Post entry

Sälj Anoto-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i teknologiföretaget Anoto köpvärd eller ej?

Inlägg från signaturen "Pedrus" på Di.se:s aktieforum Börssnack mån 14 apr 2014:

Anoto

http://thewalesweekly.wordpress.com/2014/04/10/swedish-technology-firm-creates-a-portal-to-faster-healthcare-in-wales-by-going-digital/

Inne igen i denna tradingvänliga aktie.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2203133#msg14934780

Dvs Pedrus verkar mena att han återigen köpt Anoto-aktier och hänvisar som orsak till den bifogade länken.

Länken verkar gå till en artikel (från tors 10 apr 2014) ur tidningen Wales Weekly.

Enl artikeln bla:

Swedish technology firm creates a portal to faster healthcare in Wales by going digital

A Swedish technology company Anoto has set up a new portal in five councils in Wales to support a faster access to healthcare documentation by using digital pens and paper tools.

Based on the trail experience and the success of 300 users in Gwent since 2011, the company has expanded its support in Wales to Newport, Caerphilly, Monmouthshire, Torfaen and Blaenau Gwent. These five councils will start to use the new portal from this month for healthcare recording among 9,000 doctors, hospitals staff and carers.

The digital pen could capture the user’s handwriting and graphic data on the paper tools and transmit to a data portal instantly.

Artikeln verkar handla om hur Anotos digitalpennor används inom hälsovården i Wales, och att den hjälper läkare etc att snabbt få tillgång till patientjournaler etc när läkarna är ute på hembesök etc.

Vidare enl artikeln:

The digital pen could capture the user’s handwriting and graphic data on the paper tools and transmit to a data portal instantly.

“All the care episodes are recorded against a single patient record, providing a log of episodes of care received by patients. The doctors could accept appointments and access all the patient information as and when needed,” said Richard Sargent, project delivery director of Anoto UK.

Min kommentar:

Ser inte riktigt syftet med Anotos digitalpennor.

Syftet verkar vara att man tex kan dra dem över text och så kan digitalpennan läsa av texten och se att det är en viss patient som avses, och ta fram avsedd patientjournal på datorn osv.

Enl artikeln:

“The system will save the carers around ten minutes per patient visit with reductions in travel costs as carers do not need to return to the hospital in between visits. Patients can thrive better in their own homes and familiar surroundings,” Mr Sargant said.

“It also reduces unnecessary admissions, as well as improving staff safety and the quality of care,” Mr Sargent added.

Personligen hade jag tyckt att det skulle gå lika snabbt att knappa in patientens namn via tangentbordet på en laptop när man är ute hos patitenten?

//Edit: Anoto verkar ha en del framgångar i Storbritannien.

6 mars 2014 framkom att "en majoritet av de anbud som Anoto har lämnat in har beviljats vad avser den första omgången av Nursing TechnologyFund i England."

Det fick Anoto-aktien att stiga 16% den dagen.

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/03/06/-men-anoto-stiger-som--en-raket.html

(Anoto-aktien slutade i 1,16 kr 5 mars 2014 och steg som högst till 1,39 kr 6 mars 2014, men slutade den dagen i 1,04 kr.)

Edit 2: Lägligt att Anoto dagarna därefter (10 mars 2014 enl nedan) bad aktieinvesterare om ett kapitaltillskott på 16 miljoner kr genom utförsäljning av nya Anoto-aktier till investerarna.

Ur Anotos egna pressmeddelande från 6 mars 2014:

Anotos digitala skrivteknologi når framgång genom Nursing Technology Fund

Flera NHS-truster kommer installera digital skrivteknik vilket frigör tid för vård av patienter.

Anoto, den ledande leverantören av digital skrivteknik, meddelade idag att en majoritet av de anbud som lämnats in har beviljats vad avser den första omgången av Nursing Technology Fund i England.

Nursing Technology Fund som offentliggjordes av premiärminister David Cameron i oktober 2012 hjälper NHS truster i England att införskaffa ny teknik som gör det möjligt för sjuksköterskor med nära patientkontakt att ägna mer tid åt vård av patienter.

De initiala 30% av totalt 100 MGBP har nu allokerats i en första omgång i vilken NHS truster beviljats medel för att investera i teknologi, bl a i Anotos digitala skrivteknik såväl som andra alternativ vilka man tror kommer att förbättra effektiviteten för vårdpersonal.

Anotos digitala skrivteknik frigör tid och gör det möjligt för sjuksköterskor, barnmorskor och annan vårdpersonal att spendera mer tid på vård och patientkontakt samt minskar den administrativa bördan eftersom patientformulär digitaliseras allt eftersom de fylls i, något som eliminerar behovet av återinmatning, inläsning och annat dubbelarbete.

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/03/06/anotos-digitala-skrivteknologi-nar-framgang-genom-nursing-technology-fund.html

//Edit: Intervju med Anoto-vd:n Stein Revelsby på Redeyes hemsida (från 6 mars 2014) där han bla kommenterar NHS-pengarna:

The Nurse Tech Fund is government funding of hardware and software of which most of tranche one is expected to be delivered in the first quarter.

We will report this business as a part of our healthcare business in the UK in Q1 and onwards.

http://www.redeye.se/intervju/anoto/anoto-enjoys-success-through-nursing-technology-fund

//

Anoto satsar tex även i Kina där det i sep 2013 framkom att Anoto ingått avtal med kinesiska bolaget Tstudy China som återförsäljare åt Anoto i landet: www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/16/anoto-sluter-avtal-i-kina-med-tstudy-china.html

Anotos eget pressmeddelandet om det (från 16 sep 2013): www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/16/anoto-group-ab-publ-ingar-ett-exklusivitetsavtal-for-den-kinesiska-marknaden.html

Dock har Anoto sedan tidigare bla haft en order från Tstudy i jun 2013, så samarbetet med Tstudy verkar inte vara helt nytt from sep 2013 (även om Tstudy from dess tydligen fick ensamrätt att sälja Anotos produkter i Kina): www.avanza.se/placera/telegram/2013/08/16/anoto-overvager-alternativ-for-c-tech-inklusive-forsaljning.html

De senaste månaderna verkar Anoto-aktien i övrigt generellt ha haft ett spekulativt uppsving på sistone för att amerikanska IT-jätten Microsofts grundare Bill Gates gjort något uttalande om digitalpennor.

Det har även varit tal om att samarbetspartners till Anoto köpt aktieposter i bolaget och därmed blivit nya storägare.

Enl en del aktieinvesterare har det tolkats som att Anoto kommer att bli jättestort i framtiden och att det finns chans att bolaget kommer att bli uppköpt till hög budkurs inom kort.

//Edit: 16 jan 2014 stoppade börsen handeln i Anoto-aktien efter att den stigit med 78% på en vecka.

Bolaget självt meddelade att det finns info om att någon ev vill köpa hela Anoto, men det framgick ej hur pass seriöst det intresset var.

Det kom bla info om att Anotos styrelseordförande Jörgen Durban "nyligen blev kontaktad av en delägare på en större advokatbyrå som ville ha ett möte mellan honom och en påstådd men icke namngiven intressent på bolaget."

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/01/16/budintresse-kring-anoto.html

Anotos eget pressmeddelande om saken (från 16 jan 2014): www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/16/klargorande-meddelande-fran-styrelsen-i-anoto-angaende-beslut-fran-nasdaq-omx-stockholm-att-stoppa-handeln-i-anoto-aktien.html

Pressmeddelandet är undertecknat av styrelseordförande Jörgen Durban med bla följande info:

Styrelsen har noterat den senaste tidens ökade handelsvolym och stigande börskurs för Anoto-aktien noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Med anledning av beslutet av Nasdaq OMX Stockholm att stoppa handeln i Anoto bekräftar styrelsen att den inte har vetskap om någon asymmetrisk information i marknaden som kan förklara den stora handelsvolymen och den senaste tidens kursuppgång.

Styrelsen kan emellertid bekräfta att styrelseordföranden i Anoto nyligen blev kontaktad av en delägare på en större advokatbyrå som önskade sätta upp ett möte mellan styrelseordföranden i Anoto och en företrädare för en av advokatbyråns klienter som uttryckt ett intresse för Anoto.

10 jan 2014 framkom att Durban själv köpt på sig flera Anoto-aktier per 30 dec 2013: www.avanza.se/placera/telegram/2014/01/10/anoto-styrelseordforanden-har-okat-sitt-agande.html

Det var 1,2 miljoner aktier han köpte och hade därefter totalt 1,8 miljoner Anoto-aktier.

Innan dess framkom i apr 2013 att Durban köpt nästan 600 000 Anoto-aktier.

Så här sa han då i pressmeddelande från Anoto:

Det är med stor glädje som jag har sett Anoto utvecklas under de senaste tre åren.

Jag är övertygad om att Anotos teknologi för digitalt skrivande kommer att fortsätta att bryta ny mark och nå nya framgångar, och jag ser fram emot att fortsätta mitt arbete med Anoto, inte bara som styrelseordförande utan även som aktieägare.

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/04/10/anotos-styrelseordforande-koper-588-236-aktier-i-anoto-group-ab-publ.html

Då låg Anoto-aktien i ca 1,10-1,20 kr (jämfört med nuvarande börskurs 0,66 kr).

//

...Så sent som i nov/dec 2013 låg Anoto-aktien i under 0,30 kr.

...Därefter steg den kraftigt till 1,39 kr som högst 6 mars 2014.

...Nu alltså nere i 0,66 kr.

Uppgången verkar bla ha berott på "pump & dump" från några aktieinvesterare:

"Pump and dump" (P&D) is a form of microcap stock fraud that involves artificially inflating the price of an owned stock through false and misleading positive statements (av tex skribenter på aktieforum på internet)_, in order to sell the cheaply purchased stock at a higher price._

Once the operators of the scheme "dump" their overvalued shares, the price falls and investors lose their money. Stocks that are the subject of pump and dump schemes are sometimes called "chop stocks".

http://en.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump

Mer om pump & dump-fenomenet generellt i signaturen "Corvinus" användarinfo på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/diseconf/usersettings/showuser.aspx?showuser=Corvinus

//Edit: De nya storägarna i Anoto var bla Antonio Mugica som per slutet av jan 2014 kommit upp i en ägarandel på 10,2% av Anoto.

I mars 2014 framkom dock att han börjat sälja av Anoto-aktier och då minskat till en ägarandel på 9,5%.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/03/10/anoto-antonio-mugica-saljer-aktier-minskar-till-95.html

7 jan 2014 uppgavs Mugicas ägarandel i Anoto uppgå till 11,3%: www.avanza.se/placera/telegram/2014/01/07/anoto-antonio-mugica-har-okat-till-113-kapital-och-roster.html

Den andra nya storägaren är bolaget Solid Technologies som per jan 2014 hade en ägarandel på 14-15% av Anoto: www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/01/16/budintresse-kring-anoto.html

Solid Technologies är ett sydkoreanskt bolag: www.avanza.se/placera/telegram/2014/01/15/anoto-aktien-handelsstoppad-efter-koreanskt-intag-ny.html

Bland övriga storägare framkom i okt 2013 att Danske Bank hade en ägarandel på 10,05% av Anoto (17-18 miljoner aktier).

Det hade förändrats till en ägarandel på 7,4% i mars 2014 (dock med 32 miljoner aktier).

I dec 2013 kom besked om att Tone Boasson minskat till en ägarandel på 3,4% av Anoto (5,9 miljoner aktier).

//

Min kommentar:

Anoto har ej blivit uppköpt under de många år bolaget funnits på börsen, och bolagets ekonomiska utveckling har varit dålig.

Tex ur Veckans Affärer-artikel (från 5 apr 2014) om Anoto-grundaren Christer Fåhraeus:

"Än har Christer Fåhraeus inte räknat ut Anoto även om det aldrig kommer att bli den framgångssaga som han och många andra hoppades på."

http://www.va.se/nyheter/mesta-bolagsbyggaren-629069?p=1#slideshow

Dvs den formuleringen verkar bygga på vad Fåhraeus själv sagt till Veckans Affärers reporter Jill Bederoff som skrivit artikeln.

Anotos börsvärde fortfarande ca 300 miljoner kr vid börskurs 0,66 kr: http://www.bloomberg.com/quote/ANOT:SS

Anotos ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2011: 192 miljoner kr

2012: 199 miljoner kr

2013: 144 miljoner kr

Nettoresultat:

2011: -244 miljoner kr

2012: -45 miljoner kr

2013: -168 miljoner kr

Mer om vad Anoto gör

Beskrivning av bolaget i dess q4/2013-resultatrapport (som kom 6 feb 2014):

"Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex:

hälso- och sjukvård

bank och finans

transport och logistik

utbildning.

Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund.

Bolaget har även kontor i:

Guildford

Basingstoke

Wetherby (Storbritannien)

Amsterdam (NL)

Boston (USA)

Tokyo (Japan)

Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small

Cap-lista under tickern ANOT."

http://www2.anoto.com/filearchive/2/25371/Anoto%20Quarterly%20Report%20SE%20Q4_13.pdf

Dvs positivt att bolaget anser sig vara världsledande inom sin nisch.

Vad gäller den finansiella ställningen så hade Anoto bara 7 miljoner kr i kassan per slutet av 2013.

Dessutom låneskulder på 18 miljoner kr.

Dvs bolaget hade en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 11 miljoner kr per slutet av 2013.

Med tanke på bolagets stora förluster borde det istället ha varit en stor nettokassa.

Även förhöjd risknivå pga mycket luft i balansräkningen i form av stort bokfört värde på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar.

Per slutet av 2013 hade Anoto immateriella anläggningstillgångar bokförda till 71 miljoner kr vilket motsvarade:

...42% av totala tillgångar

...108% av eget kapital

Dvs om Anoto fortsätter att visa dålig ekonomisk utveckling kan det bokförda värdet på de immateriella anläggningstillgångarna behöva skrivas ned i värde, i värsta fall till noll kr.

I så fall skulle det innebära en resultateffekt på -71 miljoner kr vilket skulle mer än utradera hela Anotos egna kapital på 66 miljoner kr.

Anoto skulle då omgående behöva stort kapitaltillskott från aktieinvesterare för att bolaget ej skulle behöva gå omkull.

Och ett sådant kapitaltillskott skulle förmodligen komma genom utförsäljning av nya Anoto-aktier till investerarna vilket då säkert skulle leda till kraftig kursnedgång i Anoto-aktiens börskurs osv.

Anotos årsredovisning för 2013 ska komma 18 apr 2014.

Då får man se om Anotos revisor skrivit på och godkänt årsredovisningen (inkl det stora bokförda värdet på de immateriella anläggningstillgångarna).

Det är ju revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande, annars kan revisorn åka på skadeståndskrav.

Även om Anotos q4/2013-resultatrapport formellt sett ej verkar vara granskad av bolagets revisor, lär Anoto ha stämt av den med revisorn för att Anoto ej i efterhand ska behöva meddela att revisorn ej godkände rapporten (inkl det stora bokförda värdet på de immateriella anläggningstillgångarna).

Ändå verkar nedskrivningar ha skett av de immateriella anläggningstillgångarna för per slutet av 2012 hade Anoto ett bokfört värde på 128 miljoner kr för dem och nu per slutet av 2013 var det alltså 71 miljoner kr, dvs en förändring med -57 miljoner kr.

Det var revisorn Per-Arne Pettersson på revisonsbyrån Deloitte som skrev på och godkände Anotos årsredovisning för 2012 inkl de immateriella anläggningstillgångarna bokförda till 128 miljoner kr per slutet av 2012.

Enl Anotos q4/2013-rapport framgår att bolaget gjort en nedskrivning med hela 69 miljoner kr av så kallad goodwill (som ingår i de immateriella anläggningstillgångarna) under 2013.

Dvs att de immateriella anläggningstillgångarna ändå förändrats med bara -57 miljoner kr under året, verkar betyda att de i övrigt ökat (förutom nedskrivningen).

Stort bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar innebär alltså förhöjd risknivå i en aktie (dvs ökad risk för att aktiens börskurs kommer att få en dålig utveckling framöver).

Kapitaltillskott

I mars 2014 fick Anoto in ett kapitaltillskott på 16 miljoner kr från aktieinvesterare.

Kapitaltillskottet erhölls genom att bolaget sålde ut 19 miljoner nya Anoto-aktier för 0,85 kr per st via en nyemission.

Finansfirman Redeye hjälpte till att som finansiell rådgivare fixa in pengarna åt Anoto.

Nyemissionen innebar att det totala antalet utestående Anoto-aktier ökade från ca 434 miljoner st till 453 miljoner st.

Dvs bolag som behöver kapitaltillskott och säljer ut nya aktier för att få in pengarna, drabbas därmed av utspädning (alltså att antalet aktier ökar vilket gör att bolagets värde fördelas på fler aktier och gör varje aktie därmed mindre värd än tidigare).

Innan dess fick Anoto så sent som i dec 2013 in 65 miljoner kr i kapitaltillskott genom att ca 260 miljoner nya aktier såldes ut för 0,25 kr per st.

Och innan dess fick Anoto in 39 miljoner kr i kapitaltillskott i början av 2013 genom utförsäljning av nya aktier via nyemission.

Vd för Anoto är norrmannen Stein Revelsby.

Han kom från början i kontakt med Anoto då grundaren Christer Fåhraeus presenterade affärsidén för bolaget för ett antal svenska och norska affärsänglar.

Revelsby blev bla finansiär av ett annat Fåhraeus-grundat bolag; Cellavision, vars aktie fick rekommendationen "spekulativt köp" i ett tidigare blogginlägg från 21 mars 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/cellavision/kop-salj

...Då låg Cellavision-aktien i 18,20 kr.

...Och nu ca 3 veckor senare ligger aktien i 19,20 kr (under eftermiddagen mån 14 apr 2014).

Ur Revelsbys vd-ord i Anotos q4/2013-resultatrapport:

Vi står i begrepp med att slå ihop våra två operativa enheter i Storbritannien och att därigenom tillvarata synergier.

Vi förväntar oss att affärsverksamheten kommer förbättras i det första kvartalet baserat på tillgänglig finansiering för NHS i Storbritannien samt större affärer från OEM-partners.

Efter lanseringen av Panasonics 20-tums surfplatta med inbyggd

digital skrivfunktionalitet ser vi ett ökat intresse från andra företag, om att utvärdera Anotos teknik för skärmar.

Vi ser en stor potential för att utöka vår verksamhet med ledande skärmtillverkare baserade på vår förmåga att kombinera hög

noggrannhet och prestanda med låg kostnad och enkel integration, såväl för mindre som för större skärmar.

Den finansiella situationen är alltjämt en utmaning och vi fortsätter våra ansträngningar att förbättra effektiviteten med begränsade resurser samt arbetar vidare med att förbättra rörelsekapitalet.

//Edit: Ur Redeye-intervjun med Revelsby 6 mars 2014:

Have you had any indications from Panasonic how the sales of the Panasonic 4k tablet is taking off?

Not yet.

We have just started commercial production.

http://www.redeye.se/intervju/anoto/anoto-enjoys-success-through-nursing-technology-fund

//

Videoklipp från 6 feb 2014 där vd Stein Revelsby presenterar Anotos q4/2013-resultatrapport: http://ukmg.nu/140206/anoto/webcast/

Han säger där bla att bolagets intäkter under kvartalet blev en besvikelse.

Anotos ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2011: 59 miljoner kr

q2/2011: 40 miljoner kr

q3/2011: 36 miljoner kr

q4/2011: 57 miljoner kr

q1/2012: 57 miljoner kr (-3%)

q2/2012: 54 miljoner kr (+35%)

q3/2012: 47 miljoner kr (+31%)

q4/2012: 41 miljoner kr (-28%)

q1/2013: 43 miljoner kr (-25%)

q2/2013: 35 miljoner kr (-35%)

q3/2013: 33 miljoner kr (-30%)

q4/2013: 33 miljoner kr (-20%)

Nettoresultat:

q1/2011: 1 miljon kr

q2/2011: -11 miljoner kr

q3/2011: -234 miljoner kr*

q4/2011: 0 kr

q1/2012: -3 miljoner kr

q2/2012: -8 miljoner kr

q3/2012: -11 miljoner kr

q4/2012: -24 miljoner kr

q1/2013: -21 miljoner kr

q2/2013: -31 miljoner kr

q3/2013: -24 miljoner kr

q4/2013: -93 miljoner kr**

*Inkl engångspost på -230 miljoner kr pga goodwill-nedskrivning.

**Inkl engångspost på -69 miljoner kr pga goodwill-nedskrivning.

Dvs negativt med fortsatta intäktsminskningar och förluster de senaste kvartalen.

Vill man se det positivt kan man tolka det som att:

...intäktsminskningen i alla fall ev håller på att dämpas något

...och att resultatet i q4/2013 var belastat med en engångspost på -69 miljoner kr pga icke kassaflödes-påverkande goodwill-nedskrivning.

Nästa hållpunkter för Anoto

...Q1/2014-resultatrapporten ska komma fre 9 maj 2014 (dvs nästan fyra veckor från idag mån 14 apr 2014).

...Innan dess ska Anotos årsredovisning för 2013 offentliggöras nu på fre 18 apr 2014 (dvs tydligen på långfredagen?).

Videoklipp med Anotos produkter

Gör det ev lättare att förstå syftet med produkterna.

...Videoklipp upplagt i maj 2012: http://www.youtube.com/watch?v=50qiTNLxkbI

Klippet visar att om man ritar med Anoto-pennan på ett block så överförs det man ritar automatiskt till en surfplatta.

...Videoklipp upplagt i jan 2010: http://www.youtube.com/watch?v=p4Q9crGuu84

En person uppger där att Anoto då funnits i ca 10 år (dvs bolaget måste de ha grundats kring IT-bubblan på börsen runt år 2000).

...Videoklipp upplagt i maj 2009: http://www.youtube.com/watch?v=YFHHoMDjszA

En engelsman pratar där om hur Anoto-pennan kan användas i samband med möten och presentationer.

//Tillägg 14 apr 2014

Som nämnt ovan är det uppfinnaren Christer Fåhraeus som ligger bakom bolagen Anoto och Cellavision (även om han nu inte längre har något med tex Anoto att göra).

Fåhraeus har även om nämnts tidigare här i bloggen i samband med de börsnoterade bolagen Respiratorius och EQL Pharma som han också ligger bakom.

Det var i blogginlägget "Skandaler, del 4" (från 21 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

Enl det blogginlägget:


_Så riggar Christer Fåhraeus aktiekursen på sitt bolag

Han är huvudägare och styrelseordförande i bolaget Respiratorius noterat på Aktietorget.

Bolagets börsvärde 46 miljoner kr. Fåhraeus ägarandel 21%.

http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0004550192

Bolagets affärsidé:

"Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera)."

Respiratorius skickade ut ett pressmeddelande ons 14 aug 2013 kl 9:

"Respiratorius: Respiratorius tecknar avtal med Genovis om utvärdering av RESP-3000

Respiratorius och Genovis har tecknat avtal om utvärdering av Respiratorius substanser ur RESP-3000 serien, som biomarkörer vid kardiovaskulär PET-imaging. Arbetet med utvärderingen startar omgående. Genovis ges via avtalet tidsbegränsad exklusivitet att efter utvärdering förhandla om förvärv av rättigheterna till RESP-3000 serien för applikation som biomarkörer. Vid ett eventuellt förvärv avser Respiratorius att behålla rättigheterna för terapeutiska ändamål med RESP-3000 serien."

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=66370&Language=1

Och Respiratorius-aktien +10% under dagen (ons 14 aug 2013).

Visar sig att Genovis också är börsnoterat (fast på First North-listan). Har där ett börsvärde på 70 miljoner kr.

Och vem är styrelseordförande där? Jo Ebba Åsly Fåhraeus (dvs Christers fru/syster/släkting?): http://www.genovis.com/investors-swedish-bolagsoversikt-bolagsstyrning-styrelse-eaf

Största aktieägare i Genovis är Mikael Lönn (ägarandel 21%):http://www.genovis.com/investors-swedish-aktien-aktieinformation-storsta_agare

Och han är även tredje största aktieägare i Respiratorius med en ägarandel på 5%.

Båda bolagen är baserade i Lund._

//Tillägg 3 jan 2014

Christer Fåhraeus är tydligen även inblandad i Aktietorget-noterade bolaget EQL Pharma som är baserat i Lund med honom själv som vd:http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005497732

Bolagets affärsidé (enl Aktietorgets hemsida i länken ovan):

"EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut.

Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta "first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

EQL Pharmas börsvärde 77 miljoner kr vid börskurs 5,70 kr på Aktietorget i skrivande stund (under förmiddagen fre 3 jan 2014).

Inför noteringen på Aktietorget i nov 2013 fick EQL Pharma in flera miljoner kr i kapitaltillskott från aktieinvesterare genom att bolaget sålde ut "units" (en kombination av aktier och teckningsoptioner).

Varje unit innehöll 5 aktier och 2 teckningsoptioner.

320 000 units (med totalt 1,6 miljoner aktier och 640 000 optioner) såldes ut för 25 kr per st vilket gav EQL Pharma 8 miljoner kr i kapitaltillskott.

Därefter kan ytterligare 4-5 miljoner kr erhållas om teckningsoptionerna utnyttjas.

Varje teckningsoption ger rätt att köpa 1 ny EQL Pharma-aktie för 7 kr per st i sep 2014.

Innan unit-utförsäljningen hade EQL Pharma ca 11,9 miljoner utestående aktier.

Bolaget värderades därmed till knappt 60 miljoner kr före kapitaltillskottet.

Enl pressmeddelandet från 5 nov 2013 om kapitaltillskottet:

EQL Pharma i korthet

EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhræus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut.

Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet).

Under 2016 och framåt planerar bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”.

_Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Motiv för emission_

EQL Pharma avser via emissionen bland annat att anskaffa kapital för finansiering av fortsatt utveckling av unika generika (generika utan konkurrenter eller med mycket få konkurrenter), samt tillhörande registreringsavgifter hos såväl Läkemedelsverket i Sverige, som dess motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=67356

EQL Pharma-aktien handlas på Aktietorget from 17 dec 2013.

Enl bolagets prospekt (daterat 24 okt 2013) om unit-utförsäljningen hade EQL Pharma:

...intäkter på 16 miljoner kr år 2012

...en prognos att nå en intäktstillväxt på 35% under 2013

...mål att nå intäkter på 60-100 miljoner kr och ett resultat på 20-30 miljoner kr år 2015

http://www.aktietorget.se/pressdocs/eqlpharma/documents/eql%20pharma%20-%20memorandum%20-%20final.pdf

Dvs läge att vara försiktig med köp av EQL Pharma-aktier utifrån det som omnämnts ovan kring Christer Fåhraeus i bolaget Respiratorius.

//

    • -Slut på avsnitt om Respiratorius och EQL Pharma i det blogginlägget.- - -

Som framgick ovan fick EQL Pharma in kapitaltillskott från investerare genom att EQL Pharma sålde ut "units" (en kombination av aktier och optioner) till investerarna.

I tidigare blogginlägg (från 9 apr 2014) uppgavs det vara en varningssignal om ett börsbolag ber investerare om kapitaltillskott genom en utförsäljning av units: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ellen/salj-ellen-doxa

Där nämndes bla att bolagen Doxa och Taurus fått in kapitaltillskott genom units-utförsäljningar.

Ur blogginlägget bla:


Här i bloggen är uppfattningen att "units" är ett otyg som bör förbjudas.

Det är som att det åtminstone tidigare var förbjudet enl lag med orelaterade kombinationserbjudanden (av typen "köp 1 spade för 50 kr, få två skosnören på köpet") eftersom det ansågs försvåra konsumenternas utvärdering av erbjudandet.

Svårigheten att utvärdera sådana erbjudanden ansågs leda till att konsumenterna då köpte mer än vad de annars skulle ha gjort (dvs mer än vad konsumenterna egentligen själva ville om de tänkt efter).

Intrycket är att bolag säljer ut units istället för bara aktier för att försvåra aktieinvesterares utvärdering av erbjudandet, och betala in mer pengar till bolaget än vad folk annars skulle göra.

Units-utförsäljningar kan tolkas som att bolaget skulle få svårt att få in pengarna genom en rak och ärlig utförsäljning av nya aktier i bolaget.

Det positiva för bolaget är att bolaget dessutom får in ytterligare kapitaltillskott när optionerna utnyttjas i framtiden (om börskursen då ligger över optionernas teckningskurs).

Och genom positiva pressmeddelanden etc kan bolaget ganska enkelt blåsa upp börskursen så att den ligger över options-teckningskursen när optionerna ska utnyttjas.

Det är alltså olagligt att ägna sig åt sådan kursmanipulation, men kan vara svårt att bevisa i efterhand.

I ett riskbenäget börsklimat kan småbolags-aktier stiga kraftigt även om bolaget bara publicerar ett intetsägande pressmeddelande om samarbetsavtal med någon ny distributör i någon geografisk region etc.

Det var finansfirman G&W Fondkommission som var rådgivare till Doxa om kapitaltillskottet så det var väl G&W som sa typ att "be om kapitaltillskottet genom units så kommer ni att få in mycket mera pengar än annars".

I ett bra börsklimat när aktieinvesterarnas riskbenägenhet är hög är ev många aktieinvesterare villiga att satsa pengar i bolag genom köp av units inkl optioner som lottsedlar till god värdeökning.

Men här i bloggen är uppfattningen att när man ser ett bolag som vill få in nytt kapital genom utförsäljning av units ska man tolka det som en varningssignal (eftersom bolag verkar vilja sälja ut units för att "lura" aktieinvesterare att pumpa in så mycket pengar som möjligt).

    • -Slut på text om units ur blogginlägget.- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså Anoto-aktien rekommendationen "sälj" vid börskurs 0,66 kr under eftermiddagen mån 14 apr 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?