Post entry

Attana – Tekniken kan leda till världens första generiska botemedel mot cancer!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Har i veckan haft telefonmöte med VD Teodor Aastrup och fått ta del av intressant publik information, men som ytterst få känner till om Attana. Det handlar om en forskningsartikel som heter "Real-time and label free determination of ligand binding-kinetics to primary cancer tissue specimens; a novel tool for the assessment of biomarker targeting" som är publicerad av Professor Salanti och medarbetare. Genom att använda sin kunskap inom malaria och Attanas teknik har de identifierat en ny receptor som är generisk för många cancertyper, vilket kan leda till världens första botemedel mot cancer! De har använt Attanas teknik både på vävnad, celler och renade prover samt i musförsök, resultaten har varit framgångsrika och fungerat samt botat 9 av 10 olika cancertyper. Forskningsartikeln har lyfts fram av Illustrerad Vetenskap, Kemivärlden och brittiska Dailymail.

För den som inte är insatt i Attana och dess verksamhet kan ni läsa mer om bolaget i tidigare publicerad analys.

https://www.redeye.se/arena/posts/nynoterade-attana-paaskyndar-utvecklingen-av-nya-laekemedel

Ett team av danska och kanadensiska forskare snubblade över genombrottet medans de letade efter ett botemedel för att bekämpa malaria hos gravida kvinnor. Deras studie som är framtagen ihop med Attanas teknik visade att väpnade malariaproteiner kan döda cancer.  

När en speciell malariaparasit (infekterad mygga) infekterar gravida hakar den sig fast i moderkakan med en proteinkrok som kallas VAR2. VAR2 binder sig till så kallade CSA-molekyler på moderkakan och nu har forskarna även upptäckt att CSA-molekylen också finns i ett flertal cancertyper. Det betyder att bland annat hjärn-, bröst-, skelett-, lever- och prostatacancer samt melanom kan avslöjas av proteinkroken VAR2.

I försök har forskarna nu producerat proteinkrokar av typen VAR2 som de har utrustat med cellgifter för att se om proteinkrokarna på så sätt kan hitta och döda cancerceller i möss. Kombinationen fungerade – VAR2 levererade giftet och förstörde cancerceller i möss utan att skada kroppens friska celler. Funktionen har fungerat på nästan alla typer av cancerceller i mus försök.

Bilden visar på möss som fått injicerat mänskliga prostataceller och som utvecklade cancertumörer. Efter tre dagar kan man på bilderna till vänster se skillnader på mössen längst ner som är behandlade med VAR2 och de högst upp som inte fått behandlingen. Man kan redan efter tre dagar se att tumören på de behandlade mössen minskat. De två bilderna till höger som är tagna efter 13 dagar kan man se än mer tydlig skillnad på tumörernas storlek och spridning. Efter 3 behandlingar med difteritoxin kopplat till VAR2 hade tumörerna helt slutat växa. Två av sex möss med prostatacancer blev till och med helt friska efter en månads behandling med VAR2.

I ett annat försök sprutade Forskarna in aggressiva bröstcancerceller direkt i hjärtat på möss. Efter ett par veckor hade cancercellerna spridit sig till skelettet och mössen behandlades med hemiasterlin kopplat till VAR2. Cancern var så aggressiv att alla möss som inte behandlades dog under försökets gång. Fem av sex av det behandlade mössen överlevde däremot och var cancerfria.  

I en behandling av möss med metastatisk bencancer, var 5 av 6 möss vid liv efter 8 veckor. I kontrollgruppen med möss utan behandling var inga vid liv efter 8 veckor.

Uppköp eller miljardbolag?

VAR2 Pharmaceuticals som ligger bakom VAR2 hoppas kunna påbörja mänskliga prövningar inom de närmaste fyra åren enligt Dailymail (2015). Det ska också tilläggas att VAR2 Pharmaceuticals är före i pipeline. Vid påbörjade mänskliga tester bör detta presenteras via PM.

Vid lyckade resultat på människor med VAR2 kommer Attanas teknik med stor sannolikhet börja användas i mycket större skala av läkemedelsbolagen.

Skulle ett framtida läkemedel mot cancer utvecklas baserat på Attanas teknik är min teori att det finns det två utvägar för bolaget, vilket enligt Teodor Aastrups är tänkbara framtida scenarion. Antingen kommer bolaget generera stora intäkter då modellen bygger på antal användare och milestone betalningar. Scenario två är att bolaget och dess patent köps upp för x antal miljarder av något stort läkemedelsbolag. 

Om några år kan VAR2 som utvecklats med Attanas patenterade teknik förhoppningsvis rädda miljontals cancerpatienter runt om i världen.

Intressanta kopplingar till Attana

Ingemar Kihlström med bakgrund från AstraZeneca sitter med i styrelsen i Attana samt även i några andra mycket intressanta börsbolag. Tyckte det var intressant att få veta vad som förlett till att han även sitter med i styrelsen i Attana. Teodor Aastrup berättade att under hösten 2016 gjorde Attana en kapitalanskaffning riktad mot investerare som var villiga att gå in med ett större kapital. Några av dessa investerare är personer i Ingemar Kihlströms krets, i samband med deras investeringar anslöt sig Ingemar sig till Attana och dess styrelse. Kan tänkas att dessa investerare även gick in i ett tidigt skede i bolag som Spectracure, Prolight Diagnostics och Respiratorius där även Ingemar sitter med i styrelsen. Nämnda bolag har haft en mycket positiv kursutveckling sedan börsnotering. Uträkningen är baserad på gårdagens stängningskurs (28/3-2018).

SpectraCure IPO kurs 2015 2,4 SEK. Nuvarande kurs 16,22 SEK, uppgång på 576 %

Prolight Diagnostics IPO kurs 2016 0,75 SEK. Nuvarande kurs 4,47 SEK, uppgång på 496 %

Respiratorius IPO kurs 2012 0,50 SEK. Nuvarande kurs 2,095 SEK, uppgång på 319 %

Attana IPO kurs 2018 0,6 SEK. Nuvarande kurs 0,82 SEK, uppgång med 37 %

Om Attana kommer gå samma utveckling till mötes är svårt att säga, men potentialen finns helt klart! Anser att Attana är det mest intressanta bolaget på börsen just nu.

För er som vill följa The Emperor på facebook och twitter:

https://www.facebook.com/TheEmperorBlogg/?ref=br_rs

https://twitter.com/TheEmperorBlogg

Äger själv aktier i bolaget. All handel med aktier medför risk, beslut sker på eget ansvar.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3270894/Cancer-breakthrough-MALARIA-protein-destroy-nine-10-cancers.html#ixzz4Ato8WzHq

http://illvet.se/medicin/sjukdomar/cancer/malariamissil-krossar-cancer (även prenumerationsbilaga)

http://www.cell.com/action/showImagesData?pii=S1535-6108%2815%2900334-7

https://attanadownloads.wixsite.com/attana

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221418041630040X

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?