Post entry

Betsson - mycket bättre rapport än den ser ut

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Betsson var mycket bättre än man tror. Det gäller bara att läsa och förstå den. Bara 8,7 miljoner av tysklandskatten kommer från Q4 2015. Europe-bet är inte heller medinräknat i resultatet för helåret. Sätter en konservativ riktkurs på 160. Med en uppvärdering av Betssons low risk marknader likt Unibet kan vi dra upp mot 190 -200.

Betsson omsätter Q4 2015 för 1041 miljoner kronor och visar ett resulat efter skatt rensat för engångskostnader efter skatt på ca 255,5 miljoner efter skatt. Då har jag dragit av 8,7 miljoner på resultatet för den frivilliga tyskland skatten och lagt på 104,3 miljoner på resultatet sen dessa kostander har tillkommit mellan 1 juli 2012 och 30 sept 2015.

Läs om tyskland skatten på betssons hemsida http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/1471024460x0x873157/5bd34f53-390e-446f-85a3-c9a168769a48/Pressmeddelande%20-%20Betsson%20betalar%20till%20tyska%20myndigheter.pdf

Betsson växer så det knakar. 18% växt organiskt och 28% totalt. Kom ihåg att Eurobet inte är medräknat i alla tal för 2015.
Värderingen till betsson:
Om vi tar Q4*4 rensat för engångskostnader får vi ett p/e på 16,24 ¿ dvs 255,5 *4 = 1,022 miljarder i vinst/antal aktier = 16,24

För att göra en bra analys i 2016 måste vi ta hänsyn till vad resultatet i 2015 hade varit med Eurobet och exkludera den delen av tyskland skatten som skall läggas på mellan 1 juli 2012 och 31 dec 2014.

Intäkterna för Betsson i 2015 om Eurobet hade vart med hela året är 3 899 miljoner. Vinsten i 2015 inklusive Eurobets resultat hela året och exklusive Tyskland skatt hamnar på 938,8 + 113 miljoner ¿ 37,8 miljoner (8,7*4) = 1 017 miljoner kr före skatt. Med 6% skatt hamnar vinsten på 955,98 miljoner i 2015 ink Eurobet och exl tyskland. Detta ger Betsson ett p/e på 17,3 på 2015

Betsson har tidigare i 2015 kommuniserat att de hela tiden letar efter bra uppköp och har ca 3 miljarder att spendera på uppköp. Vi kan räkna med minst 1 uppköp i 2016. Jag sätter tillväxten på 23% dvs lite över den organiska tillväxten och under tillväxten det sista året med inköp inkluderat (28 % tillväxt).

Med utgångspunkt i en totalomsättning i 2015 på 3 899 miljoner med Eurobet inkluderat så blir omsättningen 4 795 miljoner i 2016 med 23 % i tillväxt och vinsten med 24,23% i vinstmarginal blir 1 176 miljoner med en skattesats på 6%. Det ger Betsson ett p/e tal på bara 14,11 för förväntatd vinst i 2016. Detta kan jämföras med Unibet som ligger på 23-24 i p/e på nästa års förväntade vinst.

Om vi ger Betsson en moderat 20 i p/e på 2016 års förväntade vinst får vi en riktkurs på 168.

Ja ni säger att det är lägre risk i unibet än i betsson. Nej! säger jag.

Turkiet delen bidrar till mindre än 200 miljoner i omsättning och georgien med 171 det blir totalt 371 miljoner i omsättning och ca 50 miljoner i vinst för turkiet plus 31 för georgien. Med 23% i tillväxt i 2016 så har dessa marknaderna ca 100 miljoner i vinst efter skatt. Då har Betsson fortfarande en vinst i den resterande låg risk delen på 1076 miljoner kr i 2016. Kom ihåg med Tyskland investeringen MINSKAR risken i Betsson. Om vi värderar lågrisk delen i 2016 till samma värdering som unibet med 24 i p/e så skall Betsson kursen i dag ligga i 185 kr! Då har vi till och med värderat Turkiet och Georgien till 0 kr! Så om vi skall jämföra likt med Unibet exklusive högre risk land hamnar vi på en högre värdering än hela Betsson med totalt 20 i p/e.

Att sälja Betsson i dag på en börskurs på 119 då har man verkligen kortsiktig och har stoppat huvudet i sanden för tillgänglig information. Jag ger Betsson en riktkurs på 160 kr som är p/e 19 på nästa års förväntade vinst, vilket är en moderat riktkurs. Vid lik värdering som Unibet skall kursen upp i 190-200 kr om vi räknar Betssons low risk länder lik som Unibets värdering.

mvh

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?