Post entry

Attana AB – Ny internationell biotech glans?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Attanas affärsidé är att snabbt tillhandahålla kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier, för att effektivisera de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Läkemedelsindustrin investerar årligen nära 1 500 miljarder SEK på forskning och utveckling av nya läkemedel och söker kontinuerligt efter nya verktyg och processer för att effektivisera sin forskning och utveckling. Med Attanas unika teknik kan experiment som tidigare endast kunde göras på djur nu utföras som enklare laboratorieexperiment. Forskare kan därmed tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur en läkemedelskandidat verkar i människokroppen och upptäcka risker för biverkningar. Med tekniken går det bland annat att se hur starkt, fort och länge läkemedlet binder till mänskliga celler, samt få svar på vad det är som gör att ett läkemedel verkar eller inte verkar som förväntat.

Attana AB – Effektiviserar utvecklingen av läkemedel

OBS! Handla aktier gör ni på egen risk! Se inte denna analysen som en köprekommendation. Mycket av det som följer nedan är information tagen från bolagets presentationer, PM, kvartalsrapporter samt mejldialog med VDn. Utöver det kommer det även framgå en del personliga åsikter, vad jag tror om bolaget etc. Jag kommer försöka vara så objektiv som jag kan bli trots ett personligt innehav på 1.32 Miljoner aktier.

Attanas affärsidé är att snabbt tillhandahålla kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier, för att effektivisera de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Läkemedelsindustrin investerar årligen nära 1 500 miljarder SEK på forskning och utveckling av nya läkemedel och söker kontinuerligt efter nya verktyg och processer för att effektivisera sin forskning och utveckling. Med Attanas unika teknik kan experiment som tidigare endast kunde göras på djur nu utföras som enklare laboratorieexperiment. Forskare kan därmed tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur en läkemedelskandidat verkar i människokroppen och upptäcka risker för biverkningar. Med tekniken går det bland annat att se hur starkt, fort och länge läkemedlet binder till mänskliga celler, samt få svar på vad det är som gör att ett läkemedel verkar eller inte verkar som förväntat.

I samband med Corona Pandemin har Attana storsatsat inom ett nytt område vilket är Diagnostik. Deras nuvarande patent och den teknik Attana utvecklat har visat sig vara ett riktigt vasst diagnostiskt verktyg. Attana har jobbat med Diagnostik av molekyler, Celler etc i över tio års tid. US Army anlitade Attana redan för tio år sedan och utvecklade med hjälp av Attana verktyg för att testa sina soldater mot olika sjukdomar efter att de tjänstgjort i utlandet, så Attana har redan varit aktiv med detta. Deras instrument har en tillförlitlighet på 100%! Ska man sätta det i perspektiv med de sex bolag som Region Skåne gjort upphandling med så har de en träffsäkerhet på nånstans mellan 98–99,7%. Utöver det så är inte Attanas instrument ett enkelt Ja/Nej resultat givare utan den ger betydligt mer information än övriga aktörer där Attanas teknik även visar kvantitet och kvalitet av antikropparna samt även immunresponsen i serum innan eller efter smitta. För mer detaljerat överbklick i Attanas tekniska överlägsenhet kan ni se det på följande länk

Stor vinstmarginal!

Attana hade en vinstmarginal på hela 85% på Attana Cell 200, efter intervjun med Teodor kunde vi konstatera att, trots att det nya instrumentet Cell 250, är betydligt dyrare, och trots att den innehåller autosamplern från ModuVision Technologies så är vinstmarginalen på Cell 250 STÖRRE än vad den var för Cell 200, dvs en större vinstmarginal än 85%. Med en burnrate på 1Milj/mån kan Attana bli en riktig fin kassako, där de med endast 2-3 sålda instrument kan täcka hela årets kostnader och vända till vinst.

I samband med att Attana presenterade sin nya satsning har det gått som på räls för Attana.

07 Juni 2020 - Attana förstärker sitt affärsutvecklings- och säljteam

  • Bosatt i Dubai, kommer Samir bistå Attanas globala försäljningsteam med särskilt fokus inom affärsområdet COVID-diagnostik i Mellanöstern, Indien och Nordafrika. I denna roll kommer han dessutom stödja HVD Life Sciences och deras lokala partners i regionen.

19 Juni 2020 - Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19.

  • På grund av det globala behovet och stora efterfrågan kring COVID-19-tester och specifikt antikroppstester, har Attana introducerat Attana Virus Analytics (AVA) och påbörjat diskussioner med flera potentiella kunder inklusive internationella myndigheter och teknikpartners.

24 Juni 2020 - Attana lanserar Attana Cell 250

  • Attana Cell 250 blir nyckelkomponenten i den nyligen introducerade Attana Virus Analytics-plattformen (AVA) och säkerställer att kunder drar nytta av både förbättrad prestanda och användarvänlighet. Vidare kommer befintliga Attanakunder att erbjudas en uppgradering av sina befintliga Cell 200-system till en fast engångskostnad.

30 Juni 2020 - Attana publicerar de första testprotokollen för Attana Virus Analytics – AVA.

  • Protokollen för AVA-antikroppstester består av två distinkta komponenter: (1) AVA AB Validation och (2) AVA AB Assurance

07 Juli 2020 - Attana AB lånar 2 MSEK för marknads- och säljaktiviteter relaterade till "Attana Virus Analytics"

  • I enlighet med de sonderingar som beskrevs i Q1-rapporten har Attana AB upptagit lån om 2 MSEK för att öka takten i marknadsbearbetning kring Attanas AVA-plattform.

Redan efterfrågad produkt!

Enligt Teodor har de redan fått väldigt många förfrågningar om Attana Virus Analytic plattformen och under Småbolagsdagen Stockholm den 8 juni 2020 hintade Teodor om att de förväntar sig signerade avtal inom 3–6 månader vilket börjar närma sig. Attana så vitt jag vet har fram till idag aldrig prognostiserat om kommande avtal, försäljningar, projekt etc, utan det är första gången han gör detta och då är han inte återhållsam med tidsaspekten! Och antagligen ger han oss den korta tidsaspekten då de redan under presentationen hade flertal pågående affärer med tanke på Samirs snabba och plötsliga intåg i Attana.

För att sätta fart på försäljningen har Attana förstärkt sitt affärsutvecklings- och säljteam med ingen mindre än Samir Fostock (Medgrundare av Attana och storägare av 5.4% av utestående akterna = cirka 10 miljoner aktier), anlitad som Senior Rådgivare-Affärsutveckling. Samir var en av Attanas medgrundare och ansvarade för bolagets affärsutveckling under de första åren. Samir kommer bistå Attanas globala Försäljningsteam med särskilt fokus inom affärsområdet COVID-diagnostik i Mellanöstern, Indien och Nordafrika. Samir arbetar idag på ”Vinnell Arabia” där han jobbar som Manager Directorate of Business Operations. Vinnell Arabia är ett dotterbolag till Northrop Grumman som är världens största företag inom försvarsindustrin. Och om det är en sektor som är mest sårbar vid virus pandemier så är det försvarsindustrin! Det är inte helt omöjligt att Attanas första kund blir Vinnel eller Northrop Grumman där Samir har ett stort kontaktnätverk.

Pågående Covid-19 Vaccin Projekt

Attanas teknik har använts inom flertal forskningsprojektvärlden runt och det har skett otroliga framsteg där Attanas teknik varit den bidragande faktorn. Vi har ExpreS2ion, AdaptVac, NextGen Vaccines och Köpenhamn universitet som är en grupp aktörer som bildat ett konsortium för att utveckla vaccin till Covid-19. Sen har vi Prof. Ian A. Nicholls vid Linneuniversitetet som startat ett projekt för att utveckla ett nytt läkemedel mot COVID-19. Sen har vi en hemlig kund som också jobbar med Vaccin projekt med Attana som de ännu inte offentlig gjort.

Intressanta Insiders

Ingemar Kihlström som har rötter från Astra Zeneca sitter med i Attanas styrelse. Han är även ordförande i bolag som Spectacure och Respiratorius vilka på olika sätt forskar kring cancer. Ingemar har även uppdrag i Prolight Diagnostics AB. Att Ingemar sitter i Attanas styrelse samtidigt som Attana och AstraZeneca har flertal projekt på gång visar det stora intresset AstraZeneca har i Attana.

Gerald Emil Schmidt, Ordinarie ledamot i Attana styrelsen. Tidigare försäljningschef för Biacore därefter försäljningsansvarig på GE Healthcare. Gerald Emil Schmidt var försäljningschef på BiaCore fram till 2007 då Biacore köptes upp av GE Healthcare. Efter att GE Healthcare köpte upp Biacore för 3.2 Miljarder flyttade Gerald över till GE som Sales Director. Och den här herren sitter i Attanas styrelse. Attana besitter teknik som GE Healthcare köper upp som komplement för sina egna instrument samtidigt som de investerar stort i de uppköpta bolagen för att få ut deras fulla potential, som de gjorde med Biacore. Och Gerald Emil Schmidt sitter BARA i Attanas styrelse! Inga andra bolags styrelsen.

Attanas kommande Patentansökningar

Under april 2020 fick vi veta att Attana kommer ansöka om två patent. Vad patenten avser är ännu inte offentliggjort. Attanas satsning inom Diagnostik kräver inte några nya patent då den tekniken rymmer inom Attanas befintliga patent. Teodor hintade i en intervju med Per Stolt för några dagar sedan med följande 

”Vidare har vi ett antal tekniska innovationer som lämpar sig väl då vi har större volymer."

Antagligen är dessa innovationer kopplade till de patentansökningar som är på väg. Och att han nämner att dessa innovationer kommer lämpa sig väl då dem har större volymer indikerar att de väntar sig större volymer! 😊

Utöver det nämner Teodor att M&A är ett alternativ de funderar på, M&A står för Mergers and acquisitions, dvs att man slår ihop sig eller köper upp ett annat bolag. Tidigare har Teodor hintat om detta vid frågor om att bli uppköpta, att de även kunde tänka sig köpa upp andra bolag när deras kassa är tillräcklig stor. Ett bolag som Attana går inte ut med snack om Mergers and acquisitions om inte man har storslagna prognoser om sitt kassaflöde, med andra ord siktar Attana på att dra in stora pengar.

Teodor har även nämnt under intervjun på att de funderar på att ta del av det mervärde de skapar för sina kunder. Han har förklarat detta i mer detalj med att de kommer i framtida uppdragsforsknings projekten avtala om att ta andelar från eventuella framtida intäkter på de läkemedel som når marknaden, som Attana utvecklar för sina kunder. Dessa kan handla om en ren procentsats på framtida intäkter, eller royaltys (Bonus) när produkten når marknaden, eller milstolpeersättningar för varför lyckas FAS studier.

Kvartal 1 2020

Utifrån sista kvartalsrapporten fick vi veta att Attana befinner sig i sin absolut bästa position hittills! De har sett den största orderingången någonsin under ett kvartal, dvs Q2, och detta kvartal är nästa kvartal! Nedan är stycken tagna från kvartalsrapporten.

-       "Vi har också nu fokuserat vår försäljning på kontraktsforskning och efter en viss avvaktan har vi i början av Q2 sett vår starkaste orderingång någonsin inom kontraktsforskningen."

-       "Vi bedömer att det kommer att finnas en permanent efterfrågan på generiska testmetoder för immunrespons och i denna situation fyller Attana en viktig funktion."

Nuvarande insiders innehav

Tillsammans äger insiders idag cirka 65 Miljoner aktier i bolaget vilket motsvarar 38% av Attana.

Teodor Aastrup, VD & Grundare - Innehav 44 Miljoner aktier

Samir Fostock, medgrundare & Senior Rådgivare-Affärsutveckling - Innehav 9,9 Miljoner aktier

Arne Nabseth, Styrelseordförande - Innehav 9,2 Miljoner aktier

Gerald Emil Schmidt, Ordinarie ledamot i Attana styrelsen - Innehav 1.53 Miljoner aktier

Citat från VDn.

- Vi kommer värderas miljarder eller bli uppköpta för x antal miljarder, det är inget snack om saken, frågan är bara hur snabbt vi kommer ditt"/Teodor AastrupKortsiktiga Triggers

* Flertal avtalsförhandlingar på gång med internationella aktörer, och enligt obekräftad information är det flertal avtal som är långgångna.

* Attana vänder till vinst efter första affären! Med en burnrate på cirka 3Milj per kvartal så är ribban lågt med andra ord, de behöver bara sälja 2-3 instrument för att vända till vinst.

* Två hemliga patentansökningar på väg som inte marknaden ännu vet nånting om.

* Tre kunder som använder Attanas Cell 200 i sin vaccinforskning mot Corona. Vetenskapliga publikationer lär dyka upp när som helst vilket kommer belysa Attanas tekniska förmåga.

* En vetenskaplig studie som pågår just nu med Linne universitet som kommer avslutas när som helst där resultatet kommer släppas genom en vetenskaplig publikationen.

* Pågående förhandlingar med internationella Tech giganter som kan leda till avtal, samarbete etc inför en kommande global masslansering.

* En hemlig artikel som håller på att skrivas och kommer publiceras tillsammans med Linne universitet som kommer vara av stor vikt. (Vaccinforskningen som kommer lett till resultat?).

* Flertal pågående förhandlingar med internationella myndigheter enligt Teodor.

* Pågående projekt med AstraZeneca från 2017 som kommer avslutas detta året.

* Efter teknikpresentationer har Attana etablerade kontakter i Ryssland, Serbien, Spanien, Singapore mm som kan leda till affärer (Presentationer från 2019). Pågår spekulationer om att Attana kan ha att göra med Rysslands vaccin program.

* Två stora ordrar från Asien på ingång sedan i början av året som fick läggas på is pga Corona Pandemin, enligt Teodor hoppas de att de återupptas under denna hösten.

* Ett stort hjärtsvikts forskningsprojekt med AstraZeneca som ännu verkar pågå och som Teodor vägrar ge oss uppdateringar om pga Sekretess.

* Rekord intäkter under April genom uppdragsforskning efter en ökad orderingång och ökad efterfrågan som kommer hålla i sig resten av året enligt Teodor, uppdragsforsknings projekt av vikt lik de vaccin projekt de har lär vi få mer av!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?