Post entry

Snålt bud på Aspiro

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aspiros huvudägare Schibsteds bud på 1,65 kronor per aktie är snålt men andra stora aktieägare saknas varför budet sannolikt ändå går igenom.

Redeye har blivit allt mer positivt till Aspiro under de senaste åren i takt med att bolaget renodlats mot avancerade mobila tjänster och musiktjänsten Wimp utvecklats starkt. Detta har uppenbarligen även huvudägaren Schibsted tagit fasta på i och med budet på Aspiro som lades idag. Schibsted har varit ägare i Aspiro sedan 2005 då bolaget erhöll aktier som köpskilling för Schibsted Mobile. Bolaget har under en lång tid varit en passiv ägare och under 2009 uppgav bolaget att de övervägde att sälja sitt innehav i Aspiro. Under samma år ingick Schibsted även en så kallad Total Return Swap med SEB Enskilda som innebar att Schibsteds innehav på pappret minskade från 42,9 procent till 19,8 procent.

Ett tecken på att Schibsted istället ville ta en mer aktiv roll som ägare kom dock under förra året då Trond Berger, som är finanschef på Schibsted, tog plats som Aspiros styrelseordförande. Sedan tidigare fanns även Schibsteds chef för M&A representerad i Aspiros styrelse och Schibsted uppgav nu att bolaget ville bli en ”betydligt mera aktiv aktieägare i Aspiro än hittills” varför de ville utöka representationen i styrelsen.

Därefter var det dock tyst från Schibsted men utvecklingen för musiktjänsten Wimp har varit stark då tjänsten gått från 100 000 betalande användare vid årsskiftet 2010/2011 till över 350 000 vid utgången av tredje kvartalet. Lansering har skett på flera marknader i Europa dels i egen regi och dels genom partners i bland annat Portugal, Irland och Beneluxländerna. Därutöver ämnar bolaget även att lansera på den tyska marknaden inom kort där ett betatest inleddes under fjärde kvartalet. Omsättningstillväxten för Aspiro Music har också varit mycket stark med en ökning från ca 7 miljoner kronor under Q1 2010 till ca 35 miljoner kronor under Q3 2011.

Redeye ser fortsatt potential för en stark tillväxt för Music och tycker att det bud som lagts av Schibsted är lågt. Budet är visserligen högre än vårt DCF-värde på 1,44 kronor per aktie, men vårt Sum of the parts värdering, som är mer lämplig att titta på vid ett uppköpserbjudande, uppgår till 1,82 kronor per aktie. Samtidigt är budet accepterat av Orkla samt Platekompaniet och därutöver saknas starka aktieägare. Således är det troligt att budet går igenom men som aktieägare kan det ändå vara intressant att stanna kvar fram till dess att budet är klart då det kan finnas chans till höjning eftersom budet är villkorat 90 procents acceptans.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?