Post entry

Sälj Avanza-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hur kan man vilja betala så mycket för en aktie i aktiemäklarfirman Avanza?

Nu är börsen på topp och folks aktieintresse maximalt.

Det är i sådana faser i konjunkturcykeln som aktiemäklarfirmor (som Avanza) tjänar som mest.

Det innebär då att sådana firmors aktier bör värderas som lägst i förhållande till firmornas intjänade resultat per aktie i årstakt.

Varför?

Eftersom det efter nuvarande topp bara kan bli sämre.

Visst kan förbättringen fortsätta ett tag till, men historiskt sett har det visat sig att inga träd växer till himlen.

Jämfört tex bubbla på börsen kring år 2000 som sedan sprack ordentligt.

...Börsens storbolagsindex var väl så (precis som nu) uppe i 1500-1600 som högst.

...Men rasade till bara 400-500 några år senare.

Även om det finns chans att börsen och aktiemäklarfirmornas intjäning kan fortsätta öka framöver, bör blotta tanken på att vi redan nu nått rekordhöga nivåer motivera en låg värdering av aktier i aktiemäklarfirmor.

Säg att aktier i vanliga aktiemäklarfirmor max bör värderas till ett p/e-tal på 5-6 under konjunkturtoppar när intjäningen är som högst.

Ok, visst kan Avanzas aktie tarva en något högre värderingsnivå tack vare ett strukturellt tillväxtelement i form av att firman långsiktigt lyckats öka sin marknadsandel på bekostnad av tex storbankerna (SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank).

Förr:

Folk hade lönekonto hos en storbank.

Och även allt sparande hos samma storbank.

Det innebar att om man sparade i fonder hade man alltid storbankens egna fonder (med höga avgifter och dålig värdeutveckling).

Handlade man med aktier gjorde man det via storbankens mäkleri med höga avgifter.

Nu:

Nu kan man för sitt sparande även välja på konkurrenter som Avanza med

...låga avgifter för aktiehandel

...ett stort sortiment av fonder från olika fondförvaltare och banker etc att välja på.

Det har väl bidragit till att svenska folket genom åren lagt en allt större del av sitt sparkapital hos uppstickare som Avanza istället för hos storbankerna.

Säg att det motiverar att Avanza-aktien värderas till ett p/e-tal på 8-10 även i konjunkturtoppar.

Eller till och med p/e 10-12.

Hur värderas då Avanza-aktien nu på börsen?

Firmans ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2012: 164 miljoner kr

q2/2012: 141 miljoner kr

q3/2012: 125 miljoner kr

q4/2012: 131 miljoner kr

q1/2013: 150 miljoner kr (-9%)

q2/2013: 137 miljoner kr (-3%)

q3/2013: 148 miljoner kr (+18%)

q4/2013: 162 miljoner kr (+24%)

q1/2014: 173 miljoner kr (+15%)

q2/2014: 164 miljoner kr (+20%)

q3/2014: 166 miljoner kr (+12%)

q4/2014: 193 miljoner kr (+19%)

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

q1/2012: 44%

q2/2012: 34%

q3/2012: 34%

q4/2012: 29%

q1/2013: 36%

q2/2013: 26%

q3/2013: 49%

q4/2013: 40%

q1/2014: 44%

q2/2014: 41%

q3/2014: 43%

q4/2014: 42%

Nettoresultat (resultat efter skatt):

q1/2012: 60 miljoner kr

q2/2012: 38 miljoner kr

q3/2012: 32 miljoner kr

q4/2012: 30 miljoner kr

q1/2013: 45 miljoner kr (-25%)

q2/2013: 32 miljoner kr (-16%)

q3/2013: 62 miljoner kr (+94%)

q4/2013: 54 miljoner kr (+80%)

q1/2014: 65 miljoner kr (+44%)

q2/2014: 56 miljoner kr (+75%)

q3/2014: 60 miljoner kr (-3%)

q4/2014: 69 miljoner kr (+28%)

Nettoresultat per aktie:

q1/2012: 2,09 kr

q2/2012: 1,34 kr

q3/2012: 1,11 kr

q4/2012: 1,04 kr

q1/2013: 1,55 kr (-26%)

q2/2013: 1,11 kr (-17%)

q3/2013: 2,15 kr (+94%)

q4/2013: 1,85 kr (+78%)

q1/2014: 2,24 kr (+45%)

q2/2014: 1,90 kr (+71%)

q3/2014: 2,08 kr (-3%)

q4/2014: 2,34 kr (+26%)

Dvs:

Visst ser siffrorna imponerande ut, men obs då att de visar en period som utgjorts av uppbyggnaden av en börstopp och allmän eufori bland aktieinvesterare.

I aktiemäklarfirmors cykliska natur ligger dock att utvecklingen och omvärldsklimatet snabbt kan förbytas till det sämre (vilket motiverar en låg värderingsnivå för aktiemäklarfirmors aktier, särskilt när intjäningen ligger på rekordhöga nivåer).

Kvartalssiffrorna innebär följande för Avanza i årstakt de senaste åren:

Intäkter:

2012: 562 miljoner kr

2013: 597 miljoner kr (+6%)

2014: 696 miljoner kr (+17%)

Rörelsemarginal:

2012: 36%

2013: 38%

2014: 43%

Skattesats (bokförd skattekostnad delat med resultat före skatt):

2012: 20%

2013: 15%

2014: 16%

//Edit: Den officiella bolags-skattesatsen i Sverige var tidigare 26,3% men sänktes till 22% from 2013.

Dvs en stor del av nettoresultatökningen 2013 är i så fall bara pga sänkt skattesats.

Och för övrigt: Hur kan Avanza ha en skattesats som är så mycket lägre än den officiella?

Är det tack vare tillåten/tvivelaktig skatteplanering?

//

Nettoresultat:

2012: 160 miljoner kr

2013: 193 miljoner kr (+21%)

2014: 250 miljoner kr (+30%)

Nettoresultat per aktie:

2012: 5,58 kr

2013: 6,67 kr (+20%)

2014: 8,56 kr (+28%)

Dvs alla goda faktorer har samverkat för Avanza:

 • Stigande intäkter.

 • Stigande rörelsemarginal.

 • Sänkt skattesats.


= Goda ökningar av nettoresultatet.

Obs dock att jämförelsetalen är låga tack vare att Avanza tidigare hade en svacka med generellt mindre börseufori och stora kostnader för byte av IT-system osv.

Förbättringen därefter kan väl då sedan förklaras med:

 • Allt bättre börsklimat (dvs mer börseufori bland investerare dvs Avanzas-kunder).

 • Fortsatt ökad marknadsandel på den svenska sparmarknaden (på bekostnad av tex de traditionella storbankerna).

Aktieinvesterare verkar ha tagit fasta på Avanzas goda utveckling på sistone, och har höjt Avanza-aktien till höga nivån 261,50 kr (som slutkurs tis 27 jan 2015).

Och det finns ca 29 miljoner st utestående Avanza-aktier.

Det gör att Avanza i dagsläget är värt 7-8 miljarder kr på börsen!

Det är alltså beräknat som:

...rådande börskurs 261,50 kr

gånger

...antal utestående Avanza-aktier ca 29 miljoner st

Går man sedan tillbaka till Avanzas ekonomiska siffror för 2014 kan man ställa sig frågan:

Vem vill betala 7-8 miljarder kr för ett företag som under 2014 hade

...intäkter kring 700 miljoner kr?

...ett nettoresultat på 200-300 miljoner kr?

Låter inte det som ett väldigt högt värderat bolag?

Alternativt uttryckt:

...Vem vill betala 261,50 kr för Avanza-aktien

...när bolaget bara genererar ett nettoresultat per aktie på 8-9 kr i årstakt?

Det innebär alltså att aktien på den nivån värderas till ett p/e-tal på 30-31!

Det är alltså beräknat som:

...börskurs 261,50 kr

delat med

...nettoresultat per aktie 8,56 kr för 2014

Själv skulle jag alltså inte köpa Avanza-aktien för över p/e 8-10, eller max p/e 10-12 under nuvarande förutsättningar när börsen är på topp etc.

Med ett nettoresultat per aktie på 8,56 kr i årstakt innebär det en motiverad börskurs på:

...ca 70-90 kr (vid p/e 8-10)

...ca 80-100 kr (vid p/e 10-12)

Men istället ligger alltså aktien i över 260 kr!

Det kan ju då tyckas vara en skyhög värderingsnivå motsvarande p/e 30-31.

Ok, visst finns det en förmildrande omständighet:

Nuvarande rekordlåga räntenivå.

I dagsläget får man tex bara en årsränta på 0,71% om man köper svenska statsobligationer med en löptid på tio år: www.avanza.se/index/om-indexet.html/18995/10-ars-ranta

En så låg räntenivå sänker investerares alternativa avkastningsmöjligheter, vilket sänker investerares avkastningskrav för att köpa aktier.

Förenklat uttryckt kan man säga att ju lägre räntenivå, desto högre motiverat p/e-tal är aktieinvesterare villiga att köpa aktier för.

Men problem:

Den ovannämnda räntenivån 0,71% per år täcker inte ens en "normal" inflationstakt på 2-3% per år.

Normalt sett bör ju en riskfri ränta (såsom den ränta man får genom att köpa svenska statens obligationer, dvs statsobligationer) ligga på:

normal inflationstakt 2-3% per år

plus

realränta (dvs erhållen ränta utöver inflationen) 2-3% per år


Summa 4-6% per år

Varför är då räntan nu så låg som bara 0,71% per år?

Bla för att centralbanker runt om i världen jobbar med stora stimulansåtgärder för att få fart på den ganska skrala konjunkturen runt om i världen.

Tex i svenska centralbanken (Riksbanken) har för närvarande sin "styr-ränta" på noll procent per år!

Men utifrån ovanstående kan man anta att räntenivån på sikt lär normaliseras på en klart högre "normal" nivå enl ovan.

...Tex Riksbanken har som huvudscenario att Riksbankens styr-ränta kommer att höjas från nuvarande nivå 0% till ca 1,5% om tre år: http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Aktuell-prognos-for-reporanta-inflation-och-BNP/

...Och tex de nationalekonomiska experterna på Konjunkturinstitutet räknar med att räntenivån för svenska statsobligationer med en löptid på tio år kommer att utvecklas enl följande de kommande åren:

2015: 1,40%

2016: 2,10%

2017: 2,70%

2018: 3,30%

2019: 3,90%

2020: 4,20%

2021: 4,40%

2022: 4,50%

2023: 4,60%

2024: 4,60%

http://www.konj.se/128.html

Dvs de räknar med att den kommer att nå 4-5% inom tio år, vilket är i nivå med ovannämnda "normala" riskfria statsobligations-ränta på 4-6% per år.

Och vad innebär då en sådan framtida utveckling med stigande räntor?

Jo, att aktieinvesterarnas alternativa avkastningsmöjligheter (vid sidan av aktier) förbättras.

Och det höjer i sin tur investerarnas avkastningskrav på aktier, vilket i sin tur tex leder till lägre motiverade p/e-tal för aktier (förenklat och allt annat lika).

Dvs folk kanske tror att det är värt att köpa Avanza-aktien idag för p/e 30-31 när

...Avanza visat goda resultatökningar tack vare en allt ökad börseufori

...nuvarande rekordlåga generella räntenivå

Men:

 • om börsklimatet försämras (vilket det snabbt och oförutsett kan göra, eftersom det skett historiskt)

 • räntenivån de kommande åren normaliseras på en klart högre nivå än idag

så lär det göra att dagens kursnivå för Avanza-aktien på över 260 kr kommer att verka alldeles för hög.

Visar sig att folk tom betalat rekordnivån 286 kr för Avanza-aktien i förra veckan (ons 21 jan 2015).

Ny konkurrens

Dessutom är väl inte aktiemäkleri någon "rocket science" (dvs det är inte särskilt avancerat) vilket riskerar göra att nya konkurrenter strömmar till och börjar konkurrera med allt lägre kundavgifter.

Och det även om Avanza har en särskild nisch med låga avgifter och att Avanza erbjuder sina tjänster via internet osv.

Tex på sistone tal om att holländska aktiemäklarfirman Degiro (med samma inriktning som Avanza; låga avgifter och kundaccess via internet) nu ska etablera sig i Sverige och börja konkurrera här.

Tex har Degiro redan satt upp en svensk hemsida: https://www.degiro.se/

Enl tidningen Privata Affärer 22 jan 2015:

Nätmäklaren vill chocka svenska sparmarknaden

Nätmäklaren Degiro, som lanserar sin svenska sajt i dag, siktar på att ta en rejäl bit av den svenska sparmarknaden med låga avgifter som försäljningsargument.

http://www.privataaffarer.se/borsguiden/natmaklare-degiro-vill-ta-25-av-svensk-privathandel-pa-2-ar-717263

Enl artikeln bla:

...Degiro räknar med att nå en marknadsandel på 25% i Sverige inom två år.

...Degiros avgifter ligger generellt 80% under de svenska konkurrenterna.

...Degiro startade i Holland år 2013 och siktade på en marknadsandel på 5%. Idag är marknadsandelen redan nästan 30%.

...Degiros vd heter Gijs Nagel. Dvs lär han bli en "nagel i ögat" på tex Avanza?

Även om Avanza kommer att behålla sin marknadsandel i Sverige, är frågan till vilket pris det kommer att ske.

Dvs kommer Avanza i så fall tvingas sänka sina avgifter kraftigt?

Det innebär ju då negativa effekter för Avanzas intäkter och resultat.

Även artikel om Degiro i Svenska Dagbladet 22 jan 2015: http://www.svd.se/naringsliv/pengar/sparande/sa-ska-de-bli-europas-storsta-natmaklare_4270909.svd

Enl den artikeln bla:

...Degiro finns i 14 länder och har bara 130 pers anställda.

...Degiros holländska konkurrent Binckbank finns i 4 länder och har 600 pers anställda.

//Edit: Tex Avanza finns i bara 1 land (Sverige) och hade ca 300 pers anställda per slutet av 2014.

Avanzas svenska konkurrent Nordnet finns i 4 länder (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och hade drygt 370 pers anställda per slutet av sep 2014: http://org.nordnet.se/shared/stories/reports/2014/q3sve14.pdf

//

Dvs verkar som att Avanza och Nordnet (som trodde sig vara lågkostnadsfirmor) ligger sämre till än Degiro vad gäller kostnadsnivån.

Och det är ju den med lägst kostnadsnivå som kan vara lönsam med lägst pris (kundavgiftsnivå).

Det har även varit tal om typ

...att Degiro sagt att Degiros aggressiva expansion kommer att leda till att andra aktiemäklarfirmor går omkull

...och att det på sikt endast kommer att finnas utrymme för ca 3 st liknande firmor i hela Europa osv.

Dvs risk att Avanza och Nordnet kommer att drabbas kraftigt negativt av Degiros framfart?

Enl tex Avanzas egen analysavdelning Placera.nu 22 jan 2015:

Nätmäklarens varning

Den nya nätmäklaren Degiro som går in på den svenska privatkunds-marknaden på torsdagen målar upp en dyster bild av många nätmäklares framtid och menar att bland annat Avanza och Nordnet kommer att få stora problem.

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/01/22/natmaklarens-varning.html

Det är i själva verket en artikel från nyhetsbyrån Direkt.

Enl artikeln bla:

Bolaget spår en utslagning i sektorn i Europa och siktar själva på att bli störst på området under kommande år.

Det säger vd Gijs Nagel till Nyhetsbyrån Direkt

"Bolag som har verksamhet i ett land kan erbjuda tjänster i resten av Europa och jag tror att många mäklare kommer att gå ihop eller lägga ned verksamheten.

Dagens modell är inte uthållig och aktörer som Avanza, Nordnet och Saxo Bank kommer att få stora problem", säger Gijs Nagel.

Som plus för Avanza kan bla nämnas:

1) Räntenetto

Om det blir stigande räntor framöver enl ovan kommer det (allt annat lika) höja den del av Avanzas intäkter som utgörs av "räntenetto" (de ränteintäkter Avanza tjänar minus räntekostnader för pengar som Avanza lånar).

Detta räntenetto uppstår väl bla:

...genom att Avanza får ut en högre ränta genom att tex placera kundernas likvida medel på något bankkonto hos en utomstående bank etc, jämfört med den inlåningsränta Avanza-kunderna får för sina likvida medel hos Avanza.

...genom ränteintäkter i form av ränta på lån som Avanza-kunderna tar med säkerhet i respektive kunds aktieinnehav (dvs genom att Avanza-kunderna belånar sina aktieinnehav).

...Dessutom har väl Avanza börjat att erbjuda bolån till vissa utvalda, välbeställda kunder. Dessa bolån genererar också ränteintäkter till Avanza, minus de räntekostnader Avanza betalar för att låna dessa pengar som sedan lånas ut vidare som bolån.

Dock tjänar Avanza ev ej så stora ränteintäkter på sina bolån.

Avanza kallar sin bolåne-produkt för "super-bolånet" som ska ha särskilt låg ränta (men ges väl bara till välbeställda kunder med god ekonomi).

Ur Avanzas q4/2014-resultatrapport:

Under året sänkte Riksbanken reporäntan vid två tillfällen, totalt med 0,75 procentenheter.

Avanza valde vid båda tillfällena att matcha Riksbankens sänkning och sänkte räntan på sin bolåneprodukt, Superbolånet, till 0,99 procent.

I samband med den första sänkningen utökades även taket på utlåningsvolymen med ytterligare 1 miljard kronor till 2,5 miljarder kronor för att kunna möta efterfrågan från kunderna.

Vid årets slut var i det närmaste hela lånevolymen beviljad varav 2,0 miljarder kronor var utbetalt.

www.avanza.se/avanzabank/hem/investor-relations/pdf/2014/avanza_bokslutskom_2014.pdf

Dvs Avanza verkar alltså hittills ha lånat ut 2 miljarder kr i bolån.

Men även om utlåning genererar räntenetto, innebär det även risker i form av ev kreditförluster (dvs förluster för att låntagare inte kan betala tillbaka lånen osv).

Avanzas kreditförluster har dock varit små de senaste åren:

2009: 0 kr

2010: 0 kr

2011: 6 miljoner kr

2012: 1 miljon kr

2013: 1 miljon kr

2014: 0 kr

Samtidigt har Avanzas utlåning till allmänheten ökat kraftigt de senaste åren (nivå per slutet av respektive år):

2012: 3 710 miljoner kr

2013: 4 188 miljoner kr (+13%)

2014: 5 349 miljoner kr (+28%)

Dvs ökad risk för kreditförluster i takt med den kraftiga utlåningsökningen?

//Edit: Dessutom hade Avanza ett eget kapital (bokfört värde på tillgångar minus skulder) på 815 miljoner kr per slutet av 2014.

Det motsvarade 15% av utlåningen på 5 349 miljoner kr.

Dvs det räcker med att låntagarna inte kan betala tillbaka 15% av sina lån från Avanza, för att Avanzas egna kapital ska utraderas och firman därmed vara konkursmässig.

I det perspektivet kan det vara intressant för Avanza-kunderna att känna till den statliga insättningsgarantin i Sverige:

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Instituten som är anslutna till insättningsgarantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto.

Garantin träder i kraft om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per person och institut.

https://www.riksgalden.se/Deposit_insurance/About-deposit-insurance/

Och enl statliga myndigheten Riksgäldens hemsida framgår även när man söker på Avanza att Avanzas kunder omfattas av insättningsgarantin om Avanza skulle gå omkull: https://www.riksgalden.se/insattningsgarantin/

Men det är alltså bara upp till ett belopp på 100 000 euro (930 890 kr med nuvarande eurokurs 9,3089 kr).

Dvs Avanza-kunder med mer likvida medel än så på sina Avanza-konton kan ev fundera över om det är rätt ställe att ha pengarna på.

//

Tex Avanzas kreditförluster på 6 miljoner kr år 2011 berodde väl på läkemedelsfirman Diamyd som plötsligt en morgon kom med besked om dåliga forskningsresultat för bolagets anti-diabetes-läkemedel, vilket ledde till att Diamyd-aktiens börskurs rasade.

Eftersom Diamyd-aktien började handlas till en klart lägre börskurs direkt från start under börsdagen, fanns inte möjlighet för Avanza att innan dess tvångssälja ut kunders Diamyd-aktier som pantsatts som säkerhet för kundernas lån hos Avanza.

Resterna av Diamyd finns ännu kvar som börsnoterat bolag, fast det nu bara är värt ca 100 miljoner kr på börsen (jämfört med att det var värt flera miljarder kronor på toppen före raset): www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/414975/diamyd-medical

Men Avanza vågar nu inte längre låna ut pengar till kunderna mot säkerhet i Diamyd-aktier.

Det framgår av att Avanza skriver "Belåningsvärde %: -" på sin hemsida om Diamyd-aktien (i länken ovan).

Däremot lånar Avanza gladeligen ut pengar upp till 20% av värdet på Avanza-kundernas aktieinnehav i fingeravtrycks-bolaget Fingerprint Cards: www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5468/fingerprint-cards-b

Fingerprint Cards är tydligen fortfarande värt nästan 2 miljarder kr på börsen vid en börskurs kring 30 kr, trots att bolaget flera gånger inte klarat av att nå sina egna prognoser och trots att förre vd:n Johan Carlström blåste upp aktien med sina optimistiska uttalanden men nu är misstänkt för grovt brott i form av insiderhandel i Fingerprint Cards-aktien osv: www.avanza.se/placera/telegram/2015/01/23/fingerprint-ytterligare-2-personer-insider-misstankta-svd.html

Och tex en aktie som den i banken SEB har historiskt varit mycket skakig enl tex följande tidigare blogginlägg:

...från 27 dec 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/investor/salj-investor-aktien-del-3

...från 7 jan 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ericsson/ericsson-under-andra-varldskriget-del-2

Ändå lånar Avanza gladeligen ut pengar till sina kunder motsvarande upp till 75% av värdet på kundernas SEB-aktier: www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5255/seb-a

Men så länge Avanza undviker stora kreditförluster på sin utlåning, så genererar den ett stort räntenetto (som dessutom stiger om den generella räntenivån ökar).

Negativt dock att tex räntenettot från kundernas aktiebelåning ökar vid bra börsklimat när börskurserna står högt, men väl i princip försvinner vid dåligt börsklimat när börskurserna står lågt.

Avanzas räntenetto de senaste åren:

2009: 118 miljoner kr

2010: 157 miljoner kr (+33%)

2011: 258 miljoner kr (+64%)

2012: 235 miljoner kr (-9%)

2013: 205 miljoner kr (-13%)

2014: 204 miljoner kr (-0,5%)

Utvecklingen beror väl då på en kombination i form av:

...ökad utlåning

...fallande ränteläge

Jämför med Avanzas huvudintäkter (avgifter för kundernas aktiehandel, dvs så kallade "courtage-intäkter"):

2009: 300 miljoner kr

2010: 329 miljoner kr (+10%)

2011: 305 miljoner kr (-7%)

2012: 216 miljoner kr (-29%)

2013: 245 miljoner kr (+13%)

2014: 286 miljoner kr (+17%)

Dvs:

...Courtage-intäkterna har varit skakiga genom åren. Tex 2011 och 2012 föll de (särskilt 2012), men 2013 och 2014 har de stigit i takt med allt bättre börsklimat.

...Tex ett år som 2012 var faktiskt Avanzas räntenetto högre än courtage-intäkterna (pga dåligt börsklimat men ganska hög räntenivå?).

En annan intäktspost för Avanza är firmans "fondprovisioner" (dvs de provisionsintäkter som Avanza får ut när Avanza-kunderna investerar i utomstående bankers/fondförvaltares fonder via Avanza):

2009: 48 miljoner kr

2010: 81 miljoner kr (+69%)

2011: 70 miljoner kr (-14%)

2012: 64 miljoner kr (-9%)

2013: 82 miljoner kr (+28%)

2014: 113 miljoner kr (+38%)

Även de intäkterna verkar variera med det generella börsklimatet, och är däför inte att betrakta som stabila.

Men positivt att de ökat kraftigt de senaste två åren (då börsklimatet blivit allt bättre och folk pumpat in mer och mer pengar i tex aktiefonder via Avanza).

Avanzas totala intäkter för 2014 kan alltså delas in enl följande (förändring från 2013):

courtage-intäkter 286 miljoner kr

räntenetto 204 miljoner kr

fondprovisioner 113 miljoner kr

övrigt


Summa 696 miljoner kr

Det innebär följande andelar per intäktskategori under 2014:

courtage-intäkter 41%

räntenetto 29%

fondprovisioner 16%

övrigt


Summa 100% (696 miljoner kr)

Och förändring per intäktskategori under 2014 (från 2013):

fondprovisioner +38%

courtage-intäkter +17%

räntenetto -0,5%

övrigt


Summa +17% (till 696 miljoner kr)

2) Pensionssparande

Mycket prat från Avanza om att firman kommer att tjäna mycket på om pensionssparare får rätt att kostnadsfritt flytta sitt pensionssparande

...från befintligt institut (tex bank, försäkringsbolag eller pensionsbolag) med sina höga avgifter

...till Avanza med sina låga avgifter.

Enl Avanza innebär en sådan flytt ett kraftigt ökat pensions-sparkapital i slutändan för pensionsspararna, tack vare de lägre avgifterna hos Avanza.

Och Avanza har pekat på att eftersom pensionssparande-marknaden är så stor, innebär detta stor intäktspotential för Avanza.

Men:

 • Frågetecken för när och i vilken utsträckning pensionssparare får rätt att flytta sitt pensionssparande hur som helst till tex Avanza.

Det verkar dras i långbänk utan att komma någon direkt vart.

 • Även om det blir tillåtet är frågan i vilken utsträckning pensionssparare kommer att våga flytta sitt pensionssparande till en liten firma som Avanza.

Tex hur drabbas pensionssparandet om Avanza går omkull pga stora kreditförluster på sin utåning?

3) Nettoinflöde

Nu när det är bra börsklimat och börseufori bland folk, så öser de in mera pengar till sina konton hos Avanza.

Nedan är Avanza-kundernas totala nettoinflöden till kundernas Avanza-konton (dvs insättningar minus uttag) per kvartal:

q1/2012: 1 910 miljoner kr

q2/2012: 1 080 miljoner kr

q3/2012: 970 miljoner kr

q4/2012: 1 420 miljoner kr

q1/2013: 3 290 miljoner kr (+72%)

q2/2013: 2 860 miljoner kr (+165%)

q3/2013: 2 260 miljoner kr (+133%)

q4/2013: 2 490 miljoner kr (+75%)

q1/2014: 5 520 miljoner kr (+68%)

q2/2014: 4 040 miljoner kr (+41%)

q3/2014: 4 560 miljoner kr (+102%)

q4/2014: 5 940 miljoner kr (+139%)

Det om något tyder väl på att vi befinner oss i en uppblåst börsbubbla.

Fantastiskt bra för Avanza att kunderna pumpar in så mycket mera pengar till "börs-kasinot".

...Men det tyder väl snarare på en stor girighet hos kunderna (förhoppningar om snabba klipp på börsen osv)

...snarare än bra utbud av investeringsmöjligheter på börsen.

Risken är att det kommer att leda till att bubblan spricker.

Och positivt för Avanza genom att kundernas stora nettoinsättningar väl har visat sig generera avgiftsintäkter för Avanza en tid efter insättningarna, även om börsklimatet skulle försämras.

Dvs kundernas nettoinsättningar enl ovan kan tolkas som Avanzas "orderingång" som kommer att påverka Avanzas intäkter och resultat positivt under de närmaste kvartalen (tills kunderna "spelat bort" sina insatta pengar?).

Kundernas netto-inflöden till Avanza per år de senaste åren:

2009: 10,0 miljarder kr

2010: 9,6 miljarder kr (-4%)

2011: 6,5 miljarder kr (-32%)

2012: 5,4 miljarder kr (-17%)

2013: 10,9 miljarder kr (+103%)

2014: 20,1 miljarder kr (+84%)

Dvs de senaste två årens ökningstakt är väl knappast uthållig på sikt.

Snarare beror den på de senaste årens allt bättre börsklimat och ökade börseufori (allt mer uppblåsta börsbubbla?).

Kundernas totala sparkapital hos Avanza (dvs värdet på kundernas aktier och fonder mm hos Avanza, samt kundernas likvida medel hos Avanza-kontona etc) varierar ju löpande med:

...förändringar i värdet på de tillgångar (tex aktier, fonder) som ingår i sparkapitalet

...netto-inflödet av kapital från kunderna till kundernas Avanza-konton (dvs kundernas insättningar minus uttag)

Detta totala kund-sparkapital hos Avanza har legat på följande nivåer per slutet av respektive år:

2009: 61,3 miljarder kr

2010: 82 miljarder kr (+34%)

2011: 74,2 miljarder kr (-10%)

2012: 85,8 miljarder kr (+16%)

2013: 112,6 miljarder kr (+31%)

2014: 141,9 miljarder kr (+26%)

Dvs över 140 miljarder kr (värdet på kundernas sparkapital hos Avanza) är ju en ansenlig summa.

Positivt att sparkapitalet verkar ha ökat en hel del tack vare den generella börsuppgången de senaste åren.

 • Dvs stigande börskurser ökar kundernas sparkapital hos Avanza, vilket i sig gör att Avanza får ut högre avgiftsintäkter från kunderna (förenklat uttryckt).

 • Dock negativt om börsen börjar falla, att det då på motsvarande sätt innebär fallande intäkter för Avanza förenklat uttryckt.

Jämför kundernas sparkapital ovan med utvecklingen för Avanzas intäkter per år:

2009: 515 miljoner kr

2010: 621 miljoner kr (+21%)

2011: 695 miljoner kr (+12%)

2012: 562 miljoner kr (-19%)

2013: 597 miljoner kr (+6%)

2014: 696 miljoner kr (+17%)

Dvs man kan se det som att Avanza får ut en viss intäktsnivå uttryckt som procentuell andel av kundernas sparkapital hos Avanza.

Avanzas intäkter har utgjort följande andel av det genomsnittliga kund-sparkapitalet hos Avanza de senaste åren:

2010: 0,87%

2011: 0,89%

2012: 0,70%

2013: 0,60%

2014: 0,55%

Dvs tex under 2014 genererade Avanza intäkter motsvarande 0,55% av det genomsnittliga kund-sparkapitalet hos Avanza under året.

Det var klart lägre än nästan 0,9% både 2010 och 2011.

Det kan tolkas som en prispress, dvs att Avanza kontinuerligt måste sänka sin avgiftsnivå för att behålla och attrahera kunder (ev i kombination med att räntenivån helt enkelt fallit under perioden vilket gett lägre räntenetto).

Det stämmer överens med att Avanzas lönsamhet mätt som rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter) verkar ha en långsiktigt fallande trend:

2009: 54%

2010: 53%

2011: 49%

2012: 36%

2013: 38%

2014: 43%

4) Överskottskassa

Positivt att Avanza anser sig vara finansiellt starkt med en utdelningsbar "överskotts-kassa" på 400-500 miljoner kr (motsvarande 15-16 kr per aktie) per slutet av 2014.

Det motsvarar dock "bara" ca 6% av Avanzas börsvärde eller börskurs.

Dessutom:

Om Avanza delade ut hela det beloppet (400-500 miljoner kr) skulle Avanzas egna kapital sjunka

...från 815 miljoner kr

...till 368 miljoner kr

Dvs:

...eget kapital per slutet av 2014: 815 miljoner kr

minus

...överskotts-kassa 447 miljoner kr

= kvarvarande eget kapital 368 miljoner kr.

Då skulle tex det kvarvarande egna kapitalet bara utgöra knappt 7% av Avanzas utlåning på drygt 5 miljarder kr till allmänheten.

...Dvs då ännu större risk för Avanza-konkurs eftersom det då räcker med att 7% av utlånade pengar inte kan betalas tillbaka för att det ska uppstå kreditförluster så att Avanza blir konkursmässigt.

...Men med eget kapital på 815 miljoner kr krävs i alla fall att 15% av utlånade pengar inte kan betalas tillbaka för motsvarande effekt.

Avanza beskriver det som att 368 miljoner kr är det lägsta egna kapital bolaget skulle få ha med nu gällande regler.

Men framtida regler lär dock öka detta kapitalkrav enl Avanzas q4/2014-resultatrapport:

De nya Basel III- och Solvens II-reglerna innebär ökade kapitalkrav de kommande åren för Avanza (både banken och försäkringsbolaget inom Avanza).

...Med en nästan fördubblad tillväxttakt under 2014

...i kombination med fortsatt gynnsamma tillväxtförutsättningar för 2015

förväntas kapitalbehovet öka ytterligare.

www.avanza.se/avanzabank/hem/investor-relations/pdf/2014/avanza_bokslutskom_2014.pdf

...Som jämförelse med den totala beräknade överskotts-kassan på 15-16 kr

...verkar Avanza därför istället ha valt att föreslå aktieägarna en aktieutdelning på "bara" 7 kr att delas ut under våren 2015.

Tidigare blogginlägg

Resonemanget i detta blogginlägg (om att Avanzas verksamhet är svajig och att Avanza-aktien därför bör värderas lågt etc) är egentligen bara en uppdatering av ett tidigare liknande blogginlägg om Avanza (från 16 okt 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/avanza-bank/salj-avanza-aktien-2

Där fick också Avanza-aktien rekommendationen "sälj".

...Då låg aktien i 208,50 kr.

...Nu ligger den alltså i 261,50 kr.

Dvs den är +25% på bara drygt tre månader.

Men det behöver inte innebära att den tidigare säljrekommendationen var fel.

Utan bara att det som hänt sedan dess är att börsen fortsatt stiga, börsklimatet fortsatt förbättras och börseuforin tilltagit, vilket förbättrat Avanzas intjäning ännu mera.

Det kanske till och med var osannolikt att det skulle bli ett så bra scenario för Avanza under de följande tre månaderna.

Men det har det blivit, och utifrån det är det (på ett sätt) förståeligt att Avanza-aktien fortsatt stiga.

//Edit: Men samtidigt inte:

I det tidigare blogginlägget (från 16 okt 2014) hade Avanza då genererat ett nettoresultat per aktie på 8,07 kr under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014).

I och för sig var det +38% från 5,85 kr under föreg 12 mån.

Men det innebar också att aktien i det "cykliska" Avanza redan då vid börskurs 208,50 kr handlades till ett p/e-tal på höga 26 (208,50 kr delat med 8,07 kr).

Därefter kom q4/2014-resultatrapporten ons 21 jan 2015, och den visade ett nettoresultat på 2,34 kr per aktie för kvartalet (+26% från q4/2013).

Och det lyfte nettoresultatet per aktie till 8,56 kr för senast rapporterade 12 mån (jan-dec 2014), vilket då var +28% från föreg 12 mån.

Men med börskursen nu i 261,50 kr innebär det att "insatserna höjts ytterligare" och att motsvarande p/e-tal därmed ligger på 30-31.

Istället kan man argumentera för att även om q4/2014-resultatrapporten visade fortsatt god resultatökning för Avanza, så kommer Avanza-aktien i ett långsiktigt perspektiv visa sig ha varit klart övervärderad redan vid börskurs 208,50 kr.

Edit 2: Innan blogginlägget 16 okt 2014, ett ännu tidigare blogginlägg från 26 maj 2014 (där Avanza-aktien också fick rek "sälj"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/avanza-bank/salj-avanza-aktien-1

...Då låg aktien i 247,50 kr.

...Och Avanza hade genererat ett nettoresultat per aktie på 7,35 kr under då senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014) vilket var +46% från föreg 12 mån.

...Det innebar att aktien då (26 maj 2014) värderades till ett p/e-tal på 34.

Rekommendationen i det blogginlägget visade sig i alla fall vara direkt korrekt eftersom börskursen sedan föll till 208,50 kr enl det följande Avanza-blogginlägget från 16 okt 2014.

(Rekommendationerna här i bloggen avser dock främst om en aktie är köpvärd eller ej på flera års sikt.)

//

Här i bloggen är uppfattningen att nuvarande intjäningsnivå för Avanza troligen kommer att visa sig vara en toppnivå för firman långsiktigt sett, åtminstone över den rådande cykeln.

Eller åtminstone räcker det med att risken (a priori, dvs som förhandsbedömning) är att betrakta som tillräckligt hög för att nuvarande intjäningsnivå är en topp i ett långsiktigt perspektiv.

Och i så fall är inte Avanza-aktien köpvärd för närvarande, utan snarare väldigt dyr.

Därtill resonemang om ev stigande ränta, samt ökad konkurrens från Degiro framöver etc.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Avanza-aktien vid rådande börskurs 261,50 kr.

Det var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen tis 27 jan 2015.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?