Post entry

Att göra minst 100% innan midsommar!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag vågar faktiskt sticka ut hakan och skriva minst 100% innan midsommar 2020, utan att känna någon större oro. Bolaget som har denna potential är VibroSense Dynamics AB, nedan kallat VSD och fortsätter ni att läsa så förstår även ni vilken potential som finns i denna nertryckta aktie.

Jag skall försöka hålla det kort och enkelt, utan en massa utsvävningar och även starta med att tydliggöra att jag äger aktier och har gjort det sedan introduktionen maj 2015. 

I den senaste emissionen har jag även ökat antalet aktier till ATH, men kursen har hittills varit en stort besvikelse.

Varför, ja det kan man fråga sig....

Bolaget går från klarhet till klarhet och man levererar enligt sin kommunicerade tidplan, så det är inte aktiekursens problem, utan denna gång tror jag att det är flera oberoende delar som har gjort att vi fortfarande är under 10 kr och idag har ett bolagsvärde på endast 120 MSEK. Detta tillsammans med endast 12,3 miljoner aktier, och då sitter företagsledningen på en väldigt stor del och den viktiga freefloaten är väldigt liten.

Detta gör att när uppvärderingen startar går det väldigt snabbt, många som vill köpa in sig, få som säljer, resten kan ni räkna ut själv.

Jag tror att nyheten innan emissionen där man meddelade att man når break even om 3 år (PM 2019-03-14) fick en hel del aktieintresserade att tappa intresset för bolaget, i alla fall för tillfället, och när man sedan kom med ett emission-PM fem dagar senare var det många som avvaktade och investerade på annat håll. Detta gjorde att kursen dalade och att garanterna fick ta en ganska stor del av emissionen, betydligt större än vad troligen hade räknat med.

Detta gjorde att vi troligen sett en garant sälja av en del aktier till kurser under emissionen och när denna aktör var klar tog kursen ett skutt upp. Nu ser vi en ENS-aktör som säljer undan ett stort antal aktier runt 10 kr. Detta ger med andra ord ett ypperligt tillfälle för er som inte har VSD-aktier i er portfölj eller för er som inte har tillräckligt ett tillfälle innan kursen fortsätter uppåt.

När garanten är klar finns alla förutsättningar för att kursen kommer att öka rejält, det händer otroligt mycket inom bolaget och att dessutom det finns en inlösen av optioner under juni 2020, till en kurs om 15 kr. Det är här det är enkelt att räkna på vilken uppvärdering som ligger framför oss, för kursen kommer med största sannolikhet att vara en bit över 20 kr innan det är dags för inlösen.

Vad gör VSD

Enkelt kan man säga att VSD säljer och utvecklar instrument för diagnostik av nervskador i händer och fötter (perifer neuropati) som orsakas av både diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg/maskiner. Bakom bolaget står Göran Lundborg, MD, PhD och Professor Emeritus på Handkirurgi, Lars Dahlin MD, PhD och Professor på Handkirurgi och Toni Speidel som är VD på bolaget.

Vad är Perifer Neuropati och varför är det ett stort problem?

Det är nervskador i det perifera nervsystemet och kan upplevas på olika sätt

 • Domningar och smärtsamma stickningar
 • Brännande eller värkande smärta
 • Dålig balans och svårighet att gå
 • Problem med finmotoriken
 • Förlust av skyddskänsel, vilket innebär att man inte känner smärta, värme eller kyla

Det stora problemet är att nuvarande kliniska metoder är för dåliga, de är grova och okänsliga. Detta gör att perifer neuropati upptäcks för sent och det är omöjligt att förebygga, behandla eller reducera en permanent nervskada.

Inom de tre område som VSD verkar (Diabetes, Cellgiftsbehandling och Vibrationsskador) är marknaden oerhört stor - Mer än 500 miljoner människor ligger i riskzonen.

Diabetes

 • 425 miljoner patienter (2017) och det ökar lavinartat
 • >25% av diabetespatienterna har DPN (Diabetic Peripheral Neuropathy)
 • Var 20e sekund leder fotsår orsakade av, Perifer Neuropati, till amputation av hela eller delar av en fot
 • Amputation - 30% avlider inom 1år, 50% inom 3 år
 • Livslängden för barn som får diabetes typ I före 10 års ålder förkortas med 14 år (pojkar) respektive 18 år (flickor)

Förutom skador och lidande medför diabetesskador enorma kostnader. Årligen kostar det

 • 5 miljarder SEK i Sverige
 • 40 miljarder SEK i UK
 • 250 miljarder SEK i USA

Cellgiftsbehandling

 • 14 miljoner diagnoser och 8 miljoner dödsfall av cancer varje år (Globalt)
 • 70 000 nya fall av CIPN (Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy) per år i Nordvästra Europa
 • > 50% incidens av CIPN i bröst- lung- och kolorektalcancer
 • Bröstcander har högst andel och antal svåra CIPN per år
 • Livslångt lidande och funktionshinder som kräver både vård och omsorg

Vibrationsskador

 • 25 miljoner arbetstagare inom EU i riskzonen
 • Vanligaste arbetsskadan i Sverige (28%)
 • 400 000 människor i Sverige exponeras mer än 2h per dag
 • Tappar känslan i händerna och förmåga att använda händerna
 • Finns ingen effektiv behandling
 • Vid fullt utvecklad vibrationsskada är skadan permanent

Med andra ord måste Vibrationsskador upptäckas i tidig fas och det kan man inte med dagens gamla och grova instrument.

Svaret på ovanstående - Multifrekvens Vibrametri

Genom att mäta förmågan att på huden känna yttre vibrationer på flera frekvenser i fötter och händer kan man med Multifrekvens Vibrametri upptäcka och kvantifiera tidigare tecken på perifer sensorisk neuropati och därmed både minska mänskligt lidande, men även spara enorma summor.

Bolaget kallar detta för att göra en “hörseltest” på huden och den stora styrkan är att man kan upptäcka väldigt små förändringar vilket ger en tidig förvarning att något är på väg att hända. Detta kan användas på båda håll, dels för att upptäcka en tidig försämring vilket betyder att man kan sätta in förebyggande åtgärder innan man har utvecklat en permanent skada. Omvänt gäller att man väldigt tidigt kan upptäcka en förbättring vilket ger ett starkt stöd för om en behandling eller en förebyggande åtgärd ger effekt.

Byggd på Multifrekvens Vibrametri har VSD tagit fram sin VibroSense Meter som har överlägsen prestanda och kundnytta.

Överlägsen prestanda

 • Kombinerat fot- och handinstrument
 • Refensdata från 1 100 friska personer i åldern 8 - 80 år
 • Tidig pre-symptomatisk detektering av nervskador
 • Kvantitativt och objektivt mätresultat
 • Icke invasiv och oberoende av operatör
 • Snabb mätning
 • Avancerad prediktion av framtida förlopp
 • Gränsvärden för att sätta in olika åtgärder eller behandlingar

Klinisk Evidens

 • Teknologi baserad på mer än 35 års klinisk forskning
 • 29 vetenskapliga publikationer och pågående studier
 • Alla större Arbete- & Miljömedicinkliniker i Sverige och Norge använder systemet för diagnostik av vibrationsskador

Patent och starkt IP

 • Patent i EU, Kina, Indien, Japan och Brasilien
 • Mönsterskydd i EU, Kina och Japan samt en pågående ansökan i USA
 • Krypterade mätalgoritmer och refensdata
 • Förberedd för Biomarkörer vid olika indikationer
 • CE-märkt
 • Två Seals of Excellence från Horizon 2020
 • Nya patent pending

Erbjudandet

VSD säljer idag sin VibroSense Meter för mellan 12 000 - 16 000 Euro per instrument till de kliniker som vill köpa det, men de har även möjlighet till att erbjuda sitt instrument via flera olika erbjudande:

 • Hyra: cirka 500 Euro per månad
 • Leasing: cirka 5 000 Euro per år
 • Pay per use: vilket innebär att man årligen betalar cirka 3 000 Euro och 20 Euro per undersökning

Förutom försäljning, hyra, leasing och Pay per use erbjuder VSD även service och stöd som man tar betalt för.

Ett serviceavtal, som de flesta kunderna tecknar, ligger på mellan 1 000 till 1 500 Euro per år, dessutom erbjuder man utbildning, installation, kalibrering, instrumentservice och forskningsstöd

Toni och framför allt Axel Sjöblad har arbetat intensivt med affärsmodellen för VSD ett tag och vad jag förstått har man landat i en modell som bygger på att VSD är navet i ett B2B nätverk där VSD själva står för Produktutveckling, Produktstrategier, Forskning, IP och Marknadsstöd.

Tillsammans med ett väl utvecklat nätverk av Forskare, Referenskliniker, Myndigheter, Leverantörer och Distributörer kommer man att fokusera på de delar som respektive företag är bäst på och säkerställa att man kan nå ut på marknaden så snabbt som möjligt.

Fokus kommer inledningsvis att vara Nordvästeuropa (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Benelux och UK) där det finns en enorm marknad för VibroSense Metern, närmare bestämt mer än 39 000 enheter.

Som mål har man blygsamt satt ett mål på 2,5 % av denna marknad inom 5 år, vilket blir minst 900 enheter. Räknar vi dessutom blygsamt på försäljningspriset och sätter 100 000 SEK per instrument blir detta ändå 90 MSEK och med årliga intäkter på ytterligare 15 000 SEK per instrument blir även detta fina pengar per år.

Arbetsmiljöverket fokuserar

Tydligt att Vibrationsskador är ett fokus hos Arbetsmiljöverket, och detta får tydliga konsekvenser för VSD.

Bland annat ordern till Avonova (PM 190503) på inledande 24 enheter är ett resultat. Dessa enheter har VSD tydliga ambitioner att levereras under 2019-2020, och det finns faktiskt möjlighet att de inledande 24 enheterna blir betydligt fler. Avonova storsatsar för att motverka vibrationsskador och dessa 24 enheter kanske inte räcker till, Avonova har ju faktiskt 120 enheter inom koncernen.

Dessutom har Företagshälsan Runstenen köpt ytterligare två enheter som följd av ökat intresse inom vibrationsskador.

Arbetsmiljöverkets ökade fokus där AMV skall genomföra 1 000 inspektioner årligen på svenska arbetsplatser under 2019 - 2020 kommer att få konsekvenser för många arbetsgivare och de kliniker, vårdcentraler och koncerner som väljer att ligga i framkant för att hantera detta kommer att behöva instrument för att kunna erbjuda sina tjänster, här finns bara VibroSense Meter II att erbjuda och detta ger VSD ett gyllene läge.

Golden standard

Den senaste nyheten om Eero Lindholms resultat från sin studie visar på stora möjligheter att bli en "Golden Standard", vilket är en oerhörd nyhet. Gårdagens publikation är ytterligare en viktig pusselbit för en framgångsrik lansering av MultiFrekvens Vibrametri och det nya instrument VibroSense Meter II. VSD är nu på god väg att visa att de kan ersätta ”Gold Standard” med ett instrument som de erbjuder både till primär- och specialistvård. Dr. Lindholms resultat innebär att VibroSense Meter II kan bli ett väsentligt snabbare, smärtfritt och mycket billigare alternativ till primär- och specialistvården, jämfört med dagens nervlednings- undersökningar.

Läs mer här, https://mb.cision.com/Main/12123/2923217/1116970.pdf

Break Even

Som jag skrev tidigare var Bolagets PM om Break even inom 3 år något som mottogs svalt och när jag frågade Toni om att förtydliga detta fick jag svar att detta var en del som togs ur sitt sammanhang och faktiskt blev lite missförstått. När detta kommunicerades var det utifrån en tidplan som hade sitt ursprungsdatum tidigare och istället för att kommunicera Q4 2022 valde man att skriva inom tre år. Alltså räknar VSD med att nå Break even på årsbasis våren 2022, vilket bara är 30 månader från nu.

Förändringar i organisationen

Jag skall erkänna att jag blev glad när jag läste att man föreslagit Axel Sjöblad till ny Ordförande i VSD, jag har mycket stort förtroende för Axel och hans erfarenhet sedan tidigare. När man dessutom föreslår två nya namn till styrelsen är det intressant att läsa på vilka dessa två är....

Mozhgan Dorkhan, född 1970, är docent i endokrinologi och har varit verksam vid Skånes universitetssjukhus i mer än 10 år där hon bedrivit kliniska forskningsstudier kring typ 2 diabetes. Sedan 2012 har Mozhgan arbetat inom större diabetesföretag i roller som medicinsk rådgivare, medicinsk chef och de senaste tre åren som Global medicinsk direktör på Novo Nordisk A/S. Mozhgan har nyligen startat arbetet som Chief Scientific Officer på Smartfish AS i Lund.

Håkan Petersson, född 1960, har mer än 20 års erfarenhet av ledning, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling på internationell nivå inom Life Science industrin. Håkan arbetar för närvarande som VD på medicinteknikbolaget Alteco Medical AB med säte i Lund. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar såsom Area Director på Gambro med ansvar för bolagets verksamhet i Östeuropa, Sales & Marketing Director på Probi AB och försäljningschef på Mediplast AB. Håkan har ett brett internationellt kontaktnät inom branschen.

Två mycket erfarna personer som verkligen kan bidra till VSDs fortsatta expansion.

Läs mer i kallelsen till stämman, https://mb.cision.com/Main/12123/2898574/1102509.pdf

Ny VD

Att detta PM kom redan nu är oerhört positivt och starkt av ledningen, Hans Wallin kommer med all sin erfarenhet och kunskap att vara oerhört viktig för VSD i den fortsatta utvecklingen, och inte minst Hans erfarenhet av att bygga internationella distributörsnätverk, vilket är nästa steg inom VSD och det steget som kommer att öka intäkterna och därmed vinsten.

Läs mer om detta här, https://mb.cision.com/Main/12123/2908312/1108128.pdf

Summering

En nertryckt kurs ger ofta ett ypperligt köpläge, och även om jag tecknade mer än min del i emissionen har jag inte kunnat motstå, och kursen har inte rört sig nämnvärt, trots flera nyheter.

Att Toni själv köpte aktier för en ansenlig summa för ett tag sedan, till betydligt högre kurs än idag ger också mig ytterligare tro på att detta är ett ypperligt tillfälle och en ledning som tror på sitt bolag.

Med tanke på att Bolaget levererar den ena nyheten efter den andra och att man faktiskt pratar om att nå Break even våren 2022 tror jag att vi kommer att se denna aktie på vinnarlistorna under hösten och att kursen är minst 20 kr till midsommar nästa år.

Detta är ändå bara början, då jag är övertygad om att vi i VSD har ett bolag som kommer att värderas till mer än 1 miljard framöver.

Disclaimer:

Jag äger själv aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?