Post entry

Rejäl uppsida i Active Biotech

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Active Biotech borde omgående lyfta till 25 kronor. Bolaget äger 20 procent av satsningen på läkemedlet, laquinimod, för behandling av medicinska komplikationer i samband med MS. Israeliska Teva äger 80 procent i projektet

Laquinimod kan ta 40-50 procent av världsmarknaden när läkemedlet är marknadsmässigt. Världsmarknaden för MS-läkemedel kommer inom några år att uppgå till 300 miljarder kronor, enligt en konsensusupfattning blad analytiker.

Actives andel av laquinimod är 20 procent. Antal aktier i Active Biotech: 89 908 298 stycken. Det innebär bruttointäkter på drygt 33 kronor per aktie, om scenariot realiseras.

Nu kostar det en hel del att forska, utveckla och marknadsföra laquinimod. Säg att kostnaderna uppgår till en tredjedel av bruttointäkterna. Då hamnar nettovinsten per aktie på cirka 22 kronor. Om kostnaderna sätts högre, exempelvis till hälften av bruttovinsten, kommer nettovinsten att landa på 16,50 kronor. Ett försiktigt p/e-tal på 15 skulle ge en riktkurs i intervallet: 247- 330 kronor.

Denna vinst är hypotetisk och ligger kanske 3-5 år in i framtiden. Den är visserligen optimistisk, men likväl försiktigt framräknad. Något borde hur som helst den enorma potentialen vara värd.

Active verkar i nuläget värderas efter roulettebordets 37 fack (0-36); 1/37 *330 kronor. En gängse tumregel vid satsningar i chansaktier, säger att hög potential kan kosta en tiondel av det tänkbara realiserade värdet. Detta skulle ge en riktkurs på 25-33 kronor.

Nu är sentimentet för aktien ännu relativt negativt efter fiaskot med tasquinimod mot prostatacancer. Kursen har förvisso återhämtat sig ett par kronor från lägstanoteringen på 8,45 kronor i början av juni, men den känns ändå hårt nedpressad.

Det kan dock vända snabbt. Positiva nyheter kring laquinimod kan nå marknaden redan i oktober, när läkemedlet presenteras på konferensen ECTRIMS i Barcelona. Vanligtvis brukar Teva publicera ett antal rapporter några veckor före den här typen av händelser. Så blir det med största sannolikhet även i år. Det kommer att röra sig om rapporter som förklarar hur laquinimod förbättrar sjukdomsförloppet, reparerar nervtrådar och minskar förtviningen i hjärnan. Det blir sannolikt inga nyheter redan i september, men väl positiv info kring laquinimod. I bästa fall kan dock positiva nyheter komma ännu tidigare.

Active är nu så hårt pressad att en försiktigt positiv oberoende analys kan skicka upp aktien 5-10 kronor.

Den aktuella fas 3-prövningen av laquinimod mot MS (PPMS och RRMS) och Huntingtons sjukdom sker i studien Concerto. Resultat väntas i mitten av 2017. De tidigare studierna i fas 1 respektive fas 2, kallades Allegro och Bravo.

När studien är fullföljd kommer registreringsansökningar att inlämnas – givet positivt utfall förstås. "Vi satsar med full kraft på att lyfta fram laquinimods hela potential. Molekylen har en unik verkningsmekanism för framtida behandling av såväl MS som andra neurodegenerativa sjukdomar genom dess direkta effekt på det centrala nervsystemet, samt lovande resultat i att förebygga hjärnatrofi och bromsa funktionsnedsättning hos dessa patienter", menar Michael Hayden, President of Global Research and Development och Chief Scientific Officer på Teva.

Framöver kan det också bli aktuellt för forskarna att försöka utröna om laquinimod kan användas i kombination med andra läkemedel, för behandling av MS och relaterade sjukdomar.

Lägg därtill att Active även har en del andra projekt i pipeline, som borde vara värda något. Jag har dock valt att begränsa denna analys till den klart största läkemedelskandidaten, laquinimod.

Rent tekniskt handlas Active ovanför stödet på cirka 9,50 kronor i nuläget. Vid 16 kronor ligger taket i den nuvarande negativa trendkanalen. Det utgör därmed ett slags motstånd som borde kunna testas redan på nuvarande meriter. Jag kan tänka mig att Active kan handlas upp till 15-16 kronor i samband med positiva rapporter om laquinimod i september. Vill det sig riktigt väl forceras detta motstånd och vi kan ha aktien vid min försiktiga riktkurs kring 25 kronor något senare.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?