinisk studie vid sidan om runt BI-1206 för kombination med CD-38 antikroppar.

Lyckade studieresultat är det som öppnar för marknadsgodkännande och partneravtal i framtiden för Bioinvent vilket krävs för att bolaget ska bli stort. Alla 3 kliniska projekt har man öppnat för att ta in partner efter nuvarande fas I/II studier. TB-403(samkörs med Thrombogenics) kan man dock tänkas ta hela vägen till marknaden själva. Även om möjlighet finns bör man inte anta några avtal runt de kliniska projekten före år 2017, ska vara BI-505 om man väljer att starta upp ytterligare kliniska studier.

Men marknaden gillar pengar på bordet före studieresultat Bioinvent är därför extra intressant utifrån den synpunkten då man redan är i konkreta förhandlingar rörande sina två större prekliniska projekt T-Reg och TAM(se länkar ovan) vilka framförallt T-Reg väntas avtal för i närtid(min förhoppning är januari senast februari).

Bioinvent har dessutom 7 partneravtal avseende sitt antikroppsbibliotek N-Coder(se länk ovan) där de idag pågår över 20 projekt varav några nu ser att avancerat framåt. Xoma har ett projekt(xoma358) som startat fas 2 som troligen kommer från N-coder facit får vi nog i nästa delårsrapport som kommer 17 februari. Även Bayer har ett projekt(Bay109) som startat fas 1 nyligen som troligen kommer från N-coder. Totalt är det idag 4 som är i klinisk fas och 5 som är i sen preklinisk fas. De finns alltså goda möjligheter till inte bara en utan flera milstonsbetalningar under 2016 och de från flera av bolagen man har samarbete med, Bayer är däremot den största partnern med flest projekt igång. Man har inte ännu under 2015 gått ut med någon större intäkt utifrån dessa avtal i höstas trodde Oredsson på intäkter under Q4.

2016 är ett år där Bioinvents 3 kliniska projekt får börja bekänna färg, samtidigt som det är ett år Oredsson måste bevisa för marknaden att han kan leverera bra avtal. 2015 fick vi ett avtal rörande N-coder. 2016 bör bjuda på avtal för både T-Reg och TAM samt förhoppningsvis något rörande N-coder(FIRST inräknat) då Bioinvents antikroppsbibliotek blir allt mer validerat. I och med detta bör vi även se en välförtjänt uppvärdering av bolaget.

Höjdpunkter 2016

- Avtal runt T-Reg projektet

- Avtal runt TAM projektet

- Framsteg i de egna kliniska projekten

- Nya avtal och framsteg runt existerande N-Coder avtal

- Tillräckligt starka fas 2 resultat för BI-505 för att inleda än registreringsprocess

Värderingsdiskussion

De är som alltid inte det enklaste att finna en skälig värdering av bioteknikbolag men jag anser alla fall Bioinvent vara lågt värderat och bland de mer intressanta i sektorn. Jag håller till stor del med i Redeyes senaste analys(se länk nedan). Ett grundvärde på 6,4 kr aktien är fullt rimligt med ett bull case på 14 kr. De stora idag rätt osynliga värdena i bolaget som motiverar en högre värdering kommer bli desto mer synliga under 2016 då tänker jag främst på kommande avtal runt T-reg och TAM i Redeys analys ges dessa ett potentiellt värde på 1,25 kr per projekt vilket ger ett motiverat värde på 8,9 kr aktien eller ca:140 % upp från dagens kurs.

Avtalen runt dessa kan såklart både ge mer eller mindre än 1,25 kr aktien men visar lite vad som idag ligger “dolt”. Även N-coder och avtalen där bör få mer utrymme då de går in i senare faser, likaså de kliniska studierna när resultaten börjar komma in.

Immunterapi är ett av de hetare områdena inom forskningen för närvarande de har skett mängder av affärer inom området 2015 och det finns inget som tyder på att det ska svalna 2016. Bioinvent med sin breda forskningsportfölj pågående partnerdiskussioner och att de redan bevisat att de kan skapa affärer runt sina projekt kommer rimligtvis värderas upp under 2016, om marknaden släpper taget om bolagets tidigare missar och värderar Bioinvent efter vart de är idag 2016.

Riskjustering

Man bör alltid riskjustera sin investering speciellt i bolag som inte går med vinst, Bioinvent har förvisso löpande intäkter från sina partneravtal runt N-coder och de rätt nya produktionsavtalet på 25 mkr men dessa intäkter ger idag inte full täckning, Bioinvent bränner ca 20 mkr per kvartal i nuvarande form. Vilket gör att nuvarande kassa(51 mkr 0930) är slut under Q216. Dröjer avtal runt T-reg och pengar från milstolpsersättning runt N-coder kommer man naturligtvis behöva ta in kapital från annat håll, man har mandat för en riktad emission, vilket säkerligen i så fall skulle gå mot USA där störst intresse från investerare funnits senaste halvåret och där man främst har riktigt sig mot. Man ska nog inte heller helt räkna bort att Bioinvent tar in pengar under 2016 även vid ett T-Reg och TAM avtal. Bioinvent har och bygger upp en stark forskningsportfölj och man har även som mål att starta egna kliniska studier utifrån T-reg vilket såklart kostar pengar, de pengar man tar in i så fall lär ske till en bra mycket högre värdering än man har idag. Men idag finns 163 miljoner aktier hänsyn tagen till en möjlig utspädning med 10- 20 % ger 16,3- 32,3 miljoner aktier till detta skulle påverka Redeyes idag motiverade värde från 6,4 kr- 14 kr till 5,3-12,7 kr grovt räknat. Självklart beror det på hur mycket pengar och till vilken värdering dessa tas in men bolagets värdering är rätt låg idag vilket som.

Källor

www.bioinvent.se

http://www.redeye.se/analys/today/bioinvent-produktionsavtal-vart-25-miljoner-kronor

https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1976410.html

” Svar under senaste Redeyes presentation angående kapitalsituationen Ungefär så här på Hallbergs (HealthInvests)? fråga om den finansiella situationen för Bioinvent i den ordning som följer:

-Inget behov just nu

-Mandat finns för riktad emission

-(lite osäker om det är ordagrant, men) "vi har goda möjligheter inkomst från Ncoder, produktion och avtal.”(skrivit av spook hill på ava forum)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?