Post entry

Kommentar till Grinigs analys av Balder

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Som vanligt en helt otrolig analys av Grinig här på Redeye. nu om Balder.

Vad jag vill understryka av det som Grinig skriver är hur stor lånedel fastighetsbolag som Balder har.

I Balders fall tillkommer att huvudägaren har stora lån på sina Balder-aktier i sitt personliga bolag. Alltså lån på lån!

I ljuset av detta är det intressant att så många förespråkar, att privatpersoner ej skall få göra ränteavdrag när de köper sina villor och bostadsrätter och snart nu ägarlägenheter.

Jag citerar Grinig:

Det är dyrare än ett vanligt banklån eftersom räntan på ett vanligt banklån är avdragsgill mot bolagets intäkter.

(slut citat).

Grinig bedömer att ett fastighetsföretags preferens-aktier egentligen är ett lån till verksamheten, som fastighetsbolagen (och SAS) måste ta till för att de inte får låna mer på banken.

Vanligt banklån får fastighetsbolagen dra av mot intäkterna när de köper bostadshus med lån, som i Balders fall.

När folkpartistiske riksdagsmannen och professorn i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Carl Hamilton, gång på gång, kräver att hushållens avdrag vid lån skall tas bort, så gynnas ju fastighetsbolagen.

Carl Hamilton har sagt i debatt-artiklar att bolagen skall ha möjlighet att dra av sina räntekostnader mot sina intäkter, för att gynna näringsverksamhet.

Men i konsekvensens blir ju detta att privatpersoner skall få svårare att köpa sina egna bostäder, men fastighetsbolagen skall ha samma lättnad även i fortsättningen.

Varför är det bättre att fastighetsbolaget Balder äger husen som vi bor i.

Att det är lönsamt att äga bostadsfastigheter exemplifierar Grinig i sitt blogg-inlägg genom att visa att huvudägaren själv på kort tid från att ha börjat på noll, nu är miljardär (fyra - fem miljarder i förmögenhet).

Om Balders hus hade ägts av hyresgästerna som bostadsrätter, så hade de varit om inte miljardärer, så åtminstone miljonärer.

Vilket de privatpersoner blivit, som äger sina privatbostäder.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?