Post entry

Tänkbara skäl till Aspiros handelsstopp

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aspiro handelsstoppades före lunch på tisdagen. Mer info väntas under eftermiddagen. Redeyes analytiker Hjalmar Ahlberg svarar på några sanbba frågor vad som kan ligga bakom börsstoppet.

Q, Vad tror du ligger bakom handelsstoppet?
Hjalmar Ahlberg: Det första slutsatsen man kan dra är att det inte handlar om något negativt. Bolaget har stark kassa och generellt bra finanser. Om det hade handlat om en vinstvarning hade man inte stoppat aktien. Snarare handlar det om en strukturaffär av något slag.

Q, Vilket typ av strukturaffär i så fall?
Hjalmar Ahlberg: Det finns flera tänkbara alternativ. Det kanske troligaste är att Aspiro säljer ringsignalverksamheten. För något år sedan försökte man ju sälja sökverksamheten men fick då nej av norska konkurrensmyndigheter. Därför tror jag det handlar om ringsignalverksamheten.

Q, Är ett bud på hela bolaget också möjligt?
Hjalmar Ahlberg: Absolut finns den chansen också. I så fall tror jag dock inte det är huvudägaren Shibstedt som är köparen. För något år sedan var signalerna snarare att innehav såsom Aspiro skulle säljas av. Tänkbara köpare skulle i så fall kunna vara italienska Buongiorno eller eventuell amerikanska Newscorp via sitt dotterbolag Fox Mobil Group som har varumärket Jamba och nått stora framgångar med Crazy Frog-signalerna. Har finns onekligen muskler.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?