Post entry

Avanza

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i aktiemäklarfirman Avanza köpvärd eller ej?

Avanza:

...en aktiemäklarfirma

...baserad i Stockholm

...drygt 300 pers anställda

//Edit: Vad är egentligen en aktiemäklarfirma?

En firma (dvs ett bolag) som främst tjänar sina pengar (erhåller försäljningsintäkter) genom

...de avgifter ("courtage") som tas ut av kunderna (investerare)

...när kunderna handlar (köper och/eller säljer) med aktier (mfl värdepapper) på tex Stockholmsbörsen via firman.

En aktiemäkleri-verksamhet kan ju tex vara

...i form av ett separat bolag (en aktiemäklarfirma)

...eller som del av en bank

Varför måste investerare gå via en aktiemäklarfirma eller bank för att handla med aktier via Stockholmsbörsen?

Det vore väl enklare och billigare att kunna handla direkt på Stockholmsbörsen?

Men tydligen är regelverket utformat så att det bara är främst aktiemäklarfirmor eller banker som får vara "börsmedlemmar" som får handla med aktier direkt på Stocholmsbörsen, och sedan får investerare vara kunder hos dessa aktiemäklarfirmor/banker och därigenom indirekt handla på Stockholmsbörsen.

Det upplägget anses väl vara stabilare och mera säkert och med lägre risk för störningar, än om investerare direkt fick handla på börsen.

Bla ålägger det väl aktiemäklarfirmor/banker att granska investerarnas ordrar så att inga konstiga ordrar läggs in på Stockholmsbörsen.

Finns väl dock även vissa investerare (bolag/fonder) som är börsmedlemmar och kan handla direkt på Stockholmsbörsen utan mellanhänder.

Det är väl då bla en del firmor som sysslar med dataprogram-baserad aktiehandel (även kallad "algoritm-handel" eller högfrekvens-handel).

Dvs deras handel styrs helt av dataprogram i datorer.

Sådana firmor handlar väl så mycket vilket gör att Stockholmsbörsen tjänar på att låta dem vara direkta börsmedlemmar.

Dock tex debatt om att dessa algofirmor får ha sina datorer så nära börsen, att dessa firmor får kursinfo från börsen något före andra investerare, vilket gör att algofirmorna kan tjäna pengar på övriga investerares bekostnad osv.

Tex videoklipp (från Handelsbankens tv-kanal mm EFN i maj 2014) om debatten kring algohandel: http://www.efn.se/2014/05/19/s12-special-hogfrekvenshandel/

Ev kommer det framöver att även privatpersoner kommer att kunna handla direkt via Stockholmsbörsen, vilket då skulle vara ett dråpslag för aktiemäklarfirmor som Avanza.

Stockholmsbörsen själv skulle väl kunna hantera ordergranskning etc så att det inte blir några störningar i systemet.

Vilken strategi ska man då ha för att bli framgångsrik som aktiemäklarfirma?

Harvard-professorn Michael Porter har ju generellt för alla branscher lagt fast att för att ett bolag ska bli framgångsrikt måste man positionera sitt erbjudande (sin produkt eller tjänst) som ett av två alternativ:

1)

Lyx-alternativet:

Dvs en väldigt bra produkt/tjänst som man kan ta bra betalt för och därigenom tjäna mycket pengar.

2)

Lågpris-alternativet:

Dvs en väldigt billig produkt/tjänst som ändå är godtagbart bra till sitt pris.

Även det upplägget kan bli lönsamt om sådana produkter/tjänster säljs i stora volymer vilket då ger låg kostnad per producerad enhet osv.

Enl Porter är det så i alla branscher att bolag som ej har en strategi positionerad efter något av dessa två alternativ, "fastnar i mitten" utan någon tydlig inriktning och kommer därför inte bli framgångsrika.

Vad innebär detta i branschen för aktiemäkleri-verksamhet?

1)

Lyxfirmorna är väl då de som erbjuder kunderna en väldigt exklusiv tjänst med tex

...stor analysavdelning med omfattande aktieanalyser med bred täckning,

...bra och kunniga aktiemäklare som kommer med många egna idéer de kan ge som råd till kunderna

...Ofta erbjuds väl även "diskretionär förvaltning", dvs att kunderna låter kvalificerade mäklare själva förvalta kundernas aktieportföljer (dvs välja vilka aktier som ska köpas och säljas och när).

Och för sådana kvalificerade tjänster kan dessa firmor ta bra betalt i form av höga avgifter.

Men de gör inget för att om sådana firmor är duktiga (vilket krävs för att de ska överleva på sikt) hjälper de sina kunder att tjäna mycket pengar på aktier.

Hos sådana firmor måste man väl som privatperson ha ett visst minimikapital, tex gärna minst 10 miljoner kr att sätta in hos firman att spela med.

Ex på denna typ av aktiemäklarfirmor:

Carnegie

Penser

ABG-Sundal Collier

banken SEB:s aktiemäkleri

Osv.

2)

Å andra sidan finns lågprisfirmorna som

Avanza

Nordnet

Degiro (holländsk)

vars främsta konkurrensmedel är låga avgifter när kunderna handlar via dessa firmor.

Och att nå god lönsamhet även med låga avgifter bygger väl då på att dessa firmor är fokuserade på en avskalad och enkel verksamhet med låga kostnader.

Verksamheten utgår förenklat efter "Ikea-principen" dvs att kunderna gör allt själv och fattar sina egna beslut, och sedan använder de tex Avanza för att via internet handla med aktier till lägsta möjliga kostnad.

Bla har väl då firmor som Avanza sedan starten 1999 tjänat på att de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea) haft enkla (dåliga) men dyra aktiemäkleritjänster för privatpersoner.

Privatpersoner som vill handla med aktier har därför gynnats av att flytta sin aktiehandel till Avanza som åtminstone har enkla men billiga aktiemäkleritjänster.

//Edit: Ovanstående indikerar ju den bästa strategin för rika kunder som vill handla med aktier:

...Man har ett minimibelopp hos lyxfirmorna för att få vara kund där och ta del av deras alla aktieanalyser och tips från mäklare etc

...men har det mesta av kapitalet hos lågprisfirmorna och gör aktieaffärer där baserat på lyxfirmornas analyser.

För övrigt indikeras dessutom att det borde gå att

...om man är duktig som lyxfirma genomföra alla sina affärer via lågprisfirmorna,

...samtidigt som man som lyxfirma tar klart bättre betalt av sina kunder.

//

Sedan har tex Avanza även lockat med en del annat såsom

...ett brett utbud av fonder (från alla möjliga olika fondbolag runt om i världen) som man kan investera i via Avanza

...vissa analystjänster (via Avanzas separata hemsida Placera.nu) där kunderna får råd om vilka aktier man ska köpa/sälja osv.

/Edit: Men Placera.nu är gratis och tillgänglig för alla så att det ger inget direkt mervärde för Avanzas kunder.

/

Plus och minus med att köpa aktier i aktiemäklarfirmor:

1)

 • Aktiemäklarfirmor är konjunkturkänsliga.

...Dvs tex som på senare tid när börsen stiger och alla handlar med aktier kan aktiemäklarfirmorna tjäna grova pengar.

...Men börsen drabbas då och då av djupa dalar då allmänhetens aktieintresse kan dö ut, vilket riskerar göra att aktiemäklarfirmorna blir sittande med stora fasta kostnader men utan några intäkter att tala om.

De stora svängningarna i aktiemäklarfirmornas lönsamhet gör att man egentligen kan ifrågasätta om aktiemäklarfirmor ska vara börsnoterade.

Och om de är det innebär svängningarna att aktier i aktiemäklarfirmorna bör värderas lågt (dvs till tex lågt p/e-tal).

Tex nedan ur tidigare blogginlägg (från jun 2015) om amerikanska aktieinvesteraren Peter Lynch: http://www.redeye.se/aktiebloggen/peter-lynch

  • -Här börjar utdraget från det blogginlägget- - -

(Man kan ) se på den historiska utvecklingen och lära sig av den.

Tex kan man se att börsen då och då faller, och att den kan falla kraftigt.

Under 1900-talet hade det tom 1993 varit 50 börsnedgångar på minst 10% per gång.

Det innebär att ca en gång vartannat år, faller börsen med 10%.

Sådana börsnedgångar brukar kallas för en "korrektion" (även om de egentligen innebär att man förlorar pengar snabbt).

Av de 50 börsnedgångarna på minst 10%, har det funnits 15 börsnedgångar på minst 25% per gång.

Sådana stora börsnedgångar kallas för en "björnmarknad" (bear market).

/Edit: Det syftar väl på att man i USA ser börsens utveckling som en kamp mellan:

...tjurar (som stångar "uppåt")

och

...björnar (som slår "nedåt")

/

Dvs ca vart 6:e år kommer det komma en börsnedgång på 25%.

Det är allt man behöver veta enl Lynch, dvs att börsen då och då faller kraftigt.

Är man inte redo för sådana kraftiga börsnedgångar, bör man inte äga aktier anser han.

  • -Slut på utdrag från det blogginlägget- - -

2)

 • En annan orsak till det är att aktiemäklarfirmor är personalberoende, särskilt lyxfirmorna vars intjäning beror på att de har duktiga mäklare och analytiker.

Väljer stjärnorna att plötsligt hoppa av från firman en dag, dras hela mattan undan för firmans intjäning.

Det gör att lyxfirmorna lämpligen ägs av stjärnmäklarna/stjärnanalytikerna själva (eller åtminstone med dem som huvudägare i firman).

Personalberoendet är ju mindre i aktiemäklarfirmor som Avanza där kunderna har sina pengar och sin aktiehandel tack vare att

...Avanza har ett fungerande datasystem (IT-system) med låga avgifter,

...snarare än duktiga analytiker eller aktiemäklare.

3)

 • Aktiemäklarfirmor är inte särskilt kapitalkrävande, vilket gör att de kan betala goda aktieutdelningar (åtminstone som nu i goda tider när firmorna tjänar mycket pengar).

Dock är internetbaserade aktiemäklarfirmor som Avanza och Nordnet delvis kapitalkrävande pga stora investeringar i fungerande IT-system eftersom kundernas aktiehandel nästan helt sker via internet, vilket gör att det måste vara bra system för att funka.

4)

 • Oavsett inriktning är det svårt för en aktiemäklarfirma att vara unik jämfört med konkurrenterna.

Det är inte som andra företag som kan ha unika, patenterade produkter såsom ett läkemedel eller ett dataprogram osv.

a.

Bland de lyxinriktade aktiemäklarfirmorna är som nämnt personalen avgörande för framgång.

Det leder då till en hård konkurrens mellan firmorna om duktigt folk, vilket trissar upp löner och bonuspaket etc till skyhöga nivåer för de bästa anställda.

Frågan är om det då går att vara lönsam som lyxfirma.

//Edit: Tex tidigare blogginlägg från 1 aug 2015 om fd norska stjärn-aktiemäklaren Arne Fredly (som nu istället förvaltar sin egen förmögenhet och blivit miljardär): http://www.redeye.se/aktiebloggen/trustbuddy/arne-fredly

Som det står där kunde han under 1990-talet tjäna 40-50 miljoner kr per år som aktiemäklare.

//

b.

För lågprisfirmorna är det istället främst låga avgifter som är avgörande för framgång, vilket då leder till en prispress och frågan är om det då går att hålla nere kostnaderna i motsvarande mån för att nå lönsamhet.

Dvs svårigheten att vara unik gör att det är svårt att vara lönsam både för lyxfirmorna och lågprisfirmorna.

Tex lågprisfirmor som Avanza och Nordnet gör väl i och för sig inte något särskilt unikt genom att ha låga avgifter, men de har gynnats av

...att de varit tidigt ute som lågpris- och internetbaserade aktiemäklarfirmor

...och att det varit lätt att ta kunder från de fyra svenska storbankernas dyra men dåliga aktiemäkleri-avdelningar för privatpersoner.

Det har gjort att Avanza och Nordnet byggt upp stora kundstockar med många kunder som genom åren har samlat en stor del av sitt sparande hos Avanza och Nordnet.

///Edit: Tex har Avanza främsta kundfokus på privatpersoner i Sverige.

...Det finns nästan 10 miljoner privatpersoner som bor i Sverige: http://www.tradingeconomics.com/

...Per slutet av juli 2015 hade Avanza över 400 000 st kunder med ett sparkapital på ca 180 miljarder kr (i aktier, fonder, likvida medel etc) på kundernas konton hos Avanza: http://investors.avanza.se/sv/pressmeddelanden/juli%3A-manadsstatistik-1365046

...Under 2014 gjorde Avanza-kunderna en nettoinsättning (insättning minus uttag) på över 20 miljarder kr till Avanza, vilket (enl Avanzas årsredovisning för 2014) var en marknadsandel på 9% av svenskarnas totala nettoinsättningar till "den svenska sparmarknaden" (banker, aktiemäklarfirmor etc) under 2014: http://investors.avanza.se/afw/files/press/avanza/201502195724-1.pdf

20 miljarder kr som kundernas nettoinsättningar till Avanza kan låta mycket, men det var ju under ett år med väldigt bra börsklimat med stigande börs och börskurser.

Under ett dåligt år lär det bli klart sämre.

Men även hittills 2015 har det varit väldigt bra och Avanza-kunderna har då gjort nettoinsättningar på 14-15 miljarder kr under första halvåret 2015.

Avanza-kundernas nettoinsättningar till kundernas konton hos Avanza:

2010: 10 miljarder kr

2010: 10 miljarder kr (-3%)

2011: 6 miljarder kr (-32%)

2012: 5 miljarder kr (-17%)

2013: 11 miljarder kr (+104%)

2014: 20 miljarder kr (+84%)

2015 (6 mån): 14 miljarder kr (+51%)

...Nettoinsättningarna

plus

...värdeförändringar i kundernas aktier och fonder mfl värdepapper etc hos Avanza,

har lett till att kunderna haft följande totala sparkapital på kundernas konton hos Avanza per slutet av respektive år (period):

2007: 46 miljarder kr

2008: 35 miljarder kr (-25%)

2009: 61 miljarder kr (+77%)

2010: 82 miljarder kr (+34%)

2011: 74 miljarder kr (-10%)

2012: 86 miljarder kr (+16%)

2013: 113 miljarder kr (+31%)

2014: 142 miljarder kr (+26%)

2015 (per slutet av juli): 179 miljarder kr (+26% från slutet av 2014)

Dvs på sistone öser kunderna in mera pengar till börskasinot (i allt högre takt)!

Bara det är ett tecken på att det är läge att generellt sälja aktier.

Nedan ur tidigare blogginlägg från juli 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/putins-dagbok

  • -Här börjar utdrag från det blogginlägget- - -

Tex framgångsrika (rika) finansmannen Mats Qviberg i radioprogrammet "Sommar" från år 2004 (37-38 min in i klippet i länken nedan):

Vad får då vissa att bli framgångsrika på börsen och andra inte?

Jag ska försöka besvara den frågan.

1)

Men först och främst är det så att börsen drivs av rädsla och girighet.

Så ett börstips blir därför att;

...köp alltid aktier när alla andra är rädda,

...och sälj alltid när alla andra är giriga.

(...)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/373939?programid=2071

  • -Slut på utdrag från det blogginlägget- - -

Mer om Qviberg i tex tidigare blogginlägg från mars 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/motiv-till-att-qviberg-kraschade-hq

Och i tidigare blogginlägg från jun 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/qviberg-och-krisbolaget-vardia

///

Men hur kommer det att bli framöver när konkurrensen tilltar och tex firmor som holländska Degiro går på offensiven och erbjuder en ännu mera utpräglad lågprisstrategi än Avanza och Nordnet?

//

Forts om Avanza:

...Det finns 29-30 miljoner st utestående Avanza-aktier

...börskurs 370,50 kr (per slutet av fre 7 aug 2015)

=> Avanza värt nästan 11 miljarder kr på börsen (antal utestående aktier gånger rådande börskurs enl ovan)

Dvs är Avanza-aktiens börskurs på drygt 370 kr motiverad?

Det är detsamma som att fråga sig om det verkligen är motiverat att Avanza är värt nästan 11 miljarder kr på börsen.

Jämför tidigare blogginlägg från 3 aug 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/game-changers-fingerprint-cards-arcam-tobii

Där nämndes att bolag som

...Fingerprint Cards (som gör fingeravtrycks-läsare) har ett börsvärde kring 12 miljarder kr (vid börskurs 204 kr)

...Net Entertainment (gör dataprogram för internetkasinon) har ett börsvärde kring 16 miljarder kr (vid börskurs 401,50 kr)

Och liksom Avanza har även dessa båda bolag

...förhållandevis mycket små intäkter och resultat

i förhållande till

...de enorma börsvärdena.

//Edit:

...Fingerprint Cards:

Börsvärde nu ca 14 miljarder kr vid börskurs 238 kr (slutkursen fre 7 aug 2015).

Och FC:s ekonomiska siffror under senast rapporterade 12 mån (tom q1/2015):

Intäkter: 300-400 miljoner kr (+239% från föreg 12 mån, dvs mer än trefaldigade intäkter)

Nettoresultat: En förlust på över 100 miljoner kr.

/Edit: I och för sig har FC lovat att bolaget kommer att nå intäkter på över 2 miljarder kr under helåret 2015.

Men å andra sidan har FC historiskt varit dåligt på att nå sina prognoser, enl tex tidigare blogginlägg från maj 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/fingeravtrycks-bubblan-0

/

...Net Ent:

Börsvärde knappt 16 miljarder kr vid börskurs 396 kr (slutkursen fre 7 aug 2015).

Och Net Ents ekonomiska siffror under senast rapporterade 12 mån (tom q2/2015):

Intäkter: Nästan 1 miljard kr (+36% från föreg 12 mån).

Nettoresultat: Över 300 miljoner kr (+59% från föreg 12 mån).

Nettoresultat per aktie: 7,64 kr (+56% från föreg 12 mån).

Aktiens p/e-tal (börskurs delat med nettoresultat per aktie): 52 vid börskurs 396 kr.

...Avanza:

Börsvärde nästan 11 miljarder kr vid börskurs 370,50 kr (slutkursen fre 7 aug 2015).

Och Avanzas ekonomiska siffror under senast rapporterade 12 mån (tom q2/2015):

Intäkter: Drygt 800 miljoner kr (+26% från föreg 12 mån).

Nettoresultat: Drygt 300 miljoner kr (+40% från föreg 12 mån).

Nettoresultat per aktie: 11,35 kr (+39% från föreg 12 mån).

Aktiens p/e-tal: 32-33 vid börskurs 370,50 kr.

Dvs är det rimligt att

...FC är värt 14 miljarder kr på börsen när bolaget hade intäkter på 300-400 miljoner kr och en förlust på över 100 miljoner kr under senaste 12 mån?

...Net Ent är värt 16 miljarder kr på börsen när bolaget hade intäkter på 1 miljard kr och ett nettoresultat på 300 miljoner kr under senaste 12 mån?

...Avanza är värt 11 miljarder kr på börsen när bolaget hade intäkter på 800 miljoner kr och ett nettoresultat på 300 miljoner kr under senaste 12 mån?

I och för sig la japanska jätten Canon (i feb 2015) ett bud på svenska börsnoterade övervakningskamera-bolaget Axis.

Budet var på 340 kr per Axis-aktie motsvarande ett börsvärde på 23-24 miljarder kr.

Och Axis har haft följande ekonomiska siffror under senast rapporterade 12 mån tom q2/2015:

...Intäkter: Knappt 6 miljarder kr (+16% från föreg 12 mån).

...Nettoresultat: Drygt 500 miljoner kr (+6% från föreg 12 mån).

...Nettoresultat per aktie: 7,70 kr (+5% från föreg 12 mån).

De siffrorna innebär att Canon-budet på 340 kr per Axis-aktie motsvarar ett p/e-tal på 44.

Och amerikanska bolaget Infinera la i apr 2015 ett bud på svenska börsnoterade bolaget Transmode (som gör utrustning för datakommunikation).

Infineras bud var ursprungligen på 109 kr per Transmode-aktie (med betalning i form av en kombination av Infinera-aktier + 30 kr kontant per Transmode-aktie).

Senare justerades budet i jun 2015 till att det mesta skulle betalas för 110 kr kontant per Transmode-aktie.

110 kr per Transmode-aktie motsvarar ett börsvärde på drygt 3 miljarder kr för hela Transmode.

Och Transmode har haft följande ekonomiska siffror under senast rapporterade 12 mån tom q2/2015:

...Intäkter: Ca 1 miljard kr (+7% från föreg 12 mån).

...Nettoresultat: Ca 90 miljoner kr (+0,5% från föreg 12 mån).

...Nettoresultat per aktie: 3,21 kr (+0,6% från föreg 12 mån).

De siffrorna innebär att Infinera-budet på 110 kr per Transmode-aktie motsvarar ett p/e-tal på 34.

Avanzas ärkerival; aktiemäklarfirman Nordnet.

Nordnet-aktien i 35,50 kr (per slutet av fre 7 aug 2015).

Det finns ca 175 miljoner st utestående Nordnet-aktier.

=> Nordnets börsvärde drygt 6 miljarder kr.

Och som jämförelse Nordnets ekonomiska siffror under senast rapporterade 12 mån tom q2/2015:

...Intäkter: Ca 1,2 miljarder kr (+12% från föreg 12 mån).

...Nettoresultat: Över 300 miljoner kr (+29% från föreg 12 mån).

...Nettoresultat per aktie: 1,91 kr (+30% från föreg 12 mån).

=> Nordnet-aktiens p/e-tal 18-19 vid börskurs 35,50 kr.

Verkar finnas lite mera substans i tex Axis än i FC, Net Ent och Avanza:

Bolagens intäkter under senast rapporterade 12 mån:

...Axis: 6 miljarder kr.

...Nordnet: Ca 1,2 miljarder kr.

...Transmode: Drygt 1 miljard kr.

...Net Ent: Knappt 1 miljard kr.

...Avanza: 800 miljoner kr.

...Fingerprint Cards: 300-400 miljoner kr.

Intäktsförändring under senast rapporterade 12 mån:

...Fingerprint Cards: +239%

...Net Ent: +36%

...Avanza: +26%

...Axis: +16%

...Nordnet: +12%

...Transmode: +7%

Antal anställda:

...Axis: Över 2 000 pers.

...Net Ent: Knappt 500 pers.

...Nordnet: Ca 400 pers.

...Avanza: Drygt 300 pers.

...Transmode: Knappt 300 pers.

...Fingerprint Cards: Drygt 100 pers.

Aktiernas p/e-tal:

...Net Ent 52 (vid börskurs 396 kr)

...Axis 44 (vid budkursen 340 kr)

...Transmode 34 (vid budkursen 110 kr)

...Avanza 33 (vid börskurs 370,50 kr)

...Nordnet 18-19 (vid börskurs 35,50 kr)

(Det var aktiernas slutkurser fre 7 aug 2015.)

Förändring av nettoresultatet per aktie under senast rapporterade 12 mån:

...Net Ent: +56%

...Avanza: +39%

...Nordnet: +30%

...Axis: +5%

...Transmode: +1%

Aktiernas betavärden:

...Axis 1,86

...Nordnet 1,66

...Avanza 1,53

...Transmode 1,15

...Net Ent 0,74

Källa till betavärdena: Avanza.se.

Avanza beräknar väl betavärdena på månadsdata för senaste fyra åren bakåt i tiden.

Betavärdet visar ju hur stora svängningar det är i en akties börskurs, jämfört med svängningarna för börsen som helhet.

Ju högre betavärde, desto sämre eftersom det innebär en högre risknivån i aktien.

Det gör att en aktie bör värderas lägre (tex till lägre p/e-tal), ju högre aktiens betavärde är.

/Edit: Börsen som helhet (börsindex) har ju ett betavärde på 1.

...Aktier med betavärden över 1 har således (i snitt) större kurssvängningar än börsen som helhet,

...medan aktier med betavärden under 1 har mindre kurssvängningar än börsen som helhet.

/

//

Dvs är detta med uppblåsta börsvärden och börskurser i vissa (i och för sig spännande) bolag symptomatiskt för rådande spekulativa börsklimat?

I och för sig rekordlåg räntenivå för tex statsobligationer vilket gör att man endast får låg ränta där om man inte äger aktier.

I dagsläget får man bara en ränta på 0,70% per år om man köper svenska statsobligationer med en löptid på 10 år: https://www.avanza.se/index/om-indexet.html/18995/10-ars-ranta

 • Det positiva med sådana statsobligationer är att de är riskfria, dvs det är helt säkert att man kommer att få den räntan eftersom svenska staten inte kommer att gå i konkurs (eller ens få betalningssvårigheter).

Det är bara för staten att trycka upp nya pengar för att betala tex räntan på statsobligationer.

 • En ränta på bara 0,70% per år täcker inte ens en långsiktigt normal inflationstakt kring 2-3%.

Dvs om inflationen på lång sikt stiger till en sådan normal nivå, blir statsobligationerna en förlustaffär eftersom den låga ränta man får ej ens duger till att kompensera för inflationen (penningvärdeförsämringen).

Å andra sidan är inflationen låg för närvarande.

Inflationen i Sverige i årstakt de senaste månaderna:

jan 2015: -0,2%

feb 2015: 0,1%

mars 2015: 0,2%

apr 2015: -0,2%

maj 2015: 0,1%

jun 2015: -0,4%

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

Men rensar man tex bort effekten på inflationen av fallande räntor blir denna rensade inflationstakt följande:

jan 2015: 0,6%

feb 2015: 0,9%

mars 2015: 0,9%

apr 2015: 0,7%

maj 2015: 1,0%

jun 2015: 0,6%

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

Dvs redan då ser man att denna rensade inflation ligger ungefär i nivå med räntenivån 0,70% för tioåriga statsobligationer.

Rensar man dessutom bort effekten av tex fallande oljepris (bensinpris) blir inflationen ännu högre.

I praktiken kan man ju inte räkna med att räntor och oljan ska fortsätta falla, varför det ev är mest korrekt att räkna med inflationsnivån exkl förändringar i både räntor och olja.

Men oavsett det är inflationen totalt sett låg för närvarande, vilket bidrar till att tex Sveriges centralbank (Riksbanken) sänkt sin styrränta i ett försök att få upp inflationen.

De senaste förändringarna av Riksbankens styrränta:

from 19 dec 2012: 1,00%

from 18 dec 2013: 0,75%

from 9 juli 2014: 0,25%

from 29 okt 2014: 0,00%

from 18 feb 2015: -0,10%

from 25 mars 2015: -0,25%

from 8 juli 2015: -0,35%

(Riksbankens styrränta påverkar bla vilken ränta svenska banker har för att sätta in pengar hos eller låna pengar av Riksbanken.)

Riksbanken har ju som mål att inflationen i Sverige ska ligga på 2% per år vilket anses det långsiktigt bästa för utvecklingen av Sveriges ekonomi etc.

Och om inflationen ligger under det målet, sänker Riksbanken sin styrränta för att få fart på ekonomin så att inflationen stiger osv.

I dagsläget när inflationen är så låg, har alltså Riksbanken tom sänkt sin styrränta till negativ nivå.

En negativ ränta innebär ju tom att man får betalt för att låna pengar.

Och det bidrar ju i sin tur till att räntan på tioåriga statsobligationer är så låg som 0,70% per år i tio år.

Den låga räntan gör i sin tur till att investerare ej blir särskilt lockade av att äga obligationer.

Istället köper investerare då tex aktier.

Dvs en fallande ränta gör alltså att det motiverade värdet för aktier stiger (förenklat och allt annat lika).

Det lär ha bidragit till de till synes kraftigt uppblåsta börsvärdena i bolag som Fingerprint Cards, Net Ent och Avanza.

Men då gäller även motsatsen, dvs:

En stigande ränta gör att det motiverade värdet för aktier sjunker.

Frågan är även vilken ränta man ska räkna med för att räkna ut det motiverade värdet på svenska aktier.

Svenska aktier ägs ju i stor utsträckning av utländska investerare som har räntenivån i sina hemländer att beakta som alternativavkastning (i konkurrens med aktier).

I världen dominerar ju investerare från i USA.

Och i USA får man för närvarande en ränta på 2,85% per år om man köper amerikanska statens statsobligationer med en löptid på 30 år: http://www.bloomberg.com/quote/USGG30YR:IND

Och amerikanska centralbanken (kallad Federal Reserve eller Fed) har en styrränta på 0,25% per år.

Tal dock om att den kommer att börja höjas ganska snart, senare under 2015 tack vare att USA-konjunkturen har ganska god fart.

Risk för att det kommer att leda till stigande räntor i USA, och därmed till fallande börskurser i USA och övriga världen?

Vilken "ränta" får man då om man köper Avanza-aktien?

...Som nämnt ligger Avanza-aktiens börskurs för närvarande i 370,50 kr.

...Och Avanza har betalat ut följande aktieutdelning per aktie och år de senaste åren (avseende respektive år men utbetald under våren året därpå), procentuell förändring jämfört med föregående år:

2009: 8,00 kr

2010: 9,50 kr (+19%)

2011: 10,00 kr (+5%)

2012: 8,00 kr (-20%)

2013: 8,00 kr (0%)

2014: 7,00 kr (-13%)

Dvs den senaste utdelningen var på 7 kr och utbetalades nu under våren 2015.

Om man då antar att Avanzas nästa utdelning (som utbetalas våren 2016) också kommer att ligga på 7 kr per Avanza-aktie, innebär det att man får en "ränta" på

...aktieutdelningen 7 kr

delat med

...Avanza-aktiens börskurs 370,50 kr

= ca 1,9%

Dvs i så fall får man en ränta på ca 1,9% om man köper Avanza-aktien i dagsläget för 370,50 kr.

Och eftersom

...1,9%

är klart mer än

...den svenska tioåriga statsobligationsräntan på 0,70% per år

kan man ju då tycka att det är mycket bättre att äga Avanza-aktien än obligationen.

Men så behöver det inte alls vara, eftersom

...statsobligationen är riskfri:

Man vet säkert att man får en ränta på 0,70% per år i tio år, och därefter insatta pengar återbetalda.

...men Avanza-aktien är inte alls riskfri:

Man vet inte säkert att Avanzas aktieutdelning blir ens 7 kr per år, och Avanza-aktien kan dessutom falla kraftigt vilket gör att man i så fall inte alls får tillbaka insatta pengar (dvs de pengar man köpt Avanza-aktier för).

På kort sikt ser det dock ut som att Avanzas aktieutdelning kommer att bli högre än 7 kr nästa gång (dvs våren 2016) eftersom Avanzas resultat har ökat hittills under 2015.

Utdelningens nivå beror ju på hur mycket pengar (dvs vilket resultat) Avanza tjänar i sin verksamhet.

Och resultatet utgörs ju av

...intäkter

minus

...kostnader.

Avanzas nettoresultat (resultat efter skatt) per aktie de senaste åren:

2009: 8,24 kr

2010: 9,62 kr (+17%)

2011: 10,21 kr (+6%)

2012: 5,58 kr (-45%)

2013: 6,67 kr (+20%)

2014: 8,56 kr (+28%)

Det innebär att utdelningen för respektive år utgjort följande andel av nettoresultatet per aktie:

2009: 97%

2010: 99%

2011: 98%

2012: 143%

2013: 120%

2014: 82%

Dvs åren 2009, 2010 och 2011 betalade Avanza ut en aktieutdelning som nästan uppgick till samma nivå som nettoresultatet per aktie för respektive år.

För åren 2012 och 2013 var aktieutdelningen tom klart högre än de årens nettoresultat per aktie.

Men 2014 sjönk utdelningen ner till drygt 80% av det årets nettoresultat per aktie.

Det som rapporterats om utvecklingen för Avanza hittills under 2015 är sedan bla att Avanzas nettoresultat per aktie haft följande utveckling under första halvåret:

2015 (6 mån): 6,95 kr (+68% från första halvåret 2014)

Dvs nettoresultatet har ökat kraftigt.

Om man då antar oförändrad utdelningsandel (dvs en aktieutdelning på 82% av nettoresultatet per aktie), så innebär ju det chans till kraftigt ökad aktieutdelning från Avanza under våren 2016.

Och det innebär då i sin tur en högre "ränta" än de 1,9% man får om man antar

...oförändrad aktieutdelning 7 kr

delat med

...rådande Avanza-börskurs 370,50 kr

Man verkar alltså kunna räkna med en klart högre "ränta" på Avanza-aktien än 1,9%.

Och då det är klart högre än statsobligationsräntans 0,70% borde ju det göra Avanza-aktien köpvärd?

Man får ju i så fall klart bättre "ränta" genom att köpa Avanza-aktien än att köpa statsobligationen?

Nej! är uppfattningen här i bloggen.

Orsaken stavas "risk".

Risk innebär ju att man inte vet säkert hur utvecklingen kommer att bli framöver.

...Det kan bli bättre än väntat (eller åtminstone lika bra som de senaste årens goda utveckling för Avanza).

...Men det kan även bli sämre än väntat, i bästa fall bara under en kort period men i värsta fall under långa perioder.

Dvs

...statsobligationen är "riskfri", dvs man vet säkert hur utvecklingen kommer att bli; vilken ränta man kommer att få, och att man efter tio år får tillbaka insatt belopp

...men att köpa Avanza-aktien innebär risker (dvs att man inte vet säkert hur utvecklingen kommer att bli):

Man vet inte säkert vilken nivå de årliga aktieutdelningarna kommer att bli de kommande åren.

Och man vet inte säkert vilket "insatt belopp" man får tillbaka om man säljer sina Avanza-aktier.

För att investerare - trots risken - ska vilja köpa Avanza-aktier, krävs därför att man får en "riskpremie" (dvs ett "räntepåslag") jämfört med statsobligationsräntan.

För att investerarna ska vilja köpa Avanza-aktier lika gärna som statsobligationer, måste man därför få

...en högre förväntad "ränta" om man köper Avanza-aktier

...än vad man får om man köper köpa statsobligationer.

Denna ränteskillnad kan alltså kallas den riskpremie investerarna kräver för att de ska vilja köpa Avanza-aktier lika gärna som statsobligationer.

Dvs för att investerarna ska vilja köpa Avanza-aktier måste investerarna få en kompensation (riskpremie) för ev dåliga år som kan komma i Avanzas framtida utveckling.

En nyckelfråga är då vilken riskpremie som är motiverad för Avanza-aktien.

...statsobligationsräntan 0,70% per år

...räntan på Avanza-aktien: 1,89% per år (om man antar oförändrad utdelning 7 kr och nuvarande börskurs 370,50 kr)


= riskpremie 1,19 procentenheter

Men med tanke på att Avanzas nettoresultat per aktie är +68% under första halvåret 2015 finns goda utsikter till att utdelningen våren 2016 blir högre än 7 kr.

Säg att den tex blir 9,25 kr (vilket i alla fall blir +32% från 7 kr).

Då blir räntan (även kallat "direktavkastningen") på Avanza-aktien

...9,25 kr i utdelning

delat med

...börskursen 370,50 kr

= ca 2,50%.

Och 2,50% minus 0,70% = en riskpremie på 1,80%.

Dvs en nyckelfråga är om det räcker med en riskpremie på 1,80% per år för att kompensera investerare för ev dåliga år framöver för Avanza, och för att investerare

...ska vilja köpa Avanza-aktien på 370,50 kr

lika gärna som

...statsobligationen.

Ett sätt att se det är enl följande:

Avanza har haft följande ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2009: 515 miljoner kr

2010: 621 miljoner kr (+21%)

2011: 695 miljoner kr (+12%)

2012: 562 miljoner kr (-19%)

2013: 597 miljoner kr (+6%)

2014: 696 miljoner kr (+17%)

2015 (6 mån): 455 miljoner kr (+35%)

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

2009: 54%

2010: 53%

2011: 49%

2012: 36%

2013: 38%

2014: 43%

2015 (6 mån): 52%

Skattesats (skattekostnad delat med resultat före skatt):

2009: 19%

2010: 18%

2011: 15%

2012: 20%

2013: 15%

2014: 16%

2015 (6 mån): 14%

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2009: 228 miljoner kr

2010: 271 miljoner kr (+19%)

2011: 291 miljoner kr (+7%)

2012: 160 miljoner kr (-45%)

2013: 193 miljoner kr (+21%)

2014: 250 miljoner kr (+30%)

2015 (6 mån): 203 miljoner kr (+68%)

Nettoresultat per aktie:

2005: 3,86 kr

2006: 6,80 kr (+76%)

2007: 8,45 kr (+24%)

2008: 6,75 kr (-20%)

2009: 8,24 kr (+22%)

2010: 9,62 kr (+17%)

2011: 10,21 kr (+6%)

2012: 5,58 kr (-45%)

2013: 6,67 kr (+20%)

2014: 8,56 kr (+28%)

2015 (6 mån): 6,95 kr (+68%)

Aktieutdelning avseende respektive år (utbetald under våren året därpå):

2009: 8,00 kr

2010: 9,50 kr (+19%)

2011: 10,00 kr (+5%)

2012: 8,00 kr (-20%)

2013: 8,00 kr (0%)

2014: 7,00 kr (-13%)

Utdelningsandel (aktieutdelning avseende respektive år, som andel av nettoresultatet per aktie under samma år):

2009: 97%

2010: 99%

2011: 98%

2012: 143%

2013: 120%

2014: 82%

Avanzas ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2013: 150 miljoner kr

q2/2013: 137 miljoner kr

q3/2013: 148 miljoner kr

q4/2013: 162 miljoner kr

q1/2014: 173 miljoner kr (+15%)

q2/2014: 164 miljoner kr (+20%)

q3/2014: 166 miljoner kr (+12%)

q4/2014: 193 miljoner kr (+19%)

q1/2015: 225 miljoner kr (+30%)

q2/2015: 231 miljoner kr (+41%)

Rörelsemarginal:

q1/2013: 36%

q2/2013: 26%

q3/2013: 49%

q4/2013: 40%

q1/2014: 44%

q2/2014: 41%

q3/2014: 43%

q4/2014: 42%

q1/2015: 51%

q2/2015: 52%

Skattesats:

q1/2013: 17%

q2/2013: 9%

q3/2013: 15%

q4/2013: 16%

q1/2014: 14%

q2/2014: 16%

q3/2014: 15%

q4/2014: 16%

q1/2015: 14%

q2/2015: 14%

Nettoresultat:

q1/2013: 45 miljoner kr

q2/2013: 32 miljoner kr

q3/2013: 62 miljoner kr

q4/2013: 54 miljoner kr

q1/2014: 65 miljoner kr (+44%)

q2/2014: 56 miljoner kr (+75%)

q3/2014: 60 miljoner kr (-3%)

q4/2014: 69 miljoner kr (+28%)

q1/2015: 99 miljoner kr (+52%)

q2/2015: 104 miljoner kr (+86%)

Nettoresultat per aktie:

q1/2013: 1,55 kr

q2/2013: 1,11 kr

q3/2013: 2,15 kr

q4/2013: 1,85 kr

q1/2014: 2,24 kr (+45%)

q2/2014: 1,90 kr (+71%)

q3/2014: 2,08 kr (-3%)

q4/2014: 2,34 kr (+26%)

q1/2015: 3,39 kr (+51%)

q2/2015: 3,54 kr (+86%)

Kvartalssiffrorna ovan blir följande i årstakt för senast rapporterade 12 mån:

Intäkter:

juli 2013-juni 2014: 647 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 815 miljoner kr (+26%)

Rörelsemarginal:

juli 2013-juni 2014: 43%

juli 2014-juni 2015: 48%

Skattesats:

juli 2013-juni 2014: 15,4%

juli 2014-juni 2015: 14,7%

Nettoresultat:

juli 2013-juni 2014: 237 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 332 miljoner kr (+40%)

Nettoresultat per aktie:

juli 2013-juni 2014: 8,14 kr

juli 2014-juni 2015: 11,35 kr (+39%)

Förenklad värdering av Avanza-aktien

1)

Antag att Avanzas nettoresultat per aktie kommer att ha följande utvekling de kommande åren:

År 0 (juli 2014-juni 2015): 11,35 kr (+39%)


År 1 (juli 2015-juni 2016): 7,50 kr (-34%)

År 2: 4,00 kr (-47%)

År 3: 2,50 kr (-38%)

År 4: 5,00 kr (+100%)

År 5: 7,00 kr (+40%)

År 6: 9,00 kr (+29%)

År 7: 11,50 kr (+28%)

År 8: 13,00 kr (+13%)

År 9: 10,00 kr (-23%)

År 10: 7,00 kr (-30%)

År 11: 9,00 kr (+29%)

Och därefter +3% per år.

2)

Antag att den riskfria räntan (här förenklat; räntan på svenska statsobligationer med en löptid på tio år) kommer att stiga successivt

...från nuvarande nivå på 0,70% per år

...till en normal nivå på 4-5% om fem år.

Dvs det är väl långsiktigt normalt med en riskfri ränta på 4-5% per år givet

...en normal inflation på 2-3% per år

plus

...en realränta (ränta utöver inflationen) på 2-3% per år.

Det ger följande utveckling för den riskfria räntan:

År 0: 0,70%


År 1: 1,46% (+0,76 procentenheter från föreg års nivå)

År 2: 2,22% (+0,76 procentenheter)

År 3: 2,98% (+0,76 procentenheter)

År 4: 3,74% (+0,76 procentenheter)

År 5 (och därefter): 4,5% (+0,76 procentenheter)

//Edit: En inflation på 2-3% plus en realränta på 2-3% ger egentligen en motiverad normal riskfri ränta på 4-6% vilket innebär mittpunkten 5%.

Men här används förenklat 4,5%.

Tex räknar nationalekonomerna på Konjunkturinstitutet (enl prognoser från jun 2015) med följande utveckling för räntan på svenska statsobligationer med löptid tio år:

2015: 0,80%

2016: 1,60%

2017: 2,40%

2018: 3,10%

2019: 3,80%

http://www.konj.se/download/18.1734e80814bc5f7dc5b520c/konjunkturlaget-juni-2015-sammanfattning.pdf

//

3)

Antag att aktieinvesterare kräver en riskpremie (ett räntepåslag) på 5-6% per år

...för att vilja köpa en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet

...lika gärna som en statsobligation (som ger ovannämnda riskfria räntenivåer per år).

Dvs det innebär att när räntenivån normaliserats på 4-5% per år om fem år kommer investerare vilja ha en förväntad totalavkastning (kursförändringar plus aktieutdelningar etc) på

...riskfri ränta 4-5% (mittpunkt 4,5%)

plus

...riskpremie 5-6% (mittpunkt 5,5%)


= börsavkastningskrav 9-11% per år (mittpunkt 10%)

Dvs investerare antas kräva en förväntad avkastning ("ränta") på 10% per år

...för att vilja köpa en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet

...lika gärna som en svensk statsobligation som ger en riskfri ränta på 4,5% per år.

4)

Vad kommer investerare då ha för avkastningskrav för att vilja köpa en enskild aktie?

Det beror på aktiens betavärde.

Avkastningskravet för en enskild aktie kan då beräknas enl följande:

riskfria räntan

plus

(börsriskpremien gånger aktiens betavärde)

För Avanza-aktien blir det då:

riskfri ränta 4,5%

plus

(börsriskpremien 5,5% gånger Avanza-aktiens betavärde 1,52)

= 12,86%

Dvs aktieinvesterare antas gilla följande investeringsalternativ lika mycket:

...en statsobligation som ger en ränta på 4,5 per år

...en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet, med en förväntad totalavkastning på 10% per år

...Avanza-aktien med en förväntad totalavkastning på 12,86% per år

5)

Som nämnt ovan i punkt 2 antas den riskfria räntan stiga successivt till en normal nivå på 4,5% om fem år, varefter den antas ligga kvar på den nivån.

Den riskpremie (det "räntepåslag") investerare antas kräva för att vilja köpa Avanza-aktien ligger som nämnt på

börsriskpremien 5,5% gånger Avanza-aktiens betavärde 1,52 = 8,36% per år

Denna riskpremie för Avanza-aktien antas ligga oförändrad på den nivån alla år.

Och den riskfria räntan antas som nämnt ha följande utveckling:

År 0: 0,70%


År 1: 1,46% (+0,76 procentenheter från föreg års nivå)

År 2: 2,22% (+0,76 procentenheter)

År 3: 2,98% (+0,76 procentenheter)

År 4: 3,74% (+0,76 procentenheter)

År 5 (och därefter): 4,5% (+0,76 procentenheter)

Lägger man då till Avanza-aktiens fasta riskpremie på 8,36% till den ovannämnda riskfria räntan, får man då investerarnas antagna avkastningskrav (förväntade totalavkastning per år) för att de ska vilja köpa Avanza-aktien:

År 1: 1,46% + 8,36% = 9,82%

År 2: 2,22% + 8,36% = 10,58%

År 3: 11,34%

År 4: 12,10%

År 5 (och därefter): 12,86%

6)

Givet ovannämnda antaganden kan Avanza-aktiens motiverade värde sedan beräknas som nuvärdet av de förväntade framtida nettoresultat per aktie som Avanza antas få enl punkt 1 ovan,

där nuvärdet av varje års nettoresultat per aktie beräknas genom att diskontera nettoresultatet per aktie per år med en diskonteringsfaktor som beror på investerarnas avkastningskrav för Avanza-aktien per år.

Tex blir nuvärdet av det förväntade nettoresultatet för år 1 följande:

7,50 kr

delat med

diskonteringsfaktorn 1 + 0,0982

= 6,83 kr.

Dvs värdet av 7,50 kr om 1 år antas därmed (förenklat) vara 6,83 kr idag, givet att man har ett avkastningskrav på 9,82% för år 1.

Genom att

...på motsvarande sätt beräkna nuvärdet av nettoresultaten för respektive år

...och sedan summera upp alla dessa nuvärden av nettoresultatet för respektive år

får man då (givet alla ovannämnda antaganden) att Avanza-aktiens motiverade värde blir 69-70 kr.

Det motsvarar ett motiverat p/e-tal på 6 beräknat som

...den motiverade börskursen 69-70 kr

delat med

...det nettoresultat på 11,35 kr per aktie som Avanza genererat under gångna 12 mån (juli 2014-juni 2015).

Det innebär att

...om Avanza kommer att få en resultatutveckling enl ovan

...och aktieinvesterare har ovannämnda avkastningskrav per år

kommer man att få en avkastning i nivå med avkastningskravet, om man köper Avanza-aktien för 69-70 kr.

Det kan då jämföras med att Avanza-aktien i dagsläget handlas på börsen för 370,50 kr (slutkursen fre 7 aug 2015).

Dvs varför ligger Avanza-aktiens börskurs på 370,50 kr när aktiens motiverade värde enl ovan bara beräknats till 69-70 kr?

...Antingen räknar investerarna med en bättre resultatutveckling för Avanza än enl punkt 1 ovan,

...eller så har investerarna lägre avkastningskrav för Avanza-aktien än enl ovan,

...eller så är det en kombination av de ovannämnda två parametrarna.

Tex antas i resultatprognoserna ovan att det resultat per aktie på drygt 11 kr som Avanza visat under föreg 12 mån, var toppåret i Avanzas konjunkturcykel, och att resultatet därefter kommer att vända nedåt de närmaste åren.

Men om den verkliga utvecklingen istället blir att Avanzas resultat fortsätter att öka från drygt 11 kr, så blir aktien (allt annat lika) naturligtvis mer värd än 69-70 kr.

Antag istället att Avanza kommer att ha följande resultatutveckling:

...+10% per år i tre år

...+5% per år i fem år

...och därefter +3% per år.

Med samma antaganden i övrigt enl ovan (vad gäller tex det avkastningskrav investerarna antas kräva för att vilja köpa Avanza-aktien) blir Avanza-aktiens motiverade värde då drygt 160 kr.

Det motsvarar då ett p/e-tal på drygt 14 (beräknat som en börskurs på drygt 160 kr delat med nettoresultatet drygt 11 kr per aktie under föreg 12 mån, dvs juli 2014-juni 2015).

Dvs då räknar man inte ens med att Avanza kommer att ha några resultatsvackor alls (i strid med Avanzas historiska resultatuveckling).

Skruvar man dessutom ned avkastningskravet så att

...den riskfria räntan kommer att nå 3,5% (dvs ej 4,5%) om fem år och därefter

...börsriskpremien antas ligga på 4,5% (dvs ej 5,5%)

...och att Avanza-aktiens betavärde antas ligga på 1,2 (dvs ej 1,52)

=> ett avkastningskrav på 3,5% + (4,5% gånger 1,2) = 8,90% per år (istället för tidigare antagna 12,86% per år)

så stiger Avanza-aktiens motiverade värde ytterligare till drygt 270 kr (motsvarande ett p/e-tal på 24).

Skruvar man sedan upp resultatprognoserna ytterligare till

...+15% per år under år 1-3

...därefter +10% per år under år 4-6

...därefter 5% per år under år 7-9

...och därefter 3% per år

så hamnar Avanza-aktiens motiverade värde på ca 350 kr (motsvarande ett p/e-tal på 30-31).

Men det känns verkligen stretchat att Avanzas resultatutveckling skulle fortsätta stiga oavbrutet i den höga takten, från den redan höga resultatnivån under gångna 12 mån.

Egentligen borde man till att börja med dra ifrån 20% av den motiverade börskursen, eftersom det ser ut som att Avanza numera bara delar ut 80% av nettoresultatet till aktieägarna i utdelningar.

Resten verkar Avanza vilja behålla inom firman till att investera i bolagets fortsatta utveckling, så att den ovannämnda resultatutvecklingen ska kunna uppnås osv.

Mer om Avanza

Som nämnt hade Avanza intäkter på ca 800 miljoner kr under gångna 12 mån (juli 2014-juni 2015).

De intäkterna var fördelade enl följande:

courtage 45%

räntenetto 22%

fondprovisioner 18%

övr 15%


Summa 100% (815 miljoner kr i totala intäkter för Avanza juli 2014-juni 2015)

...Courtage är ju de avgifter Avanza tar ut av kunderna när kunderna handlar med aktier etc via Avanza.

...Räntenetto är ju Avanzas ränteintäkter minus räntekostnader.

Det är ju bla att Avanza tar de pengar som kunderna har på sina Avanza-konton, och sätter in de pengarna på bankkonton etc som ger bättre ränta än den inlåningsränta Avanza-kunderna får på sina Avanza-konton.

Det är även ränteintäkter som Avanza får genom att låna ut pengar till kunderna med säkerhet i kundernas aktieinnehav etc hos Avanza.

Och Avanza har väl dessutom börjat ge utvalda kunder bolån vilket också ger Avanza ränteintäkter (men även räntekostnader för de pengar som Avanza lånar för att låna ut pengar som bolån).

...Fondprovisioner är ju de intäkter Avanza får när Avanza-kunderna via Avanza köper fonder från utomstående banker/fondbolag.

...Övriga intäkter är väl bla

de avgifter Avanza tar ut för pensionssparande,

samt även tex avgifter för att hjälpa börsbolag att börsintroducera sig genom att sälja ut aktier till Avanzas kunder

osv.

Avanza har ju bla talat om att firman kommer att gynnas när folk får "fri flytträtt" för pensionsrätt

...från de banker/pensionsbolag där folk sedan tidigare har sitt pensionsparande med höga avgifter

...till Avanza med sina låga avgifter för pensionssparande.

Dock har det dragit ut på tiden med införandet av fri flytträtt för pensionssparande, och det har inte blivit lika omfattande som väntat.

Men Avanza börjar ev få positiva effekter av detta.

//Edit: Vad gäller de övriga intäkter hos Avanza som kommer från att hjälpa till med börsintroduktioner av bolag:

Dock verkar Avanza hjälpa till att börsintroducera skumma bolag som enl Nattopharma beskrivet i tidigare blogginlägg från apr 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/tema-halsokost-och-fiaskobolaget-nattopharma

Det lär ju inte vara något som gynnar Avanzas rykte.

Som det står där är Nattopharma sedan tidigare börsnoterat i på Oslobörsen i Norge, och skulle nu särnoteras även i Sverige genom utförsäljning av Nattopharma-aktier för 14 norska kr per st till svenska investerare (bla Avanza-kunderna).

Och nu (per fre 7 aug 2015) ligger Nattopharma-aktien i 10,10 norska kr.

Vilket fiasko!

Nattopharma-aktien är alltså ner nästan 30% på bara några månader (från utförsäljningspriset 14 norska kr).

//

Intäktsförändring per intäktsslag ovan under gångna 12 mån:

fondprovisioner +52%

courtage +38%

räntenetto -14%

övrigt +68%


Summa Avanzas intäktsförändring +26% under senast rapporterade 12 mån

Att räntenettot faller beror väl på att den generella räntenivån sjunkit pga tex Riksbankens sänkta styrränta.

Dvs högre generell räntenivå gynnar Avanzas räntenetto (och vice versa).

Courtageintäkterna är som nämnt Avanzas största intäktsslag som svarar för nästan hälften av firmans intäkter.

Och courtageintäkterna har haft följande utveckling de senaste kvartalen:

q3/2013: 63 miljoner kr

q4/2013: 67 miljoner kr

q1/2014: 78 miljoner kr

q2/2014: 60 miljoner kr

q3/2014: 67 miljoner kr (+6%)

q4/2014: 81 miljoner kr (+21%)

q1/2015: 113 miljoner kr (+45%)

q2/2015: 108 miljoner kr (+80%)

Dvs i takt med den senaste tidens eufori och spekulativa klang & jubelstämning på börsen handlar investerarna aktier som aldrig förr.

Som nämnt ovan öser de först in nya pengar till Avanza genom insättningar, och sedan handlar de för dem på Avanza-kasinot.

Dessvärre risk för att detta kommer att sluta illa för Avanza-kunderna om (när) börsbubblan spricker?

En föraning om hur courtageintäkterna kommer att utvecklas för Avanza ges i firmans månadsrapporter som visar hur många aktieaffärer Avanza-kunderna gjort i snitt per dag under respektive månad (procentuell förändring jämfört med motsvarande månad ett år tidigare):

sep 2013: 36 600 st

okt 2013: 32 700 st

nov 2013: 29 600 st

dec 2013: 26 000 st

jan 2014: 32 800 st

feb 2014: 33 900 st

mars 2014: 32 700 st

apr 2014: 30 900 st

maj 2014: 31 900 st

jun 2014: 26 900 st

juli 2014: 26 200 st

aug 2014: 28 700 st

sep 2014: 33 100 st (-10%)

okt 2014: 35 900 st (+10%)

nov 2014: 34 700 st (+17%)

dec 2014: 39 100 st (+50%)

jan 2015: 50 500 st (+54%)

feb 2015: 56 600 st (+67%)

mars 2015: 49 900 st (+53%)

apr 2015: 59 800 st (+94%)

maj 2015: 56 100 st (+76%)

jun 2015: 53 800 st (+100%)

juli 2015 (preliminär siffra): 46 100 st (+76%)

http://investors.avanza.se/sv/press?year[value]=

Dvs Avanza-kunderna har ökat sin aktiehandel ordentligt de senaste månaderna.

//Edit: Och en föraning om antalet aktieaffärer i snitt per da… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?