Post entry

Sälj Bilia, Skistar och Fabege

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Framgångsrika finansmannen Sven Hagströmer är "inte precis dökär" i bolagen Bilia, Skistar och Fabege, vilket är en säljsignal.

Hagströmer uttalade sig om de tre bolagen under Stora Aktie- och Fonddagen i Stockholm i Aktiespararnas arrangemang under tisdagen (29 nov 2011).

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Webb-TV/Evenemang/Webb-TV-fran-Stora-Aktie--och-Fonddagen-i-Stockholm/

Uttalandet kan tolkas som att det är läge för aktieägare i Bilia, Skistar och Fabege att sälja sina aktier i de bolagen.

"Jag kanske inte är riktigt sådär dökär i Bilia, och Mats Skistar och Fabege", sa Hagströmer.

Det är stora ord från finansmannen som är en av de bästa aktieexperterna i Sverige.

Tack vare sin skicklighet har Hagströmer byggt upp en stor förmögenhet i form av främst sin ägarandel på 18,5% i investmentbolaget Öresund som totalt är värt 4-5 miljarder kr på börsen. Hans ägarandel i Öresund är alltså värd ca 850 miljoner kr (med nuvarande aktiekurs på 91 kr i Öresund).

(Ovanstående ägarandel bygger på uppgifter från Öresunds hemsida om Öresunds största aktieägare 31 dec 2010: http://www.oresund.se/aktien/aktieagare.html)

Öresunds aktieportfölj har haft en fantastisk värdeökning genom åren:

• Under perioden 1994-2010 handlar det om en ökning på 1579%, medan börsen som helhet ökat 611% under samma period. Det innebär att Öresund ökat i värde med ca 18%/år medan börsen ökat med ca 12%/år.
• Under perioden 2000-2010 har Öresund ökat med 425% medan börsen ökat med 56%. Det innebär att Öresund ökat i värde med ca 16%/år medan börsen ökat med ca 4%/år.
• Under jan-okt 2011 har Öresund haft en värdeförändring på -10% medan börsen haft en värdeförändring på -13%.

Under alla perioder har alltså Öresund gått bättre än börsen, och ofta otroligt mycket bättre. Förklaringen till framgångarna lär till stor del vara Sven Hagströmer. Även om han nu börjar bli lite till åren (68 år i år), är det alltså helt klart värt att ta fasta på att han ogillar Bilia, Skistar och Fabege.

Hagströmers partner i Öresund har genom åren varit finansmannen Mats Qviberg (som också är huvudägare i Öresund). Medan Hagströmers ägarandel i Öresund är 18-19% så är Qvibergs ägarandel 12-13%.

Tidigare var Öresund storägare i aktiemäklarfirman HQ som kraschade efter dåliga affärer i så kallade derivatinstrument. Mats Qviberg var styrelseordförande i HQ och kan sägas ha varit inblandad i HQ-kraschen, och nu har Hagströmer och Qviberg valt att gå skilda vägar genom att föreslå att Öresund ska delas upp i två separata investmentbolag:

• "nya" Öresund (med Mats Qviberg som huvudägare)
• Newco (med Sven Hagströmer som huvudägare)

Uppdelningen är ett förslag som Öresunds aktieägare ska rösta om på Öresunds extra bolagsstämma den 16 dec 2011. Aktieägare med minst två tredjedelar av rösterna på stämman måste rösta ja till förslaget för att det ska genomföras.

Om det blir en uppdelning av Öresund enl ovan, är frågan hur Öresunds aktieportfölj ska delas upp mellan nya Öresund och Newco. Enligt Öresunds månadsrapport för okt 2011, var Öresunds aktieportfölj värd totalt nästan 6 miljarder kr 31 okt 2011, varav de största aktieinnehaven var följande (mätt efter värde):

1) Avanza 1042 miljoner kr
2) Carnegie* 810 miljoner kr
3) Fabege 606 miljoner kr
4) Bilia 592 miljoner kr
5) Klarna* 377 miljoner kr
6) Skistar 343 miljoner kr
7) Concentric 231 miljoner kr
8) Haldex 162 miljoner kr
9) Acne* 147 miljoner kr
10) Intrum Justitia 94 miljoner kr
*ej börsnoterat

Enligt Öresunds pressmeddelande om förslaget om uppdelning av Öresund i nya Öresund respektive Newco, är tanken att Öresunds aktieinnehav ska delas upp enligt följande:

Nya Öresund får en aktieportfölj värd drygt 2 miljarder kr (ca 40% av värdet av gamla Öresunds aktieportfölj), med följande största aktieinnehav efter uppdelningen:

1) Fabege 606 miljoner kr
2) Bilia 439 miljoner kr
3) Skistar 343 miljoner kr
4) Carnegie* 332 miljoner kr
5) Klarna* 155 miljoner kr
*ej börsnoterat

Fabege, Bilia och Skistar svarar alltså för nästan 60% av värdet på nya Öresunds aktieportfölj!

Newco får en aktieportfölj värd drygt 3 miljarder kr (ca 60% av värdet av gamla Öresunds aktieportfölj), med följande största aktieinnehav efter uppdelningen:

1) Avanza 1042 miljoner kr
2) Carnegie* 478 miljoner kr
3) Concentric 231 miljoner kr
4) Klarna* 222 miljoner kr
5) Haldex 163 miljoner kr
6) Bilia 152 miljoner kr
*ej börsnoterat

http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=617621

Inför uppdelningen klargör alltså Hagströmer att han inte alls skulle ha köpt aktier i Bilia, Skistar och Fabege om han fått bestämma, och vill i möjligaste mån slippa gamla Öresunds aktieinnehav i de tre bolagen.

Hagströmer uppgav därmed under Stora Aktie- och Fonddagen att Qviberg är bäst lämpad för att ta hand om Öresunds aktieinnehav i Bilia, Skistar och Fabege. Hagströmer pekar på att Qviberg själv sitter i de tre bolagens styrelser, och att Öresunds aktieinnehav i dem tillkommit på Qvibergs initiativ.

"Därför är han bäst lämpad att styra dem i fortsättningen."

Enligt uppdelningsförslaget är tanken att Fredrik Grevelius (fd aktieanalytiker på Carnegie) ska bli vd för nya Öresund. Han framträdde samtidigt med Hagströmer under Stora Aktie- och Fonddagen i tisdags, och Grevelius klargjorde för sin del där att nya Öresund väntas ha sålt sina aktieinnehav i Bilia, Skistar och Fabege inom några år.

"Jag hoppas att när vi sitter här om 4-5 år, så kommer de tre bolagen inte att finnas med i vår aktieportfölj längre", sa Grevelius under sitt framträdande.

Han förklarade att nya Öresund kommer att bli som ett bra alternativ till svenska aktiefonder för den som inte vill sköta sin egen aktieportfölj, men att nya Öresund kommer att ta en aktiv ägarroll i vissa bolag. Det innebär att nya Öresund i sådana fall kommer att ha styrelserepresentation i sådana bolag där en aktiv ägarroll tas.

Men Grevelius indikerade att gamla Öresund varit lite för segt på det sättet att vissa aktieinnehav funnits väldigt länge i gamla Öresunds aktieportfölj.

Aktiespararnas vd Günther Mårder pekade under framträdandet på Stora Aktie- och Fonddagen på risken med att man gifter sig med vissa aktieinnehav pga personliga relationer, och att tex Mats Qviberg har en personlig relation med Erik Paulsson som är en huvudfigur i både Fabege och Skistar. Mårder indikerade att "personliga intressen" (snarare än rationellt ekonomiska) då kan bli skälet till sådana aktieinnehav.

Grevelius medgav att det är en stor risk att man gifter sig med sina aktieinnehav pga personliga relationer.

"Det är sådana risker vi måste arbeta mot hela tiden; att vi ständigt utvärderar våra innehav och ser över om det är de bästa ställena att ha våra pengar i", sa Grevelius.

Han uppgav att i de bolag där nya Öresund ska ta en mer aktiv ägarroll med styrelserepresentation, så måste en särskild ägaragenda göras upp (med åtgärder för det ägda bolaget), och att det görs en utvärdering efter 3-4 år för att se i vilken mån ägaragendan genomförts.

Utfallet av en sådan utvärdering kan tex bli att 85% av ägaragendan genomförts efter 3-4 år, och då kan det enligt Grevelius ofta ta 4 år till för att genomföra kvarvarande 15% av agendan.

"Då är det bättre att vi säljer våra aktier i det bolaget, och investerar dem i något annat bolag där vi på nytt kan genomföra de första 85% av vår agenda och få utdelning för det", sa Grevelius.

Hur ser läget ut om man tittar på Bilia, Skistar och Fabege var för sig? Är det så illa för dessa tre bolag som Hagströmer tycks låta påskina?

De tre bolagens inriktningar:

• Bilia: bilåterförsäljare och bilverkstäder
• Skistar: skidanläggningar
• Fabege: fastighetsbolag

Som parentes brukar Mats Qviberg själv vara trogen gäst varje år i skidorten Åre där Skistar har stora skidanläggningar. Obs att Skistars aktieägare får rabatt i Skistars skidanläggningar:

http://www.skistar.com/sv/boka-skidresa/Aktieagarrabatt/

http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=144

Qviberg är ingen bilfantast, men har i alla fall tidigare haft två Volvo kombi (Volvo V70), och Bilia säljer och servar främst Volvo-bilar.

Så här har aktiekurserna i de tre bolagen utvecklats:

Bilia:
• slutet av 2008: djup botten på 13-14 kr under finanskrisen
• april 2011: topp på 149-150 kr
• nuvarande kursnivå: 96 kr

Bilia-aktien är alltså en av vinnaraktierna på börsen sedan finanskrisen. På nuvarande kursnivå 96 kr är hela Bilia värt drygt 2 miljarder kr på börsen.

Öresund är största aktieägare i Bilia med en ägarandel på 25% (31 okt 2011). Mats Qviberg själv är näst största ägare med 11%.

http://www.bilia.com/sv/Meny/Aktien/Aktieagare/

I Bilias styrelse sitter bla Mats Qviberg själv, hans dotter Anna Qviberg, och gamla Öresunds vd Stefan Charette (som är tänkt att bli vd för Newco).

Skistar:
• hösten 2008: Också djup kursbotten under finanskrisen (ca 50 kr).
• dec 2009-dec 2010: Flera kurstoppar över 130 kr.
• nuvarande kurs: 86 kr

Hela Skistar är värt drygt 3 miljarder kr på börsen vid nuvarande kursnivå. Öresund är Skistars tredje största aktieägare med en ägarandel på 10% (31 aug 2011): http://corporate.skistar.com/templates/AlertIR2ColPage.aspx?id=106

Mats Qviberg sitter i Skistars styrelse.

Fabege:
• nov 2008: kursbotten på ca 16 kr
• jan 2011: kurstopp 77-78 kr
• nuvarande kursnivå: 52,65 kr

Liksom Bilia var alltså Fabege-aktien en kursraket efter finanskrisen, men har fallit tillbaka en del sedan toppnivån. Vid nuvarande börskurs är hela Fabege värt nästan 9 miljarder kr på börsen, varav Öresund är näst största aktieägare med en ägarandel på 6-7% (30 sept 2011): http://www.fabege.se/sv/Finansiell-information/Aktien/Storsta-agare/

Mats Qviberg sitter i Fabeges styrelse.

Att särskilt Bilia och Fabege blev kursraketer efter finanskrisen hösten 2008, är dock föga tröst eftersom Öresund köpte stora aktieinnehav i de bolagen redan tidigare - dvs innan aktiekurserna föll kraftigt under finanskrisen:

31 dec 2006 hade Öresund en ägarandel på 21% i Bilia, 10% i Skistar, och 8% i Fabege: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/17/39/75/wkr0001.pdf

• Aktieinnehaven var i stort sett lika stora 31 dec 2007. Då hade Öresund 5,4 miljoner aktier i Bilia (4,8 miljoner 31 dec 2006), 4,0 miljoner aktier i Skistar (4,1 miljoner 31 dec 2006), och 7,3 miljoner aktier i Fabege (8,3 miljoner 31 dec 2006). http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/16/CD/47/wkr0006.pdf

30 sept 2008 var innehaven 4,1 miljoner aktier i Skistar och 8,9 miljoner aktier i Fabege, medan Bilia då inte fanns med på listan över Öresunds värdemässigt största aktieinnehav. http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=610010

Bilia

Bilia-aktien ser åtminstone på pappret ut att vara billig på nuvarande kursnivå 96 kr:

Bilia tjänar väl sina pengar på servicen, och där finns en stor mängd sålda Volvobilar i Sverige som behöver service.

Dessutom är ett resonemang att folk till och med ökar servicen på gamla bilar i dåliga tider, istället för att köpa nytt?

Bilias q3/2011:
• Intäkter: 4179 miljoner kr (+12%)
• Rörelsemarginal: 2,5% (2,8%)
• Resultat per aktie: 2,65 kr (-13%)

Senaste 12-månadersperiod (okt 2010-sept 2011) blev resultatet per aktie 19,75 kr => p/e-tal på 5 med nuvarande börskurs 96 kr.

Obs som sagt dock att vpa föll med 13% under q3.

Vd Per Avander i q3-rapporten (daterad 28 okt 2011):

_"Marknadssituationen var fortsatt god och påverkades marginellt av den finansiella turbulensen.

Efterfrågan på nya personbilar förväntas dock minska något under det fjärde kvartalet i Sverige och Danmark, medan den bedöms vara oförändrad i Norge.

Marknadssituationen för service bedöms vara på en fortsatt bra nivå"_

I q3 svarade Bilias bilförsäljning för ca 70% av intäkterna medan service svarade för ca 30%.

Dock var rörelsemarginalen bara 1% på bilförsäljning men 7% på service.

http://www.bilia.com/Global/Rapporter/Kvartalsrapport_3_2011.pdf

Se sid 5.

Marginalerna var ungefär desamma under de första 9 mån 2011.

Bilia verkar ha en stark finansiell ställning med 300-400 miljoner i skulder (netto, dvs förenklat: skulder minus kassa), jämfört med att Bilia är värt 2,4 miljarder kr på börsen.

För att se hur illa det kan gå kan man se hur det gick för Bilia under finanskrisen 2008:

Bilias resultat per aktie i samband med förra finanskrisen:
2008: -5,35 kr
2009: 5,45 kr

Rörelseresultat 2008 per område:
• Bilförsäljning: -225 miljoner kr (rörelsemarginal -2%)
• Service: +251 miljoner kr (+5%)

Historiskt har en riskfaktor för Bilia varit att i sämre tider bli sittande med för stora, osålda lager av begagnade bilar. Så blev det tex tidvis för Bilia under 90-talet.

I Bilias balansräkning finns enligt q3-rapporten tillgångsposten "varulager (handelsvaror)" med ett bokfört värde på ca 1,8 miljarder kr 30 sept 2011. Det lär bla vara begbilar i lager. Beloppet är detsamma som 31 dec 2010, så det har åtminstone inte skett någon oroväckande ökning under 2011.

Med tanke på att Bilia hade intäkter på 18 miljarder kr under senaste 12-månadersperioden (okt 2010 - sept 2011) verkar inte ett varulager på 10% av årsintäkterna överdrivet högt.

Och klädföretaget New Waves vd Torsten Jansson brukar (när han får kritik för alltför stora lager) säga att man måste ha ett visst varulager för att kunna ge kunderna bra service.

I Bilias q3-rapport står det att varulagret bidragit med 90 miljoner kr till kvartalets kassaflöde, så då måste det avse en minskning av varulagret med 90 miljoner kr under q3 vilket i så fall är positivt. Mycket riktigt; enligt q2-rapporten var varulagret bokfört i 1,9 miljarder kr (30 juni 2011).

Dock var varulagret på en klart lägre nivå 31 dec 2009. Då var nivån bara 1,3-1,4 miljarder kr. Ökningen med ca 500 miljoner kr under 2010 beror enligt årsredovisningen för 2010 på "högre lager av nya bilar", men det står inget om det var för att nivån tidigare var för låg eller om nivån nu är oroväckande hög.

Senast köpte Qviberg och hans familj fler Bilia-aktier i aug 2011. Då låg kursen ungefär som nu i 90-100 kr.

Så beskriver sig Bilia på sin hemsida:

"Allt som rör bilen. Och lite till.

_Bilia är Nordens största bilkedja med 96 anläggningar i tre länder (Sverige, Norge och Danmark).

Vår affärsidé är att erbjuda bilförsäljning, service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder.

Vi fokuserar på kunden i allt vi gör och satsar på att ha de mest nöjda kunderna i branschen."_

http://www.bilia.se/meny/om-bilia/foretagsfakta/

Bilia ingick tidigare i Volvo och var Volvos egen återförsäljarkedja, men nu är Bilia helt oberoende och säljer bla Volvo, Renault, Ford, Hyundai, Dacia och BMW.

Om Bilias BMW-satsning ur q3-rapporten:

_"Den 3 januari 2011 förvärvade Bilia samtliga aktier i BMW-återförsäljaren Bilcentralen i Stockholm AB, med verksamhet i Segeltorp och Nacka.

Bilcentralen i Stockholm AB omsätter cirka 600 Mkr per år, med en rörelsemarginal om cirka 4 procent."

"Förvärvet är ett led i Bilias satsning på BMW, som började i Norge 2006 och fortsatte med förvärvet av BMW-verksamheten i Göteborg 2009."_

Skistar

Skistar har skidanläggningar på sex ställen, varav fyra i Sverige och två i Norge:

• Sälen (Sverige)
• Åre (Sverige)
• Vemdalen (Sverige)
• Hammarby-backen (Sverige)
• Hemsedal (Norge)
• Trysil (Norge)

Därutöver kom ett pressmeddelande i maj 2011 om att Skistar avser förvärva skidanläggningar i schweiziska alperna. http://corporate.skistar.com/templates/AlertIR2ColPage.aspx?id=290

Det gäller skidområdena Andermatt och Sedrun. Investeringsbehovet på områdena bedöms uppgå till 1 miljard kr. Planeringsarbetet för att sy ihop en affär pågår fortfarande.

Eftersom Skistar ekonomiska utveckling varierar så mycket under ett år pga säsongsvariationerna, analyseras bolagets ekonomiska utveckling bäst per helår.

Skistars räkenskapsår varar från september ena året till augusti året därpå. För det senast avslutade räkenskapsåren 2010/2011 (sept 2010 - aug 2011) blev utvecklingen följande:

Skistars räkenskapsår 2010/2011:
Intäkter: 1574 miljoner kr (-7%)
Rörelsemarginal: 15% (21%)
Resultat per aktie: 4,58 kr (-46%)

Vid nuvarande börskurs 86 kr värderas alltså Skistar-aktien till ett p/e-tal på 18-19 utifrån föregående års resultat per aktie.

I Skistars q4-rapport (som kom 6 okt 2011) gavs följande framtidsutsikter om innevarande räkenskapsåret 2011/2012:

"Bokningsläget inför vintersäsongen 2011/12 är i volym 5% lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år."

"Vi har upplevt en säsong (2010/2011) när flera omvärldsfaktorer samtidigt gått emot oss, vilket inneburit lägre volymer och resultat. Aktuellt bokningsläge är något lägre än föregående år och vi kommer under hela bokningsperioden hålla en hög marknadsnärvaro för att öka försäljningstakten. En positiv effekt av den högre marknadsnärvaron är bl a att förköpta SkiPass fördubblats jämfört med året innan."

"Inför 2011/12

Hösten 2011 präglas av finansiell oro och försiktighet. En högre aktivitetsnivå med bl a TV- och utomhusreklam samt boka tidigt-erbjudanden har som mål att kompensera för en något lägre efterfrågan."

De negativa omvärldsfaktorerna under 2010/2011 var enligt q4-rapporten:

• starka valutakurser i Sverige och Norge (vilket gynnar skidresor utanför dessa länder)
• rejäl vinter i södra Skandinavien (vilket missgynnar Skistars skidanläggningar i norra Skandinavien)
• ogynnsam kalender (färre röda dagar under jul och nyår, samt extremt sen påsk)
• sommarvärme under påsken

Dessa faktorer bidrog enligt Skistars vd Mats Årjes till att 2010/2011 blev "en av de mest utmanande vintersäsongerna på länge" enligt q4-rapporten.

Men de lämnade framtidsutsikterna innebär alltså ändå risk för att resultatet per aktie för innevarande räkenskapsår (2011/2012) blir lägre än föregående års 4,58 kr. I så fall innebär väl ett p/e-tal på 18-19 att Skistar-aktien är ganska högvärderad?

Obs dock att Skistar under ett bra år ("normalår"?) som 2009/2010 kunde tjäna ett resultat per aktie på 8-9 kr. Och det var inte så mycket sämre 2008/2009 med ett resultat per aktie på ca 7 kr.

Skistar har en ganska hög skuldsättning med en nettoskuld (skulder minus kassa) på 1,9 miljarder kr (31 aug 2011), att jämföra med att bolaget är värt 3,3-3,4 miljarder kr på börsen.

Fabege

Fabege är ett av börsens större fastighetsbolag och är välanalyserat av analytikerna. Hela 17 analytiker bevakar Fabege: http://www.fabege.se/sv/Finansiell-information/Aktien/Analytiker/

Sedan Fabeges q3-rapport kom 26 okt 2011 har DnB Nors analytiker Simen Mortensen höjt sin riktkurs för Fabege-aktien från 60 kr till 68 kr (27 okt 2011) och bibehåller sin köprekommendation för aktien. Som jämförelse är Fabeges nuvarande börskurs 52,65 kr.

Fabege är inriktat på kontorsfastigheter i Stockholmsområdet, och vill både förvalta befintliga fastigheter men även initiera projekt för att bygga nya fastigheter.

I Stockholm fokuserar Fabege särskilt på:

• Stockholms innerstad
• Solna
• Hammarby Sjöstad

Fabeges vd Christian Hermelin uttalar optimism i Fabeges q3-rapport (daterad 26 okt 2011):

"Sverige och den svenska fastighetsmarknaden står stark i en försvagad omvärld. Stockholmsregionen fortsätter att växa med ökad efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen", skriver han i rapportens vd-kommentar.

"Den positiva utvecklingen för Fabege med högre efterfrågan på hyresmarknaden och stigande fastighetsvärden fortsatte under tredje kvartalet. För andra kvartalet i rad redovisade vi en mycket stark nettouthyrning. Vi tecknade många nya kontrakt, både i våra projektfastigheter och i förvaltningsportföljen."

Fabege har en till synes hög skuldsättning med en nettoskuld (skulder minus kassa) på 16-17 miljarder kr (30 sept 2011), att jämföra med att Fabege är värt 8-9 miljarder kr på börsen.

Det innebär att aktieinvesterare anser Fabeges fastigheter vara värda totalt 25-26 miljarder kr. Det räcker alltså med att fastigheterna ska falla i värde med 34% för att Fabege-aktien ska bli värdelös (även om de flesta nog anser det vara helt uteslutet med ett så stort värdefall).

Dessutom tar Fabege fram bedömningar av vad bolagets fastigheter är värda, och enligt q3-rapporten bedömdes värdet ligga på totalt 28-29 miljarder kr (30 sept 2011). I så fall krävs en värdenedgång i fastigheterna med 42% för att Fabege-aktien skulle bli värdelös.

Om det stämmer att Fabeges fastigheter är värda 28-29 miljarder kr, blir Fabege-aktiens motiverade värde 72-73 kr - medan börskursen nu alltså bara ligger på 52-53 kr. Fabege-aktiens börskurs innebär alltså i så fall en rabatt på 27% jämfört med aktiens "verkliga värde". Omvänt kan man se det som att det finns potential till en kursuppgång med 38% till 72-73 kr.

I den negativa vågskålen finns dock en skattetvist som Fabege är inblandat i. Så sent som i måndags (28 nov 2011) kom Fabege med ett pressmeddelande om att tvisten utvidgas ytterligare: http://www.fabege.se/sv/Media/Pressmeddelanden1/Pressmeddelanden/2011/Forvaltningsratten-provar-ytterligare-ett-arende-rorande-skatteflykt/

Skatteverket kräver att Fabege ska upptaxeras med 7-8 miljarder kr, vilket i så fall skulle leda till att Fabege skulle tvingas betala restskatt på över 2 miljarder kr. Det motsvarar 13 kr/Fabege-aktie.

Drar man det ifrån 72-73 kr (aktiens motiverade värde om Fabeges fastighetsvärdering stämmer) ger det ett motiverat värde på 60 kr/Fabege-aktie. Det innebär att aktien på nuvarande börskurs 52,65 kr handlas med en rabatt på 11-12%.

Fabege bestrider Skatteverkets yrkande, så man vet inte ännu om Fabege kommer att tvingas betala någon restskatt pga skattetvisten.

Sammantagen reflektion

Betraktar man Bilia, Skistar och Fabege var för sig enligt ovan, kan man se potential till kursuppgång i alla tre - kanske främst Bilia och Fabege. Bara inte konjunkturen kollapsar, för alla de tre bolagen är konjunkturkänsliga - inte minst Skistar och Fabege med sina stora skulder.

Varför är då aktielegenden Sven Hagströmer så negativ till dessa tre aktier? Han kanske menar att alla dessa tre bolag i dagsläget endast är "passiva" aktieinvesteringar för Öresund, där Öresund inte direkt är kontrollerande aktieägare och att Öresund inte håller på att genomföra några aktiva värdeskapande omstruktureringsprogram eller förändringar i dessa tre bolag.

På det sättet tycks alltså Hagströmer mena att han själv ser bättre potential i andra investeringar.

Om uppdelningen av gamla Öresund genomförs och Hagströmer blir huvudägare i "Newco", blir det i så fall intressant om Newcos aktieportfölj kommer att utvecklas bättre än aktiekurserna för Bilia, Skistar och Fabege. Då kommer det visa sig om han får rätt i att nu såga Bilia, Skistar och Fabege, mitt framför näsan på Mats Qviberg som ligger bakom att Öresund har köpt stora aktieposter i de tre bolagen.

Därutöver är det intressant att Fredrik Grevelius som tilltänkt vd för nya Öresund (med Qviberg som huvudägare), redan nu flaggar för att nya Öresund inom 4-5 år kommer att ha sålt aktieinnehaven i Bilia, Skistar och Fabege. Om han säger så måste det betyda att även Mats Qviberg står bakom en sådan plan.

Men innebär det risk för kurspress i Bilia, Skistar och Fabege framöver, i förväntan om att att nya Öresund avser sälja sina aktieinnehav i dessa bolag? Qviberg är nog en alltför slipad räv för att låta det påverka börskurserna negativt, utan han kan säkert se till att sälja aktieinnehaven under ordnade former med god timing när det går riktigt bra för bolagen och aktiekurserna står högt.

Ett frågetecken är dock om Hagströmer avser skynda på en utförsäljning av de Bilia-aktier värda över 150 miljoner kr som ska tilldelas Newco? Kan det leda till kortsiktig kurspress på Bilias aktiekurs?

Sammantaget talar Hagströmers fantastiska track record för att Newco-aktien kommer att gå klart bättre än Bilia, Skistar och Fabege framöver. Visst börjar han bli lite till åren, men 68 år är väl ingen ålder när Warren Buffett är 81 år och "still going strong"?

Hagströmers sågning av Bilia, Skistar och Fabege gör därför att aktieägare i dessa tre bolag bör sälja dem, och köpa aktier i Hagströmers nya investmentbolag Newco. (Det förutsätter förstås att Newco kommer att börsnoteras i enlighet med förslaget om uppdelningen av gamla Öresund.)

Obs dock enligt ovan att Newcos aktieinnehav i aktiemäklarfirman Avanza kommer att utgöra över 30% av värdet på Newcos aktieportfölj. Det är däremot en aktie som Hagströmer är dökär i. Han kallar Avanza för sitt "sladdbarn" som han varit med och byggt upp i 14 års tid.

Hur går det för Avanza egentligen? Hela Avanza är i dagsläget värt nästan 5 miljarder kr på börsen, vid Avanzas nuvarande börskurs 164,50 kr.

Avanza-aktiens kursutveckling:
• hösten 2008: bottennivå kring 61 kr
• april 2010: toppnivå på nästan 250 kr
• nuvarande kursnivå: 164,50 kr

Avanza visade ett starkt tredje kvartal:

Avanzas q3/2011:
Intäkter: 182 miljoner kr (+32%)
Rörelsemarginal: 57% (54%)
Resultat per aktie: 3,09 kr (+44%)

För senaste 12-månadersperioden (okt 2010 - sept 2011) blev Avanzas resultat per aktie 10,70 kr, vilket var en ökning med 12-13% från samma period ett år tidigare.

Med det resultatet per aktie värderas Avanza-aktien (på nuvarande börskurs 164,50 kr) till ett p/e-tal på 15-16, och det är inte orimligt högt om den fina tillväxten från q3/2011 håller i sig.

Avanza menar på att de med sitt koncept som en internetbaserad, heltäckande lågkostnadsleverantör av all slags sparande (aktier, fonder etc) fortsätter ta stora andelar av sparmarknaden i Sverige, från de "trötta, dyra" storbankerna. Inte minst debatten nyligen om den dåliga utvecklingen för Nordeas dyra fonder, gynnar självklart Avanza.

Medan Avanza ännu så länge endast "skrapat lite på ytan" och tagit kanske någon procent av sparmarknaden i Sverige, siktar bolaget på att kunna ta kanske 10-20% av sparmarknaden inom 10-15 år eller så. Då kommer man att kunna snacka om goda resultat hos Avanza!

Då är frågan om det lagom till Hagströmers 80-årsdag om tolv år (år 2023) kan bli så att någon av storbankerna vill sluka Avanza genom ett väldigt högt bud (om inte förr).

Avanzas ärkekonkurrent Nordnet (med familjen Dinkelspiel som huvudägare), har inte lyckats riktigt lika bra som Avanza.

Medan Avanza är värt nästan 5 miljarder kr på börsen, är Nordnet fortfarande värt 3 miljarder kr på vid nuvarande börskurs 16,90 kr.

Avanza har hela tiden fokuserat på att lyckas så bra som möjligt i Sverige, medan Nordnet varit mera splittrat och satsat på en internationell expansion såväl i Norden som i tex Tyskland vilket varit mindre lyckat.

Nordnet-aktiens kursutveckling:
• hösten 2008: bottennivå 6-7 kr
• maj 2010: toppnivå över 30 kr
• nuvarande kursnivå: 16,90 kr

Nordnet såg ut att ha ett bra tredje kvartal, men rörelsemarginalen ligger långt lägre än Avanzas:

Nordnets q3/2011:
• Intäkter: 276 miljoner kr (+37%)
• Rörelsemarginal: 37% (12%)
• Resultat per aktie: 0,44 kr (+295%)

Nordnet hade 336 anställda 30 sept 2011, medan Avanza då hade 266 anställda.

För den senaste 12-månadersperioden hade Nordnet ett resultat per aktie på 1,66 kr, vilket var en ökning med över 80% jämfört med samma period ett år tidigare.

Med det resultatet per aktie värderas Nordnet-aktien till ett p/e-tal på 10 (vid nuvarande börskurs 16,90 kr), så det är alltså en väsentligt lägre värdering än Avanzas motsvarande p/e-tal på 15-16.

Nicklas Storåkers var under många år vd för Avanza och är säkert en stor förklaring till att Avanza lyckats så bra. I oktober tillträdde Martin Tivéus som ny vd för Avanza och Storåkers efterträdare, och det blir intressant att se hur det kommer att gå. Tivéus har bakgrund bla på Microsoft (och är väl son till Svenska Spels fd vd Meg Tivéus).

En tanke kan vara att Tivéus ska professionalisera Avanza ytterligare, efter att Avanza har genomlevt sin inledande "entreprenöriella" fas.

I Nordnet kom besked 1 nov 2011 om att dess vd Carl-Viggo Östlund lämnar för att bli vd för SBAB Bank. Rekrytering av Östlunds efterträdare har inletts.

Frågan är om det är för tidigt för ägarfamiljens son Jan Dinkelspiel (34 år) att axla manteln som Nordnets vd. Han var tidigare Nordnets Finlandschef, och tillträdde hösten 2010 som Nordnets Sverigechef. Hans farbror Claes Dinkelspiel är Nordnets styrelseordförande, och elaka tungor kan hävda att Jan Dinkelspiel fått sitt jobb pga nepotism. Samtidigt verkar Jan Dinkelspiel lyckas bra och har bla synts ibland i media med vältimade uttalanden om varningar för börsfall etc (som visat sig stämma).

Jan Dinkelspiel är känd hos allmänheten under smeknamnet "Bröli" efter att han var med i tv-serien Expedition Robinson. Han hör till gräddan av svensk societet och är tex bekant med kungabarnen.

Om något så verkar Nordnet differentiera sig i förhållande till Avanza genom att Nordnet är lite mer av de riktigt skickliga kundernas aktiemäklarfirma, medan Avanza är lite bredare och mer av amatörernas firma. Det har tex varit tal om att Nordnet har särskilda "tradingrum" där de daytraders som är kunder hos Nordnet får sitta, och att Nordnet har avancerade program som daytraders använder för handel med aktier etc. Avanza har delvis motsvarande erbjudande även för daytraders, men intrycket är att Nordnet kommit längre med en sådan nisch.

Sammantaget brukar det heta vid sådana här förutsättningar, att konkurrenter som Avanza och Nordnet gynnas av varandras framgångar, eftersom det ökar uppmärksamheten hos storbankernas kunder om att det finns alternativ till storbankerna.

Och även om både Avanza och Nordnet gynnas av en "strukturell tillväxt" genom att de kontinuerligt tar andelar från storbankerna, så lär de missgynnas om det blir en långvarig period av dystert klimat på börsen och övrig finansmarknad.

Frågan är därmed om man tex vågar värdera Avanza-aktien så högt som till ett p/e-tal på 15-16, men så länge firman har bra vind i seglen och kan visa upp fina kvartalsrapporter utan någon direkt avmattning så kanske det går.

Summa summarum finns det i dagsläget inget uppenbart som talar emot en investering i Newco bara för att en så stor del av Newcos aktieportfölj består av Avanza-aktier.

Ska man tro Hagströmer så lär det betyda att han anser Avanza-aktien vara en klart bättre placering än Bilia, Skistar och Fabege - så om uppdelningen av gamla Öresund till bla Newco inte blir av, så kan aktieägare i Bilia, Skistar och Fabege sälja sina aktieinnehav i de tre bolagen och köpa Avanza-aktier för pengarna istället för förstahandsalternativet Newco-aktier.

Obs vad gäller Newco att Avanza-innehavet alltså utgör över 30% av värdet på Newcos aktieportfölj, och därutöver så utgör investeringarna i aktiemäklarfirman Carnegie för ca 14% av värdet på portföljen.

Och där är det lite värre än Avanza. Carnegie har genomgått sju sorger och åtta bedrövelser, och fick sitt tillstånd indraget av Finansinspektionen mitt under brinnande finanskris. Med Altor och Bure som nya ägare återfick Carnegie tillståndet och ser ut att ha återhämtat sig någorlunda. Sedan HQ kraschade köpte Carnegie resterna av HQ, och därigenom tilldelades gamla Öresund preferensaktier och obligationer i Carnegie (som dock kan bytas till vanliga aktier i Carnegie).

Carnegie-papprena ska enl ovan delas upp mellan nya Öresund och Newco så att nya Öresund får sådana värdepapper bokförda till över 300 miljoner kr, medan Newco får papper för nästan 500 miljoner kr.

Till skillnad från Avanza som gynnas av ett helt nytt koncept i finansbranschen, så är Carnegie en traditionell (om än högt ansedd) aktiemäklarfirma. Och för traditionella aktiemäklarfirmor är just nu temat i branschen personalneddragningar för att kompensera för svårare tider i branschen.

Bure som är delägare i Carnegie rapporterade i sin q3-rapport om att Carnegie Holding gick med förlust både under de första nio månaderna i år (jan-sept 2011) och under tredje kvartalet (juli-sept 2011): http://www.bure.se/dynamaster/file_archive/111116/67b6242c30e3b733752bfc0b56f7e9ea/Bure%20Q3%202011.pdf

När pressmeddelandet om förslaget med Öresunds uppdelning kom (16 nov 2011) sa Mats Qviberg till nyhetsbyrån Direkt att han inte trodde att Carnegie-papprena var ett långsiktigt innehav för varken nya Öresund eller Newco:

"Carnegie är ett sådant bolag som vi båda kanske inte ser som en långsiktig investering", sa Qviberg till nyhetsbyrån Direkt.

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1865062&source=null

Frågan är dock om nya Öresund och Newco i dagsläget kan få särskilt mycket om de försöker sälja sina Carnegie-papper. Positivt är i alla fall att papprena i nuvarande form har mer karaktären av "obligationer" än aktier i Carnegie. Hade det varit vanliga aktier hade värdet säkert inte varit så högt i nuläget.

Och visst kan Carnegie tjäna väldigt höga resultat i goda tider. Det räcker att gå tillbaka till 2010 så hade Carnegie Holding ett resultat efter skatt på över 500 miljoner kr. Men så är läget inte nu som sagt.

• Inbegripet Newcos stora innehav av Carnegie-papper gäller det således att ha en stor skopa förtroende för Hagströmer, för att man ska ta steget att sälja sina aktier i Bilia, Skistar och Fabege - och istället köpa aktier i Newco, där aktiemäklarfirmorna Avanza och Carnegie svarar för nästan halva värdet av portföljen!

Men det kan det som sagt vara värt med tanke på Hagströmers otroliga track record.

• Och om uppdelningen av gamla Öresund inte röstas igenom på extrastämman 16 dec 2011; sälj Bilia, Skistar och Fabege och köp Avanza-aktier för pengarna.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?