Post entry

Årtiondets absolut bästa affär!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Rubriken förpliktigar, men jag skall göra mitt bästa för att förklara. För några månader sedan skrev jag om Andrea Rossis E-cat och kall fusion första gången här på Redeye och jag har sedan dess följt utvecklingen så gott som dagligen. Det som då var relativt osäkra påståenden har med all den ny information som kommit fram blivit allt mer sannolik för att nu nå en nivå där man som investerare inte längre bör ignorera maskinen och den utveckling som är att vänta ifall den är på riktigt.

Sedan första visningen i januari har till exempel Hanno Essen från KTH och Sven Kullander från Uppsala varit med och testat maskinen och Mats Lewan från Ny Teknik har också varit i Bologna för att titta. Dessa herrar har uttalat sig positivt och verkar tro att det handlar om ett genombrott inom LENR (low energy nuclear reaction)

Jag rekommenderar att läsa igenom Ny Tekniks omfattande artikelserie i ämnet. I den senaste artikeln intervjuas huvudpersoner i det bolag som skall sälja E-cat på amerikanska marknaden. Bland annat finns kopplingar till amerikanska Department of Energy, se:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3179022.ece

Även i det grekiska bolaget som skall tillverka/sälja maskinen för europamarknaden finns kopplingar högt upp på grekisk regeringsnivå.

Skeptikerna är fortfarande många och debatten är omfattande på de olika forum som följer utvecklingen, tex. Ny Teknik. Ett annat intressant forum är Vortex-L (http://www.mail-archive.com/vortex-l@eskimo.com/index.html#42485)

Två saker kan man fundera över tycker jag;

1. Varför har det inte skrivits det minsta i traditionell media?

Förutom bloggar och nischade siter har i stort sett NyTeknik varit ensamma om att följa utvecklingen. Italienska RAI har gjort ett inslag för någon vecka sedan och ett mindre inslag i grekisk TV har också förekommit, men i övrigt tyst. Enligt rykten på Vortex-L har amerikans traditionell media inte klartecken "ovanifrån" att skriva om ämnet, men det får man ta för vad det är. Troligare är nog bara uppfattningen att det helt enkelt låter för bra för att vara sant och ingen vill sticka ut hakan för att sedan blir till åtlöje ifall det trots allt är en gigantisk bluff. Det följer helt enkelt de invanda reglerna. Alltså håller man tyst, kosekvenserna av teknikskiftet är för stora; ekonomiska och politiska.

2. Vilka konsekvenser får det om det är sant?

Och här kommer vi till det riktigt intressanta. Med maskiner som levererar 3-15 kW stora som hembränningsapparater byggda av vad som ser ut som avloppsrör som man tankar två gånger om året (med typ 100g nickelpulver) kommer energimarknaden att totalt revolutioneras. Konstruktionen verkar dessutom vara i det närmaste trivial, vilket på sikt leder till mycket låga produktionskostnader och obefintliga bränslekostnader. Priset per kWh kommer att gå mot noll.

Just nu tillverkas den första 1MW maskinen till Grekland, vilken består av drygt 300 hopkopplade maskiner i en container att driftsättas i oktober/november. Det kommer att bli svårt för skeptikerna att ignorera 1MW. Efter det kommer sjukt mycket resurser att satsas på att replikera maskinen och jag skulle inte förvånas ifall det dök upp maskiner för hemmabruk inom ett år eller två. Det skall sägas att patentfrågan är osäker, men jag har en känsla av att det inte kommer att ha så stor betydelse. Uppfinningen är så gigantisk att den ändå inte går att skydda speciellt effektivt.

Vad innebär då det för marknaden. Först och främst kommer det att bli ett veritabelt blodbad på oljebolagen. Så fort marknaden inser att olja inte kommer att vara ett centralt bränsle i framtiden kommer dessa bolags kurser att rasa. Oljepriset kanske kan hållas uppe då efterfrågan inte kommer att dö direkt, men många länder / bolag kommer att förstå att nu gäller det att sälja så mycket man kan innan efterfrågan försvinner så oljepriset kommer att falla till produktionskostnaden. All ny prospektering kommer att helt upphöra. Likaså all verksamhet inom dyr alternativ energi. Världens största bransch kommer att implodera.

Konsekvenserna utöver detta blodbad är svårare att överblicka. I det lite längre perspektivet kommer det antagligen att leda till en lång period av tillväxt då en massa resurser bundna till energiframställning frigörs för annat, men inte utan enorma ekonomiska och geopolitiska omvälvningar när dagens maktbalans förskjuts från statliga organ ner mot individen (som blir självförsörjande på energi och därmed mat, vatten, värme, etc.). Idag är ju energi i princip den standard och värdemätare vi har för pengar. Vad händer när priset går mot noll? Sannolikt kommer någon annan begränsad resurs att vara primär värdemätare; jag gissar att mark/fastigheter kommer att vara en, arbetstid en annan. Om vi inte behöver jobba för att överleva i samma grad, kommer vi att begära mer betalt för vår tid, eller helt enkelt inte jobba lika mycket… "time is the most valuable assett" som Gordon Gekko så insiktsfullt säger. Vi måste antagligen gå tillbaka till början av industrialiseringen för att hitta jämförbara utveckling, eller elden.!!…

Det finns dock kortsiktiga affärsmöjligheterna. Jag fick inspiration till upplägget av den utmärkta boken "The big short" av Michael Lewis som handlar om de få investerare som faktiskt tog positioner mot bolånemarknaden under 2005-2008 (och inte gick lottlösa).

Mitt förslag till upplägg nu är att tanka OTM säljoptioner med långa löptider (typ ett till två år) inom energisektorn och olja. Tex. optioner på amerikanska ETF:er som XLE, USO och bolag som HAL, XOM, etc. vilka har god likviditet. På det sättet är risken begränsad men med grym hävstång (10-15 ggr satsat kapital vid halvering av kurser och oljepris).

Bara ett tips, kom ihåg var ni hörde det först…

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?