Post entry

Avanza, Rejlers, FinnvedenBulten

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vilken aktie är mest köpvärd; Avanza, Rejlers eller FinnvedenBulten?

Avanza

Ur artikel om regeringsmedlemmarnas aktie- och fondinnehav:

"Finansminister Anders Borg (M) äger inga aktier överhuvudtaget, utan nöjer sig med drygt 160.000 kronor i den avgiftsfria aktiefonden Avanza Zero."

http://di.se/Artiklar/2012/5/18/267783/Peter-Normans-enda-aktie/

• Anders Borg agerar därmed rationellt enl den vetenskapliga finansteorin som säger att en indexfond är den enda rationella investeringen: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella
• Dessutom bra reklam för aktiemäklarfirman Avanza att finansministern är Avanza-kund och har sina besparingar placerade i en Avanza-fond.

-

Avanza tar inte ut någon avgift av kunderna som investerar i Avanzas fond Avanza Zero, dvs Avanza tjänar inte direkt några pengar på att Anders Borg har investerat i Avanza Zero.

Men:

1) Folk i allmänhet uppfattar nog Anders Borg som en rationell förebild, så om han är kund hos Avanza och investerar i Avanza Zero kommer nog många andra att göra det också. Dvs Avanza kan därigenom få många nya kunder.

2) Och Avanza Zero är förvisso avgiftsfri men den är tänkt som "lockvara", dvs om Avanza får en massa nya kunder som investerar i Avanza Zero lär dessa kunder sedan säkert börja köpa aktier eller andra fonder via Avanza vilket Avanza då tjänar avgifter på.

-

Köpläge i Avanza-aktien utifrån det?

Avanza-aktien nu i 139,75 kr.

Avanzas ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 183 miljoner kr (+19%)
q2/2011: 172 miljoner kr (+7%)
q3/2011: 182 miljoner kr (+32%)
q4/2011: 157 miljoner kr (-6%)

q1/2012: 164 miljoner kr (-10%)

Rörelsemarginal:
q1/2011: 58%
q2/2011: 40%
q3/2011: 57%
q4/2011: 39%

q1/2012: 44%

Resultat per aktie:
q1/2011: 3,17 kr (+20%)
q2/2011: 2,00 kr (-18%)
q3/2011: 3,09 kr (+44%)
q4/2011: 1,93 kr (-20%)

q1/2012: 2,09 kr (-34%)

Dvs ganska stora resultatminskningar de två senaste kvartalen.

Utifrån de två senaste kvartalen genererar Avanza ett resultat per aktie på ca 8 kr per år.

Det ger ett p/e-tal på 17 (beräknat som börskurs 139,75 kr delat med resultat per aktie 8 kr/år), dvs Avanza-aktien är inte särskilt billig vid nuvarande börskurs 139,75 kr om inte utvecklingen förbättras.

-

Dock finns förhoppningar på nya regler för pensionssparande som innebär att pensionssparare kommer att kunna få flytta sitt pensionssparande till tex Avanza. Förslag om det väntas nu i juni 2012 vilket kan innebära möjligheter att flytta pensionssparandet from någon gång under 2013.

Avanza-vd:n Martin Tivéus har tex sagt följande i Avanzas q1/2012-rapport (som kom 19 apr 2012):

"Under juni väntas ett förslag angående fri flytträtt på pensionssparande, vilket bedöms innebära att Avanza Bank på sikt har förutsättningar att uppnå det långsiktiga målet om 15-20 procents vinsttillväxt"

Dvs om Avanza kan åstadkomma en resultattillväxt på 15-20%/år framöver kanske ev nuvarande börskurs 139,75 kr kan motiveras vid nuvarande p/e-tal på 17.

Däremot har väl Avanzas vd Martin Tivéus själv medgett att de nya reglerna inte lär omfatta allt pensionssparande, åtminstone inte till att börja med. Men åtminstone en del.

-

Därutöver negativt med Avanzas månadsrapport för apr 2012 (som kom 3 maj 2012).

Enl rapporten:

• Avanzas kunder gjorde i snitt ca 31 700 aktieaffärer/dag under apr 2012 (-7% jämfört med apr 2011).
• Kundernas sparkapital hos Avanza uppgick till 82 miljarder kr i slutet av apr 2012 (-7% jämfört med slutet av apr 2011).

Dvs q2/2012 har börjat dåligt för Avanza. Det gör ju inte Avanza-aktien mer köpvärd precis.

-

Nästa hållpunkter för Avanza:
• månadsrapport för maj 2012 (som väl kommer i början av juni 2012)
• månadsrapport för juni 2012 (kommer väl i början av juli 2012)
• resultatrapport för q2/2012 (kommer 11 juli 2012)

-

Rejlers

Teknikkonsultfirman Rejlers hör väl till börsens mindre kända företag, men kul att huvudägaren Peter Rejler (fd vd och numera styrelseordförande) utmanar andra vd:ar i olika sporter i Di-tv, bla följande:

• Peter Rejler tävlar mot skidanläggningsföretaget Skistars vd Mats Årjes i slalom (Årjes vann): http://www.ditv.se/?mid=1DC524F0
• Peter Rejler tävlar mot hudvårdsföretaget Gents vd Jenny Rydhström i boxning (Rejler vann) : http://www.ditv.se/?mid=D4439F1E

Bolaget Rejlers ekonomiska utveckling helåret 2011:

• Intäkter 1 146 miljoner kr (+37% jämfört med 2010)
• Rörelsemarginal 9% (upp från 6% under 2010)
• Resultat per aktie 5,68 kr (+76% jämfört med 2010)

Rejlers q1/2012:

• Intäkter 329 miljoner kr (+19% jämfört med q1/2011)
• Rörelsemarginal 10% (ca oförändrat jämfört med q1/2011)
• Resultat per aktie 2,04 kr (+28% jämfört med q1/2011)

Dvs utifrån siffrorna verkar Rejlers vara en riktig pärla!

Annars finns det negativa faktorer med aktier i teknikkonsultfirmor såsom att den typen av bolag är konjunkturkänsliga och att det är hård konkurrens eftersom det är svårt att vara unik i den branschen.

Så en nyckelfråga är i vilken utsträckning Rejlers goda utveckling enl ovan beror på medvind av konjunkturen.

Men konjunkturen har väl inte varit sådär jättestark, så intrycket är att det helt enkelt är Rejlers som är ett väldigt välskött bolag som utvecklas väl i sig - vilket gör aktien desto mer intressant.

Teknikkonsultfirmor ligger väl sent i konjunkturcykeln, så en risk är att bolagets nuvarande goda utveckling är en fördröjd effekt av den starka konjunkturåterhämtningen efter finanskrisen 2008/2009 (som därmed snart ebbar ut)?

Men det kan lika gärna vara så att Rejlers är duktigt i sig och därför har så god ekonomisk utveckling. I så fall lär ju trenden fortsätta.

-

För senast rapporterade 12 mån (apr 2011-mars 2012) uppgår Rejlers resultat per aktie till 6,13 kr. Utifrån det värderas Rejlers-aktien till ett p/e-tal på 11 (beräknat som nuvarande börskurs 68,50 kr delat med resultat per aktie 6,13 kr).

Det är väl inte så dyrt för ett bolag med så god resultattillväxt under 2011 och q1/2012?

Positivt även att Rejlers har en låg skuldsättning med en nettoskuld på 60-70 miljoner kr i slutet av q1/2012 jämfört med att bolaget är värt knappt 800 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 68,50 kr.

Sedan dess har Rejlers bla betalat ut drygt 30 miljoner kr (motsvarande 3 kr/Rejlers-aktie) i aktieutdelning till aktieägarna i maj 2012, men Rejlers nettoskuld lär inte ha ökat med lika mycket eftersom bolaget samtidigt tjänar pengar i rörelsen.

-

Rejlers är baserat i Stockholm och har i dagsläget totalt ca 1 500 pers anställda.

Målet är att år 2015 ha 2015 pers anställda och intäkter på 2 015 miljoner kr.

För att intäktsmålet ska nås krävs en intäktstillväxt på i snitt 15%/år i fyra år från Rejlers intäkter på 1 146 miljoner kr under 2011.

Det är väl inte orimligt, men ev kommer en del av intäktstillväxten komma från företagsköp.

Vad gäller lönsamheten är Rejlers mål en rörelsemarginal på minst 8%, men det är alltså redan uppnått med en rörelsemarginal på 9% under 2011 och 10% under q1/2012.

-

Rejlers grundades på 40-talet med inriktning på att hjälpa till vid utbyggnaden av elnätet i Sverige.

Nu erbjuder konsulttjänster inom flera områden:

elteknik
energi
mekanik
automation
elektronik
IT
telekom

Bolagets kunder finns i branscherna:

infrastruktur
industri
energi
bygg/fastigheter

Geografiskt finns Rejlers personal främst i Sverige och Finland, men bolaget ser Norden och Östersjöområdet som sin naturliga marknad och finns bla även i Norge, Ryssland och Estland.

Rejlers delar in sin verksamhet i affärsområdena Sverige och Finland, varav Sverige svarar för ca 80% av intäkterna och Finland för ca 20%.

Båda affärsområdena har haft väldigt god intäktstillväxt under helåret 2011 och i q1/2012. Under 2011 hade Sverige högst intäktstillväxt (37% jämfört med 24% för Finland), medan Finland hade högst intäktstillväxt i q1/2012 (24% jämfört med 17% för Sverige).

Det är väldigt fina tillväxtsiffror.

Rörelsemarginalen ligger högst i Sverige (10% under 2011 jämfört med 8% i Finland, och 12% under q1/2012 jämfört med 7% i Finland).

-

En potential är att Rejlers kommer att bli uppköpt framöver av någon större aktör i branschen.

Rejlers med sina 1 500 pers anställda är i dagsläget värt knappt 800 miljoner kr på börsen (vid nuvarande börskurs 68,50 kr).

Det kan jämföras med tex teknikkonsultfirmorna Sweco och Ångpanneföreningen.

Sweco är värt nästan 7 miljarder kr på börsen medan ÅF är värt drygt 4 miljarder kr.

Sweco har 7 000-8 000 pers anställda och ÅF har nästan 5 000 anställda.

Familjen Rejler (Peter, Jan, Lisa och Martina) har tillsammans en ägarandel på 27% av bolaget Rejlers, men tack vare röststarka A-aktier uppgår röstandelen till över 60%.

Dvs om någon vill köpa Rejlers måste ett uppköpsbud godkännas av familjen Rejler för att köpet ska kunna genomföras. Det lär väl underlätta möjligheten att det måste till ett högt budpris om någon vill köpa Rejlers.

För övrigt är Lisa Rejler bolagets investerarkontakt vilket är praktiskt då hon kan ha stenkoll på utvecklingen för bolaget och hennes aktieinnehav där. Hon har en ägarandel på ca 7% av Rejlers. Den ägarandelen är värd över 50 miljoner kr.

-

I Rejlers styrelse verkar det sitta duktigt folk. Förutom styrelseordförande Peter Rejler är det:

• Ivar Verner (fd revisor, styrelseordförande i revisionsbyrån Grant Thorntons svenska bolag)
• Åsa Landén Ericsson (fd vd för börsnoterade IT-bolaget Enea)
• Jan Samuelsson (fd vd för elbolaget Lunds Energi)
• Åsa Söderström Jerring (fd vd för ett dotterbolag inom teknikkonsultfirman Sweco)
• Lauri Valkonen (Rejlers fd Finlands-chef)
• Thord Wilkne (bla fd vd i IT-konsultfirman WM-data där han även var huvudägare)
• Anders Jonsson (fd medlem i elutrustningsbolaget ABB:s koncernledning)

Alla styrelseledamöter äger aktier i Rejlers.

Valkonen är Rejlers fjärde största aktieägare med en ägarandel på 5%.

-

Eva Nygren har from 2 maj 2012 efterträtt Peter Rejler som vd för Rejlers.

Pressmeddelandet om vd-bytet kom redan i jan 2012: http://www.rejlers.se/Index.aspx?PageID=1118&NewsID=600403&CurrentPageIndex=2

Där framgår bla att Nygren är välmeriterad och tidigare i sex år varit chef för Sweco i Sverige där Sweco har 3 000 pers anställda.

Peter Rejler (som fyller 46 år i år) har för sin del varit Rejlers vd i 13 år och har under den perioden lett en kraftig expansion av bolaget från 200 pers till 1 400 pers anställda. Bra jobbat!

Nygren lär ju inte ha tagit jobbet som vd för Rejlers med sina nuvarande 1 500 pers anställda (dvs hälften så många anställda som hon var chef för tidigare) om hon inte hade för avsikt att bygga upp Rejlers till en minst lika stor verksamhet (dvs med minst 3 000 pers anställda)?

Alternativ tolkning: Nygren är "utsänd" från Sweco för att rekognosera inför att Sweco köper Rejlers?

-

FinnvedenBulten

FinnvedenBultens helår 2011:

• Orderingång 3 209 miljoner kr (+8% jämfört med 2010)
• Intäkter 3 085 miljoner kr (+18% jämfört med 2010)
• Rörelsemarginal 7% (upp från 5% under 2010)
• Resultat per aktie 6,68 kr (+128%)

FinnvedenBultens q1/2012:

• Orderingång 865 miljoner kr (+3%)
• Intäkter 807 miljoner kr (+1%)
• Rörelsemarginal 5% (ner från 7% i q1/2011)
• Resultat per aktie 1,42 kr (-28% jämfört med q1/2011)

Dvs efter ett starkt 2011 hade q1/2012 en låg tillväxttakt i orderingång och intäkter och minskat resultat.

-

FinnvedenBultens resultat per aktie uppgår till 6,14 kr för senast rapporterade 12 mån (apr 2011-mars 2012). Det ger ett p/e-tal på 6-7 (beräknat som börskurs 40,50 kr delat med resultat per aktie 6,14 kr), dvs FinnvedenBulten-aktien verkar billig.

Tar man q1/2012-resultatet i årstakt (dvs gånger fyra) blir resultatet per aktie 5,68 kr vilket ger ett p/e-tal på 7 vilket gör att aktien verkar billig även beräknat på det sättet.

-

Positivt att FinnvedenBulten har en ganska låg skuldsättning med en nettoskuld på 130-140 miljoner kr jämfört med att bolaget är värt 800-900 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 40,50 kr.

Sedan dess har FinnvedenBulten betalat ut drygt 40 miljoner kr (motsvarande 2 kr/aktie) i aktieutdelning till aktieägarna, men bolagets nettoskuld har väl inte ökat med lika mycket eftersom pengar samtidigt har tjänats i rörelsen.

-

FinnvedenBulten består av två affärsområden:

• Bulten (knappt 60% av intäkterna)
• Finnveden metal structures (drygt 40% av intäkterna)

Beskrivningar av affärsområdena (ur FinnvedenBultens q1/2012-rapport):

Bulten:

"Bulten utvecklar och tillverkar fästelement för den globala fordonsindustrin och en stor del av sortimentet utgörs av innovativa och tekniskt avancerade produkter. Bulten är en av få aktörer i Europa
som erbjuder ett helhetsansvar genom hela värdekedjan för fästelement, från utveckling av produkten till slutleverans vid kundens produktionslinje."

Finnveden metal structures:

"Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin, vilken utgör en mindre men växande del av omsättningen."

Bultens 2011:

• Intäkter 1 769 miljoner kr (+14%)
• Rörelsemarginal 7% (upp från 5% under 2010)

Bultens q1/2011:

• Intäkter 475 miljoner kr (+5%)
• Rörelsemarginal 6% (ner från 9% i q1/2011)

Finnveden metal structures 2011:

• Intäkter 1 326 miljoner kr (+24% jämfört med 2010)
• Rörelsemarginal 8% (upp från 5% under 2010)

Finnveden metal structures q1/2012:

• Intäkter 335 miljoner kr (-3% jämfört med q1/2011)
• Rörelsemarginal 4% (ner från 9% i q1/2011)

Dvs efter en stark utveckling 2011 för båda affärsområdena blev q1/2012 inte lika bra. Mest har utvecklingen för Finnveden metal structures försämrats med fallande intäkter och mer än halverad rörelsemarginal i q1/2012.

-

FinnvedenBultens vd Johan Westman sa följande i q1/2012-rapporten (som kom 26 apr 2012):

_"Kvartalet (dvs q1/2012) påverkades tyvärr inledningsvis av störningar och obalans i produktionen, men produktionsläget har under mars månad avsevärt förbättrats."

"Finnveden Metal Structures belastades av extra uppstarts- och inkörningskostnader för nya kundprojekt. Åtgärdsprogram är på plats och förväntas ge fortsatta förbättringar under kommande kvartal."_

Dvs positivt att det på honom låter som att q1/2012 var tillfälligt svagt och att utvecklingen kommer att bli bättre framöver.

-

FinnvedenBultens mål bla:
• en tillväxttakt som ligger högre än branschens
• en rörelsemarginal på minst 7%

Nästa hållpunkt: FinnvedenBultens q2/2012-rapport som ska presenteras 13 juli 2012.

-

Signaturen "08STOCKHOLM" skriver om FinnvedenBulten på Di.se:s aktieforum Börssnack idag lör 19 maj 2012: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2088666#msg14023879

Det handlar om Rysslands fordonsindustri som i princip importerar alla komponenter från utlandet.

Men nu har tydligen Putin beslutat att även alla fordonskomponenter för den ryska fordonsindustrin ska tillverkas inom Ryssland.

Det har lett till att FinnvedenBulten nu bildar ett samägt ryskt bolag tillsammans med ryska fordonstillverkaren GAZ (där svensken Bo Anderson är vd).

Det samägda bolaget ägs av FinnvedenBulten till ca två tredjedelar.

Enl 08STOCKHOLM har ryska bolag inte den kompetensen för att tillverka de komponenter som FinnvedenBulten tillverkar med västerländsk standard, vilket innebär att det samägda ryska bolaget i princip kommer att få "monopol" i Ryssland inom sitt område.

Dvs detta kan alltså bli något som förbättrar FinnvedenBultens utveckling ytterligare och gör att aktien verkar ännu billigare vid dagens börskurs.

-

FinnvedenBultens vd Johan Westman berör GAZ-samarbetet i FinnvedenBultens q1/2012-rapport. Tydligen ska det ryska samägda bolaget ligga i affärsområde Bulten:

Affärsområde Bulten "har efter kvartalets utgång nått en principöverenskommelse (term sheet) med GAZ Group avseende det gemensamma samriskbolaget för fästelement till fordonsindustrin i Ryssland. Fordonsindustrin visar ett mycket stort intresse för bolagets etablering i Ryssland. Etableringen är ett viktigt steg i vår strategi mot expansion på tillväxtmarknader”, säger alltså Westman i rapporten.

Längre in i rapportens avsnitt om affärsområde Bulten står det mer om GAZ-samarbetet:

"Efter periodens utgång har divisionen (dvs affärsområde Bulten) undertecknat en principöverenskommelse (term sheet) med ryska GAZ Group avseende tidigare kommunicerat samriskbolag.

Parterna är överens om de väsentliga villkoren i ett kommande slutgiltigt juridiskt bindande avtal och aktiviteter har startats för att förbereda produktion i ett gemensamt bolag.

Avsikten är att Bulten, genom investeringar om cirka 6,6 MEUR, blir majoritetsägare i samriskbolaget med 63 procent medan GAZ Group kommer att äga resterande 37 procent.

Den verksamhet som kommer att ingå i samriskbolaget omsätter i dagsläget cirka 11 MEUR på årsbasis och bedöms ha betydande tillväxtpotential.

Sedan offentliggörandet av avsiktsförklaringen föregående år har intresset från befintliga och nya kunder varit mycket stort."

http://www.finnveden.com/Global/FinnvedenBulten/Investerare/Rapporter/2012/FinnvedenBulten_Q1_2012_S.pdf

-

Sammantagen reflektion

Här blir rekommendationerna följande för de ovannämnda bolagens aktier :

• Avanza-aktien: "fullvärderad" (vid nuvarande börskurs 139,75 kr)
• Rejlers-aktien: "långsiktigt köpvärd" (vid nuvarande börskurs 68,50 kr)
• FinnvedenBulten-aktien: "långsiktigt köpvärd" (vid nuvarande börskurs 40,50 kr)

(Börskurserna ovan är slutkurser fre 18 maj 2012.)

-

Avanza-aktien värderas vid nuvarande börskurs kring 140 kr till ett p/e-tal på 17 med nuvarande resultat per aktie på 8 kr/år. Bolaget har ett långsiktigt högt resultattillväxtmål på 15-20%/år vilket kan motivera nuvarande börskurs, men q4/2011 och q1/2012 var dåliga kvartal med stora resultatminskningar och enl månadsrapporten för apr 2012 har den dåliga utvecklingen fortsatt i början av q2/2012.

Rejlers å sin sida har väldigt bra drag i sin verksamhet och aktien värderas utifrån det till förhållandevis låga p/e-talet 11.

FinnvedenBulten hade ett starkt 2011 och ett sämre q1/2012, men enl vd drabbades q1/2012 av tillfälliga negativa faktorer vilket indikerar en bättre utveckling framöver. Och vid ett p/e-tal kring 7 verkar FinnvedenBulten-aktien billig. Som grädde på moset finns god potential i FinnvedenBultens satsning i Ryssland.

-

På frågan om vilken av de tre aktierna som är mest köpvärd står alltså valet mellan Rejlers och FinnvedenBulten (eftersom de båda aktierna fick rekommendationen "långsiktigt köp" medan Avanza-aktien bara fick rekommendationen "fullvärderad").

Det är ganska jämnt men här utses Rejlers-aktien till den mest köpvärda tack vare bolagets väldigt fina ekonomiska utveckling både 2011 och i q1/2012 samtidigt som aktien är förhållandevis lågt värderad.

FinnvedenBulten-aktien har ett lägre p/e-tal än Rejlers-aktien, men samtidigt var FinnvedenBultens q1/2012 klart sämre än Rejlers q1/2012.

- - -

_Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.
• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst._

- - -

Tillägg 19 maj 2012

Man trodde att Avanza mest tjänade pengar på courtage (dvs avgifter från kunderna när kunderna köper och säljer aktier via Avanza).

Men det visar sig att Avanzas räntenetto utgör en stor del av aktiemäklarfirmans intjäning.

Vad är då räntenetto? Förenklat är det ju helt enkelt Avanzas ränteintäkter minus räntekostnader, varav det mesta lär vara ränteintäkter från utlåning till kunder som lånar pengar med säkerhet i sina aktieinnehav?

Det är förmodligen en ganska säker utlåning (dvs låg risk för kreditförluster) eftersom Avanza alltid har säkerhet för lånen i kundernas aktieinnehav hos Avanza. Om börskurserna i aktieinnehaven faller under en viss nivå är det bara att tvångssälja kundernas aktieinnehav och återbetala lånen för pengarna.

Å andra sidan är det väl riskabelt för kunderna att belåna sina aktieinnehav på det sättet. Stiger börskurserna kan kunderna snabbt tjäna mycket pengar om aktieinnehaven belånats, men faller börskurserna kan kundernas kapital snabbt minska.

Kundernas belåning av aktieinnehav lär väl vara mest förekommande vid bra börsklimat då börsen stiger stabilt, medan kundernas riskbenägenhet lär minska vid sämre börsklimat. I så fall borde räntenettot vara en ganska föränderlig intäktskälla för Avanza, och därutöver är väl även courtagen föränderliga på samma sätt eftersom kunderna handlar mest med aktier vid bra börsklimat då börsen stiger stabilt?

-

Avanzas totala intäkter på 695 miljoner kr under 2011 fördelade sig bla enl följande:
• Courtageintäkter 305 miljoner kr (44% av de totala intäkterna)
• Räntenetto 258 miljoner kr (37% av de totala intäkterna)

Och Avanzas intäktsförändring på totalt +12% under 2011 fördelade sig enl följande:
• Courtageintäkter -7%
• Räntenetto +64%

Under q1/2012 uppgick Avanzas totala intäkter till 164 miljoner kr fördelat bla enl följande:
• Courtageintäkter 70 miljoner kr (43% av de totala intäkterna)
• Räntenetto (38% av de totala intäkterna)

Och Avanzas totala intäktsförändring på -10% under q1/2012 fördelade sig bla enl följande:
• Courtageintäkter -20%
• Räntenetto +3%

Dvs räntenettot utgör en överraskande stor del av Avanzas intjäning, men verkar ändå ge en viss stabilitet åt Avanzas intäkter och resultat (på kort sikt i varje fall).

-

Räntenettots utveckling

• Under 2011 uppgick Avanzas räntenetto till ca 260 miljoner kr, vilket var en ökning med över 60% jämfört med 2010.

Räntenettot utgjorde därmed nästan 40% av Avanzas totala intäkter.

(Courtageintäkterna var fortfarande enskilt största intäktsposten och svarade för 44% av Avanzas totala intäkter 2011.)

• Under q1/2012 uppgick Avanzas räntenetto till 62 miljoner kr (+3% jämfört med q1/2011).

Det var fortsatt nästan 40% av Avanzas totala intäkter.

(Courtageintäkterna utgjorde 43% av de totala intäkterna under q1/2012.)

Så här ser utvecklingen för Avanzas räntenetto per kvartal:

q1/2011: 60 miljoner kr (+88%)
q2/2011: 65 miljoner kr (+86%)
q3/2011: 66 miljoner kr (+69%)
q4/2011: 66 miljoner kr (+32%)

q1/2012: 62 miljoner kr (+3%)

Dvs under 2011 var Avanzas kraftigt stigande räntenetto orsaken till att Avanza kunde visa tillväxt i intäkter och resultat.

Överraskande stora ökningar av räntenettot under 2011. (Kan det ha att göra med att Avanza marknadsförde belåningsmöjligheterna på ett bra sätt mot kunderna? Det var väl tal om det så kallade "superlånet" från Avanza osv, och att man på Avanzas hemsida enkelt kan se vilka aktier som kan belånas med superlånet osv.)

-

Courtageintäkternas utveckling

Avanzas courtageintäkter uppgick till 305 miljoner kr under helåret 2011 (-7% jämfört med 2010).

Och nu under q1/2011 uppgick courtageintäkterna till 70 miljoner kr (-20% jämfört med q1/2011).

Så här ser utvecklingen för Avanzas courtageintäkter ut per kvartal:

q1/2011: 88 miljoner kr (+1%)
q2/2011: 64 miljoner kr (-26%)
q3/2011: 87 miljoner kr (+24%)
q4/2011: 67 miljoner kr (-21%)

q1/2012: 70 miljoner kr (-20%)

Dvs en klart skakigare utveckling än för räntenettot.

- - -

Avanzas finansiella ställning

Som nämnts ovan har Rejlers och FinnvedenBulten rätt starka finansiella ställningar med låga skulder.

Av de tre bolagen är dock Avanzas finansiella ställning den starkaste.

Avanza hade en nettokassa på ca 900 miljoner kr i slutet av q1/2012.

Därefter har dock ca 300 miljoner kr utbetalats till aktieägarna i form av aktieutdelning (motsvarande 10 kr/Avanza-aktie).

Allt annat lika återstår därefter en nettokassa på ca 600 miljoner kr, vilket ju är ganska mycket i relation till att Avanza är värt ca 4 miljarder kr på börsen (vid nuvarande börskurs kring 140 kr).

Nettokassan utgör alltså 15-16% av Avanzas börsvärde, dvs över 20 kr/aktie (jämfört med att börskursen ligger på ca 140 kr).

-

När man räknar ut Avanza-aktiens p/e-tal är det därför nästan mest korrekt att utgå ifrån börskursen exkl nettokassan.

Som nämnts ovan uppgick Avanzas resultat per aktie till ca 8 kr/aktie i årstakt under de senaste två kvartalen.

Det blir ett p/e-tal på 17 vid börskurs ca 140 kr vilket gör att aktien verkar dyr.

Men om man tar börskursen 140 kr minus nettokassan ca 20 kr återstår en justerad börskurs på ca 120 kr.

Och då blir p/e-talet 15 (börskurs 120 kr delat med resultat per aktie 8 kr) vilket inte är en riktigt lika hög värdering.

Utifrån förutsättningarna kvarstår dock slutsatsen att Avanza-aktien är fullvärderad, mest för att q2/2012 börjat dåligt enl månadsrapporten för apr 2012. Om hela q2/2012 blir ytterligare ett dåligt kvartal för Avanza (efter de dåliga kvartalen q4/2011 och q1/2012 då bolaget hade stora resultatminskningar) lär Avanza-aktien fortsätta falla en bit till.

Som sagt är nästa hållpunkter:

• Avanzas månadsrapport för maj 2012 (som väl kommer i början av juni 2012)
• månadsrapporten för juni 2012 (i början av juli 2012)
• q2/2012-rapporten (som ska komma 11 juli 2012)

-

Enl Avanzas q1/2012-rapport hade Avanza en total utlåning på ca 11 miljarder kr i slutet av kvartalet.

Denna utgjordes av drygt 7 miljarder kr i "utlåning till kreditinstitut" och knappt 4 miljarder kr i "utlåning till allmänheten".

• Utlåning till kreditinstitut (de drygt 7 miljarder kronorna) är väl helt enkelt Avanza-kundernas likvida medel på sina Avanza-konton, vilka Avanza satt in hos banker. Avanza sätter in pengarna på konton hos de största nordiska bankerna med en bindningstid på max en dag. Det gör risken i princip obefintlig att Avanza skulle kunna förlora dessa pengar, men å andra sidan blir samtidigt ränteintäkterna låga på detta belopp.

• Utlåningen till allmänheten (de knappt 4 miljarder kronorna) är väl utlåning till Avanzas kunder, men härav täcks 500-600 miljoner kr av kundernas likvida medel på sina konton och eftersom kundernas inlåningsränta på de pengarna motsvarar Avanzas utlåningsränta så påverkas inte räntenettot av dessa 500-600 miljoner kr. Men därutöver kvarstår en utlåning på 3,25 miljarder kr till Avanza-kunderna och det är väl denna utlåning som Avanza främst tjänar sitt räntenetto på (och det är väl en utlåningen som utgörs av lån till kunder som belånar sina aktieinnehav hos Avanza).

Samtidigt hade Avanza en "inlåning från allmänheten" på ca 10 miljarder kr i slutet av q1/2012. Avanza måste väl betala en del räntekostnader (inlåningsränta) på det beloppet vilket minskar räntenettot.

Och utöver de 10 miljarder kronorna hade Avanza i slutet av q1/2012 så kallade "förvaltade medel för tredje mans räkning" ("inlåning på klientmedelskonton") på knappt 1 miljard kr som inte är med som skuld i Avanzas balansräkning. (Utlåning är ju bokförd som tillgång i Avanzas balansräkning medan inlåning normalt bokförs som skuld.)

-

Som nämnt är risken för kreditförluster låg i Avanzas utlåning, eftersom Avanza har säkerheter i form av kundernas aktieinnehav och att Avanza har rätt att tvångssälja aktierna för att återbetala kundlånen om börskurserna sjunker under en viss nivå.

Avanza har därför historiskt i princip aldrig haft några kreditförluster på sin utlåning.

Men ett undantag visade sig häromåret i form av börsnoterade medicinska forskningsbolaget Diamyd som presenterade dåliga forskningsresultat för sin antidiabetesprodukt.

De dåliga forskningsresultaten fick Diamyd-aktien att börja handlas till kraftigt lägre börskurs från början av den dagen då forskningsresultaten presenterades. Det fanns alltså aldrig utrymme för Avanza att tvångssälja de Diamyd-aktier som kunderna belånat, förrän Diamyd-aktien började handlas igen med långt lägre börskurs än dagen innan.

Det var mån 9 maj 2011 som Diamyd-aktien började handlas till 85% lägre börskurs efter att forskningsresultaten presenterats.

Enl ett pressmeddelande från Avanza i samband med det bedömde Avanza sina kreditförluster (från kunders belånade Diamyd-aktier) till under 9 miljoner kr. http://www.avanza.se/aza/omavanza/press/pressreleaser.jsp?lang=se&page=40&id=N1820007

Senare samma år i Avanzas q2/2011-rapport (som kom 12 juli 2011) bedömdes Avanzas Diamyd-relaterade kreditförluster uppgå till 6 miljoner kr. http://www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_delar_Q2_2011.pdf

Dvs det låter som små kreditförluster i relation till att Avanza är värt flera miljarder kr på börsen, men händelseförloppet visar att kreditförluster inte kan uteslutas ens för Avanza.

Och som sagt uppgår denna typ av utlåning hos Avanza till över 3 miljarder kr, och säg att det över natten kommer någon negativ generell nyhet som att Grekland lämnar euron eller att Spanien går i statsfinansiell konkurs som leder till ett börsras på 20-30% nästa dag. Det kan väl inte uteslutas?

Frågan är om Avanza i så fall skulle drabbas av kreditförluster och i så fall hur stora (dvs kreditförluster för att Avanza då aldrig får möjlighet att tvångssälja kundernas aktieinnehav förrän börskurserna redan har rasat från en dag till nästa).

Dock lär Avanza efter Diamyd-incidenten har ändrat lite på sina regler så att kunderna tex inte kan belåna lika mycket eller ev inget alls av aktieinnehav i den typen av bolag.

Tex skrev Avanza följande i q2/2011-rapporten:

"Avanza Bank arbetar vidare med målsättningen att inte ha
några kreditförluster och vidtar därför åtgärder för att kreditförlusterna endast ska bli marginella vid framtida händelser motsvarande
det som inträffade i Diamyd Medical."

-

Obs för övrigt att Avanza har samma huvudägare som före detta aktiemäklarfirman HQ som kraschade pga tradingförluster på över 1 miljard kr.

Nu har inte Avanza någon motsvarande egen trading, så den direkta typen av risk finns inte i Avanza. Men ett resonemang är att HQ-kraschen berodde på bristande ägarkontroll och eftersom Avanza har samma huvudägare som HQ hade så kan det teoretiskt sett finnas risker för andra typer av förluster i Avanza (tex kreditförluster?) pga bristande ägarkontroll.

Det var investmentbolaget Öresund (med sina huvudägare Sven Hagströmer och Mats Qviberg) som var huvudägare i HQ. Öresund var även huvudägare i Avanza.

Sedan dess har Öresund delats upp i nya investmentbolaget Öresund (med Qviberg som huvudägare) samt investmentbolaget Creades (med Hagströmer som huvudägare), och det är Creades som har tagit över gamla Öresunds ägarandel på 21% av Avanza.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?