Post entry

DECENNIETS TURNAROUND?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bloggaren 123987 ser 800% uppsida i Anoto. Jag tror på mer. Han missar nämligen ett avgörande händelseförlopp och en utveckling som kan få företagets försäljning att anta helt nya proportioner. Den senaste kassapåfyllningen i december var något så ovanligt som kraftigt övertecknad. Bolagets styrelseordförande tillsammans med den sydamerikanske affärsmannen, Antonio Mugica, har dessutom köpt mycket aktier även efter nyemissionens avslut.

Anoto har tagit ett omfattande grepp på bolagets organisation och kostnadssida. Det kommer slå igenom med start q1 2014. Detta sker samtidigt som bolaget står på tröskeln till att slå igenom hos en ny generation surfplattor och efterföljande produkter. Bloggaren 123987 gör bedömningen att man gör en vinst på 25 öre per aktie före skatt för nästa år. Aktien handlas i 49 öre. Skatt betalar man inte under överskådlig tid. Det som lägger grunden förutom minskade kostnader är bl.a ett stort avtal med Kinas största förlag, China Publishing Group, samt ett avtal med elektronikjätten Panasonic som vill integrera Anotos teknologi i sina surfplattor. Andra exempel är Storbritanniens pågående satsning på ny teknologi inom sjukvården där Anotos produkter pekats ut som ex.

Ovanstående betyder att ett nytt kapitel kommer skrivas i bolagets historia. men det riktigt stora utropstecknet är ändå följande:

För drygt ett år sedan. (30:e sep 2012) kom följande Pm

Anoto Group AB (publ.) sluter avtal med en ledande global partner om utveckling av en unik lösning för den offentliga sektorn globalt.

Vår partner i samarbetet förväntar sig ett mycket högt genomslag för denna lösning i den offentliga sektorn runt om i världen, och de har därför krävt omfattande sekretessbestämmelser som hindrar oss att lämna mer information just nu. Vi kommer dock att göra ett gemensamt uttalande med mer detaljer så snart den nya produkten är klar för lansering.

Det har nu gått över ett år sedan Pm och vad kan passa bättre än att allt är klart nu när Anotos kassa är välfylld samt att Insiders och Antonio Mugica köpt aktier så det står härliga till. Antonio Mugica är inte vem som helst. Han är grundare och CEO av de multinationella bolaget Smartmatic. Nu har han även en Corner i Anoto.

Smartmatic is a multinational company founded in 2000 that specializes in the design and deployment of complex purpose-specific technology solutions aimed at helping governments to fulfill their commitments toward their citizens. It is organized around three business units: Electronic voting systems, Smart Cities: including Public Safety and Public Transportation Solutions, and Identity management systems for people registration and authentication for government applications.

För att pusslet skall bli tydligare läser vi ett Pm från Anoto daterat 16 sep 2013. Pm handlar om det exklusiva avtalet man skrivit med kinesiska TStudy. Slutfasen lyder

"Exklusiviteten inkluderar inte surfplattor med inbyggd Anoto-teknologi och inte heller lösningar för röstning, folkräkning och folkregistrering".

Denna formulering avslöjar rätt mycket. Det sannolika, men ingen garanti, är därför att avtalet från sep 2012 handlar om (Anoto & Smartmatic) där man tillsammans skapat en unik lösning färdig att erövra offentlig verksamhet på ett globalt plan. Digital folkomröstning, folkräkning samt registrering.

När kommer pm om lansering? Blir det decenniets Turnaround? Jag lägger 25% av portföljen i Anoto och ser en möjlighet att aktien kan stiga ett par kronor..

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?