Post entry

Sälj Avanza-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktiemäklarfirman Avanzas aktie verkar vara för dyr givet bolagets förutsättningar.

Vad är en aktiemäklarfirma?

En firma varigenom kunder kan handla (köpa och sälja) aktier mm.

För detta tar firman ut avgifter (aktiecourtage) av kunderna när de handlar med aktier via firman.

Dessa avgifter blir alltså aktiemäklarfirmans huvudsakliga intäkter.

Här i bloggen är uppfattningen att aktier i aktiemäklarfirmor bör värderas lågt eftersom de är starkt konjunkturkänsliga.

Långsiktigt kan det generella börsklimatet variera kraftigt mellan höga toppar och djupa dalar mellan åren.

+ I bra börsklimat handlar kunderna mycket vilket gör att aktiemäklarfirmor tjänar mycket.

- Men i dåligt börsklimat kan kundernas aktivitet avstanna helt och aktiemäklarfirmor blir sittande med stora fasta kostnader vilket ger dålig lönsamhet.

Avanza är dock delvis en speciell aktiemäklarfirma med sitt fokus på

...att erbjuda alla sina tjänster lättillgängligt via internet

...låga avgifter för kunderna

Det har gjort att Avanza historiskt vuxit fram från ingenstans och blivit en stor aktiemäklarfirma i Sverige.

Dvs ev finns möjlighet för Avanza att på detta sätt fortsätta öka sin marknadsandel på bekostnad av tex de "trötta" storbankernas tjänster för aktiehandel.

Det ger Avanza ett långsiktigt strukturellt tillväxtelement, på toppen av en vanlig aktiemäklarfirmas utveckling.

//Edit:

- Avanzas inriktning innebär dock även nackdelar, tex internet-fokuset kräver stora IT-kostnader jämfört med en traditionell person- och telefonbaserad aktiemäklarfirma.

Tex i sin q3/2014-resultatrapport aviserar Avanza höga kostnader för att kunna erbjuda sina tjänster via internet i mobiltelefoner.

Och det kommer efter att Avanza nyligen haft höga kostnader för att förnya sin teknik för att kunna erbjuda sina tjänster via internet i vanliga datorer osv.

Dvs den tekniktunga inriktningen verkar innebära att Avanza mer eller mindre alltid kommer att ha höga kostnader för det.

+ En fördel med internet-fokuset att dock man som aktiemäklarfirma slipper stort beroende av enskilda personer i form av framgångsrika aktiemäklare.

Edit 2: Jag tar för övrigt själv (åtminstone delvis) på mig äran för Avanzas tillkomst:

1)

Jag sökte en gång för länge sedan sommarjobb på forna aktiemäklarfirman Öhman som hade satt upp en annons om det på en anslagstavla.

Jag tipsade även en dittills aktieointresserad bekant (Sven Cetkovic) om jobbet.

Och det slutade med att han fick jobbet.

2)

Senare besökte jag vid ett tillfälle Sven på Öhman och vi tittade ut över kontorslandskapet vid Stureplan där alla Öhmans aktiemäklare satt och pratade i telefon.

"Detta kommer snart att höra till historien", sa jag och pekade på att alla i framtiden kommer att handla aktier via datorerna istället.

Det var på tidigt 1990-tal då det ännu inte ens fanns internet.

3)

Och några år senare fick jag höra att Sven varit med grundat nya aktiemäklarfirman Avanza med fokus just på att handla aktier via datorer (internet som då var helt nytt).

Sedan dess slogs väl Avanza ihop med aktiemäklarfirman HQ:s internetbaserade firma HQ Direkt till det nuvarande Avanza, och Sven lämnade konstellationen.

///Edit: Vid ett tillfälle träffade jag Sven i tunnelbanan med barnvagn.

Han hade då tydligen en spansk fru och skulle flytta till Spanien och starta ett "Avanza" (dvs en internetbaserad aktiemäklarfirma) där.

Avanza hade väl en del internationella expansionsplaner innan samgåendet med HQ Direkt då fokus bara blev Sverige.

Vet ej om Sven gick vidare med sitt spanska projekt för sig.

Namnet "Avanza" har ju en spansk klang så frågan om inspirationen till namnet kom från Svens spanska fru?

(Avanza är tydligen ett spanskt ord som betyder "förskott" enl Google translate.)

///

//

...För en "vanlig" aktiemäklarfirma är det alltså motiverat med en låg aktievärdering (tex ett p/e-tal på 8-10) pga de stora svängningarna för intjäningen mellan åren.

En sådan aktie borde alltså värderas till 8-10 gånger resultatet per aktie för ett normalår.

I goda tider på börsen (som det nu varit en längre tid) bör p/e-talet vara lägre eftersom intjäningen då kan antas ligga högre än vad som är långsiktigt normalt.

...Avanzas förmåga att öka sin marknadsandel historiskt borde väl tarva en högre värderingsnivå än p/e 8-10 tack vare det tillväxtelementet.

Säg att det istället motiverar ett p/e på 10-12, dvs att aktiens motiverade börskurs ligger på 10-12 gånger en normalårsvinst.

Och det innebär då även för Avanza att det motiverade p/e-talet bör ligga lägre än 10-12 i goda år (dvs som nu) då resultatnivån är onormalt hög i ett långsiktigt perspektiv.

Hur har då Avanzas ekonomiska utveckling sett ut de senaste åren?

Intäkter:

2008: 509 miljoner kr

2009: 515 miljoner kr (+1%)

2010: 621 miljoner kr (+21%)

2011: 695 miljoner kr (+12%)

2012: 562 miljoner kr (-19%)

2013: 597 miljoner kr (+6%)

2014 (9 mån): 503 miljoner kr (+16%)

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

2008: 47%

2009: 54%

2010: 53%

2011: 49%

2012: 36%

2013: 38%

2014 (9 mån): 43%

Skattesats (bokförd skattekostnad delat med resultat före skatt):

2008: 23%

2009: 19%

2010: 18%

2011: 15%

2012: 20%

2013: 15%

2014 (9 mån): 15%

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2008: 185 miljoner kr

2009: 228 miljoner kr (+23%)

2010: 271 miljoner kr (+19%)

2011: 291 miljoner kr (+7%)

2012: 160 miljoner kr (-45%)

2013: 193 miljoner kr (+21%)

2014 (9 mån): 181 miljoner kr (+30%)

Nettoresultat per aktie

2008: 6,75 kr

2009: 8,24 kr (+22%)

2010: 9,62 kr (+17%)

2011: 10,21 kr (+6%)

2012: 5,58 kr (-45%)

2013: 6,67 kr (+20%)

2014 (9 mån): 6,22 kr (+29%)

Dvs hyggligt stabil och god utveckling med undantag för 2012 då Avanza drabbades dubbelt av:

...klart lägre aktiehandel än det turbulenta 2011

...stora IT-kostnader för att byta hela IT-systemet och internethemsidan osv

Under 2013 och hittills 2014 har intäkterna återigen tagit fart så sakteliga, men rörelsemarginalen ligger kvar på klart lägre nivå än "den gamla goda tiden" tom 2011 (även om rörelsemarginalen hittills legat något högre 2014 än helåret 2013).

//Edit: Obs att Avanzas nettoresultat gynnats av sänkt skattesats för bolag i Sverige.

...År 2009 sänktes den officiella svenska bolagsskatten från 28% till 26,3%.

...Och år 2013 sänktes den ytterligare ett snäpp till 22%.

Dvs dessa skattesänkningar har lett till resultatökningar för Avanza som ej haft med bolagets egen utveckling att göra (även om Avanzas bokförda skattesats enl ovan ej överensstämt med de officiella skattesatserna).

Säg tex att ett bolag genererar ett resultat före skatt på 100 miljoner kr varje år.

...Med en skattesats på 28% återstår då ett nettoresultat på 72 miljoner kr.

...När skattesatsen sedan sänks till 26,3% återstår ett nettoresultat på 73,7 miljoner kr.

Dvs bara det innebar en nettoresultatökning på drygt 2% år 2009 bara pga skattesänkningen.

...När skattesatsen sedan sänks ytterligare till 22% återstår ett nettoresultat på 78 miljoner kr.

Det innebär en nettoresultatökning på nästan 6% år 2013 bara pga skattesänkningen.

//

Avanzas ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter (förändring från samma kvartal ett år tidigare):

q1/2012: 164 miljoner kr

q2/2012: 141 miljoner kr

q3/2012: 125 miljoner kr

q4/2012: 131 miljoner kr

q1/2013: 150 miljoner kr (-9%)

q2/2013: 137 miljoner kr (-3%)

q3/2013: 148 miljoner kr (+18%)

q4/2013: 162 miljoner kr (+24%)

q1/2014: 173 miljoner kr (+15%)

q2/2014: 164 miljoner kr (+20%)

q3/2014: 166 miljoner kr (+12%)

Rörelsemarginal:

q1/2012: 44%

q2/2012: 34%

q3/2012: 34%

q4/2012: 29%

q1/2013: 36%

q2/2013: 26%

q3/2013: 49%

q4/2013: 40%

q1/2014: 44%

q2/2014: 41%

q3/2014: 43%

Skattesats:

q1/2012: 17%

q2/2012: 21%

q3/2012: 24%

q4/2012: 21%

q1/2013: 17%

q2/2013: 9%

q3/2013: 15%

q4/2013: 16%

q1/2014: 14%

q2/2014: 16%

q3/2014: 15%

Nettoresultat:

q1/2012: 60 miljoner kr

q2/2012: 38 miljoner kr

q3/2012: 32 miljoner kr

q4/2012: 30 miljoner kr

q1/2013: 45 miljoner kr (-25%)

q2/2013: 32 miljoner kr (-16%)

q3/2013: 62 miljoner kr (+94%)

q4/2013: 54 miljoner kr (+80%)

q1/2014: 65 miljoner kr (+44%)

q2/2014: 56 miljoner kr (+75%)

q3/2014: 60 miljoner kr (-3%)

Resultat per aktie:

q1/2012: 2,09 kr

q2/2012: 1,34 kr

q3/2012: 1,11 kr

q4/2012: 1,04 kr

q1/2013: 1,55 kr (-26%)

q2/2013: 1,11 kr (-17%)

q3/2013: 2,15 kr (+94%)

q4/2013: 1,85 kr (+78%)

q1/2014: 2,24 kr (+45%)

q2/2014: 1,90 kr (+71%)

q3/2014: 2,08 kr (-3%)

Dvs:

...Intäkterna har haft god tillväxttakt de senaste kvartalen, även om takten verkar ha mattats av under senaste kvartalet (q3/2014).

Dessutom hade Avanza fallande intäkter så sent som under första halvåret 2013.

...Rörelsemarginalen ligger på god nivå och jobbar sig uppåt efter en svacka under 2012 och början av 2013.

...Nettoresultatet föll i början av 2013 och hade därför mycket goda ökningstakter.

Men föll plötsligt igen under q3/2014...

//Edit: Avanzas q3/2014-resultat belastades bla av en engångskostnad på 8 miljoner kr i form av reservering för moms avseende perioden 2010-2012.

Det påverkade nettoresultatet med -6 miljoner kr under q3/2014.

Vd Martin Tivéus skriver i q3/2014-resultatrapporten (från 16 okt 2014) att Avanza förvarnade om den engångskostnaden redan i q2/2014-resultatrapporten.

Och så här skrev Avanza om momsen i q2/2014-resultatrapporten (från 11 juli 2014):

Under våren (2014) har Avanza fått en förfrågan från Skatteverket avseende förvärvsmoms.

En utredning har påbörjats som kan leda till ytterligare kostnader som en engångseffekt på 4–8 Mkr.

Reservering beräknas göras under tredje kvartalet då det kommer att råda större säkerhet avseende beloppets storlek.

www.avanza.se/avanzabank/hem/investor-relations/pdf/2014/avanza_delar_Q2_2014.pdf

Dvs engångskostnaden blev i slutändan 8 miljoner kr, dvs i högsta delen av det förvarnade intervallet 4-8 miljoner kr.

//

...Sänkt skattesats verkar ha gynnat Avanzas nettoresultat särskilt under de tre sista kvartalen 2013.

Kvartalssiffrorna ovan innebär följande i årstakt under de senast rapporterade 12 mån-perioderna:

Intäkter:

okt 2012-sep 2013: 566 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: 665 miljoner kr (+17,5%)

Rörelsemarginal:

okt 2012-sep 2013: 35%

okt 2013-sep 2014: 42% (dvs upp 6-7 procentenheter)

Skattesats:

okt 2012-sep 2013: 15,50%

okt 2013-sep 2014: 15,47%

Nettoresultat:

okt 2012-sep 2013: 169 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: 235 miljoner kr (+39%)

Resultat per aktie:

okt 2012-sep 2013: 5,85 kr

okt 2013-sep 2014: 8,07 kr (+38%)

Dvs det är goda tider på börsen vilket lett till god uppgång för intäkterna.

Det plus att IT-kostnaderna lär ha minskat från tidigare onormalt höga nivå bidrog till att rörelsemarginalen också steg kraftigt.

Sammantaget blev slutresultatet en väldigt god ökning av nettoresultatet.

Men här i bloggen är allltså uppfattningen att denna höga resultatnivå ev ej är uthållig med tanke på att aktiemäklarfirmors intjäning kan variera kraftigt mellan åren, och att det just nu varit goda börstider.

Avanza-aktiens värderingsnivå

...Som nämnt genererade Avanza ett resultat per aktie kring 8 kr under senast rapporterade 12 mån, och att det kan betraktas som en långsiktigt onormalt hög resultatnivå tack vare det goda börsklimatet.

...Avanza-aktien ligger i skrivande stund (tors 16 okt 2014 strax före lunch) i 209 kr senast betalt.

Det innebär alltså att aktien på börsen värderas till ett p/e-tal på 26 (börskurs 209 kr delat med resultat per aktie 8,07 kr).

Här är alltså uppfattningen att det är alldeles för högt.

Säg att ett normalårs resultatnivå ligger på 6-7 kr per år och att Avanza-aktiens motiverade p/e-tal (som nämnt ovan) ligger på 10-12.

Det ger i så fall en motiverad börskurs på 60-84 kr.

Men istället ligger aktien på hela 209 kr?

Aktien borde alltså komma ner till åtminstone 100 kr för att värderingsnivån skulle bli mera rimlig.

Men börsen är "dum" och kortsiktig och aktieinvesterare brukar oftast endast beakta börsbolagens senaste resultatutveckling och anta att den kommer att ha en stabil och god utveckling därifrån.

Har man is i magen lär det dock framöver komma klart bättre köptillfällen i Avanza-aktien än vid nuvarande kursnivå på över 200 kr.

Som högst var aktien tom uppe i en topp på 284 kr i jun 2014.

Hur tänkte aktieinvesterarna då?

//Edit: Man kan även betrakta nuvarande värderingsnivå på börsen av Avanza enl följande:

...Det finns ca 29 miljoner st utestående Avanza-aktier.

...Vid rådande börskurs 209 kr blir alltså Avanzas börsvärde ca 6 miljarder kr (29 miljoner st utestående aktier gånger börskurs 209 kr).

Dvs Avanza är värt ca 6 miljarder kr på börsen men genererar

...totala intäkter på bara 600-700 miljoner kr år

...ett nettoresultat på drygt 200 miljoner kr per år

Det låter som en väldans hög värdering, särskilt om man beaktar att utvecklingen av intäkter och resultat är konjunkturkänslig och kan variera kraftigt mellan åren.

//

Avanzas utlåning

Förutom hög risknivå pga konjunkturkänslighet som aktiemäklarfirma, har Avanza en del risker i sin balansräkning.

Bla hade firman en utlåning till allmänheten på över 6 miljarder kr per slutet av sep 2014.

Och utlåning till allmänheten kan leda till kreditförluster om låntagarna ej kan återbetala lånen.

Utlåning innebär alltså en kreditrisk.

Dock lär kreditrisken vara låg för Avanza tack vare goda säkerheter i form av kundernas aktier på konton hos Avanza.

Tex för en storbolagsaktie såsom Ericsson är Avanza villigt att låna ut pengar på upp till 80% av värdet på kundernas Ericsson-aktier hos Avanza.

Dvs om en kund har ett Avanza-lån mot säkerhet i kundens Ericsson-aktier, har Avanza rätt att tvångssälja kundens Ericsson-aktier om Ericsson-aktiens börskurs skulle falla kraftigt så att utlånat belopp riskerar överstiga värdet på kundens Ericsson-aktier hos Avanza.

Det borde därmed vara låg risk för kreditförluster för Avanza.

Men det får man verkligen hoppas, för Avanza har "bara" ett eget kapital (bokfört värde på tillgångar minus skulder) på 700-800 miljoner kr som buffert för att täcka upp ev framtida kreditförluster på utlåningen på över 6 miljarder kr.

Avanzas egna kapital utgör alltså bara 12% av Avanzas utlåning till allmänheten.

Säg att det tex skulle hända något riktigt illa så att USA-börserna rasar kraftigt (20-30%?) efter att Stockholmsbörsen stängt, så att Stockholmsbörsen direkt rasar lika mycket när den öppnar morgonen därpå.

Då finns ej möjlighet för Avanza att sälja ut de säkerheter som kunderna tillhandahållit (i form av aktier på kundernas Avanza-konton) för mer än 20-30% lägre kursnivåer än dagen innan.

Och då har Avanza ej full täckning för sina lån.

Rasar dessutom hela börsen med 20-30% lär det vara många aktier som rasar ännu mera osv.

//Edit: Det räcker alltså med att 12% av utlåningen går bort i kreditförluster, så är hela Avanzas egna kapital på 700-800 miljoner kr utraderat och firman konkursmässig (och behöver i ett sådant scenario omgående stort kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva).

///Edit 2: Intressant i det perspektivet vad Avanza betonar i den inledande beskrivningen av sig själv:

Om Avanza: Avanza är Sveriges största internetbank som grundades 1999

och omfattas av den statliga insättningsgarantin.

www.nordnet.se/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=81297011&sourcecode=wkr

Vad innebär den statliga insättningsgarantin?

Enl statliga myndigheten Riksgäldskontoret:

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Instituten som är anslutna till insättningsgarantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto.

Garantin träder i kraft om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per person och institut.

https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/

Euron står i skrivande stund i ca 9,16 kr.

Dvs har man 5 miljoner kr insatt på sitt Avanza-konto och Avanza går i konkurs

...är man bara säker på att få tillbaka ca 916 000 kr via den statliga insättningsgarantin

...medan resten (dvs 4 084 000 kr) kan vara borta.

Vem vågar i det perspektivet ha mer än 916 000 kr cash på sitt Avanza-konto?

///

...Vore det alltså inte bättre för Avanza att spara tidigare intjänade vinster för att bygga upp ett större eget kapital som buffert

...istället för att hela tiden varje år betala ut så stora aktieutdelningar till aktieägarna?

Som nämnt ovan har Avanza genererat följande nettoresultat per år de senaste åren:

2008: 185 miljoner kr

2009: 228 miljoner kr

2010: 271 miljoner kr

2011: 291 miljoner kr

2012: 160 miljoner kr

2013: 193 miljoner kr


Summa 1 328 miljoner kr på sex år

Och Avanza har betalat ut följande belopp i aktieutdelningar till aktieägarna:

avseende 2008: 165 miljoner kr (utbetald våren 2009)

avseende 2009: 221 miljoner kr (utbetalt våren 2010)

avseende 2010: 266 miljoner kr (utbetalt våren 2011)

avseende 2011: 283 miljoner kr (utbetalt våren 2012)

avseende 2012: 231 miljoner kr (utbetalt våren 2013)

avseende 2013: 231 miljoner kr (utbetalt våren 2014)


Summa 1 397 miljoner kr på sex år

Dvs Avanza har delat ut 69 miljoner kr mer än de uppsamlade nettoresultaten som Avanza genererat under dessa sex år.

Alternativt uttryckt har Avanza under dessa sex år genererat följande resultat per aktie:

2008: 6,75 kr

2009: 8,24 kr

2010: 9,62 kr

2011: 10,21 kr

2012: 5,58 kr

2013: 6,67 kr


Summa 47,07 kr

Men samtidigt betalat ut följande aktieutdelningar:

avseende 2008: 6 kr per aktie (utbetald våren 2009)

avseende 2009: 8 kr per aktie (utbetald våren 2010)

avseende 2010: 9,50 kr per aktie (utbetald våren 2011)

avseende 2011: 10 kr per aktie (utbetald våren 2012)

avseende 2012: 8 kr per aktie (utbetald våren 2013)

avseende 2013: 8 kr per aktie (utbetald våren 2014)


Summa 49,50 kr

Det innebär följande aktieutdelning i förhållande till resultat per aktie för respektive år:

2008: 89%

2009: 97%

2010: 99%

2011: 98%

2012: 143%

2013: 120%


Totalsnitt 105%

Det betyder att utdelade pengar under dessa sex år uppgår till 105% av de genererade nettoresultaten under samma sex år.

Dvs om ett bolag delar ut mer än det tjänar in, kommer ju det egna kapitalet att urholkas.

Utveckling av Avanzas egna kapital de senaste åren (nivå per slutet av respektive period):

2007: 573 miljoner kr

2008: 628 miljoner kr (+10%)

2009: 693 miljoner kr (+10%)

2010: 813 miljoner kr (+17%)

2011: 875 miljoner kr (+8%)

2012: 828 miljoner kr (-5%)

2013: 794 miljoner kr (-4%)

2014 (30 sep): 747 miljoner kr (-6%)

Dvs tom 2011 ökade det egna kapitalet, men därefter har det fallit i takt med att utbetalade aktieutdelningar då överstigit intjänat resultat.

Istället borde alltså Avanza ev ha sparat en del av (eller tom hela) de intjänade resultaten för att stärka upp det egna kapitalet som buffert mot ev kreditförluster.

Samtidigt som Avanzas egna kapital har minskat de senaste åren, har firmans utlåning till allmänheten ökat kraftigt:

2008: 1 253 miljoner kr

2009: 3 124 miljoner kr (+149%)

2010: 3 861 miljoner kr (+24%)

2011: 2 557 miljoner kr (-34%)

2012: 3 710 miljoner kr (+45%)

2013: 4 188 miljoner kr (+13%)

2014 (30 sep): 6 158 miljoner kr (+47%)

(Förändring jämfört med slutet av föregående period.)

Konsekvensen har blivit att Avanzas egna kapital som andel av firmans utlåning till allmänheten, fallit kraftigt de senaste åren (nivå per slutet av respektive period):

2008: 50%

2009: 22%

2010: 21%

2011: 34%

2012: 22%

2013: 19%

2014 (30 sep): 12%

Och det innebär i sin tur ökad risknivå i Avanza-aktien eftersom firmans egna kapital (som buffert mot framtida ev kreditförluster) nu är relativt sett mycket mindre än tidigare (i relation till utlåningen).

Dvs:

...medan det per slutet av 2008 krävdes kreditförluster motsvarande hälften (50%) av den totala utlåningen, för att det egna kapitalet skulle utraderas och Avanza bli konkursmässigt

...krävs det i dagsläget alltså bara kreditförluster motsvarande 12% av utlåningen för att så ska bli fallet, vilket innebär en klart högre risknivå (även om Avanzas kreditförluster hittills varit försumbara).

//

Utveckling alltså av Avanzas utlåning till allmänheten de senaste åren (nivå per slutet av respektive period):

2008: 1 253 miljoner kr

2009: 3 124 miljoner kr (+149%)

2010: 3 861 miljoner kr (+24%)

2011: 2 557 miljoner kr (-34%)

2012: 3 710 miljoner kr (+45%)

2013: 4 188 miljoner kr (+13%)

2014 (30 sep): 6 158 miljoner kr (+47%)

(Förändring jämfört med slutet av föregående period.)

Dvs Avanza har haft en kraftig ökning av sin utlåning de senaste åren.

Avanzas kreditförluster de senaste åren:

2008: 0 kr

2009: 0 kr

2010: 0 kr

2011: -6 miljoner kr

2012: -1 miljon kr

2013: -1 miljon kr

2014 (9 mån): 0 kr

Utveckling av Avanzas utlåning till allmänheten de senaste kvartalen (nivå per slutet av respektive kvartal, förändring från slutet av samma kvartal ett år tidigare):

q4/2011: 2 557 miljoner kr

q1/2012: 3 791 miljoner kr

q2/2012: 3 663 miljoner kr

q3/2012: 3 784 miljoner kr

q4/2012: 3 710 miljoner kr (+45%)

q1/2013: 4 101 miljoner kr (+8%)

q2/2013: 4 077 miljoner kr (+11%)

q3/2013: 4 271 miljoner kr (+13%)

q4/2013: 4 188 miljoner kr (+13%)

q1/2014: 5 181 miljoner kr (+26%)

q2/2014: 5 676 miljoner kr (+39%)

q3/2014: 6 158 miljoner kr (+44%)

Dvs kraftiga ökningar av utlåningen de senaste kvartalen.

Kreditförlusterna dock ännu så länge fortsatt nästan obefintliga:

q1/2012: 0 kr

q2/2012: 0 kr

q3/2012: -1 miljon kr

q4/2012: 0 kr

q1/2013: 0 kr

q2/2013: 0 kr

q3/2013: 0 kr

q4/2013: -1 miljon kr

q1/2014: 0 kr

q2/2014: 0 kr

q3/2014: 0 kr

Den stora utlåningen leder dock till andra risker i form av tex den generella räntenivån.

Ränteintäkter på utlånade pengar utgör numera en stor del av Avanzas totala intäkter i form av så kallat räntenetto, dvs ränteintäkter på Avanzas utlånade pengar minus räntekostnader för pengar som Avanza lånat.

Tex hade Avanza följande fördelning av sina intäkter under de första nio månaderna 2014:

courtageintäkter 41%

räntenetto 31%

fondprovisioner 16%

övrigt 12%


Summa 100% (503 miljoner kr)

De själva grundläggande intäkterna för verksamheten (dvs courtageintäkterna; avgifter från när kunderna handlar med aktier etc via Avanza) utgör mindre än hälften av Avanzas totala intäkter.

Räntenettot utgör nästan en tredjedel.

Därutöver finns bla fondprovisioner (dvs en intäkt som Avanza får om Avanza-kunderna investerar i utomstående fondbolags fonder).

I och för sig kan man även se det som att räntenettot och fondprovisionerna ger Avanza en ökad stabilitet jämfört med om firman bara hade haft courtageintäkter.

Utveckling av respektive intäktskategori de senaste åren:

Courtageintäkter:

2008: 229 miljoner kr

2009: 300 miljoner kr (+31%)

2010: 329 miljoner kr (+10%)

2011: 305 miljoner kr (-7%)

2012: 216 miljoner kr (-29%)

2013: 245 miljoner kr (+13%)

2014 (9 mån): 205 miljoner kr (+15%)

Räntenetto:

2008: 193 miljoner kr

2009: 118 miljoner kr (-39%)

2010: 157 miljoner kr (+33%)

2011: 258 miljoner kr (+64%)

2012: 235 miljoner kr (-9%)

2013: 205 miljoner kr (-13%)

2014 (9 mån): 156 miljoner kr (+3%)

Fondprovisioner:

2008: 41 miljoner kr

2009: 48 miljoner kr (+17%)

2010: 81 miljoner kr (+69%)

2011: 70 miljoner kr (-14%)

2012: 64 miljoner kr (-9%)

2013: 82 miljoner kr (+28%)

2014 (9 mån): 82 miljoner kr (+37%)

Övriga intäkter:

2008: 46 miljoner kr

2009: 49 miljoner kr (+7%)

2010: 54 miljoner kr (+10%)

2011: 62 miljoner kr (+15%)

2012: 47 miljoner kr (-24%)

2013: 65 miljoner kr (+38%)

2014 (9 mån): 60 miljoner kr (+30%)

Dvs:

...Svajigheten i courtageintäkterna syns tydligt.

Lite oroväckande att courtageintäkterna legat i princip oförändrat de senaste 5-6 åren från 2008 till 2013 (även om de var uppe i en topp på minst 300 miljoner kr 2009, 2010 och 2011).

...Räntenettot beror väl dels på den generella räntenivån, men även på det generella börsklimatet (eftersom Avanza-kunderna väl hellre lånar mera pengar för att köpa mer aktier när det är goda börstider).

Nedgången i räntenettot 2009 beror väl bla på att kunderna lånade mindre pga sämre börsklimat.

Nedgången 2012 och 2013 beror väl bla på lägre räntenivå.

...Fondprovisionerna verkar ha en långsiktigt god ökning, men kan också svaja beroende på börsklimatet eftersom det mesta av pengarna väl ligger i aktiefonder varifrån Avanzas provisionsintäkter beror på aktiefondernas värde som varierar med börsen.

Vad beror nedgången i fondprovisionerna 2011 och 2012 på?

Ev att kunderna generellt minskade sina aktierelaterade investeringar efter börsturbulensen hösten 2011.

Både courtageintäkterna och fondprovisionerna minskade ju 2011 och 2012.

Dvs alla Avanzas intäktskategorier kan förenklat sägas hänga på ett eller annat sätt ihop med börsklimatet, och räntenettot är dessutom beroende av räntenivån.

Utveckling per intäktskategori under de senaste kvartalen:

Courtageintäkter:

q1/2012: 70 miljoner kr

q2/2012: 53 miljoner kr

q3/2012: 47 miljoner kr

q4/2012: 46 miljoner kr

q1/2013: 64 miljoner kr (-9%)

q2/2013: 51 miljoner kr (-4%)

q3/2013: 63 miljoner kr (+34%)

q4/2013: 67 miljoner kr (+46%)

q1/2014: 78 miljoner kr (+22%)

q2/2014: 60 miljoner kr (+18%)

q3/2014: 67 miljoner kr (+6%)

Dvs minskningar under första halvåret 2013.

Därefter goda ökningar i några kvartal, men avmattning under q3/2014.

Räntenetto:

q1/2012: 62 miljoner kr

q2/2012: 61 miljoner kr

q3/2012: 59 miljoner kr

q4/2012: 52 miljoner kr

q1/2013: 50 miljoner kr (-19%)

q2/2013: 50 miljoner kr (-18%)

q3/2013: 51 miljoner kr (-14%)

q4/2013: 54 miljoner kr (+4%)

q1/2014: 52 miljoner kr (+4%)

q2/2014: 56 miljoner kr (+12%)

q3/2014: 48 miljoner kr (-6%)

Minskning i q3/2014 pga generellt sänkt lägre ränteläge (sänkt Riksbanks-styrränta)?

Fondprovisioner:

q1/2012: 17 miljoner kr

q2/2012: 15 miljoner kr

q3/2012: 16 miljoner kr

q4/2012: 17 miljoner kr

q1/2013: 19 miljoner kr (+12%)

q2/2013: 20 miljoner kr (+33%)

q3/2013: 22 miljoner kr (+38%)

q4/2013: 22 miljoner kr (+29%)

q1/2014: 24 miljoner kr (+26%)

q2/2014: 27 miljoner kr (+35%)

q3/2014: 31 miljoner kr (+41%)

Mycket goda ökningar för fondprovisionerna de senaste kvartalen.

Övriga intäkter:

q1/2012: 15 miljoner kr

q2/2012: 12 miljoner kr

q3/2012: 3 miljoner kr*

q4/2012: 16 miljoner kr

q1/2013: 17 miljoner kr (+13%)

q2/2013: 16 miljoner kr (+33%)

q3/2013: 12 miljoner kr (+300%)

q4/2013: 19 miljoner kr (+19%)

q1/2014: 19 miljoner kr (+12%)

q2/2014: 21 miljoner kr (+31%)

q3/2014: 20 miljoner kr (+67%)

*Inkl engångskostnad på 9 miljoner kr pga alternativbörsen Burgundy som Avanza var delägare i men blev fiasko.

Dvs generellt goda ökningar av Avanzas övriga intäkter de senaste kvartalen.

Övriga intäkter innehåller väl bla intäkter som Avanza får för att marknadsföra bolag som ska börsintroduceras mot Avanza-kunderna.

...Dvs den typen av övriga intäkter ökar väl i goda börstider när kunderna är riskbenägna och villiga att investera pengar i bolag som ska börsintroduceras osv.

...Men i sämre börstider kan den typen av intäkter torka ut helt.

Kvartalssiffrorna ovan per intäktskategori innebär följande nivåer för respektive intäktskategori under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014):

courtageintäkter 272 miljoner kr (+21%)

räntenetto 210 miljoner kr (+3%)

fondprovisioner 104 miljoner kr (+33%)

övriga intäkter 79 miljoner kr (+30%)


Summa intäkter 665 miljoner kr (+17%)

Dvs:

courtageintäkter på ca 300 miljoner kr

ett räntenetto på ca 200 miljoner kr

fondprovisioner på ca 100 miljoner kr

och övriga intäkter på knappt 100 miljoner kr

= totala intäkter på 600-700 miljoner kr per år.

Bäst ökningstakt för fondprovisionerna, men även god ökning av courtagen. Skralare ökningstakt för räntenettot.

Siffrorna i årstakt innebär att respektive intäktskategori hade följande andel av Avanzas totala intäkter under senast rapporterade 12 mån:

courtageintäkter 41%

räntenetto 32%

fondprovisioner 16%

övriga intäkter 12%


Summa 100% (665 miljoner kr)

Ett alternativt synsätt

Som nämnt ovan:

...Avanza-aktiens p/e-tal för närvarande: 26 (börskurs 209 kr delat med resultat per aktie 8,07 kr för senast rapporterade 12 mån, dvs okt 2013-sep 2014).

...Avanza-aktiens motiverade p/e-tal: 10-12 utifrån ett bedömt normalårsresultat på 6-7 kr per aktie =>motiverad börskurs ca 60-90 kr (jämfört med rådande börskurs på över 200 kr).

Vad är det i så fall som gör att investerare är villiga att betala så mycket för en Avanza-aktie?

Aktieägarna får ju bara en "årsränta" på under 4% om man köper Avanza-aktien för 209 kr och för det får ett resultat per aktie på ca 8 kr i årstakt.

...Om resultatnivån dessutom faller framöver (pga sämre börstider etc) blir denna årsränta ännu lägre.

Per definition så varierar ju en aktiemäklarfirmas resultatnivå kraftigt mellan goda och dåliga år, och just nu har det varit goda tider ett tag.

...Men visst kan "årsräntan" även bli högre om resultatnivån stiger framöver till ännu högre nivåer.

...Tex under de senaste åren hade Avanza ett toppår 2011 med ett resultat per aktie på över 10 kr.

...Men även under de senaste åren en bottennivå på 5-6 kr i resultat per aktie (2012).

Dvs finns det chans att resultatet per aktie når upp till över 10 kr i årstakt framöver om det blir riktigt bra börsår.

Men även då blir "årsräntan" för aktieägarna under 5%.

Är det värt risken för ev resultatförsämringar i sämre tider framöver, att ha en potential till en årsränta på 5% i ett best case scenario?

Nedan bla ev skäl till varför aktieinvesterare är villiga att värdera Avanza-aktien så högt:

1) chans att firman blir uppköpt för ett högt budpris?

2) internationell expansion?

3) potential inom pensionssparande?

4) internethype?

5) generellt låga räntor gör aktieinvesterare villiga att värdera aktier till höga p/e-tal?

6) Avanza har stabila, "återkommande" intäkter?

7) potential för Avanza inom den totala svenska sparmarknaden?

(Punkterna 3 och 7 hänger ju delvis ihop.)

1) Uppköp?

Ev kanske aktieinvesterare struntar i normala avkastnings- och lönsamhetsmått, och betraktar det som att Avanza skulle vara en mycket attraktiv uppköpskandidat för något internationellt bolag (bank eller annat bolag) som vill få in en fot på den svenska marknaden.

Avanza hade trots allt byggt upp en ganska stor marknadsposition per slutet av sep 2014 med

...300 000-400 000 st kunder

...och de kunderna hade då totala tillgångar (aktier mm) värda över 130 miljarder kr på kundernas Avanza-konton

//Edit: Man kan förstås även tänka sig att någon svensk aktör såsom en av de fyra svenska storbankerna (SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken) skulle vilja köpa Avanza för att bli av med en besvärlig uppstickare och stärka positionen inom segmentet sparande för privatpersoner.

Då kan även synergiintäkter uppstå (dvs ökade intäkter för storbanken än annars) genom att låta Avanza-kunderna få ta del av storbankens övriga tjänster osv.

Och storbanken kan även överföra sina egna aktiekunder direkt till Avanza osv.

//

2) Internationell expansion?

Ev kanske aktieinvesterare även ser potential för det framgångsrika Avanza-konceptet att expandera utomlands och på så vis nå en högre tillväxttakt.

Men hittills har Avanza inte expanderat utomlands och ju längre man väntar, desto svårare blir det eftersom andra länder blir "upptagna" av andra konkurrenter med minst lika bra koncept osv.

3) Pensionssparande

Det har även varit tal om att Avanza ska kunna ta en stor position även av pensionssparandet i Sverige i takt med avreglering som möjliggör för folk att flytta sitt pensionssparande från banker och andra bolag med höga avgifter, till tex Avanza med låga avgifter.

Men återstår att se om det kommer att bli stort för Avanza.

Hittills verkar denna avreglering mest ha försenats och urvattnats.

Och är den nya socialdemokratiskt ledda regeringen öppen för en sådan kraftig pensionsavreglering?

Bla har det varit tal om att en stor del av detta pensionssparande idag sköts av fackföreningar och ger dem goda intäkter.

De vill inte släppa ifrån sig detta lukrativa område samtidigt som socialdemokraterna ju står nära fackföreningarna osv.

4) Internethype?

Särskilt utländska (amerikanska?) investerare anser är ev villiga att köpa Avanza-aktier för höga börskurser med något visionärt resonemang kring att firmans verksamhet är internet-relaterad och att "allt ju kommer att ske via internet i framtiden".

Andra internet-relaterade firmor (tex Kinnevik-delägda klädfirman Zalando) är ju högvärderade trots skral ekonomisk utveckling.

Ev finns även tankar om att någon global internetjätte som Google eller Facebook skulle ha intresse av att köpa en internetbaserad aktiemäklarfirma som Avanza och erbjuda Avanzas tjänster globalt osv.

5) Låga räntor

I dessa deflationstider där man bara får en årsränta på drygt 1% om man köper en svensk statsobligaion med löptid på tio år, kanske investerare tycker att det är en ganska bra "ränta" kring 4% per år man får om man köper Avanza-aktier för drygt 200 kr om bolaget genererar ett resultat per aktie på 8 kr i årstakt.

Dock skillnad genom att statsobligationsräntan är "riskfri" (garanterad) medan Avanzas resultat per aktie kan variera kraftigt från år till år.

6) "Återkommande intäkter"

Aktieinvesterare gillar bolag med "återkommande intäkter", även kallat repetitiva intäkter, recurring revenue eller income etc.

...Dvs det är bolag som får sina intäkter genom tex kundabonnemang där kunderna abonnerar på någon tjänst etc och för det betalar en regelbunden (tex månadsvis) abonnemangsavgift (tex prenumerationsavgift på en tidning eller månadsavgift för Com Hem-bredband).

...Sådana intäkter kan betraktas som klart mer stabila än ett bolag som tex säljer stora maskiner och kunderna väldigt oregelbundet beställer sådana maskiner.

(I och för sig kan även sådana bolag ha återkommande intäkter i form av service och underhåll på tidigare sålda maskiner osv.)

Ett synsätt är att Avanza i princip har återkommande intäkter och att verksamheten därmed inte alls är så riskfylld som det verkar.

Resonemanget är att Avanzas 300 000-400 000 kunder har tillgångar värda över 130 miljarder kr på sina Avanza-konton, och att denna tillgångsmassa "med automatik" genererar en viss mängd regelbundet återkommande intäkter åt Avanza i form av tex

...avgifter för kundernas aktiehandel via Avanza

...och avgifter på fonder som kunderna köpt via Avanza

Tex fd aktiemäklarfirman HQ hade något resonemang om att kundernas tillgångsmassa hos HQ genererade intäkter motsvarande en viss andel (0,5-1%?) av tillgångsmassan per år.

Enda tricket är att få kunderna att sätta in så mycket kapital som möjligt, så kommer detta insatta kapital att generera vissa intäkter.

Och eftersom Avanza tack vare sina låga avgifter och lättillgänglighet via internet kontinuerligt verkar öka sin marknadsandel av svenskarnas sparkapital, kan man även anta att de intäkter kapitalet genererar kommer att öka.

Kundernas kapital hos Avanza (värdet på kundernas tillgångar hos Avanza) varierar ju med:

...kundernas nettotillförsel (nettoinsättningar, dvs insättningar minus uttag) till Avanza

...värdeutvecklingen (tex aktiekursförändringar) för kundernas tillgångar hos Avanza

Kundernas nettoinsättningar hos Avanza de senaste kvartalen (förändring från samma kvartal ett år tidigare):

q1/2012: 1 910 miljoner kr

q2/2012: 1 080 miljoner kr

q3/2012: 970 miljoner kr

q4/2012: 1 420 miljoner kr

q1/2013: 3 290 miljoner kr (+72%)

q2/2013: 2 860 miljoner kr (+165%)

q3/2013: 2 260 miljoner kr (+133%)

q4/2013: 2 490 miljoner kr (+75%)

q1/2014: 5 520 miljoner kr (+68%)

q2/2014: 4 040 miljoner kr (+41%)

q3/2014: 4 560 miljoner kr (+102%)

Dvs det är väldigt kraftiga ökningar de senaste kvartalen (vilket väl till stor del bla har att göra med det goda börsklimatet som varit).

Kvartalssifforna innebär följande nettoinsättningar i årstakt för senast rapporterade 12 mån (tom respektive kvartal):

q4/2012: 5 380 miljoner kr

q1/2013: 6 760 miljoner kr

q2/2013: 8 540 miljoner kr

q3/2013: 9 830 miljoner kr

q4/2013: 10 900 miljoner kr

q1/2014: 13 130 miljoner kr

q2/2014: 14 310 miljoner kr

q3/2014: 16 610 miljoner kr

Dvs Avanza-kunderna öser in nytt kapital på netto 16-17 miljarder kr i årstakt till sina Avanza-konton under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014).

Inkl värdeförändringar på kundernas tillgångar hos Avanza har det inneburit följande utveckling för kundernas totala sparkapital hos Avanza (dvs värdet på kundernas tillgångar på deras Avanza-konton), nivå per slutet av respektive kvartal, förändring jämfört med nivån ett år tidigare:

q4/2011: 74 200 miljoner kr

q1/2012: 82 000 miljoner kr

q2/2012: 78 700 miljoner kr

q3/2012: 82 200 miljoner kr

q4/2012: 85 800 miljoner kr (+16%)

q1/2013: 93 400 miljoner kr (+14%)

q2/2013: 94 600 miljoner kr (+20%)

q3/2013: 105 000 miljoner kr (+28%)

q4/2013: 112 600 miljoner kr (+31%)

q1/2014: 121 800 miljoner kr (+30%)

q2/2014: 130 100 miljoner kr (+38%)

q3/2014: 133 400 miljoner kr (+27%)

Dvs mycket fina ökningssiffror.

Sedan kan man i nästa steg jämföra kundernas totala sparkapital hos Avanza enl ovan, med de intäkter som Avanza genererat per kvartal:

Intäkter (förändring från samma kvartal ett år tidigare):

q1/2012: 164 miljoner kr

q2/2012: 141 miljoner kr

q3/2012: 125 miljoner kr

q4/2012: 131 miljoner kr

q1/2013: 150 miljoner kr (-9%)

q2/2013: 137 miljoner kr (-3%)

q3/2013: 148 miljoner kr (+18%)

q4/2013: 162 miljoner kr (+24%)

q1/2014: 173 miljoner kr (+15%)

q2/2014: 164 miljoner kr (+20%)

q3/2014: 166 miljoner kr (+12%)

Intäkterna per kvartal uppgår då till följande andel av kundernas genomsnittliga sparkapital hos Avanza under respektive kvartal:

q1/2012: 0,21%

q2/2012: 0,18%

q3/2012: 0,16%

q4/2012: 0,16%

q1/2013: 0,17%

q2/2013: 0,15%

q3/2013: 0,15%

q4/2013: 0,15%

q1/2014: 0,15%

q2/2014: 0,13%

q3/2014: 0,13%

Dvs oroväckande med fallande nivå.

Kvartalssifforna ovan innebär att Avanza genererar intäkter i rullande årstakt som uppgår till följande andel av genomsnittligt kundkapital hos Avanza:

q4/2012: 0,70%

q1/2013: 0,65%

q2/2013: 0,62%

q3/2013: 0,62%

q4/2013: 0,61%

q1/2014: 0,59%

q2/2014: 0,58%

q3/2014: 0,55%

Det är alltså detta som förenklat är Avanzas repetitiva intäkter:

Dvs Avanza genererar intäkter på 0,5-0,6% per år av det kapital som kunderna har på sina Avanza.

Men även här syns tydligt hur andelen sjunker.

Här i bloggen är uppfattningen att man ej rakt av kan betrakta Avanzas intäkter som stabilt repetitiva, utan att de istället är starkt beroende av rådande börsklimat etc för stunden.

Att värdera Avanza-aktien högt (dvs till ett högt p/e-tal) utifrån ett resonemang om att Avanza har "återkommande eller repetitiva intäkter", kan alltså betraktas som en villfarelse (även om det kanske delvis stämmer).

Och om Avanza agerar kreativt finns ju möjlighet att agera på olika sätt för att försöka maximera intäktsandelen av sparkapitalet, genom att erbjuda kunderna intressanta sparformer etc.

Det handlar alltså om att försöka öka denna "conversion rate" av hur stor andel av kundernas sparkapital som i slutändan blir intäkter för Avanza.

Dvs Avanzas strategi bör vara:

1) att få kunderna att stoppa in så mycket pengar som möjligt i sparkapital på sina konton hos Avanza

2) att få Avanza att generera så mycket intäkter som möjligt per kund-sparkapital-krona (dvs att maximera conversion rate från kund-sparkapital till Avanza-intäkter)

En särskild aspekt på detta är att ju mer kund-sparkapital Avanza har, vilket i sin tur leder till högre intäkter, desto högre lär Avanzas rörelsemarginal bli tack vare att en stor del av kostnadsmassan är fast och alltså inte ökar när intäkterna ökar.

Avanzas resultat lär alltså öka snabbare än intäkterna, när intäkterna ökar tack vare ökat kund-sparkapital.

Ett till synes enkelt sätt att öka denna conversion rate är att höja Avanzas avgifter, men det skulle i så fall gå emot Avanzas uttalade ambition att vara en utpräglad lågprisaktör på sparmarknaden.

Dvs höjda Avanza-avgifter riskerar leda till kunduttag osv.

Sänkta Avanza-avgifter kan istället leda till ökade kundinsättningar så att Avanzas intäkter ökar tack vare det (även om det innebär att conversion rate sjunker).

Som syns ovan är trenden just nu att intäktsandelen (conversion rate) faller för Avanza.

...Och skulle det bli dåliga tider med dåligt börsklimat, kan kundernas nettoinsättningar snabbt dräneras och bytas till nettouttag.

...Om värdet på kundkapitalet då dessutom faller pga fallande börskurser etc, kan utvecklingen snabbt försämras för Avanzas intäkter och därmed resultat, och i förlängningen Avanza-aktiens börskurs.

...Kunderna kan även snabbt börja ta ut sina pengar från Avanza om de blir missnöjda med Avanza och Avanzas tjänster och/eller om någon konkurrent uppfattas som bättre än Avanza.

Dvs kundernas sparkapital hos Avanza kan betraktas som lättflyktigt (vilket stärker slutsatsen att det är vanskligt att betrakta Avanza som ett bolag med stabila återkommande intäkter).

7) Heltäckande sparleverantör

...Avanza-aktien slutade fre 17 okt 2014 i 219 kr.

...Och Avanza generearde 8,07 kr i intjänat resultat per aktie under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014).

Aktiens p/e-tal hamnar därmed på 27, dvs en hög värderingsnivå.

Ett ytterligare ev skäl till att aktieinvesterare är villiga att betala ett så högt pris för Avanza-aktien, kan vara att de anser att Avanza inte bara är en simpel konjunkturkänslig aktiemäklarfirma - utan en heltäckande sparleverantör på den svenska sparmarknaden, dessutom med lägsta avgifterna jämfört med konkurrenterna.

Om alla de svenska spararna vore rationella skulle de därför ha allt sitt sparkapital hos Avanza istället för på alla andra ställen (storbanker etc), enl detta resonemang.

Det borde göra att Avanza successivt skulle kunna ta en allt högre marknadsandel av den svenska sparmarknaden (och kanske på sikt tom bli den största sparleverantören i Sverige?).

//Edit: Tex om man går in på Avanzas hemsida www.avanza.se står det där följande:

Mer till dig, mindre till banken.

Bli kund. Helt gratis.

Sveriges nöjdaste sparare 4 år i rad.

Upp till 1 miljon mer i pension med låga avgifter.

Marknadens lägsta avgifter.

Även bild på Avanzas vd Martin Tivéus där han skriver följande:

25.000 miljonärer kan inte ha fel.

Det ska vara billigt att vara rik.

Vår affärshemlighet är enkel: Att ta så lite betalt vi bara kan.

De som är kunder hos oss har gjort ett genomtänkt val vad deras pengar ska gå till; ett ökat sparande istället för onödiga avgifter.

De vet att de får ut mer av sitt sparande hos oss, än hos någon annan bank.

Anledningen till det är att vi erbjuder:

Marknadens lägsta avgifter

Marknadens lägsta courtage

Marknadens billigaste bolån

En indexfond helt utan avgifter

Som sagt, vår affärshemlighet är enkel: Att ta så lite betalt vi bara kan.

Det ska vi fortsätta med. Välkommen till en bank som den borde vara.

www.avanza.se/start

//

Och den svenska sparmarknaden är stor.

Per slutet av respektive år bedöms den enl Avanza ha uppgått till följande nivåer (dvs de svenska spararnas totala sparkapital):

2011: 4 300 miljarder kr

2012: 5 000 miljarder kr

2013: 5 300 miljarder kr (+7%)

//Edit: Och den svenska sparmarknaden kan betraktas som en tillväxtmarknad.

Enl Avanza hade denna marknad en årlig tillväxttakt på i snitt 8% per år under de senaste tio åren (2004-2013).

Detta var fördelat på

...att spararna varje år tillförde nytt sparkapital motsvarande 5% av den totala sparmarknadens värde vid årets början

...en genomsnittlig värdeökning på 3% för sparkapitalet per år

Avanza räknar framöver med att den svenska sparmarknaden kommer att ha en tillväxttakt på 6-8% per år varav

...3-4 procentenheter i nytt nettoinflöde

...och 3-4 procentenheter per år i värdeökning.

//

Och av detta kapital (den totala svenska sparmarknaden) anser sig Avanza ha haft följande marknadsandelar per slutet av respektive år (dvs den andel av svenskarnas totala sparkapital som finns hos Avanza):

2011: 1,8%

2012: 1,8%

2013: 2,1%

//Edit: Denna marknadsandel är väl alltså definierad som

...kundernas sparkapital hos Avanza (värdet på kundernas totala tillgångar på kundernas Avanza-konton)

delat med

...svenska sparares totala sparkapital.

Tex som nämnt ovan hade Avanza-kunderna ett sparkapital på 112,6 miljarder kr hos Avanza per slutet av 2013.

Och samtidigt uppgick den totala svenska sparmarknaden till 5 300 miljarder kr.

Dvs 112,6 miljarder kr delat med 5 300 miljarder kr = ca 0,021 = 2,1%.

//

Frågan är vilken nivå (marknadsandel av den totala svenska sparmarknaden) Avanza kan uppnå på sikt.

Dock inga jätteökningar de senaste tre åren i alla fall.

Men Avanza pekar på att Avanzas marknadsandel är högre om man bara tittar på Avanzas andel av det ökade sparande (nettoinflödet av sparkapital på den svenska sparmarknaden) som de svenska spararna har gjort per år:

2011: 3,8%

2012: 2,9%

2013: 5,7%

Dvs så länge Avanzas andel av nettoinflödet är större än Avanzas andel av totalmarknaden, så innebär ju det att Avanzas marknadsandel ökar.

Avanza har som mål att långsiktigt ha en andel på minst 5% av det spararnas nettoinflöde till den svenska sparmarknaden.

//Edit: Dvs

...om den totala svenska sparmarknaden har en långsiktig tillväxttakt på 6-8% per år

...och Avanza dessutom räknar med att öka sin marknadsandel

borde det i förlängningen även innebära god långsiktig tillväxt för Avanzas intäkter.

//

Den totala sparmarknaden på 5 300 miljarder kr per slutet av 2013, kan i sin tur delas in i följande delkategorier (info från Avanzas årsredovisning 2013):

pensioner 48%

inlåning 25%

fonder 13%

aktier 11%

obligationer, övrigt 3%


Summa 100% (5 300 miljarder kr)

Dvs pensionssparandet är den klart största delen av den totala sparmarknaden i Sverige.

Tex ur Avanzas årsredovisning 2013:

Pensions- och försäkringssparande utgör halva den svenska sparmarknaden.

...Under 2013 tog Avanza Pension drygt fyra procent av premieinflödet till

marknaden

...och vi har idag, trots marknadens lägsta avgifter, drygt en och en halv procent av den totala livförsäkringsmarknaden.

...Målet under 2014 är att öka tillväxttakten och ta minst 5 procent av premieinflödet till livförsäkringsmarknaden.

http://ir.myreport.se/show/avanza/mobilePDF/avanza_ar2013_rewr_linked.pdf

Avanzas försäljningsargument för pensionssparare är bla att Avanzas låga avgifter gör att man som pensionär kommer att få mycket mer i pension, än om man sparar någon annanstans där avgifterna för pensionssparande är högre.

Tex ur Avanzas årsredovisning 2013:

Vi kan påvisa att en 30-åring kan få dubbelt så mycket i pension hos oss jämfört med hos det största pensionsbolaget i Sverige.

http://ir.myreport.se/show/avanza/mobilePDF/avanza_ar2013_rewr_linked.pdf

Här i bloggen är uppfattningen att även om man kan ha stora visioner om Avanzas framtid på den totala svenska sparmarknaden, så är firman i dagsläget till syvende og sidst ändå mest en konjunkturkänslig aktiemäklarfirma (om man ser på firmans intäktsfördelning osv).

Därför kan det anses vara överdrivet att värdera Avanza-aktien så högt om argumentet är firmans stora potential på sparmarknaden osv (även om det säkert kan gynna Avanzas resultatutveckling en del framöver).

  • Utgår man bara ifrån vilket resultat Avanza genererar och vilken "årsränta" detta innebär för aktieägarna, verkar aktien vara på tok för dyr - särskilt om man beaktar den höga risknivå som en aktiemäklarfirma har pga de stora variationerna i lönsamheten mellan bra och dåliga år.

//Edit: Och dessutom finns det i så fall andra börsbolag som kan väntas ge bättre årsränta för aktieägarna, fast med samma risknivå som Avanza.

Se tex… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?