Post entry

Schörling-fest!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ännu en dag då Schörling-bolagens aktier gått bra på börsen.

Kollade på aktiemäklarfirman Avanzas hemsida över vilka storbolagsaktier som gått bäst och sämst på börsen mån 4 maj 2015.

Fann tex följande på vinnarlistan (dvs de tio storbolagsaktier som haft störst kursökning under dagen, från slutkursen senast föregående börsdag):

 1. Lundin Mining +9,4%

2. AAK +3,7%

3. Hexpol B +3,2%

 1. SCA B +3,1%

 2. Com Hem +3,1%

6. Assa Abloy B +3,0%

 1. SCA A +2,6%

 2. Ratos B +2,6%

9. Nibe B +2,4%

 1. Billerud Korsnäs +2,4%

www.avanza.se/aktier/vinnare-forlorare.html?countryCode=SE&marketPlaceCodes=XSTO&listKeys=LargeCap.SE&timeUnit=TODAY

Alla dessa aktier gick klart bättre än Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 vilket som helhet var +0,4% under dagen.

Och alla bolagen i fetstil ovan är sådana där affärsmannen Melker Schörling är storägare och har styrelserepresentation.

Makalöst!

Denna mannen är kung.

Hur gör han för att lyckas så bra med de bolag han är engagerad i?

Han verkar driva på dem så att de får en utveckling som aktieinvesterare älskar.

//Edit: Schörlings kokboks-recept för framgångsrika företag verkar bla vara följande:

1)

Välj företag som i grund och botten är sunda och välskötta med bra produkter.

Företaget ska ha god potential att expandera globalt

...både av egen kraft

...och via kompletterande företagsköp.

2)

Köp en stor ägarandel i företaget, helst så att du blir den enda storägaren med stort ägarinflytande över företaget, dvs som kan bestämma vilka som sitter i styrelsen som utser vd, och som kan vara med och bestämma om stora beslut i företaget (om tex företagsköp etc).

3)

Fixa bästa möjliga företagsledningen, och ge dem en generös ersättning om bolaget går bra (tex lån till stora aktieinnehav).

Tex i Nibe är tidigare och nuvarande styrelse och företagsledning största aktieägare med en ägarandel på 48%, medan Melker Schörlings investmentbolag Melker Schörling AB ligger på 20%: http://www.nibe.com/sv/Finansiell-information/Aktieagare/

4)

Spela en aktiv "hands on"-roll i företaget genom att ofta besöka det och genom dagliga kontakter med företagsledningen om vad som är på gång och om viktiga beslut.

5)

Bygg upp bra bankrelationer så att stora mängder pengar kan lånas till omfattande företagsköp, och genomför dessa företagsköp av bra bolag till låga priser och spara kostnader i köpta bolag (genom samordning med befintlig verksamhet) osv.

Ett särskilt trick är att befintlig verksamhet ska kunna generera tillräckligt goda kassaflöden så att nya företagsköp kan genomföras mest med banklån utan utspädning av din ägarandel som storägare (dvs utan att behöva be aktieägarna om alltför stora kapitaltillskott genom utförsäljning av nya aktier i företaget via nyemission).

//

Och de aktieinvesterare som lyfter Schörlingbolagen verkar vara långsiktiga och räkna med att bolagen får en väldigt god utveckling på lång sikt.

För på papperet ser det inte särskilt billiga ut i dagsläget.

Mer om de fyra ovannämnda Schörlingbolagen:

...AAK: Gör fetter för bla livsmedel (tex ett substitut för kakaosmör i choklad).

...Hexpol: Gummiråvara för gummikomponenter för tex bilindustrin.

...Assa Abloy: Dörrlås.

...Nibe: Värmeanläggningar (värmepumpar) för hus, varmvattenberedare, braskaminer mm.

Aktierna i de ovannämnda fyra bolagen har haft följande kursutveckling under senaste 12 mån (tom mån 4 maj 2015), ojusterat för aktieutdelningar etc:

Hexpol +51%

Assa Abloy +44%

AAK: +26%

Nibe +21%

Kursutveckling de senaste tre åren:

Hexpol +268%

Assa Abloy +154%

AAK +137%

Nibe +120%

Dvs de har alla klart mer än dubblats under perioden.

Hexpol-aktiens börskurs har stigit 3-4 gånger.

(För Assa Abloy, Hexpol och Nibe avses bolagens B-aktier eftersom det är bolagens mest handlade aktieslag, medan AAK bara verkar ha ett aktieslag?)

En nyckelfråga är väl om dessa aktiers historiskt goda utveckling kommer att fortsätta framöver.

Ev hot:

 • Om räntan börjar stiga.

Räntan styr aktieinvesterares avkastningskrav, och

...ju högre räntenivå desto högre förväntad, framtida avkastning kräver aktieinvesterare för att köpa aktier (vilket sänker börskurserna allt annat lika).

...men ju lägre räntenivå desto lägre förväntad, framtida avkastning kräver aktieinvesterare för att köpa aktier (vilket höjer börskurserna allt annat lika).

Dvs en stor del av aktiernas kursuppgångar enl ovan lär bero på att räntenivån fallit.

Men Schörling-bolagen har ändå gått långt mycket bättre än de flesta andra aktier, vilket tyder på att han verkar få till en bättre ekonomisk utveckling i dem än i de flesta andra bolag.

 • Om kronan börjar förstärkas.

Kronan har försvagats en hel del på sistone pga stärka utländska valutor (särskilt dollarn).

Det höjer (förenklat) intäkter och resultat för bolagens verksamheter utomlands, särskilt i USA.

Men om kronan börjar stärkas igen (dvs utländska valutor faller) kan effekten bli den motsatta.

 • Om Melker Schörling själv upphör med att vara aktiv kring utvecklingen för de bolag han är storägare i.

Han är trots allt 67 år (fyler 68 den 15 maj 2015): http://sv.wikipedia.org/wiki/Melker_Schörling

 • Generell börsnedgång.

Den kraftiga generella börsuppgången på senare år lär ha gett extra fart åt aktier i bolag (som Schörling-bolagen) som går bra.

Risk för att det innebär desto större fallhöjd i sådana aktier om det blir sämre börsklimat med en generell börsnedgång (vilket förr eller senare alltid kommer)?

 • Hög skuldsättning.

Ev negativ kursutveckling för Schörling-bolagen i kommande börsnedgång riskerar förstärkas av att de generellt har en hög skuldsättning.

Dvs Schörling verkar ha hög trovärdighet hos bankerna och får låna stora pengar där till att utveckla sina bolag.

Men i sämre tider riskerar den höga skuldsättningen innebära en hävstång som ger desto sämre utveckling i bolagens aktier.

(Å andra sidan bör det dämpa nedgången om bolagen är fortsatt stabila och har en bättre - eller åtminstone mindre dålig - utveckling än andra bolag.)

Mer per bolag:

AAK:

...Har ca 42 miljoner st utestående aktier.

...Börskurs 547,50 kr.

Dvs bolagets börsvärde ca 23 miljarder kr.

Schörling äger 85% av investmentbolaget Melker Schörling AB: http://www.melkerschorlingab.se/investor-relations/aktien-a-agarstruktur

Och Melker Schörling AB äger 34% av AAK: http://www.aak.com/sv/Investor/Aktieagarforteckning/

Dvs Melker Schörling AB:s ägarandel i AAK är värd 7-8 miljarder kr.

Hexpol:

...Ca 34 miljoner st utestående aktier.

...Börskurs 922,50 kr.

Dvs bolagets börsvärde ca 32 miljarder kr.

Melker Schörling AB:s ägarandel 26% av Hexpol: http://investors.hexpol.com/sv/storsta-aktieagare

Melker Schörling AB:s ägarandel därmed värd 8-9 miljarder kr.

Assa Abloy:

...Ca 371 miljoner st utestående aktier.

...Börskurs 499,40 kr.

Dvs bolagets börsvärde ca 185 miljarder kr.

Melker Schörling AB:s ägarandel 4% av Assa Abloy: http://www.assaabloy.com/sv/com/Investerare/ASSA-ABLOYs-aktie/Storsta-aktieagare1/

Dvs Melker Schörling AB:s ägarandel värd drygt 7 miljarder kr.

Nibe:

...Ca 110 miljoner st utestående aktier.

...Börskurs 227,70 kr.

Dvs bolagets börsvärde 25 miljarder kr.

Melker Schörling AB:s ägarandel 20% av Nibe: http://www.nibe.com/sv/Finansiell-information/Aktieagare/

Dvs Melker Schörling AB:s ägarandel värd knappt 3 miljarder kr.

Dvs bolagens börsvärden:

Assa Abloy 185 miljarder kr

Hexpol 32 miljarder kr

Nibe 25 miljarder kr

AAK 23 miljarder kr

Melker Schörling AB:s ägarandelar:

AAK 34%

Hexpol 26%

Nibe 20%

Assa Abloy 4%

Dvs värde på Melker Schörling AB:s ägarandelar:

Hexpol 8,3 miljarder kr

AAK 7,7 miljarder kr

Assa Abloy 7,3 miljarder kr

Nibe 2,7 miljarder kr


Summa 26 miljarder kr

Och eftersom Melker Schörling själv (inkl familj) äger 85% av Melker Schörling AB, blir hans ägarandel (av Melker Schörling AB:s ägarandelar i ovannämnda fyra bolag) värd 22 miljarder kr.

Ändå har då inte alla Melker Schörling AB:s aktieinnehav räknats med.

Bla är ju Melker Schörling AB även aktieägare i mätteknikbolaget Hexagon etc.

Enl tex amerikanska tidningen Forbes är Schörlings totala egna förmögenhet värd 6-7 miljarder dollar motsvarande 50-60 miljarder kr (vid dollarkurs 8,36 kr).

Aktiernas värderingsnivåer

AAK

AAK har genererat följande nettoresultat (resultat efter skatt) per aktie de senaste kvartalen (förändring jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare):

q1/2013: 3,74 kr

q2/2013: 3,69 kr

q3/2013: 4,78 kr

q4/2013: 5,40 kr

q1/2014: 4,48 kr (+20%)

q2/2014: 4,09 kr (+11%)

q3/2014: 5,31 kr (+11%)

q4/2014: 7,07 kr (+31%)

q1/2015: 5,08 kr (+13%)

Dvs goda ökningar.

Men risk för att en stor del beror på positiva valutaeffekter (och ej bolagets underliggande utveckling)?

Siffrorna ovan ger följande utveckling i årstakt för nettoresultatet per aktie under senast rapporterade 12 mån:

apr 2013-mars 2014: 18,35 kr

apr 2014-mars 2015: 21,55 kr (17%)

Med AAK-aktien i 547,50 kr ger det därmed ett p/e-tal på 25-26 beräknat som:

...börskursen 547,50 kr

delat med

...nettoresultatet per aktie 21,55 kr för senast rapporterade 12 mån.

Aktien handlas alltså i 25-26 gånger det senaste årets nettoresultat per aktie.

Det kan ju tyckas vara en hög värderingsnivå eftersom det då (vid en oförändrad resultatnivå framöver) tar 25-26 år innan nuvarande börskurs "tjänats ihop".

Vem orkar vänta så länge?

Å andra sidan:

...Räntenivån är låg vilket (som nämnt) sänker aktieinvesterares avkastningskrav.

...AAK har god resultattillväxt, och om det fortsätter kan det ta klart mindre än 25-26 år innan nuvarande börskurs tjänats in.

...Ev beror en stor del av resultattillväxten på positiva valuteffekter, men det lär fortsätta åtminstone de närmaste kvartalen i takt med nya resultatsiffror till nuvarande valutakurser jämförs med ett år sedan?

Assa Abloy

Assa Abloys nettoresultat per aktie de senaste kvartalen (exkl engångsposter*):

q1/2013: 3,07 kr

q2/2013: 3,71 kr

q3/2013: 3,98 kr

q4/2013: 4,08 kr

q1/2014: 3,41 kr (+11%)

q2/2014: 4,14 kr (+12%)

q3/2014: 4,72 kr (+19%)

q4/2014: 5,10 kr (+25%)

q1/2015: 4,36 kr (+28%)

Även här goda ökningstal, men återigen frågetecken för hur mycket som beror på valutaeffekter.

//Edit: Och som nämnt är siffrorna exkl engångsposter.

Bla hade AA en engångskostnad på 1 miljard kr (före skatt) i q4/2014 vilket var kostnader för att genomföra ett besparingsprogram.

Men egentligen är bloggens uppfattning att det är missvisande att exkludera engångsposter eftersom de också är en del av ett bolags löpande utveckling.

Tex engångskostnader för ett besparingsprogram är ju kostnader som behövs för att besparingsprogrammet ska kunna genomföras.

Då blir det ju en överskattning att bara se på resultatet exkl sådana engångsposter.

Alternativt uttryckt:

Ser man på resultatet exkl engångsposter för tex besparingsprogram, så ser ju resultatutvecklingen väldigt fin ut som "frukten" av besparingsprogrammet men utan de engångskostnader som krävdes för att uppnå det.

Det är egentligen missledande.

//

Assa Abloys kvartalssiffror ovan ger följande utveckling i årstakt för bolagets nettoresultat per aktie:

apr 2013-mars 2014: 15,18 kr

apr 2014-mars 2015: 18,32 kr (+21%)

Med börskurs 499,40 kr för Assa Abloys B-aktie ger det ett p/e-tal på över 27.

Hexpol

Nettoresultat per aktie de senaste kvartalen:

q1/2013: 6,28 kr

q2/2013: 6,62 kr

q3/2013: 6,74 kr

q4/2013: 7,38 kr

q1/2014: 7,61 kr (+21%)

q2/2014: 7,50 kr (+13%)

q3/2014: 8,13 kr (+21%)

q4/2014: 7,21 kr (-2%)

q1/2015: 10,23 kr (+34%)

Den skrala utvecklingen i q4/2014 verkar ha berott på engångskostnader i samband med företagsköp.

Annars väldigt fin resultatutveckling.

Kvartalssiffrorna ovan för Hexpols nettoresultat per aktie blir följande i årstakt för senast rapporterade 12 mån:

apr 2013-mars 2014: 28,35 kr

apr 2014-mars 2015: 33,07 kr (+17%)

Och med Hexpol-aktien i 922,50 kr blir dess p/e-tal därmed nästan 28 beräknat som

...börskursen 922,50 kr

delat med

..nettoresultat per aktie 33,07 kr för senast rapporterade 12 mån

= Hexpol-aktiens p/e-tal ca 27,90

Nibe

Nibes nettoresultat per aktie de senaste kvartalen:

q1/2013: 0,90 kr

q2/2013: 1,69 kr

q3/2013: 2,39 kr

q4/2013: 2,81 kr

q1/2014: 1,25 kr (+39%)

q2/2014: 1,74 kr (+3%)

q3/2014: 2,76 kr (+15%)

q4/2014: 3,14 kr (+12%)

(Nibes q1/2015-resultatrapport kommer först mån 11 maj 2015.)

Nibes kvartalsvisa resultat ovan blev följande i årstakt:

2013: 7,79 kr

2014: 8,89 kr (+14%)

Och med Nibe-aktien i 227,70 kr innebär det ett p/e-tal på 25-26 beräknat som

...börskursen 227,70 kr

delat med

...nettoresultat per aktie på 8,89 kr för senast rapporterade 12 mån

= p/e ca 25,61

Dvs p/e-tal:

Hexpol p/e 27,90 (vid börskurs 922,50 kr)

Assa Abloy p/e 27,26 (vid börskurs 499,40 kr)

Nibe p/e 25,61 (vid börskurs 227,70 kr

AAK p/e 25,41 (vid börskurs 547,50 kr)

Förändring av nettoresultatet per aktie under senast rapporterade 12 mån:

Assa Abloy +21%

AAK +17,4%

Hexpol +16,6%

Nibe +14%

Tidigare var ju en tumregel att ett bolags aktie skulle värderas till ett p/e-tal motsvarande bolagets rådande resultattillväxt.

Dvs tex för Assa Abloy skulle det innebära ett p/e-tal på 21.

Men i nuvarande lågränteläge (då aktieinvesterarnas avkastningskrav är låga) ligger aktiernas värderingsnivå klart högre.

Aktiernas

...p/e-tal

delat med

...resultattillväxt under senast rapporterade 12 mån enl ovan:

Nibe 181%

Hexpol 168%

AAK 146%

Assa Abloy 132%

Detta är väl då det så kallade "PEG-talet" (P/E Growth ratio), dvs hur p/e-talet ligger i förhållande till bolagets resultattillväxt.

Utifrån det ser ju Assa Abloy-aktien billigast ut.

Man kan även invertera (vända på) aktiernas p/e-tal, och får då den "årsränta" man som aktieinvesterare får om man köper aktierna till rådande börskurs (och antar att nettoresultatet per aktie och år kommer att ligga oförändrat framöver):

AAK 1/25,41 = ca 0,0394 = ca 3,94% i "ränta" per år

Nibe 1/25,61 = ca 0,0390 = ca 3,90%

Assa Abloy 1/27,26 = ca 0,037 = ca 3,7%

Hexpol 1/27,90 = ca 0,036 = ca 3,6%

Som jämförelse får man för närvarande bara en årsränta på 0,52% om man köper svenska statsobligationer med en löptid på tio år.

Dvs

...så länge bolagen kan upprätthålla nuvarande resultatillväxt

...och så länge räntan är fortsatt låg

kanske Schörling-bolagens aktier kommer att värderas fortsatt lika högt som nu.

Men ev glömmer aktieinvesterare att aktier är riskabla och kan falla kraftigt i sämre tider.

Dvs förmodligen är den lilla "riskpremie" aktieinvesterare i dagsläget kräver för att köpa Schörling-bolagens aktier istället för statsobligationer, långsiktigt sett alldeles för låg för att kompensera för aktiernas risknivå (dvs sannolikhet till kursfall framöver).

Tex tar aktieinvesterare ev ej hänsyn till att en stor del av Schörling-bolagens nuvarande goda resultattillväxt bara kan bero på tillfälliga valutaeffekter.

Tex hade Hexpol följande intäktsutveckling de senaste kvartalen (förändring från motsvarande kvartal ett år tidigare):

q1/2013. 2,0 miljarder kr

q2/2013: 2,1 miljarder kr

q3/2013: 2,0 miljarder kr

q4/2013: 1,9 miljarder kr

q1/2014: 2,1 miljarder kr (+6%)

q2/2014: 2,1 miljarder kr (+4%)

q3/2014: 2,3 miljarder kr (+13%)

q4/2014: 2,3 miljarder kr (+21%)

q1/2015: 3,0 miljarder kr (+38%)

Dvs en mycket god tillväxttakt de senaste kvartalen.

Men exkl företagsköp och exkl valutaeffekter var intäktsförändringen bara följande:

q1/2014: +4%

q2/2014: +3%

q3/2014: +4%

q4/2014: +3%

q1/2015: -2%

Dvs tom en intäktsminskning under q1/2015.

Visst är positiva valutaeffekter bra, men man ska inte tro att de ständigt kommer att upprepas varje kvartal.

Det kan lika gärna bli negativa valutaeffekter.

Och blir det då även sämre konjunktur med sämre underliggande efterfrågan, kan det bli stora intäktsminskningar.

Hexpols gummi används ju bla för gummikomponenter till bilindustrin som är starkt konjunkturkänslig (även om den verkar gå bra just nu globalt).

AAK:s intäktsutveckling de senaste kvartalen:

q1/2013: 4,0 miljarder kr

q2/2013: 4,0 miljarder kr

q3/2013: 4,2 miljarder kr

q4/2013: 4,3 miljarder kr

q1/2014: 4,1 miljarder kr (+3%)

q2/2014: 4,1 miljarder kr (+2%)

q3/2014: 4,7 miljarder kr (+12%)

q4/2014: 4,9 miljarder kr (+13%)

q1/2015: 4,8 miljarder kr (+17%)

Och så här förklarar bolaget intäktsökningarna i resultatrapporterna:

...Q1/2014: Ökningen berodde till största delen på positiva effekter av Unipro-förvärvet.

...Q2/2014: Ökningen berodde främst på förvärvet av Unipro.

...Q3/2014: Ökningen berodde främst på förvärven och en positiv valutaomräkningseffekt på 238 mkr.

...Q4/2014: Ökningen berodde främst på en positiv valuta-omräkningseffekt på 307 mkr samt effekten från förvärven.

...Q1/2015: Ökningen berodde främst på en positiv valuta-omräkningseffekt på 510 mkr samt på effekten från förvärven.

AAK anger även förändringen av antal ton sålt fett per kvartal exkl företagsköp:

q1/2014: -1%

q2/2014: -2%

q3/2014: -3%

q4/2014: +1%

q1/2015: +4%

Dvs då ser det inte lika hajpat ut.

Bolagens balansräkningar

Hur är risknivån i bolagen pga

...skuldsättning

...och "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar

?

Skuldsättning

Bolagen har följande nettoskuld (räntebärande lån minus kassa):

Assa Abloy 25,2 miljarder kr

Nibe 5,3 miljarder kr

AAK 2,2 miljarder kr

Hexpol 0,2 miljarder kr

Siffrorna är per slutet av q1/2015 utom för Nibe som är per slutet av q4/2014.

Och bolagens rådande börsvärden (med börskurser per slutet av mån 4 maj 2015):

Assa Abloy 185 miljarder kr

Hexpol 32 miljarder kr

Nibe 25 miljarder kr

AAK 23 miljarder kr

Det ger följande nettoskulder som andel av börsvärdena:

Nibe 21%

Assa Abloy 14%

AAK 9%

Hexpol 0,7%

Dvs vad gäller skuldsättningen är det

...högst risknivå i Nibe

...lägst risknivå i Hexpol

av dessa fyra Schörling-bolag.

Nettoskulden som andel av börsvärdet visar alltså hur enkelt det är för ett bolag att snabbt kunna betala av sin nettoskuld genom att få in kapitaltillskott från aktieinvesterare via nyemission (varigenom nya aktier säljs ut till aktieinvesterarna).

En nettoskuld på 21% av börsvärdet kan ju tyckas vara ganska lågt för Nibe.

...Men obs då att det är vid nuvarande Nibe-börskurs på 220-230 kr.

...I tex en lågkonjunktur som under krisen 2008/2009 bottnade Nibe-aktien på drygt 30 kr (dvs 13-14% av nuvarande börskurs).

Dvs i ett sådant läge är börsvärdet klart lägre vilket kan innebära svårigheter att omfinansiera Nibes nettoskuld på över 5 miljarder kr.

Och även om Assa Abloys börsvärde nu är kring 185 miljarder kr vid börskurs kring 500 kr, så var Assa Abloy-aktien nere i 60-70 kr som lägst under krisen 2008/2009.

Det är precis som för Nibe 13-14% av nuvarande börskurs.

I ett sådant läge blir Assa Abloys nettoskuld på 25 miljarder kr en klart tyngre ryggsäck att bära.

13-14% av AA:s nuvarande börsvärde på 185 miljarder kr skulle motsvara 24-25 miljarder kr.

Dvs i så fall skulle AA ha en nettoskuld på 102% av börsvärdet.

Och då blir nettoskulden klart svårare att omfinansiera (förlänga).

Immateriella anläggningstillgångar (ia-tillgångar)

Som nämnt är bra företagsköp en hörnsten i Schörlings nyckelstrategi för framgångsrika företag.

Ett problem är dock att företagsköp kan leda till ett bolag får stora ia-tillgångar i sin balansräkning vilket utgör en risk.

Förenklat:

När ett bolag köper ett annat bolag för en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden, uppstår en ia-tillgång som mellanskillnaden i det köpande bolagets balansräkning.

Om det köpta bolaget sedan utvecklas dåligt kan det bokförda värdet på det köpande bolagets relaterade ia-tillgång behöva nedjusteras.

1)

Jämför statliga svenska elbolaget Vattenfall som köpte holländska elbolaget Nuon vilket gick snett och har tvingat Vattenfall att hittills nedjustera relaterade ia-tillgångar med över 50 miljarder kr, och det kan bli ytterligare nedjusteringar framöver.

2)

Även amerikanska datortillverkaren HP som år 2011 köpte brittiska dataprogrambolaget Autonomy för 12 miljarder dollar.

Men av de ia-tillgångar som uppstod av det företagsköpet har HP gjort nedskrivningar på åtminstone 9 miljarder dollar.

http://en.wikipedia.org/wiki/HP_Autonomy

Vilket fiasko!

Problemet är att sådana nedjusteringar innebär en negativ resultateffekt som knaprar på det köpande bolagets egna kapital, i värsta fall så mycket att det egna kapitalet blir negativt.

Då blir det köpande bolaget konkursmässigt och måste omgående få stort kapitaltillskott från aktieägarna för att bolaget ska överleva.

Hur stora är då Schörling-bolagens ia-tillgångar i relation till bolagens egna kapital?

Bokfört värde på ia-tillgångar:

Assa Abloy 51,3 miljarder kr

Nibe 9,7 miljarder kr

Hexpol 4,2 miljarder kr

AAK 1,5 miljarder kr

Eget kapital:

Assa Abloy 39,5 miljarder kr

Nibe 6,6 miljarder kr

AAK 6,4 miljarder kr

Hexpol 5,8 miljarder kr

Ia-tillgångar delat med eget kapital:

Nibe 148%

Assa Abloy 130%

Hexpol 73%

AAK 24%

(Siffrorna är per slutet av q1/2015, utom för Nibe som är per slutet av q4/2014.)

Dvs varningssignal härvidlag både för Nibe och Assa Abloy som har ia-tillgångar med ett bokfört värde som ligger klart över bolagens egna kapital.

Om ia-tillgångarna i värsta fall måste nedjsteras till noll kr utraderas alltså mer än bolagens egna kapital osv.

Dvs särskilt Nibe men även Assa Abloy gamblar högt med både

...hög skuldsättning

...och stora ia-tillgångar

vilket kan vara en farlig kombination och innebär förhöjd risknivå i dessa bolags aktier, vilket gör att de bör värderas lägre än annars.

Sammantagen reflektion

Bloggens uppfattning är att börsen generellt är långsiktigt uppblåst för närvarande efter flera års kraftig börsuppgång.

Och så även för Schörling-bolagens aktier som blivit något av aktieinvesterarnas favoriter.

Bolagen är säkert välskötta i sig, men aktierna lär kunna köpas på klart lägre nivåer under de kommande 4-5 åren (ev tom under de kommande 2-3 åren) i takt med generellt sämre börsklimat etc.

Riskbenägna kan dock ev försöka sig på att fortsätta "rida på den nuvarande positiva vågen" och hoppas på att Schörling-aktierna ska fortsätta outperforma börsen kraftigt så länge det goda börsklimatet fortsätter.

Det blir då som att vara med i ett fortsatt "kedjebrev" eller "pyramidspel" (dvs man köper inte aktien för att den i sig är långsiktigt köpvärd, utan i förhoppning om att någon annan ska vilja köpa den dyrare imorgon).

Långsiktigt är det dock farligt att köpa aktier i ett kedjebrev/pyramidspel eftersom de förr eller senare alltid kollapsar.

I så fall kan man applicera en ganska tajt "stopp/loss-regel" som tex innebär att man i förväg bestämmer sig för att sälja aktierna om börskursen faller 10% från inköpskursen.

Rekommendationer alltså i detta blogginlägg:

...AAK: "Sälj" vid börskurs 547,50 kr.

...Assa Abloy: "Sälj" vid börskurs 499,40 kr.

...Hexpol: "Sälj" vid börskurs 922,50 kr.

...Nibe: "Sälj" vid börskurs 227,70 kr.

Det var aktiernas slutkurser på börsen mån 4 maj 2015.

Mer om bolagen

Så här beskriver sig de ovannämnda fyra Schörling-bolagen i sina senaste resultatrapporter:

AAK:

The first choice for value-added vegetable oil solutions

AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar, vilka kännetecknas av en hög grad av teknikinnehåll och innovation.

AAK:s lösningar är transfria med låg andel mättade fetter och ersätter mjölkfett och kakaosmör, samt tillgodoser andra behov hos våra kunder.

AAK har produktionsanläggningar i

Belgien,

Colombia,

Danmark,

Mexiko,

Nederländerna,

Sverige,

Storbritannien,

Uruguay

och USA.

AAK har även anläggningar för produktanpassnnig i Ryssland och Malaysia.

Företaget är organiserat i tre affärsområden;

Food Ingredients,

Chocolate & Confectionery Fats

och Technical Products & Feed.

AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, inom segmentet Large Cap.

Ytterligare information om AAK finns på företagets hemsida, www.aak.com.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/2C/C4/59/wkr0006.pdf

Är inte det hög risk att ha verksamhet i gangsterlandet Colombia?

Hexpol:

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom

...avancerade polymera blandningar (Compounding),

...packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets)

...samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).

Kunderna är i huvudsak

...OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar,

...den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer,

...energisektorn

...samt tillverkare av medicinteknik.

Koncernen är organiserad i två affärsområden,

...HEXPOL Compounding

...och HEXPOL Engineered Products.

HEXPOL-koncernens försäljning 2014 uppgick till 8 919 MSEK.

HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda i elva länder.

Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

http://investors.hexpol.com/afw/files/press/hexpol/201505046356-1.pdf

Assa Abloy:

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

http://mb.cision.com/Main/7333/9764137/372710.pdf

Mer på Assa Abloys hemsida:

We are dedicated to improving our customers’ lives through security, safety and convenience

ASSA ABLOY is the largest global supplier of intelligent lock and security solutions.

One in every 10 lock and security installations worldwide uses our products.

Using the latest technologies and tried-and-tested techniques we are constantly developing innovative solutions that improve our customers' lives through greater security, safety and convenience.

"Our aim is to continue to be the industry’s most innovative supplier of door opening solutions"

ASSA ABLOY was formed in 1994 through the merger of

...ASSA in Sweden

...and Abloy in Finland.

Since then ASSA ABLOY has grown from a regional company to an international group with around 44,000 employees and annual sales close to SEK 57 billion.

http://www.assaabloy.com/Web/Core/Pages/TwoColumnInfoPage.aspx?id=1309453&epslanguage=sv

Nibe:

NIBE är ett internationellt företag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden;

NIBE Energy Systems,

NIBE Element

och NIBE Stoves.

Visionen är att skapa hållbara energilösningar i världsklass.

Affärsidén är att erbjuda marknaden högkvalitativa och innovativa energitekniska produkter och lösningar.

Basen för detta är NIBE-koncernens breda kunnande inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring.

http://www.nibe.com/Pages/68892/2015/SE_BSK_webb_2014.pdf

Och enl bolagets hemsida:

Om NIBE

NIBE ingår i koncernen NIBE Industrier som finns på Stockholmsbörsen sedan 1997 och har sitt huvudkontor i Småländska Markaryd.

Koncernen omfattar tre affärsområden -

NIBE Energy Systems,

NIBE Element

och NIBE Stoves.

NIBE är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter:

...Vi är störst i Europa inom huvudområdet värmepumpar

...samt har en marknadsledande position i norra Europa när det gäller varmvattenberedare.

NIBE finns representerat genom partners och dotterbolag på 50 marknader runt om i världen.

http://www.nibe.se/Om-NIBE/

Även om Nibes senaste företagsköp enl q1/2015-resultatrapporten:

Stora nordamerikanska förvärv under 2014 stärker vår marknadsposition globalt

Genom förvärven av de två nordamerikanska värmepumpsföretagen

...Waterfurnace

...och Enertech Global

som genomfördes under 2014 har NIBE Energy Systems skapat en stark plattform för den nordamerikanska marknaden och blivit marknadsledare inom mark-/bergvärmepumpar för mindre fastigheter.

Verksamheterna tillför marknadsanpassade produkter liksom lösningar för energieffektiv inomhuskomfort samtidigt som förvärven förstärker vår position som global marknadsledare inom hållbara energilösningar.

http://www.nibe.com/Pages/68892/2015/SE_BSK_webb_2014.pdf

Och:

Förvärv av WaterFurnace Renewable Energy Inc.

NIBE-koncernen slutförde förvärvet av aktierna i det nordamerikanska värmepumpsföretaget WaterFurnace Renewable Energy Inc. den 22 augusti 2014.

Den totala köpeskillingen uppgick till 378 miljoner kanadensiska dollar motsvarande cirka 2,4 miljarder kronor.

Köpeskillingen utgjordes av kontanter till 100%.

http://www.nibe.com/Pages/68892/2015/SE_BSK_webb_2014.pdf

Om Nibe i bolagets årsredovisning för 2014:

Det här är NIBE

En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar

NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång tillverkningstradition av produkter för både hushåll och kommersiellt bruk.

Entreprenörsskap och passion för företagande, satsningar på produktutveckling och företagsförvärv har lett till en kraftig expansion av koncernen, som idag omsätter elva miljarder kronor.

NIBE är börsnoterat på Large Cap, Nasdaq OMX med sekundärnotering

på SIX Swiss Exchange.

Verksamheten bedrivs i tre olika affärsområden med över 10.000 medarbetare i

Europa,

Nordamerika,

Asien

och Australien.

Varje affärsområde har sin egen operativa ledning som arbetar under eget

resultatansvar.

http://www.nibe.com/upload/nibe_industries/2015/SE_AR_2014_webbPM.pdf

Och om Nibes tre affärsområden ur bolagets årsredovisning för 2014:

Fördelning av Nibes intäkter 2014 per affärsområde:

Nibe Energy Systems 58%

Nibe Element 29%

Nibe Stoves 13%


Summa Nibes intäkter 2014: 100% (11 miljarder kr)

1)

Nibe Energy Systems (värmepumpar, varmvattenberedare etc):

Energieffektiva produkter för inomhuskomfort och uppvärmning av varmvatten

NIBE Energy Systems erbjuder ett brett sortiment av produkter för inomhuskomfort såsom

uppvärmning,

kylning,

värmeåtervinning

och beredning av varmvatten

för

småhus,

flerbostadshus

och andra större fastigheter.

2)

Nibe Element:

Industriell partner med kundanpassade lösningar

NIBE Elements produktsortiment består av komponenter och lösningar för

mätning,

styrning

och uppvärmning

avsedda för både industri- och konsumentprodukter.

3)

Nibe Stoves (braskaminer):

Energieffektiva eldstäder för olika uppvärmningsbehov och krav på design

NIBE Stoves produktsortiment består av braskaminer avsedda för olika energislag och i varierande storlekar och design, anpassade för olika typer av småhus och kommersiella fastigheter.

Skorstenar och andra tillbehör ingår också i sortimentet.

http://www.nibe.com/upload/nibe_industries/2015/SE_AR_2014_webbPM.pdf

Lönsamhet 2014 per affärsområde (mätt som rörelsemarginal, dvs rörelseresultat delat med intäkter):

Nibe Energy Systems 15%

Nibe Stoves 12%

Nibe Element 9%


Summa Nibes rörelsemarginal 2014: 13%

Dvs Nibe Energy Systems har både störst intäkter och är lönsammast av NIbes affärsområden.

Det gör att Nibe Energy Systems även svarade för klart störst del av Nibes rörelseresultat 2014 (nedan fördelning av Nibes rörelseresultat per affärsområde):

Nibe Energy Systems 68%

Nibe Element 19%

Nibe Stoves 13%


Summa Nibes rörelseresultat 2014: 100% (1,4 miljarder kr)

Schörling-folk i bolagens styrelser

Assa Abloy:

12 pers i styrelsen (varav 4 personalrepresentanter plus Assa Abloys vd Johan Molin).

Av återstående 7 pers bla Ulrik Svensson som är vd för Melker Schörlings investmentbolag Melker Schörling AB.

http://www.assaabloy.com/sv/com/About-us/Bolagsstyrning/Styrelsen-/Styrelsemedlemmar/

AAK:

8 pers i styrelsen (varav 2 personalrepresentanter plus AAK:s vd Arne Frank).

Av återstående 5 pers:

Melker Schörling själv som styrelseordförande

Ulrik Svensson (vd för Melker Schörling AB)

Märta Schörling (dotter till Melker)

Övriga 2 pers är ett par okända kvinnor.

http://www.aak.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/

Hexpol:

7 pers i styrelsen (varav 1 är Hexpols vd Georg Brunstam).

Av övriga 6 pers:

Melker Schörling själv som styrelseordförande

Ulrik Svensson (vd i Melker Schörling AB)

Märta Schörling (Melkers dotter)

Alf Göransson (vd i väktarbolaget Securitas)

Göransson kan ju också sägas vara närstående till Schörling.

Schörling själv var tidigare vd för Securitas.

Och nu är Melker Schörling AB storägare i Securitas med en ägarandel på 5-6%: http://www.securitas.com/sv/investerare/aktieagare/storsta-aktieagarna/

I Securitas styrelse finns bla

Melker Schörling själv som styrelseordförande

Sofia Schörling Högberg (hans andra dotter)

http://www.securitas.com/sv/bolagsstyrning/styrelse/styrelsemedlemmar/

Nibe:

6 pers i Nibes styrelse: http://www.nibe.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelsen/

Schörlings representanter där:

Arvid Gierow (styrelseledamot i Melker Schörling AB)

Georg Brunstam (vd i Hexpol)

I Melker Schörling AB finns 7 styrelseledamöter varav bla:

Melker Schörling själv som styrelseordförande

Sofia Schörling Högberg (Melkers dotter)

Märta Schörling (Melkers dotter)

Arvid Gierow

Stefan Persson (storägare i klädföretaget H&M)

http://www.melkerschorlingab.se/sv/bolagsstyrning/styrelse-a-ledning/presentation

Bloggens track record för Schörling-bolagen

Tex tidigare blogginlägg från 18 jan 2015:

"Magic" Schörlings AAK

http://www.redeye.se/aktiebloggen/aarhuskarlshamn/magic-schorlings-aak

...Där fick AAK-aktien rek "sälj" vid dåvarande börskurs 405,40 kr.

...Och nu ligger aktien som nämnt i 547,50 kr (per slutet av mån 4 maj 2015).

Dvs sedan reken är aktien +35% på bara 3-4 månader!

Tidigare blogginlägg från 29 mars 2015:

Den högtflygande "häxan" Hexagon

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hexagon/den-hogtflygande-haxan-hexagon

Dvs det handlar om mätteknikföretaget Hexagon som svarar för den största andelen av värdet på Melker Schörling AB:s aktieportfölj.

...Vid börskurs 310,90 kr (per slutet av mån 4 maj 2015) är Hexagons börsvärde 112 miljarder kr.

...Och Melker Schörling AB:s ägarandel 26% av Hexagon: http://investors.hexagon.com/sv/shareholders

Dvs Melker Schörling AB:s ägarandel värd 29 miljarder kr (26% av 112 miljarder kr).

Och eftersöm Melker Schörling själv (inkl familj) äger 85% av Melker Schörling AB är hans andel av Melker Schörling AB:s Hexagon-ägarandel värd ca 25 miljarder kr.

...Rekommendationen i det blogginlägget (om Hexagon från 29 mars 2015) blev "sälj" för Hexagon-aktien vid dåvarande börskurs 293,20 kr.

...Därefter har aktien stigit till 310,90 kr per slutet av mån 4 maj 2015.

Aktien är alltså +6% på drygt 1 månad.

Ev fortsatta positiva valutaeffekter

Tex Hexpols intäkter 2014 var geografiskt fördelade enl följande:

Nafta 63%

Europa 31%

Asien 6%


Summa 100% (9 miljarder kr)

Nafta är väl då Nordamerika, dvs USA, Kanada och Mexiko: http://sv.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement

Och de tre länderna kan ju sägas vara dollarstyrda.

Dollarkursens utveckling mot svenska kronan (snittnivå per period):

2013: 6,51 kr

2014: 6,86 kr (+5%)

2015 (jan-apr): 8,41 kr (+23% från helåret 2014)

Och nu under morgonen tis 5 maj 2015 ligger dollarkursen i 8,40 kr dvs i nivå med snittet under jan-apr 2015.

Utifrån det lär det alltså bli fortsatt goda positiva valutaeffekter i Hexpols intäkter och resultat under resten av 2015.

Men om inte dollarn stiger ytterligare blir det inte några fortsatta valutaeffekter 2016 osv.

Intäkter i euro ger vissa positiva valutaeffekter men inte alls lika stora som för dollarintäkterna.

Eurons utveckling mot svenska kronan:

2013: 8,65 kr

2014: 9,10 kr (+5%)

2015 (jan-apr): 9,37 kr (+3%)

Och nu under förmiddagen tis 5 maj 2015 ligger euron på ca 9,32 kr.

Valutasäkringar kan dessutom göras att valutaeffekter generellt fördröjs med tex 0,5-1 år.

Assa Abloys intäkter i q1/2015 var fördelade enl följande:

Europa 40%

Nordamerika 39%

Asien 14%

Oceanien 4%

Latinamerika 2%

Afrika 1%


Summa 100% (15 miljarder kr)

Dvs en hög dollarrelaterad intäktsandel även i Assa Abloy, även om den inte är riktigt lika hög som i Hexpol.

Nibe verkar åtminstone tom 2014 inte haft stor andel dollar intäkter.

Bolagets intäkter var geografiskt fördelade enl följande 2014:

Europa (utom Norden): 47%

Norden 37%

övr 16%


Summa Nibes intäkter 2014: 100% (11 miljarder kr)

Dvs USA är väl då en del av kategorin övrigt.

Geografisk fördelning av AAK.s intäkter 2014:

1) Norden, Västeuropa 40%

2) USA, Östeuropa 34%

3) Asien, Latinamerika 26%


Summa AAK:s intäkter 2014: 100%

Dvs AAK verkar inte heller ha så stora dollarintäkter.

//Tillägg tis 5 maj 2015: Aktieutdelningar

...Enl detta blogginlägg var Hexpol-aktiens börskurs 922,50 kr per slutet av mån 4 maj 2015.

...Och under förmiddagen tis 5 maj 2015 är aktien -10 kr till 912,50 kr.

Men det innebär egentligen en uppgång eftersom aktien from tis 5 maj 2015 handlas exkl 2014 års aktieutdelning på 12 kr per aktie som kommer att betalas ut till aktieägarna.

Edit:

...Tis 5 maj 2015 ca kl 12 stod Hexpol-aktien i 907,50 kr

...dvs -15 kr från slutkursen 922,50 kr mån 4 maj 2015.

Det är ju då en nedgång eftersom den from tis 5 maj 2015 avskiljda utdelningen bara var 12 kr.

Stora rörelser i aktien under dagen tis 5 maj 2015 tom kl 12

...från en topp på 930 kr vid öppningen

...till en botten på 897 kr strax efter öppningen

Dvs folk som ej haft koll på att aktien handlas exkl utdelning from tis 5 maj 2015, och först köpt aktien på vanlig kursnivå för att sedan dumpa aktien efter upptäckt om att utdelningen inte längre är inkluderad?

AAK-aktien kommer att handlas exkl aktieutdelning 6,75 kr from ons 6 maj 2015.

Utdelningen utgör 1,2% av AAK-aktiens börskurs 545 kr under förmiddagen tis 5 maj 2015.

Assa Abloy-aktien handlas exkl aktieutdelning på 6,50 kr per aktie from fre 8 maj 2015.

Utdelningen utgör 1,3% av börskursen 500 kr under förmiddagen tis 5 maj 2015.

Nibe-aktien kommer att handlas exkl aktieutdelning 2,70 kr per aktie from tis 12 maj 2015.

Utdelningen utgör 1,2% av Nibe-aktiens börskurs 228,90 kr under förmiddagen tis 5 maj 2015.

Dvs bolagens aktieutdelningar som andel av börskursen:

Hexpol 1,301%*

Assa Abloy 1,300%

AAK 1,24%

Nibe 1,18%

Eller förenklat:

Hexpol 1,3%

Assa Abloy 1,3%

AAK 1,2%

Nibe 1,2%

Hexpols aktieutdelning 12 kr för 2014 delat med börskursen 922,50 kr per slutet av mån 4 maj 2015, dvs innan utdelningen avskiljdes from tis 5 maj 2015.

Dvs Schörling-bolagen verkar ha som generell princip att ha små aktieutdelningar som betalas ut till aktieägarna, och istället fokusera på att satsa pengarna i verksamheten och få till en god, framtida intäkts- och resultatutveckling där.

Andra börsbolag kan ha aktieutdelningar på 4 eller 5% av börskursen, ev tom uppåt 6% av börskursen.

Här i bloggen är dock en käpphäst att aktieutdelningen och dess nivå i förhållande till börskursen (förenklat uttryckt) är irrelevant i sig för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej.

Bla kommentarer till det längst ned i blogginlägget.

Även om aktieutdelningar och deras betydelse i tidigare blogginlägg om telekombolaget Teliasonera (från feb 2015):

Del 1: http://www.redeye.se/aktiebloggen/telia-sonera/salj-teliasonera-aktien

Del 2: http://www.redeye.se/aktiebloggen/telia-sonera/salj-teliasonera-aktien-del-2

Edit: En låg utdelning som andel av börskursen, behöver inte innebära att bolaget delar ut lite i aktieutdelning.

Det kan även bero på att börskursen helt enkelt är hög.

//

//Tillägg 5 maj 2015

...Schörling-bolagens mån 4 maj 2015 (kursförändring från slutkurs närmast föregående börsdag):

AAK +3,7% (till 547,50 kr)

Hexpol B +3,2% (till 922,50 kr)

Assa Abloy B +3,0% (till 499,40 kr)

Nibe B +2,4% (till 227,70 kr)

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 +0,4%

Hexagon B +0,4% (till 310,90 kr)

Securitas B -1,2% (till 123,30 kr)

...Schörling-bolagens tis 5 maj 2015:

Assa Abloy B -0,7% (till 495,90 kr)

Nibe B -1,2% (till 225 kr)

Hexagon B -1,9% (till 304,90 kr)

OMXS30 -2,4%

AAK -2,8% (till 532 kr)

Hexpol B -3,4% (till 891,50 kr)*

Securitas B -4,1% (till 118,30 kr)

...Aktier över OMXS30-raden outperformade (dvs gick bättre än) storbolagsaktierna på börsen som helhet,

...medan aktier under raden underperformade.

Securitas har alltså varit en surdeg i Schörling-portföljen dessa två börsdagar.

Och det beror ej på avskiljd aktieutdelning.

Först mån 11 maj 2015 handlas Securitas-aktien exkl 2014 års aktieutdelning på 3 kr.

*Hexpol-aktien handlades from tis 5 maj 2015 exkl 2014 års aktieutdelning 12 kr.

Exkl det skulle Hexpol-aktien haft följande utveckling tis 5 maj 2015:

Hexpol B -2,1% (till 903,50 kr)

Ovan är de Schörling-bolag som omnämnts i detta blogginlägg.

Finns även tex

...Loomis (värdetransportbolag)

...Absolent (utsläppsfilter)

Schörling-bolagens ons 6 maj 2015:

OMXS30 -0,7% (till 1584,17)

Securitas B -1,5% (till 116,50 kr)

Nibe B -1,8% (till 221 kr)

Hexagon B -1,9% (till 299 kr)

Assa Abloy B -2,4% (till 484,10 kr)

Hexpol B -3,6% (till 859,50 kr)

AAK -3,7% (till 512,50 kr)*

Dvs denna dag var de alla sämre än börsen som helhet.

*Dock i AAK handlades aktien from ons 6 maj 2015 exkl 2014 års aktieutdelning på 6,75 kr.

Exkl det hade AAK-aktien haft följande utveckling:

AAK -2,4% (till 519,25 kr)

Dvs det hade ändå varit sämre än index.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...AAK: "Sä… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?