Post entry

Intrum Justitia - bidrar till fungerande kreditmarknad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Intrum Justitia har en stabil organisk tillväxt och ett rörelseresultat som ökat med tio procent. Bolaget kan tänkas dra nytta av de europeiska bankernas skuldavveckling. Potentialen i aktien är ca 30 procent.

Intrum Justitia 92 kr

Intrum Justitia sköter inkasso åt företag. De erbjuder även tjänster som kreditupplysning, fakturering, köp av fodringar och fakturaköp. Företaget har funnits i 85 år, och sysselsätter 3300 personer.

Uppgiften är vanligen att hitta lösningar som passar både den som är skyldig pengar och uppdragsgivaren, som vill ha betalt.

VD Lars Wollung framställer i den senaste årsredovisningen (2011) Intrum Justitias uppdrag, som att de ”har en mission”:

Tiden när alla sparade pengar för att köpa sig, till exempel, en ny bil är för länge sedan förbi. Kreditgivning är en förutsättning för konsumtion och ett blomstrande samhälle, men samtidigt ett riskmoment om det inte sköts rätt. I en miljö där krediter beviljas alltför lättsinnigt riskerar såväl enskilda människor som företag att hamna i ekonomiska svårigheter.

God kredithantering är därför en vital del i utvecklingen av en sund ekonomi – Intrum Justitia är med och skapar en fungerande kreditmarknad i Europa.”

Utveklingen under 2012 har varit stabil, med en organisk tillväxt på 6 procent, och ett rörelseresultat som ökat med på tio procent. Det är ett styrketecken, med tanke på motvind av valuta och rättegångskostnader.

Det är framförallt norra Europa som har en postivt trend med ökade intäkter och rörelseresultat. I centrala Europa är utvecklingen stabil, medan den inte är tillfredställande i Tyskland, främst beroende på för små volymer.

Regeländringarna i Finland och Norden, kommer sannolikt inte att påverka koncernresutatet. Förvärv av små och medelstora portföljer är själva fundamentet för tillväxt.

Eftersom att den finansiella oron fortfarande är påtaglig i Västra Europa, drar Intrum Justitia ned på inveseringsnivåerna i portföljer med förfallna fodringar.

2011 var ett rekordår, för Intrum Justitia. Rörelsemarginalen för kredithanteringstjänster stärktes till femton procent. Avkastningen i portföljen med köpta fodringar låg på 20 procent. Vinsten per aktie, ökade med 22 procent till 6,90 kr, vilket gav utrymme för en utdelning på 4,50 kr. (4,10kr). Det är fem procent av nuvarande aktiekurs på 92 kr.

Det främsta skälet för köp av aktier i Intrum Justitia är bolagets stora möjligheter att dra nytta av de europeiska bankernas skuldavveckling vilket även kan leda till tillväxt för verksamheten inom kreditadministration (CMS).

Annat som talar för Intrum Justitia är de minskade negativa effekterna av juridisk verksamhet. Lägre rättegångskostnader kan antas bidra positivt till resultatet under de kommande åren.

Intrum har en stark position för att köpa fodringar (PD), till en måttlig risk. Resultatutvecklingen för 2013-2014 kommer att drivas av avkastingen dessa.

På vinstprognosen för 2013 (8,00 kr per aktie) handlas aktien till p/e-tal om 11,5. Det är något lägre än den historiska värderingen om p/e 13 – 14. Räknat på årets vinstprognos är P/E-talet 13,6.

Intrum handlas för närvarande till en rabatt om 8 procent jämfört med det treåriga p/e-talssnittet.

Sett över en femårsperiod, brukar marknaden vara beredd att i genomsnitt köpa aktien till ett genomsnittligt pris på 15 gånger vinsten.

Intrum Justitia har haft en stabil försäljningsutveckling, under den senaste femårsperioden. Den har ökat med i genomsnitt fem procent per år. Vinstutvecklingen ligger på ungefär samma tillväxttakt. Vinstmarginalen har svängt mellan 14 procent som lägst och 19 procent som högst, med ett snitt på 17 procent för de senaste fem åren.

Direktavkastningen har hållit sig på en stabil nivå, strax under fyra procent.

Räknat utifrån en prognos på dessa antaganden, är det inga problem att räkna aktien som köpvärd upp till 100 kr. Mellan 100 – 120 kr är aktien fortfarande intressant, och över 120 kr börjar den bli dyr.

Den som köper Intrum Justitia idag, kan förväntas erhålla en avkasning på nästan 14 procent per år, förutsatt att aktien behålls i fem år.

Den tekniska analysen avslöjar att Intrum Justitia inte har påverkats speciellt mycket av den senaste tidens kursuppgång. Det talar för att köparsidan förr eller senare finner den lågt värderade eftersläntraren.

Slutsats:

Jag tycker att Intrum Justitia passar utomordentligt i en långsig aktieportfölj och anser att 120 kr, är en lämplig målkurs.

.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?