Post entry

Biogen + Gabather = ????

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Många pusselbitar verkar falla på rätt plats.

Flera indikationer, flera partners?

Något som är extra spännande med Gabather's kandidat GT-002 är att det finns flera indikationer som den kan vara intressant för. Det har ju i pre-klinik visat på att förbättra minnes och kognitiva förmågor. Kollar man på sliden från deras presentation nedanför finns "cognition" med på 7 av 9 indikationer.

Nästa steg, och varför Gabather bl.a. gör EEG är just för att klargöra med partner mot vilka indikationer (plural!) man vill ta kandidaten vidare mot. Detta kan även ses i nästa slide som jag lägger till, där man med partner efter EEG data kan välja flera indikationer som man går mot i fas 2.

Det betyder alltså att exempelvis Biogen kan ha en indikation (Alzheimer Dementia) och Pfizer en annan indikation (Depression) som dom vill testa mot och då skall det skräddarsys mer efter deras önskemål i fas 2. Samtidigt kan ett tredje bolag vilja testa gt-002 mot en tredje indikation (Schizophrenia) t.ex.

Gabather skulle helt enkelt kunna landa flera licensaffärer med en och samma läkemedelskandidat fast mot flera olika indikationer.

Man har tidigare kommunicerat att den närliggande EEG studien är av stor vikt för potentiella partners och deals. Det är dessa potentiella partners som vill att EEG görs innan fas 2 studien. Det har kommunicerats att studien skall starta nu i Q2-Q3 2021.

Som bilden ovan visar är det mellan fas1b och fas 2 som man tänkt få till en eller flera deals. Precis där befinner sig Gabather idag, mellan fas1b och fas 2.

"This study is a stepping stone, or actually a gate to the phase 2 studies, and once we've got those results then we can increase actually our interaction with the partners that we already have now and see what kind of clinical trials and kind of indications they can be interested in and go ahead with that." - Michael-Robin Witt

Min tro är att vid goda resultat är flera bolag intresserade av gt-002, antingen ser vi flera licensdeals eller så slänger någon upp plånboken och lägger handen på hela företaget illakvickt. Vid ett uppköp skulle summor på 5+ miljarder absolut kunna vara aktuella. T.ex så köpte Biogen upp Sage-217 från Sage Therapeutics efter misslyckad fas 3 för svindlande 15 miljarder.

GT-002 är eventuellt bättre med färre eller inga biverkningar alls!

Nedanför finns fler deals som Gabather själva hänvisat till i presentationer.

Lite kopplingar och spekulationer;

I dagarna landade Biogen ett godkännande av FDA med sin kandidat Aducanumab.

Detta är ett läkemedel mot Alzheimer's disease (AD)

Aducanumab skall tas intravenöst på en klinik med jämna mellanrum, alltså under kontrollerande former och inte i någon tablettform. Aducanumab botar inte precis som många andra läkemedel, däremot kan den bromsa sjukdomsförloppet. Detta anses dock vara stora framsteg inom AD efter 20 år utan nya preparat även om de finns biverkningar kopplade till läkemedlet. Det är också väldigt kostsamt. I USA räknar med runt 500 000 kronor per patient och år.

Samma dag som Biogen fick Aducanumab godkänd ökade deras bolagsvärde från ca 43 miljarder dollar till ca 60 miljarder dollar. Marknaden värderade alltså godkännandet av Aducanumab till ca 17 miljarder dollar eller i SEK ca 140 miljarder kr!!!!

Kopplingar/spekulationer;

Tittar man närmare under förstoringsglaset finner man att labbet och den ledande forskaren ( Massachusetts General Hospital med Ksenia Kastanenka, PhD ) har kopplingar till Biogen och är just dom som forskat på Biogen's numera FDA godkända Aducanumab.

Under samma förstoringsglas finner vi att just Massachusetts General Hospital med Ksenia Kastanenka nyligen inlett ett samarbete med Gabather för att undersöka GT-002 mot just Alzheimer's disease.

Att Gabather på sina senaste presentationer just visat upp affärer där Biogen varit inblandade som exempelaffärer och till och med skyltat med deras logga i slidsen är kanske inte helt någon slump?

Det finns fler indicier som pekar mot just Biogen när man rotar runt.

Vad som än kommer ske är det väldigt spännande månader som kommer.

Disclaimer: Detta är inte en köp- eller säljrekommendation. Vid köp av aktier finns det alltid en risk att förlora pengar. Gör din egen analys. Jag äger aktier i bolaget.

Länkar ;

www.alzforum.org/news/research-news/reports-my-death-are-greatly-exaggerated-signed-aducanumab

www.youtube.com/watch?v=-YYDPFTK8hM&t=596s

www.youtube.com/watch?v=3-phJH_UdQE&t=1s

https://www.expressen.se/nyheter/nya-medicinen-mot--alzheimer-godkand/

www.gaba.nu/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?