Post entry

Bioinvent, Diamyd, Topotarget, Oasmia

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Nära förestående triggers ger spekulativt köpläge i de medicinska forskningsbolagen Bioinvent, Diamyd, Topotarget och Oasmia.

//Tillägg 11 juli 2012:

Sedan detta blogginlägg skrevs (4 juni 2012) har det kommit dåliga forskningsresultat om:

• Bioinvents anti-blodpropps-läkemedel TB402

• Topotargets anti-cancer-läkemedel Belinostat

• Diamyds anti-cancersmärta-läkemedel NP2 Enkefalin

• Bioinvents anti-åderförkalknings-läkemedel BI204

I samtliga fall har beskeden lett till stora nedgångar i bolagens börskurser vilket visar den höga risken det innebär att köpa aktier i medicinska forskningsbolag.//

//Tillägg 7 juni 2012:

Sedan detta blogginlägg skrevs 4 juni 2012 har Bioinvent 5 juni 2012 gett besked om dåliga forskningsresultat för bolagets antiblodpropps-läkemedel TB402: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/FB/5C/wkr0006.pdf

Efter beskedet har Bioinvent-aktien fallit kraftigt. När detta blogginlägg skrevs 4 juni 2012 låg Bioinvent-aktiens börskurs i 13,30 kr och sedan dess har den fallit med 63% till 4,94 kr i skrivande stund.

Kursnedgången lär ha förstärkts av att det samtidigt med de dåliga forskningsresultaten om TB402 kom dåliga nyheter om Bioinvents anticancer-läkemedel TB403. Tidigare har Bioinvent ingått samarbetsavtal med stora schweiziska läkemedelsföretaget Roche om TB403, men nu har Roche valt att avbryta det samarbetet vilket kan tolkas som att Roche inte ser någon potential med TB403. http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/FB/60/wkr0006.pdf//

//Tillägg 11 juni 2012:

För Bioinvent kvarstår dock bla anti-åderförkalknings-läkemedlet BI-204 (om vilket det ska komma forskningsresultat under q3/2012) och anti-cancer-läkemedlet BI-505 (som det också ska komma forskningsresultat om under q3/2012): http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2095975#msg14093691

Är man riskbenägen kan man ju därmed se det som spekulativt köpläge i Bioinvent-aktien vid nuvarande börskurs på 4,71 kr (på eftermiddagen mån 11 juni 2012) inför de två beskeden under q3/2012.

Nyhetsbyrån Direkt har talat med Bioinvents vd Svein Mathisen idag mån 11 juni 2012, och han säger att forskningsresultaten för BI-505 väntas i aug el sept 2012 och att forskningsresultaten för BI-204 väntas något innan dess. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1909716&source=

Han uppger även att misslyckandena med TB402 och TB403 gör att Bioinvent i högre grad än tidigare prioriterar att ingå samarbetsavtal med något stort läkemedelsbolag om BI-505. För BI-204 finns redan samarbetsavtal med amerikanska bolaget Genentech (dotterbolag till schweiziska läkemedelsbolaget Roche) för Nordamerika, men det är fortfarande öppet för nya samarbetsavtal om BI-204 utanför Nordamerika.

När medicinska forskningsbolag som Bioinvent ingår samarbetsavtal om sina läkemedel med stora läkemedelsbolag, brukar det leda till en stor engångsbetalning till forskningsbolaget vilket är positivt. Samarbetsavtalen brukar innebära att det stora läkemedelsbolaget får rätt att sälja läkemedlet i en viss region. Utöver engångsbetalningen brukar forskningsbolaget få en procentandel (10-20%?) av läkemedlets kommande försäljning.//

//Tillägg 12 juni 2012:

Bioinvent-aktien värd 15 kr enl aktiemäklarfirman Pareto-Öhman: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1909869&source=

Dvs ganska stor uppgångspotential jämfört med Bioinvents börskurs på ca 5 kr i skrivande stund (på eftermiddagen, tis 12 juni 2012).//

//Tillägg 29 juni 2012:

Idag (fre 29 juni 2012) presenterades dåliga forskningsresultat om Topotargets anti-cancer-läkemedel Belinostat: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=397216

Under den inledande börshandeln idag (fre 29 juni 2012) handlades Topotarget-aktien i som lägst 1,80 kr (-51% från gårdagens slutkurs).//

//Tillägg 3 juli 2012:

Idag (tis 3 juli 2012) presenterades dåliga forskningsresultat om Diamyds anti-cancersmärta-läkemedel NP2 Enkefalin: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1A/5D/A3/wkr0006.pdf

Under den inledande aktiehandeln idag (tis 3 juli 2012) handlades Diamyd-aktien i som lägst 5,95 kr (-44% från gårdagens slutkurs).//

//Tillägg 11 juli 2012:

Idag presenterades dåliga forskningsresultat om Bioinvents anti-åderförkalknings-läkemedel BI204: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1A/79/A8/wkr0006.pdf

Beskedet ledde till att Bioinvent-aktien hittills idag (tom ca kl 15) handlats i 1,80 kr som lägst motsvarande en kursnedgång med nästan 70% jämfört med gårdagens slutkurs.//

- - -

//Det ursprungliga blogginlägget://

Bioinvent, Diamyd, Topotarget, Oasmia

Nära förestående triggers ger spekulativt köpläge i de medicinska forskningsbolagen Bioinvent, Diamyd, Topotarget och Oasmia.

Dock är alla dessa aktier att betrakta som högriskplaceringar. Om tex de kommande beskeden om bolagens forskningsresultat blir dåliga finns risk för stora nedgångar i börskurserna (men samtidigt finns det chans till stora kursuppgångar om forskningsresultaten blir bra):

• Bioinvent ska inom kort presentera forskningsresultat om sitt antiblodpropps-läkemedel TB402.

• Diamyd ska inom kort presentera forskningsresultat om sitt anticancersmärta-läkemedel NP2 Enkefalin.

• Topotarget ska inom kort presentera forskningsresultat om sitt anticancer-läkemedel Belinostat mot så kallad CUP-cancer.

-

Även Oasmia har väl indikerat triggers på gång om bolagets anticancer-läkemedel Paclical (för människor) och Paccal Vet (för hundar).

För Paclical är det närmast sagt att Oasmia ska ingå samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag (vilket kan ge stora engångsbetalningar till Oasmia), och för Paccal Vet att godkännande ska komma från amerikanska läkemedelsverket FDA.

Men där verkar det ha blivit en del förseningar, så det återstår att se när de händelserna kan inträffa för Oasmia.

Bla sa Oasmias vd Julian Aleksov i dec 2011 att han räknade med Paclical-avtal senast i apr 2012, men nu säger bolagets finanschef att sådana avtal kan vara att vänta först inom ett halvår från nu (dvs senast i nov 2012):

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1869204

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1904925

FDA-beskedet om Paccal Vet kan komma "när som helst" enl Oasmias finanschef (i den andra länken ovan). Redan har väl FDA gett Paccal Vet så kallad "MUMS-status" (dvs att FDA ska snabb-behandla tillståndsprocessen för den produkten?).

Däremot problem för Oasmia med Paccal Vet i Europa där ansökan fick dras tillbaka och kompletteringar ska ske av den.

Positivt att Paclical-avtalen till att börja med kan leda till inledande engångsutbetalningar på 150-200 miljoner kr/avtal till Oasmia enl vad Aleksov har sagt (i första länken ovan fr dec 2011).

Enl honom lär det bli 2-3 avtal om Paclical för att täcka världsmarknaden, vilket alltså skulle innebära engångsbetalningar på 450-600 miljoner kr till Oasmia (dvs tre gånger 150-200 miljoner kr). Jämför med att hela Oasmia i dagsläget är värt "bara" ca 400 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 7 kr. Och därtill kommer att Oasmia därefter även ska få en procentandel av Paclical-försäljningen.

Men frågan är om man kan lita på bolagets uttalanden eftersom bla Aleksovs tidigare prognos om minst ett sådant avtal senast i apr 2012 nu har försenats och enl finanschefen nu väntas det ingås inom ett halvår.

Negativt även att Oasmia tydligen behöver kapitaltillskott vilket kan leda till utspädning av nuvarande aktieägares aktieinnehav i bolaget.

Samtidigt positivt att affärsmannen och miljardären Bengt Ågerup (som tidigare låg bakom antirynkgelé-bolaget Q-Med) gått in som storägare i Oasmia, och att han är villig att bidra med ytterligare kapitaltillskott till bolaget.

Ågerup har bla pekat på att Q-Med är baserat i Uppsala vilket Oasmia också är, vilket gjort att han även lärt känna Oasmia.

Enl en del rykten har Ågerup fått med sig en del patent eller produktidéer från Q-Med som han avser förverkliga via Oasmia.

Q-Med blev uppköpt under 2011 för flera miljarder kr av schweiziska bolaget Galderma, vilket gjorde Ågerup rejält förmögen eftersom han var största aktieägare i Q-Med.

-

Diamyd för sin del kom med pressmeddelande 22 maj 2012 om att patienter färdigrekryterats till forskningsstudien om bolagets anticancersmärta-läkemedel NP2 Enkefalin, och att forskningsresultaten ska komma 5-7 veckor efter 22 maj 2012: http://www.diamyd.com/docs/pressClip.aspx?section=investor&ClipID=668581

Det skulle därmed innebära att besked om forskningsresultaten ska komma någon gång under perioden 19 juni 2012-3 juli 2012 (eller förenklat under andra halvan av juni 2012).

Positivt även med Diamyd att bolaget är finansiellt mycket starkt med en kassa på över 400 miljoner kr per sista feb 2012 enl bolagets senaste resultatrapport: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/20/8C/wkr0006.pdf

Kassan kan jämföras med att Diamyd är värt under 300 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 9,50 kr (slutkurs fre 1 juni 2012).

Dessutom brukar det på aktieforum etc nämnas att Diamyd även äger aktier i amerikanska vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (PSC) som tydligen har avancerade vaccinprodukter, bla influensa-vaccinet Flubok som enl uppgift är på gång att godkännas av myndigheterna. Därutöver ska tydligen PSC börsintroduceras och väntas då enl vissa bli en riktig kursraket vilket skulle gynna värdet på Diamyds ägarandel i PSC, men det återstår att se hur det blir med det.

Enl Diamyds senaste årsredovisning (avseende räkenskapsåret sept 2010-aug 2011 och daterad i nov 2011 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/17/31/64/wkr0005.pdf) har Diamyd en ägarandel på 8% av PSC. Ägarandelen hade ett bokfört värde på knappt 30 miljoner kr enl årsredovisningen, men är enl en del värd väsentligt mer.


Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här blev alltså rekommendationerna "spekulativt köp" för aktierna i:

• Bioinvent (vid nuvarande börskurs 13,30 kr)

• Diamyd (vid nuvarande börskurs 9,50 kr)

• Topotarget (vid nuvarande börskurs 3,32 danska kr)

• Oasmia (vid nuvarande börskurs 7 kr)

Börskurserna är slutkurser från fre 1 juni 2012.

Alla börskurser är i svenska kr utom för Topotargets börskurs som är i danska kr eftersom det är ett danskt bolag börsnoterat på Köpenhamnsbörsen i Danmark.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?