Post entry

Köp Cherry inför 2016

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Efter Cherrys köp av Amor tidigare i år kan det vara intressant att jämföra bolagets online del med några andra aktörer i branschen. Siffrorna ser minst sagt bra ut.

I Q1 rapporten kunde man läsa att Cherry hade en omsättning för online delen på 60 MSEK med en tillväxt på 49%. För helåret borde omsättningen landa på runt 260 MSEK vilket också är Redeyes prognos. Det nyligen uppköpta Almor hade en omsättning 2014 på 11,1M Euro och på de fem första månaderna en omsättning på 5.9M Euro. Med ett något bättre andra halvår bör omsättningen landa på drygt 15M Euro vilket tillsammans med gamla Cherry ger en omsättning på ca 400 MSEK.

Betsson hade en omsättning första halvåret på 1708 MSEK och räknar vi med något bättre andra halvår kommer omsättningen landa på ca 3600 MSEK.

Mr Green hade en omsättning första halvåret på 390 MSEK med 24% tillväxt. För helåret ligger min prognos på 856 MSEK vilket motsvarar 30% tillväxt.

Prognoser för 2015:

Bolag

Omsättning (MSEK)

Tillväxt

Börsvärde (MSEK)

Aktiva Kunder

P/S

Cherry online + Almor

400

40,00%

640

80000

1.60

Betsson

3600

14,00%

21750

350000

6

Mr Green

856

30,00%

1380

86000

1.61

Som det framgår att siffrorna värderas varje krona i Betsson nästan 4 gånger högre än de i Cherry.

Är detta motiverat?

Givetvis ska Betsson ha premiumvärdering: bolaget är mycket större, man har en bra historik och och ett känt varumärke. Samtidigt får man inte glömma bort att kunderna är desamma och spelkunder generellt är relativt otrogna sina spelsajter. Den politiska risken borde också vara högre i Betssons fall då men har en stor del av sin omsättning i Turkiet. Sist men inte minst är tillväxten i Betsson klart lägre och minskar för varje år.

Om vi istället jämför med Mr Green som är mer likt Cherry i sin storlek ser vi att omsättningen är drygt dubbelt så stor och så även värderingen. Tillväxten är också liknande och klart högre än Betssons. Dock är det viktigt att komma ihåg att Mr Green fortsätter sin verksamhet i Österrike där man har en pågående skattetvist (108 MSEK). Vi kan därför anta att en relativt stor del av omsättning kommer från detta området, vilket ökar risken.

Inför 2016 kan vi anta att Cherry fortsätter satsa på en hög tillväxt men troligen drar ner något på marknadsföringskostnaderna vilket kommer göra att bolaget visar fina svarta siffror. Detta har VD lovat senast Q3 detta år, men det lär dröja till nästa år innan vi ser en rejäl vinst. Om man kan nå en marginal nästa år i nivå med Mr Green (relativt låg) och tillväxten sjunker till 25% kan ett rörelseresultat på 100 MSEK vara fullt möjligt. Givetvis är detta ett optimistiskt scenario, men det visar på vilken potentialen som finns i aktien. Till detta får vi inte glömma bort Cherrys två andra delar som också går bra, restaurang delen samt Yggdrasil.

I mina ögon framstår Cherry som det klart lägst värderade spelbolaget för tillfället och jag tror det är ett bra läge att köpa aktien nu precis innan bolaget börjar visa svarta siffror.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?