Post entry

Biljoner och triljoner

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

En viss förvirring råder vad gäller namnen på de stora siffror som man svänger sig med i dagens finanskris. Tyvärr är de olika på engelska och svenska.

 • En svensk miljon är samma sak som en amerikansk million och har sex nollor. 1 000 000. Sen börjar förvirringen...
 • En svensk miljard = en amerikansk billion = 1 000 000 000 (nio nollor)
 • En svensk biljon = en amerikansk trillion = 1 000 000 000 000 (tolv nollor)
 • Ett tusen svenska biljoner = en amerikansk quadrillion = 1 000 000 000 000 000 (femton nollor)
 • En svensk triljon = en amerikansk quintillion = 1 000 000 000 000 000 000 (arton nollor)

Chris Martensons Crash Course har ett bra avsnitt om att visualisera stora tal. Där talar han om att ett tusen dollar kan man förstå - en summa som man kan ställa till ett sjudundrans partaj för. En miljon dollar går också att förstå - nånting man kan köpa ett stort hus för. 1000 tusendollarsedlar - en bunt som är cirka 10 cm tjock. Men sen då? Sen börjar siffrorna bli så stora att de förlorar all mening i vår vardag.

Hur mycket är egentligen en miljard dollar? Jo - om man tar en miljon tusendollarsedlar (en miljard dollar) och staplar dem på varandra så får man en stapel som är cirka 107 meter hög - nästan lika hög som Kista Science Tower eller lite mer än 2/3 av Kaknästornet.

Och hur mycket är en biljon dollar? (USAs budgetunderskott beräknas i år bli runt två biljoner dollar.) Om man tar en miljard tusendollarsedlar har man en biljon dollar. Staplar man dem på varandra så får man en stapel som är cirka 109 kilometer hög! Om man lägger stapeln ner på marken längs vägen så räcker den hela vägen från Stockholms central till några kilometer söder om Nyköping.

Låt oss ta lite exempel på några fakta ur dagens finansvärld uttryckta i dessa jättestora siffror (med amerikanska ekvivalenter i parentes):

 • USAs statsskuld är för närvarande över 10 biljoner dollar (more than 10 trillion dollars)
 • USAs BNP år 2007 var 13,8 biljoner dollar (13.8 trillion dollars)
 • Sveriges BNP år 2007 var 0,45 biljoner dollar (0.45 trillion dollars)
 • Total BNP för samtliga världens länder var år 2007 cirka 54,5 biljoner dollar (54.5 trillion dollars)
 • Totala underliggande beloppet på utestående OTC-derivat (swappar och dylikt) var i juni 2008 cirka 684 biljoner dollar (more than half a quadrillion dollars). Större delen av dessa var dock ränte- och valutaswappar, där det underliggande beloppet inte säger så mycket.
 • Men... totala underliggande beloppet på utestående kreditswappar (CDS) var i juni 2008 cirka 57 biljoner dollar (57 trillion dollars). Där finns risken att stora delar beloppet kan behöva betalas ut...

Tack In the end we\'re all debt för idén som jag snodde och byggde ut till denna artikel.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?