Post entry

SAAB - Militärt högteknologiskt försvar. Neuron och JAS Gripen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SAAB högaktuell genom provflygningen av den obemannade smygfarkosten Neuron. Industrikoncernen SAAB är förhållandevis lågt värderat. Den långsiktige kan hoppas på ett handelsavtal för JAS Gripen.

SAAB B

Industrikoncernen fokuserar på militärt försvar och produkter för samhällets säkerhet.

Aktieägarna hoppas att Brasilien skall välja JAS Gripen när landet förnyar sin flygflotta. Ett handelsavtal skulle öppna för försäljning av flygplanet även i andra sydamerikanska länder.

Den obemannade smygfarkosten Neuron visar att de kan bygga flygplan.

Erfarenheterna som erhålls vid provflygningarna av Neuron kommer att tas med i nästa generation av Gripen.

Saab räknas allmänt som en trygg defensiv placering, med säkra långsiktiga kunder, bestående av länder och regeringar.

Värderingen är låg jämfört med andra verkstadsbolag. Ett skäl till detta är att amerikanske presidenten Barack Obama skall minska försvarsutgifterna i USA, med minst 50 procent under de kommande tio åren. Saab har kalkylerat med en budgetminskning på 2,7 procent årligen.

Ytterligare ett hot finns i det faktum att Vd Håkan Buskhe har nyligen varnat för att marginalen kommer att sänkas på medellång sikt. De senaste 7 åren har rörelsemarginalen ett genomsnitt på 7,4 procent.

De analytiker som köprekommenderar Saab utgår från att rörelsemarginalen kommer att kunna ligga kvar på nuvarande nivå kring 8,5 procent. Det som understöder antagandet om hög marginal, är att orderingången är stark och stabil, fastän att vi befinner oss inne i en lågkonjunktur.

Saabaktien är ”speciell”. Somliga undviker aktien därför att vapenindustrin är oetisk. Huvudägarna, Investor, har å sin sida ”fastnat”, vilket bidrar till att företaget värderas med ”maktrabatt.” Dessutom så finns ”avtalströsklar” med nuvarande kunder, vilket bidrar till att skydda SAAB företagen gentemot öppen marknadskonkurrens.

Kursgrafen visar att aktiekursen långsiktigt gungar mellan ca 100 kronor som lägst och 150 kr som högst.

Kursstatistik antyder att december månad kan bli bra. I genomsnitt har SAAB gått upp med 11 procent per år, sedan år 2000, under adventstiden. Att jämföra med index som genomsnittligt ökat med en procent, under samma tidsperiod. Det finns följaktligen anledning att kortsiktigt äga aktien under årets sista veckor..

Hur mycket kan man betala för Saab aktien?

Den finansiella ställningen är mycket stark. Det finns hela 40 kr per aktie i kassan. Utdelningsnivån på 4,50 kr kommer därför troligen att bibehållas.

Själva aktien, SAAB, värderas till tio gånger vinsten. Koncernens värdering är stabil och rimlig även om flygplansaffärerna drar ut på tiden. Det betyder att JAS ses som en extra möjlighet.

Samtidigt så skall man som långsiktig aktieägare vara medveten om att varken omsättning eller vinst uppvisar någon nämnvärd tillväxt. Med tanke på att USA håller hårt i försvarsbudgeten, bör en aktieägare utrusta sig med visst tålamod.

Riktkurserna ligger mellan 135 kr – 145 kr. Det innebär att potentialen är ca 15 kronor. De analytiker som räknar in en Schweizisk Gripenaffär har riktkursen 160 kr. Vinsten från en sådan order, kommer tidigast 2018. Saab uppgraderar flygplanet ungefär vart tredje år. Det innebär att ett bindande avtal kräver två uppdateringar innan det blir leverans.

Flygplansaffärer är enormt komplicerade och påverkar hela samhället. I Schweiz förs en debatt om huruvida man på grund av militärkostnader, för flygplan, måste skära ned på skola omsorg och vård. Men diskussionen börjar egentligen redan vid frågan om huruvida landet skall ha ett flygvapen överhuvudtaget. Tar Schweiz hjälp av någon annan stat, behövs inga flygplan.

För en liten stat som väljer att själva bevaka landets luftrum, är Gripen-plan ett bra alternativ till närmaste konkurrent, amerikanska F-16. JAS planet har en överlägsen driftkostnadsprofil. Men samtidigt skall man vara medveten om att vapenaffärer utgår från andra kriterier.

Sammantaget gör jag bedömningen att SAAB aktien har en viss uppsida, och är ett lämplig alternativ för den som vill ha en acceptabel förräntning på pengarna, med viss chans till hastigt kurslyft. Den som äger aktien bör dock vara beredd på att det kan dra ut på tiden.

.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?