Post entry

Köp Aspiro innan årsredovisningen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Förväntningarna på bolaget kan därmed lugnt sägas vara lågt ställda, samtidigt som nyhetsflödet de närmaste två kvartalen har alla chanser att bli positivt.

Inom Aspiro förtjänar affärsområdet Musici princip all uppmärksamhet. Tjänsten WiMP är en konkurrent till det i Sverige mer namnkunniga Spotify och växer snabbt. Den riktigt starka tillväxten ägde rum i fjol då Music omsatte 124 miljoner kronor efter en tillväxt på 147 procent. Affärsmodellen bygger på samarbete med distributionspartners som Canal Digital och Telenor. Under 2012 räknar Redeye med att Music växer 64 procent till 202 miljoner, främst drivet av ett förvärv av 50 procent av det norska dotterbolaget. Nästa år räknar Redeye med att Music växer med 38 procent och koncernen som helhet med 25 procent.

Samtidigt som omsättingen ökar snabbt har bolaget etablerat sig i Holland med en teleoperatör som partner, samt i Tyskland och Polen, dock ännu utan partners. Redeye räknar med ett negativt EBITDA i år på 77 miljoner kronor i spåren av den geografi ska expansionen. Problemet för aktörer som Aspiro och Spotify är de höga royalties som de måste betala till de globala skivbolagsjättarna på mellan 25 och 30 procent av intäkterna. Aspiros bruttomarginal inom Music uppgår till runt 23 procent och som en jämförelse gör Spotify fortsatt förluster trots 4 miljoner betalande kunder. Aspiro har 350 000 betalande kunder. Det är med andra ord fokus på tillväxt i denna bransch och det gäller att ha de finansiella musklerna att finansiera den.

Partners med stor räckvidd

Schibsted lade i januari ett bud på bolaget där Schibsted nådde en ägarandel på 75 procent. Detta hämmar förstås aktiens likviditet, men Schibsted måste ändå anses tillföra bolaget betydande kompetens inom digital media där det norska bolaget framgångsrikt driver en rad företag som till exempel Blocket och Aftonbladet. se, Sveriges största webbsajt. Aspiro har under oktober ingått ett avtal med Aftonbladet om distribution av WiMP. Tyvärr har samarbetets form ännu inte offentliggjorts med det ska handla om ett integrerat samarbete och inte bara köp av annonser. Med runt 5,4 miljoner unika besökare i veckan på Aftonbladet.se väntar Redeye sig en tydlig effekt för samarbetet under Q1 nästa år. Aspiro har också ingått ett distributionsavtal med Danmarks största dagstidning Politiken och Redeye väntar sig att detta också bidrar till tillväxten under Q1 nästa år. Politikens webbsajt är den 10:e största i Danmark med 9,7 miljoner besökare under september.

130 miljoner i kassan, plus lite till

Aspiro skriver i rapporten att bolaget planerar för utökad kampanjverksamhet under innevarande kvartal. Den krympande men lönsamma verksamheten Mobile Search har också satts på säljlistan och tillsammans med kassan på 130 miljoner kronor kan bolaget de kommande åren antas ha 150-160 miljoner att satsa på tillväxt.

Sammantaget finns det med andra ord goda skäl att tro att antalet betalande kunder kommer att öka under de närmaste kvartalen. Även om Redeye inte väntar sig annat än en modest tillväxt i kronor räknat under det fjärde kvartalet kan antalet betalande kunder ha ökat rejält vid tidpunkten för Q4-rapportens publicering eftersom den kommer i mitten av februari.

Exklusive kassan på 130 miljoner värderas Aspiro till cirka 135 miljoner kronor, vilket ger en EV/S-värdering på 0,5 årets prognos. När Redeye tittar på prognoserna för nästa år faller värderingen till EV/S 0,4. Förväntningarna på bolaget kan därmed lugnt sägas vara lågt ställda, samtidigt som nyhetsflödet de närmaste två kvartalen har alla chanser att bli positivt.

Förutom antalet nya kunder kan också nya distributionspartners bli triggers för aktien. På lång sikt är det omöjligt att avgöra om WiMP kommer att vara en etablerad och lönsam tjänst, men för den som vill vara med och syna framtiden ser Redeye nu ett fördelaktigt läge att köpa aktien.

texten hämtad från den källa http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Analyser/2012/november/Starkt-nyhetsflode-vantar-i-Aspiro/

Årsredovisning 2013-02-12 kommer säkerligen uppvärderingen ta fart.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?