Post entry

Mobispine: Vägen mot positivt kassaflöde

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Mobispine är ett företag vars affärsidé bygger på att utveckla och marknadsföra Internetbaserade kommunikationstjänster som bygger på SMS-teknik.

SMS-tjänsterna säljs under varumärket SMS4PC via siterna www.sms4pc.comoch www.sms4pc.sesamt via telefonförsäljning. Bland kunderna finns branscher som t ex transportbolag, skolor, rekryteringsföretag samt olika typer av organisationer och föreningar.

SMS4PC är ett program för att kommunicera från datorn till en person eller större målgrupper via mobil SMS-kommunikation vilket sparar tid och pengar för många företag.

Mobispine har under året avyttrat sin operatörsverksamhet till Australiensiska Soprano Ltd vilket lett till att omsättningen minskat avsevärt samtidigt som kostnaden för att driva företaget minskat i och med att man avyttrat det rumänska dotterbolaget Mobispine SRL där operatörsverksamheten bedrevs.

Ska göra en enklare analys baserat på de 2 senaste kvartalsrapporterna och den här analysen kommer innehålla en del antaganden och osäkerheter varför jag planerar att göra en uppföljning av den när Q4 samt Q1 2012 kommer in. Tabellen nedan är i kSEK.

Q2Q3Nettoomsättning1343943Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader-737-913Personalkostnader-1040-517Summa rörelsekostnader-1777-1430EBITDA****-434****-487
Under Q2 hade bolaget kvar sin operatörsverksamhet t o m den 4:e maj och av nettoomsättningen var ungefär 300 kSEK försäljning av de SMS-tjänster som nu är bolagets primära affärsområde. Under Q3 härrör nettoomsättningen enbart från det primära affärsområdet SMS4PC.

I posten övriga externa kostnader ”gömmer” sig en kostnad som kommer att öka i takt med att bolagets nettomsättning stiger och jag ska försöka estimera denna kostnad rakt av genom att anta följande:

Ek = Övrig extern kostnadsökning

N = ökad nettoomsättning

Ek = (913-737)/(943-300)*N≈ 0,27*N

Mobispine uppger i rapporten för Q3 att deras månatliga tillväxt för försäljning av SMS4PC fortfarande överskrider 30% vilket kommunicerats och hållits sedan tjänsten lanserades.

Jag antar för enkelhetens skull 30% i tillväxt per månad för Q3 och där starten är Juli (J) månad.

Enligt rapporten har vi J+1,3*J+1,69*J= 943 kSEK vilket ger att omsättningen för Juli månad

J =943/3,99 ≈ 236 kSEK

September (S) månads nettoomsättning = S= 1,69*J = 1,69*943/3,99 ≈ 399 kSEK

Ökningen i nettoomsättning för september jämfört med augusti = 1,69*943/3,99-1,3*943/3,99 ≈ 92 kSEK

Jag kommer här anta att ökningen i nettoomsättning per månad kommer vara 92 kSEK istället för att gå på den mer optimistiska linjen om en månatlig tillväxt överstigande 30%.

Med ovanstående antaganden erhåller vi

Nettomsättning Q4 = (399+92)+(399+92+92)+(399+92+92+92) = 1749 kSEK

Övrig extern kostnadsökning Q4 = Ek = 0,27*(1749-943) ≈ 218 kSEK

Q4 2011Q1 2012Q2Q3Q4Nettoomsättning17492577340542335061Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader-1131-1355-1579-1803-2027Personalkostnader-517-517-517-517-517Summa rörelsekostnader-1648-1872-2096-2320-2544EBITDA****101****705****1309****1913****2517****EBITDA 2012 = 6444 kSEK

Jag estimerar resultatet till 2012 till ungefär 70% av EBITDA då Mobispine är skuldfritt och har inga större avskrivningar att göra.

Resultat 2012 = 4510 kSEK

Och nu en titt på aktien.

Antal aktier = 2198460

Resultat 2012 = 4510000

VPA 2012 = 2,05

Aktiekurs nu = 3,8

p/e nu för 2012 års estimat = 3,8/2,05 = 1,85

2012 p/e 20 p/e 30

Aktiekurs 41 SEK 61,5 SEK

I min kalkyl har jag valt att vara konservativ och skriva ner bolagets optimistiska tillväxtutsikter och basera tillväxten på september månads uppskattade försäljningssiffror. Personalkostnaderna kan komma att öka framgent i och med tillväxten vilket jag inte diskonterat för men då jag undertryckt tillväxttalen tror jag inte att jag överskattat resultaträkningen.

Rekommendationen blir givetvis köp då aktien handlas till p/e 1,85 baserat på 2012 års estimat.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?