Post entry

Härliga, trista bolag: B&B Tools, Finnvedenbulten

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktierna i B&B Tools och Finnvedenbulten värderas lågt och köps av skickliga investerare.

(7 feb 2012: Uppdatering med B&B Tools q3-rapport (okt-dec 2011) under blogginlägget.)

(7 feb 2012: Uppdatering med Finnvedenbultens q4-rapport (okt-dec 2011) under blogginlägget.)

I ett tidigare blogginlägg berördes kuverttillverkaren Bong som ett riktigt trist bolag som bla just därför har en lågvärderad och köpvärd aktie. http://www.redeye.se/aktiebloggen/bong-ab/bong-ett-harligt-trist-bolag Det är på aktiegurun Peter Lynchs tema att man gör de bästa aktieköpen i trista bolag som tjänar bra med pengar, istället för "hajpade" aktier med uppblåsta börskurser som ofta faller ner som en pannkaka.

Här är två andra trista bolag med köpvärda aktier:

B&B Tools

Signaturen "Capitol" är en av de skickligaste aktieinvesterarna på Di.se:s aktieforum Börssnack. Tex vann han Börssnacks månadstävling för januari genom att spå danska smyckebolaget Pandora som kursvinnare. (Tidigare blogginlägg om Pandora: http://www.redeye.se/aktiebloggen/pandora/pandoras-ask) Han vann väl även motsvarande tävling för helåret 2011, dvs summan av alla månadstävlingar i fjol.

Och nu har Capitol valt B&B Tools som den aktie han har i tävlingen under februari. Bara det är alltså ett skäl att kolla extra på bolaget.

Så här ser B&B Tools ekonomiska utveckling ut historiskt:

(Bolagets räkenskapsår är från apr ena året till mars året därpå. Dvs innevarande räkenskapsår är 2011/2012, alltså apr 2011-mars 2012).

Intäkter:
2010/2011: 7885 miljoner kr (+3%)
q1-2011/2012: 2097 miljoner kr (+6%)
q2-2011/2012: 1927 miljoner kr (+5%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter och exkl företagsköp/-avyttringar:
2010/2011: +6%
q1-2011/2012: +8%
q2-2011/2012: +5%

Rörelsemarginal:
2010/2011: 4%
q1-2011/2012: 4%
q2-2011/2012: 6%

Resultat per aktie:
2010/2011: 6,90 kr (+44%)
q1-2011/2012: 1,50 kr (-3%)
q2-2011/2012: 2,50 kr (+43%)

Dvs:
• hygglig intäktstillväxt exkl valutaeffekter och exkl företagsköp/-avyttringar
• låg men till synes stabil rörelsemarginal
• överlag god tillväxt i resultat per aktie (utom i q1)

För senast rapporterade 12-månadersperiod (okt 2010-sept 2011) genererade B&B Tools ett resultat per aktie på 7,60 kr (vilket var +29% från samma 12-månadersperiod ett år tidigare). Aktien värderas därmed till ett p/e-tal på 9 (gällande börskurs 68,50 kr delat med 7,60 kr), vilket verkar vara en ganska låg värdering (särskilt om den goda resultattillväxten per aktie fortsätter).

Risker med B&B Tools:
• konjunkturkänslig verksamhet
• hög skuldsättning

Visst har bolagets resultat per aktie varierat genom åren, men bolaget går alltid med vinst och verkar aldrig ej ens vara i närheten av att gå med förlust. Så här har B&B Tools resultat per aktie utvecklats historiskt:

2001/2002: 3,20 kr
2002/2003: 3,30 kr (+3%)
2003/2004: 2,75 kr (-17%)
2004/2005: 7,10 kr (+158%)
2005/2006: 7,35 kr (+4%)
2006/2007: 10,25 kr (+39%)
2007/2008: 15,00 kr (+46%)
2008/2009: 10,20 kr (-32%)
2009/2010: 4,80 kr (-53%)
2010/2011: 6,90 kr (+44%)

(Bolagets räkenskapsår varar alltså från apr ena året till mars året därpå.)

Totalt under ovanstående senaste tio år har B&B Tools genererat sammanlagt över 70 kr i resultat per aktie (summan av alla år ovan). Jämför med bolagets nuvarande börskurs som står i 68,50 kr. (Man lär ju kunna anta att B&B Tools kommer att tjäna mer under de kommande tio åren än vad bolaget tjänade under de föregående tio åren.)

Som synes dippar resultatet per aktie när det är allmänna konjunktursvackor, tex efter att IT-bubblan kraschat i början på 00-talet och sedan följdverkningarna efter finanskrisen 2008. Den senare svackan lär väl vara ett exempel på hur det kan bli som värst för B&B Tools, men det blev alltså inte sämre än ett resultat per aktie på nästan 5 kr 2009/2010 och därefter har det vänt uppåt igen.

Och man ser även hur bra det kan bli när det är som bäst med ett resultat per aktie på 15 kr toppåret 2007/2008. Kan B&B Tools nå dit igen inom 2-3 år?

Vad gäller skuldsättningen hade B&B Tools en nettoskuld (skulder minus kassa) på 2 miljarder kr 30 sept 2011, jämfört med att bolaget är värt 1,9-2 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs. Dvs det är en hög skuldsättning, särskilt om efterfrågan från bolagets kunder är konjunkturkänslig.

Men B&B Tools anser sig tydligen våga ha en så pass hög skuldsättning, och inte nog med det: Bolaget anser sig dessutom ha råd att återköpa egna aktier! Det finns totalt 28,4 miljoner B&B Tools-aktier, och enl senaste årsredovisningen hade bolaget återköpt 340 000 egna aktier 31 mars 2011. (Antalet återköpta aktier låg på samma nivå enl q2-rapporten per 30 sept 2011.) Vid nuvarande börskurs är de återköpta aktierna värda 23 miljoner kr.

Verksamheten

B&B Tools har fyra affärsområden:
• verktyg & maskin
• personlig skyddsutrustning
• fästteknik
• arbetsmiljö & förnödenheter

Affärsområdenas produkter säljs via
• B&B Tools egen marknadskanal "Tools"
• men även via andra marknadskanaler

Tools består i sin tur av:
• Tools Sverige
• Tools Norge
• Tools Finland
• Tools Momentum

7 feb (dvs på tis i nästa vecka) är det dags för B&B Tools nästa resultatrapport (som avser B&B Tools q3, dvs okt-dec 2011). Kanske Capitol valde B&B Tools-aktien till månadstävlingen, för att han räknar med en stark q3-rapport från B&B Tools?

B&B Tools affärsidé mm (hämtat bla från bolagets hemsida http://www.bb.se/web/Hem.aspx):

_"B&B TOOLS förser industrisektorn i Norden med:
• industriförnödenheter
• industrikomponenter"

"Tillsammans gör vi industrin effektivare

B&B TOOLS är Nordens största leverantör av:
• industriförnödenheter
• industri-komponenter
• därtill relaterade tjänster

Kunderna utgörs av nordisk industri, vilka ställer stora krav på:
• kompetens
• helhets-lösningar
• effektivitet"

"MRO:
• Maintenance
• Repair
• Operations
– är ett internationellt begrepp som syftar på industriföretagens processer för:
• underhåll
• reparationer
• drift
av sina produktionsanläggningar. B&B TOOLS tillhandahåller helhetslösningar inom MRO-området.

VÅR VISION – First in MRO

B&B TOOLS strävar efter att uppfattas som ledaren på MRO-marknaden."

"B&B TOOLS är Nordens största
leverantör av industriförnödenheter

B&B TOOLS är den största
leverantören av
• industriförnödenheter
• industrikomponenter
• därtill relaterade tjänster
till industri- och byggsektorn i Norden.

B&B TOOLS har sedan 2002 tagit en aktiv del i konsolideringen av branschen, bland annat genom förvärv av ett hundratal verksamheter.

De geografiska huvudmarknaderna är:
• Sverige
• Norge
• Finland

Koncernen har cirka 2 800 medarbetare och omsatte cirka 7 900 MSEK under verksamhetsåret 2010/2011."

"Tillsammans gör vi industrin effektivare"

"Närhet grunden för långa
kundrelationer

TOOLS finns med egenägda och partneranslutna filialer på 200 orter runt om i Norden, och är därmed rikstäckande i Sverige, Norge och Finland. Kundnärhet är en av koncernens viktigaste konkurrensmedel. Genom det
stora antalet medarbetare som har daglig kundkontakt skapas långsiktiga relationer till majoriteten av de nordiska industriföretagen."_

B&B Tools är väl främst ett handelsföretag, dvs som ej tillverkar egna produkter utan säljer produkter från olika leverantörer?

Finnvedenbulten

Besked har kommit på sistone (enl Finansinspektionens insynsregister) om att skånska affärsmannen Karl-Axel Granlund via sitt bolag Volito har ökat sin ägarandel i Göteborgsbaserade fordonsunderleverantören Finnvedenbulten:

http://insynsok.fi.se/SearchPage.aspx?bolagid=840&reporttype=0&culture=sv-SE&fromdate=2011-02-01&tomdate=2012-02-01

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1883728

Nu är han tydligen uppe i en ägarandel på över 10% av Finnvedenbulten (som totalt är värt ca 950 miljoner kr vid nuvarande börskurs 45 kr).

Vem är då Granlund och Volito? På Volitos hemsida kan man läsa en "jubileumsbok" om bolagets första 20 år (1991-2011). http://www.volito.se/jubileumsbok-20-ar Och det är en framgångssaga som heter duga. Tydligen jobbade Granlund med flygplansleasing, och kunde billigt köpa en flygplansflotta från kraschade finansbolaget Nyckeln i början på 90-talet. Det blev väldigt lukrativt, och med tiden har Granlund via bolag investerat i andra områden såsom fastigheter. Han är även storägare i byggbolaget Peab (där han sitter som styrelseledamot http://www.peab.se/Om-Peab/Styrelse/), och börsbolaget CTT (som gör befuktningssystem för flygplan).

Jubileumsboken ger intryck av att Granlund har en förmåga att samla skickligt folk kring sig, och att han dessutom brukar ha en otroligt bra tajming med sina investeringar.

I boken beskriver Granlund själv framgångsreceptet för sina affärer som "en övertygelse om det anticykliska; att investera när priset på risk är högt, och sälja när priset på risk är lågt. Det är en vinnande affärsmodell."

Internationellt har Granlund gjort affärer med aktörer som amerikanska investmentbanken Goldman Sachs, som han nu har gemensamägda flygplansleasingbolag med.

Granlund (57 år i år) är alltså en otrolig framgångssaga, och utifrån ovanstående blir man ju så klart lockad att ta rygg på honom nu när han går in tungt som storägare i ett av börsens tristaste bolag; en underleverantör till fordonsindustrin av till synes ovidkommande komponenter.

I ett tidigare blogginlägg höjdes ett varnings finger för att köpa aktier i bolag som börsintroduceras av riskkapitalbolag: http://www.redeye.se/aktiebloggen/byggmax/byggmax-fullvarderat Det gällde byggvaruhuskedjan Byggmax som börsintroducerades till hög kurs av riskkapitalbolaget Altor, varefter aktiekursen sedan dök.

Dvs man bör helst undvika att (som motpart) göra affärer med riskkapitalbolag, eftersom de är för skickliga affärsmän. De säljer bolag dyrt och köper dem billigt. (Alltså bör man inte heller sälja aktier i börsbolag som riskkapitalbolag lägger bud på, tex Orc som nu köps upp av Nordic Capital. Sådana bud är en klar signal om att uppköpsobjektet är undervärderat.) Däremot kan man gärna investera i de skickliga riskkapitalbolagens fonder, som ofta har mycket hög avkastning tack vare deras goda affärssinne.

Finnvedenbulten börsintroducerades av Nordic Capital. Det var i maj 2011. Börsintroduktions-kursen sattes till 49 kr, och som väntat gick luften därefter ur aktien som nådde en bottennivå på ca 30 kr i aug 2011.

Sedan har aktiekursen börjat vakna till liv igen, och ligger nu i 45 kr.

Verksamheten

Finnvedenbulten är baserat i Göteborg och har två affärsområden:
• Bulten (ca 60% av intäkterna)
• Finnveden Metal Structures (ca 40%)

Bulten:
"fästelement för den globala fordonsindustrin. Bulten är en av få aktörer i Europa som erbjuder ett helhetsansvar genom hela värdekedjan för fästelement, från utveckling av produkten till slutleverans vid kundens produktionslinje. Fästelement är en viktig komponent i tillverkningen av personbilar och kommersiella fordon och efterfrågan styrs i första hand av produktionen inom fordonsindustrin."

Finnveden Metal Structures:
"produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin, vilken utgör en mindre men växande del av omsättningen."

http://www.finnveden.com/sv/FinnvedenBulten/Om-oss/Var-verksamhet/

Finnvedenbultens ekonomiska utveckling:

Orderingång:
2010: 2965 miljoner kr (+48%)
q1/2011: 838 miljoner kr (+12%)
q2/2011: 854 miljoner kr (+11%)
q3/2011: 736 miljoner kr (+12%)

Intäkter:
2010: 2607 miljoner kr (+28%)
q1/2011: 796 miljoner kr (+30%)
q2/2011: 782 miljoner kr (+16%)
q3/2011: 704 miljoner kr (+19%)

Rörelsemarginal:
2010: 4%
q1/2011: 7%
q2/2011: 8%
q3/2011: 6%

Resultat efter skatt:
2010: 181 miljoner kr*
q1/2011: 23 miljoner kr
q2/2011: 40 miljoner kr
q3/2011: 22 miljoner kr
*inkl skattmässig engångspost på 149 miljoner kr

Tar man resultatet per aktie för jan-sept 2011 i årstakt blir det 5-6 kr/aktie, dvs vid 45 kr värderas aktien till ett p/e-tal på 8. Dvs en ganska låg värdering (särskilt med tanke på god tillväxt i orderingång och intäkter). Dock ganska hög risk pga konjunkturkänslighet.

Positivt att Finnvedenbulten har en förhållandevis låg skuldsättning med en nettoskuld (skulder minus kassa) på knappt 240 miljoner kr 30 sept 2011, jämfört med att bolaget är värt ca 940 miljoner kr.

Nästa hållpunkt är Finnvedenbultens q4-rapport 7 feb (dvs på tis i nästa vecka).

- - -

Tillägg 7 feb 2012

Idag (tis 7 feb 2012) strax efter kl 11 presenterade B&B Tools resultatrapport för sitt q3 (okt-dec 2011): http://hugin.info/1026/R/1583252/494919.pdf

Börskursen låg i knappt 70 kr före rapporten, och har nu (någon halvtimme senare) som lägst fallit till 65,25 kr (dvs en nedgång med 7% pga rapporten). Därefter har aktien återhämtat sig något till 66 kr (nu ca kl 11.50). Ålandsbanken är största nettosäljare av B&B Tools-aktien på börsen hittills idag.

Aktieinvesterare verkar alltså vara rejält besvikna på rapporten. De hade kanske räknat med att den skulle förmedla intryck av fortsatt god förbättring och konjunkturmedvind, men det blev snarare tvärtom.

B&B Tools ekonomiska utveckling (inkl q3-rapporten) nedan. (Bolagets räkenskapsår varar som nämnts från apr ena året till mars året därpå. B&B Tools innevarande räkenskapsår är alltså räkenskapsåret 2011/2012 som varar perioden apr 2011-mars 2012.)

Intäkter:
2010/2011: 7885 miljoner kr (+3%)
q1-2011/2012: 2097 miljoner kr (+6%)
q2-2011/2012: 1927 miljoner kr (+5%)
q3-2011/2012: 2149 miljoner kr (+2%)

Intäktsföränding exkl valutaeffekter och exkl företagsköp/-avyttringar:
2010/2011: +6%
q1-2011/2012: +8%
q2-2011/2012: +5%
q3-2011/2012: +2%

Rörelsemarginal:
2010/2011: 4%
q1-2011/2012: 4%
q2-2011/2012: 6%
q3-2011/2012: 5%

Resultat per aktie:
2010/2011: 6,90 kr (+44%)
q1-2011/2012: 1,50 kr (-3%)
q2-2011/2012: 2,50 kr (+43%)
q3-2011/2012: 2,05 kr (-16%)

Dvs överlag blev q3 ett något sämre kvartal än de närmast föregående, med lägre intäktstillväxt, lägre rörelsemarginal, och fallande resultat per aktie.

För senast rapporterade 12 månader (jan-dec 2011) blev resultatet per aktie en ökning med 7% till 7,25 kr. Vid nuvarande börskurs 66 kr innebär det ett p/e-tal på 9, vilket ändå kan tyckas vara hyfsat billigt.

Dock är resultatet per aktie en försämring från 7,60 från föregående 12-månadersperiod (okt 2010-sept 2011), vilket var +29% från okt 2009-sept 2010.

B&B Tools nettoskuld (skulder minus kassa) uppgick till 1827 miljoner kr per 31 dec 2011, dvs en fortsatt hög skuldsättning i relation till att B&B Tools nu är värt 1,8-1,9 miljarder kr på börsen (vid nuvarande börskurs 66 kr).

Nettoskulden har alltså minskat ganska kraftigt under kvartalet (med 9%% från 2013 miljoner kr 30 sept 2011) vilket är ett gott tecken.

I sin vd-kommentar i rapporten skriver B&B Tools vd Stefan Wigren om att bolagets efterfrågan under kvartalet varit något mer avvaktande än tidigare under året.

Som nämnts har B&B Tools följande affärsområden:
• Verktyg & maskin
• Personlig skyddsutrustning
• Fästteknik
• Arbetsmiljö & förnödenheter
vars produkter säljs genom B&B Tools egen "marknadskanal" Tools, men även via andra marknadskanaler.

Tools är i sin tur uppdelat i:
• Tools Sverige
• Tools Finland
• Tools Norge
• Tools Momentum

Bland affärsområdena gick det i q3 bra för Verktyg & maskin men sämre för Fästteknik.

Inom Tools gick det bra för Tools Norge och Tools Momentum, medan det gick sämre för Tools Sverige.

Enl rapporten har kvartalets resultat belastats med engångskostnader på 11 miljoner kr för omstruktureringar inom Arbetsmiljö & förnödenheter samt Tools Sverige.

Engångskostnaderna har kompenserats av engångsintäkter på 9 miljoner kr från fastighetsförsäljningar.

Wigren skriver i vd-ordet om att B&B Tools äger en hel del fastigheter som under 2012 ska läggas i ett separat fastighetsbolag, så att bla aktieinvesterare lättare kan se de värden som ligger i fastigheterna. (Kan det även vara en förberedelse inför en avyttring av fastigheterna, inför större investeringar i B&B Tools kärnverksamhet - tex företagsköp?)

Sammantagen reflektion av B&B Tools q3-rapport är att den innebär en viss svacka för bolaget, men utifrån bolagets långsiktigt mycket fina utveckling är utgångspunkten att bolaget kommer att ha en fortsatt god utveckling på sikt. Dagens kursnedgång kan därför betraktas som ett långsiktigt bra köptillfälle i aktien.

Enl analytikerkommentarer om B&B Tools-rapporten var bolagets intäkter ungefär som väntat, medan resultatet var klart sämre än väntat (dvs pga högre kostnader än väntat). Särskilt pekas Tools ut som boven i dramat, där det i princip blev nollresultat under kvartalet. Det talas om omstruktureringar av Tools Sverige som ska leda till förbättringar framöver vilket dock inte syns ännu. Enl analytikerkommentarerna är dagens kursnedgång i B&B Tools-aktien berättigad. http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2050364#msg13666036

- - -

Tillägg 7 feb 2012

Idag (tis 7 feb 2012) kl 13 presenterade Finnvedenbulten sin resultatrapport för q4/2011. Strax före kl 13 handlades aktien i 45 kr, men redan innan rapporten kom verkade aktien falla till strax över 44 kr. När rapporten väl presenteras föll aktiekursen till 40,20 kr som lägst minutrarna efteråt, för att sedan återhämta sig till 41,50 kr vid 13.40-tiden.

Precis som för B&B Tools verkar det alltså som att aktieinvesterarna blev ganska så rejält besvikna över Finnvedenbultens rapport.

Hur var då Finnvedenbultens q4-rapport? Så här ser bolagets ekonomiska utveckling ut inkl q4/2011:

Orderingång:
2010: 2965 miljoner kr (+48%)
q1/2011: 838 miljoner kr (+12%)
q2/2011: 854 miljoner kr (+11%)
q3/2011: 736 miljoner kr (+12%)
q4/2011: 780 miljoner kr (-1%)

Intäkter:
2010: 2607 miljoner kr (+28%)
q1/2011: 796 miljoner kr (+30%)
q2/2011: 782 miljoner kr (+16%)
q3/2011: 704 miljoner kr (+19%)
q4/2011: 803 miljoner kr (+10%)

Rörelsemarginal:
2010: 4%
q1/2011: 7%
q2/2011: 8%
q3/2011: 6%
q4/2011: 5%

Resultat efter skatt:
2010: 181 miljoner kr*
q1/2011: 23 miljoner kr
q2/2011: 40 miljoner kr
q3/2011: 22 miljoner kr
q4/2011: 30 miljoner kr
*inkl skattmässig engångspost på 149 miljoner kr

Dvs efter de föregående kvartalens fina ökningar av orderingången blev det nu i q4 en viss minskning i orderingången. Intäkterna i q4 hade fortfarande ganska god tillväxt, men rörelsemarginalen sjönk. Det får väl alltså betraktas som en besvikelse att både orderingången och rörelsemarginalen föll.

I och med q4 blev Finnvedenbultens resultat efter skatt 114 miljoner kr för helåret 2011, vilket med bolagets ca 21 miljoner aktier blir 5,47 kr/aktie. Vid nuvarande börskurs 41,50 kr innebär det att aktien värderas till ett p/e-tal på 7-8 vilket verkar lågt.

Aktieinvesterare kanske alltså befarar försämrat resultat för Finnvedenbulten framöver. Men så länge det inte blir någon större, långvarigare försämring, är aktien billig.

Positivt att Finnvedenbultens nettoskuld (skulder minus kassa) minskade under kvartalet från 239 miljoner kr 30 sept 2011 till 162 miljoner kr 31 dec 2011. Nettoskulden kan jämföras med att hela Finnvedenbulten är värt 800-900 miljoner kr vid nuvarande börskurs 41,50 kr, dvs bolagets skuldsättning är förhållandevis låg.

Finnvedenbultens vd Johan Westman konstaterar i rapporten att bolagets kunder justerade ner sina produktionsplaner i dec 2011 (särskilt vad gäller tunga lastbilar). Dessutom har nya projekt inneburit ökade kostnader under q4.

Enl Westman är konjunkturläget osäkert, men han säger sig se "goda expansionsmöjligheter genom våra satsningar på tillväxtmarknader" vilket ju låter hoppingivande.

Som sammantagen reflektion gäller tills vidare (precis som för B&B Tools) att resultatrapporten innebär en viss svacka, men att dagens kursfall i aktien innebär ett långsiktigt bra köpläge.

Som nämnts i blogginlägget ovan om Finnvedenbulten består bolaget av två affärsområden:

• Bulten:

Bulten utvecklar och tillverkar fästelement för den globala fordonsindustrin och en stor del av sortimentet utgörs av innovativa och tekniskt avancerade produkter. Bulten är en av få aktörer i Europa som erbjuder ett helhetsansvar genom hela värdekedjan för fästelement, från utveckling av produkten till slutleverans vid kundens produktionslinje.

• Finnveden Metal Structures:

Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin, vilken utgör en mindre men växande del av omsättningen.

Bulten är det större affärsområdet med knappt 60% av Finnvedenbultens totala intäkter, medan Finnveden Metal Structures svarar för drygt 40% av intäkterna.

Under 2011 hade hela Finnvedenbulten intäkter på drygt 3 miljarder kr, varav 1,8 miljarder kr inom Bulten och 1,3 miljarder kr inom Finnveden Metal Structures.

Hela Finnvedenbulten ökade intäkterna med 18% under 2011. Bultens intäktsökning var 14% och Finnveden Metal Structures intäktsökning var hela 24%.

Medan hela Finnvedenbulten ökade rörelsemarginalen från 4% 2010 till 7% under 2011, så ökade Bulten rörelsemarginalen från 5% till 7% och Finnveden Metal Structures från 5% till 8%.

Sammantaget hade alltså Finnveden Metal Structures både högst intäktstillväxt och högst rörelsemarginal under 2011.

Utveckling per affärsområde:

Bulten

Intäkter:
2010: 1549 miljoner kr
q1/2011: 454 miljoner kr (+22%)
q2/2011: 441 miljoner kr (+12%)
q3/2011: 412 miljoner kr (+16%)
q4/2011: 461 miljoner kr (+8%)

Rörelsemarginal:
2010: 5%
q1/2011: 9%
q2/2011: 6%
q3/2011: 5%
q4/2011: 6%

Finnveden Metal Structures

Intäkter:
2010: 1065 miljoner kr
q1/2011: 344 miljoner kr (+43%)
q2/2011: 343 miljoner kr (+22%)
q3/2011: 294 miljoner kr (+24%)
q4/2011: 344 miljoner kr (+12%)

Rörelsemarginal:
2010: 5%
q1/2011: 9%
q2/2011: 11%
q3/2011: 7%
q4/2011: 5%

Dvs egentligen fortsatt god intäktstillväxt i båda affärsområdena under q4 (även om tillväxten inte var så våldsamt hög som tidigare kvartal). Och även rörelsemarginalerna låg på hyggliga nivåer i båda affärsområdena under q4. I Bulten var det till och med än ökad rörelsemarginal jämfört med q3. I Finnveden Metal Structures var rörelsemarginalen i q4 klart lägre än särskilt första halvåret.

Intressanta saker som nämns i q4-rapporten är bla Bultens expansionsplaner i Ryssland i samarbete med ryska biltillverkaren Gaz, och Finnveden Metal Structures expansionsplaner i Kina där uppstart av verksamhet pågår och alternativa fortsatta planer utvärderas.

Finnvedenbultens finansiella mål totalt sett är bla:

• En intäktstillväxt som överstiger branschens tillväxt.
• En rörelsemarginal på minst 7%.

Enl bolaget så uppnåddes alla mål under 2011 (om man räknar resultatet exkl kostnaderna för börsintroduktionen 2011).

Så här beskriver sig Finnvedenbulten i q4-rapporten:

_"FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder:
• produkter
• tekniska lösningar
• system
i metalliska material.

Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkningsindustrin, främst fordonsindustrin.

Verksamheten bedrivs i två divisioner:
• Finnveden Metal Structures
• Bulten
båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment.

Kunderna återfinns huvudsakligen inom fordons- och verkstadsindustrin i:
• Europa
• Asien
• USA.

Produktionen sker främst i Europa med betydande lågkostnadsproduktion i Polen. Därutöver har koncernen en modern och växande verksamhet för fästelement i Kina."_

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/2B/EF/wkr0001.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?