Post entry

Guld i alla dess former bör bli blankade till svart.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Så fort man ser minsta lilla ansats till uppgång på de parametrar som gynnar guldet så förväntas detta förbättra utvecklingen för de bolag som handlar med guld. Det är inte alltid så att det fungerar men det sätt som olika instrument står mot varandra och de konsekvenser som en guld spik medför gör att jag anser att man ska betrakta guldets bolag som den indikator och glidande medeltal det i realiteten är. Om det ska vara så att ett bolags aktie är den alternativa placeringen i ett antingen eller och det ska betyda att styrkraften i ett enskilt ämne pga av sin särprägel dikterar hela marknaden då finns det utrymme för eftertanke. Låt oss studera en tidsaxel som är tillräckligt lång för att inrymma alla tänkbara bolag som påverkas av guldets utveckling. Låt oss också beakta att guldet ska betalas i en valuta och att denna ska kunna växlas utan att det skapar onödiga effekter. Då kan vi också formulera guldets bubbla och behovet av att särvärdera de effekter som bolag utanför mining & metals sektor upplevt. Jag vill ta mig friheten att peka på utvecklingar som skapat guldfeber i andra sektorer och tider då bolag verksamma inom helt skilda branscher betraktats som värda sin vikt i guld. Det värsta exemplet vi med lätthet kan hitta är Aspiro. Dess högsta punkt 53800 kronor för faktum inte så länge sedan ägde rum till en början på en utveckling som givit den lägsta noteringen på 4 öre fram till nuvarande pris på 1 krona. Om man använder en rad enkla stora glidande medeltal hamnar dessa i en range mellan 1,4-2,4. När Aspiro stod som högst sammanfaller med samma område där USDSEK betalades som högst ,där Guldpriset låg under 400 och EURSEK var i sitt bottenläge. Sedan dess har små och stora bolag kommit att associeras med guldet som alltså INTE haft samma reala värde i rena valutor. Vilket betyder att guldet idag är av sämre värde än för över 20 år sedan. De bolag som idag söker att rida på guldvågen får ha placerare som är beredda att ta konsekvensen speglande en valutaförändring som kompenserar guldfebern. Gram mot Cent. Det är då man ska vara uppmärksam på saker underifrån. Lappland Goldminers handlades utsiktslöst på Norska marknaden från 147 kr ner till 4,25 att jämföras mot de samma tal man började år 2004 i Sverige. Samtidigt har växelkursen mellan Norge och Sverige i stor sett under majoriteten av tiden haft den motsatta utvecklingen fram till senare tid. Studerar man marknaden som ömsesidigt beroende så var det en dålig affär att köpa Aspiro på 53000 och valutaskillnaderna vi ser idag är jämförbart onormala. Effekten det har haft på de bolag som är exporterande har oroat marknaden. Valutaeffekten har varit positiv på de bolag som expanderat via upphandling betald i svagare USD. Går vi uppåt i näringskedjan hittar vi Boliden. Där kan vi byta ut nivåerna från 53k till 560-9 i ungefärligen samma tidshorisonter. Boliden är nu inte bara Guldutvinning så då är prislappen lättare att motivera med höjden. Men inget bolags aktie följer Guldkurvor som valutor. Då är det mkt mer vanligt att bolag som har valutor som parametrar följer valutors kurs. Eller kurvor som följer bruket för att utvinna avgifter för handelns existens som vi vanligen kallar courtage. För det är på dessa långa medeltal som vi finner de jämförbara talen. Så kan vi då förvänta oss fallande courtagepriser till 25 kr och att NEO blir först? Därför ska man vara uppmärksam på att det parasiterande system som marknaden tillämpar ibland inte tillräckligt kompenserar volym mot volym. Då är det vanskligt att idag få en övertro på kort sikt som motsvarar den madness som var i Aspiro men denna gång i ngn enskild parameter. Och det är exakt vad guldet i sig är. En enskild parameter. Och i den nya parametern tillämpa samma lönsamhetsförväntningar som gjordes i Aspiro. Den långa hanteringen av denna commodity Guldet har en priskurva som går att följa från 1200 talet. Under tiden sedan dess har guldet sjunkit i tradingvolym , förflyttat sin handelsplats och därmed sin fixing. Guld har använts som mått för USD värde och finansierat krig via sedelpressar. Guldet har bytt valuta ,mått ,lokalitet,vikt och det enda som är kvar är dess elementära egenskaper. Allt annat har förändrats det är bara guldets kvantitet i jordskorpan som aldrig kan hotas. Efterfrågan kan inte bli annat än omöjlig att frigöra alla de mängder guld som ligger i lager om man inte vill uppnå medianvärdet av den prisutveckling som funnits sedan år 1200. Jag menar att det måste till en ytterligare decimation av handelsvikter eller så blir den finansiering som guldbolagen haft via parasiterande prispress på bolag utanför allt för tydlig.

Varsågod att censurera!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?