Post entry

Fingerprint Cards – A star for the early adopters, hur viktig blir marknadsandelen?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Boston Consulting Group skapade på 70-talet en modell som idag kallas BCG-matrisen, det är en tvådimensionell matris i vilken man ställer tillväxt mot marknadsandel. Tillväxten beror av tiden och en produkt har ofta en livstid – här kan det bli filosofiskt och svårt att dra gränser för vad som får anses vara en marknad och vad som är en produkt. Biometrin är idag stekhet, Fingerprint Cards (FPC) är världsledande och storägaren tillika förra VD:en Johan Carlström sa en gång att FPC ska ha samma börsvärde som Ericsson om några år, vid tillfället hade det inneburit en kurs om ca 4000 SEK/aktie. Marknadsandelen idag är hög och kritikerna säger att den kommer att avta, men lika ofta som de påtalar att konkurrenterna kommer och att marknadsandelen sjunker med det, lika sällan betraktar de marknadens utveckling. Procent är bara en andel av något, vad kan detta ”något” tänkas vara? Och hur stort måste det vara?

Syftet med den här analysen är att skapa en uppfattning om innebörden av marknadsandel och hur stor den måste vara för att motivera olika kurser från dagens ungefär om 500 SEK till Johan Carlströms 4000 SEK, vi slänger även in två bubblare om 200 SEK och 40 SEK också så att vi får lite perspektiv på hur liten marknadsandel som krävs för Per Lindbergs (ABG) två scenarier. Till min hjälp för att beskriva marknadens utveckling kommer jag att använda två förklaringsmodeller som kallas Product Life Circle Curve (PLC-curve) och BCG-matrisen. Genom dessa modeller kommer jag att beskriva FPC:s nuvarande ställning i dagens läge för marknaden – så klart är denna uppfattning subjektiv men jag finner dock god grund till att tro på den. Värdet i att göra den här analysen är att diskussioner om marknadsandelens betydelse för aktiekursen får ett nytt perspektiv, inte minst kan det vara bra att ha med sig nära det rapporteras om konkurrenter som får sina sensorer implementerade… dagsläget i FPC är något vanskligt då kursen ännu inte kan anses ha konsoliderat och varje nyhet får därför genomslag.

PLC-curve och BCG

När en ny produkt uppstår talar man om dess livsfaser. I kronologisk ordning beskrivs de som Introduction, Growth, Maturity och Decline. Vardera fas kännetecknas av olika karaktärsdrag, i introduktionsfasen är tillväxten tilltagande och bara de som är tidigt ute har börjat ta till sig, i tillväxtfasen har marknaden börjat förstå och tillväxten är hög, vid mognadsfasen har marknaden börjat mättas i form av avtagande/stagnerad tillväxt, och i avsvalningsfasen minskar marknadsstorleken.

BCG-matrisen består av fyra olika kategorier med olika kombinationer av låg/hög tillväxt och marknadsandel. Kategorierna är Star där marknadsandel såväl som tillväxt är hög, Cash cow där marknadsandelen är hög men tillväxten låg, Question där tillväxten är hög och marknadsandelen låg och slutligen Dogs som följaktligen har låg marknadsandel respektive tillväxt.

Bildkälla: http://www.investopedia.se/lexikon/b/bcg-matrisen/

Jag tycker att dessa två modeller är bra hjälpmedel för att beskriva hur nuvarande situation ser ut, var vi har varit och vart vi är på väg. Det ger en illustration över förhållandena och ger perspektiv. I min mening är FPC en Star, med vikt mot Question, som early adopters tagit till sig, m.a.o. håller FPC med sin marknad på ta sig in i Growth-fasen i PLC-kurvan. Early adopters är de som tar till sig ny teknik tidigt i produktens livscykel, innan marknaden i stort börjar göra det. Varför jag tvekar på att sätta FPC som klockren star är för att FPC må ha hög marknadsandel gällande smartphones men den totala marknaden har faktiskt inte formats ännu, där finns en möjlighet att någon annan tar andelar även om mycket talar för att FPC är först på bollen. Modellerna används som analysverktyg eller som utvärdering, när vi får utvärdera FPC etc om 5-6 år får vi se hur rätt det blev – nu blir det i analyssyfte.

Vad som är marknaden är lite oklart i dagsläget, det är mycket fokus på mobiltelefoner… men biometri är inte telekom, telekom är däremot early adopters. Marknaden är biometri. I hetsen om Samsung är hos FPC eller inte är det här perspektivet väldigt viktigt, nog för att Samsung skulle vara en enorm ökning av intäkterna men det skulle även Master Card, VISA, Assa Abloy, BMW, passersystem mm innebära.

Den marknaden vi dock känner till är den för smartphones. Här finns det analyser och mycket skrivet. I den här artikeln värderar man smartphone-marknaden till ca 35 miljarder SEK år 2020 http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1328842. Ni får beräkna enhetspris själva, jag räknade på dollarkurs 8,4 och sensorpris mellan 2,5-3 USD.

Enligt FPC förväntas smarta kort marknaden generera lika mycket pengar till FPC som smartphones. Men betänk marknadens storlek, hur många kredit-, bank-, id- och passerkort etc har du egentligen i plånboken där du kan byta ut pinkoden mot fingeravtryck? Jag själv har körkort, ICA-kort, bankkort och två kreditkort, jag tror inte att jag är unik på något sätt. Vad jag har läst så används det redan idag i bankautomater sensorer som lagrar i databas på vissa ställen i världen, fördelen med sensorn på kortet är säkerheten i att ditt fingeravtryck inte databaslagras. Jag antar att varje person kommer att ha 2 kort med sensorer i sin ägo tillslut, minst. Penetrationen kommer slutligen vara ca hälften av jordens befolkning är min uppskattning. Min bedömning är att vi kommer se korten här i Europa och Amerika till att börja med för att de sedan ska sprida sig ut i Asien och därefter resterande del av världen. 2 USD per sensor, en slutlig marknad om 8 miljarder människor varav uppskattningsvis i genomsnitt 4 miljarder kommer att ha 2 kort var vilket ger marknaden ett totalt värde om 16 miljarder USD eller ~135 miljarder SEK (USD/SEK = 8,4/1).

Gällande automotive lär vi endast finna fingertryckssensorer i premiummodellerna hos de mer exklusiva tillvekarna inledningsvis, men precis som att elhissar idag är standard i mer eller mindre varje segment av bil lär fingertryckssensorn bli det med tiden. Det säljs i världen ca 80 miljoner bilar om året. Jag räknar med att vi kommer att ha 4-5 sensorer per bil, en i varje framsäte, en i respektive nyckel och en på dörrhandtaget. Den traditionella nyckeln lär bytas ut. Det ger en slutlig marknad om 400 miljoner enheter per år. Med ett sensorpris om 2 USD innebär det 800 miljoner USD eller 6,7 miljarder SEK

Sammanfattningsvis om marknaderna

Den totala marknaden innebär enorma siffror i marknadsandelar. År 2021 bedömer jag den totala marknaden till att vara värd någonstans mellan 150-175 miljarder kronor, jag håller mig till 150 miljarder vidare i analysen. I tonvikt ligger de smarta korten och mobiltelefonin. Jag är övertygad om att vi kommer att se marknader vi inte tänker på idag, t.ex. tror jag inte att den husnyckeln vi släpar runt på idag kommer att finnas i nästa generation barns fickor, jag själv växte upp utan husnyckel då vi hade en dörrkod redan i början av 2000-talet i familjens villa. Likväl är 150 miljarder kronor det jag håller mig till, vilket är i linje med vad den studien man refererar till här kom fram till http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/fingerprint-sensors.asp.

Finansiellt, vad krävs av FPC för varje 500 SEK i kurs och ABG:s riktkurser?

I den här analysen avser jag inte att studera kurserna in i djupaste detalj, det viktiga är som sagt att få en uppfattning om vilken marknadsandel FPC behöver på sikt. När vi pratar fyrsiffriga kurser är det viktigt att ta i perspektiv vad som krävs fundamentalt av FPC för att nå dit, det är trots allt kraftig uppvärdering från nuvarande kurser. För enkelhetens skull räknar jag på 64.000.000 aktier då det är lite mer än idag, lite mindre än vad det kommer att vara när optioner osv lösts in.

Vidare håller jag mig till 25% årlig tillväxt över 10 år i den här analysen, det ger oss enligt PEG 1:1 ett P/E om 25. E som vi får fram genom att dela börsvärde med 25 multiplicerar vi sedan med 10 och dividerar med 3 – M.a.o. vinstmarginal om 30%.

Kurs (SEK)

Börsvärde (Miljarder SEK)

E, vinst (Miljarder SEK)

S, Omättning (Miljarder SEK)

40

64*40 = 2,56

0,10

0,34

200

64*200 = 12,8

0,51

1,71

500

64*500 = 32

1,28

4,27

1000

64*1000 = 64

2,56

8,53

1500

64*1500 = 96

3,84

12,8

2000

64*2000 = 128

5,12

17,07

2500

64*2500 = 160

6,4

21,33

3000

64*3000 = 192

7,68

25,6

3500

64*3500 = 224

8,96

29,87

4000

64*4000 = 256

10,24

34,13

Hur stor marknadsandel måste FPC ta för att prestera så att kurserna motiveras om fem år?

(Miljarder SEK)

Total marknad

S, Omättning

Aktiekurs

Nödvändig marknadsandel

150

0,34

40

0,23%

-||-

1,71

200

1,14%

-||-

4,27

500

2,85%

-||-

8,53

1000

5,69%

-||-

12,8

1500

8,53%

-||-

17,07

2000

11,38%

-||-

21,33

2500

14,22%

-||-

25,6

3000

17,07%

-||-

29,87

3500

19,91%

-||-

34,13

4000

22,75%

Slutord

Låt konkurrenterna komma! Dela med er FPC, ni får inte bli för stora. Det kan reta omgivningen! 20% är alldeles lagom. Som ni ser behövs inga gigantiska marknadsandelar för att motivera nuvarande kurs vid P/E 25, vidare krävs det inte heller några större marknadsandelar för kraftig uppvärdering. Jag säger som Aktiepoddens Dag Rolander sa ”"Varför skulle de inte kunna klara av att hänga med när de leder denna utvecklingen?"

Är Johan Carlström ute och cyklar när han pratar om kurser som förutsätter 20-25% av den totala marknaden ur ett perspektiv där man håller sig till konservativa värden på P/E-tal? Nja, det är han kanske inte, man ska sikta högt och varför skulle inte FPC göra det i ett läge där marknaden inte tagit sig in i growth-fasen ens? När FPC är en kassako som knappt växer men bara cashar in krävs kanske högre marknadsandel men just nu, nja. Jag tycker dock inte att man ska tänka ”behåll i 5 år och så får jag 700-800% härifrån” utifrån att ha läst det jag har skrivit, däremot ska man läsa det jag har skrivit och fundera över vad betyder det egentligen när journalister och analytiker pratar om konkurrenter? Är marknadsandel om 40-50% och högre verkligen nödvändig för att undvika haveri de kommande åren? Är marknadsandel om 40-50% verkligen nödvändig för att motivera en kurs om 100-200% från dagens läge inom något års perspektiv?

Som ni ser uppfyller redan nuvarande prognos kriteriet för en uppvärdering om 100%, tänk då om Samsung skulle bli FPC:s kund, det skulle närmare dubbla prognosen. Här är det dock viktigt att komma ihåg, FPC räknar rimligen inte in Samsung i prognosen utifrån det vi verkar veta – 6-9 månaders visibilitet, hade Samsung funnits med i en omfattande grad hade prognosen varit avsevärt mycket högre med tanke på att FPC:s nuvarande kunder redan nu har marknadsandel i den grad att prognosen uppfylls, m.a.o. samlad marknadsandel i klass med Samsungs: http://www.idc.com/prodserv/smartphone-market-share.jsp.

Men utan att spåna iväg för långt, FPC har hög tillväxt, man har hög marknadsandel – FPC är en star i nuvarande marknad där early adopters är smartphone-tillverkarna, man hamnar som question i BCG-matrisen i sin helhet nu när marknaden inte riktigt är definierad. Den totala biometrimarknaden väntas växa kraftigt de kommande åren (precis börjat ta sig in i growth-fasen i PLC-kurvan), det krävs inga enorma marknadsandelar för en ordentlig uppvärdering. Antal konkurrenter i dagsläget är lätträknade… varför skulle inte FPC klara av att hålla avståndet till sina konkurrenter när man i närmare 20 år väntat på att någon skulle ta sig an tekniken – det är ett ordentligt erfarenhetsgap att täppa till för konkurrenterna. Jag rekommenderar att ni sätter er egen riktkurs, ta gärna med er den här analysen i er riskbedömning däremot, hur stort är egentligen konkurrenthotet omsatt i marknadsandelar? Dock, sett utifrån perspektivet att jag tidigare kommit fram till att jag tror på ett högre P/E-tal än 25 (läs här: http://www.redeye.se/analys/userreport/fingerprint-cards-det-billiga-kina-alternativet-som-ater-upp-marknaden) och att det jag kom fram till när jag skrev den här texten undanröjer en del tvivel så håller jag fast vid min riktkurs om 850 SEK på 6-12 månaders sikt, men med betoning mot 6 månader… beroende på hur rapporteringarna kvartalsvis blir kan dock högre riktkurs snabbt bli aktuell. Vid stagnerad kurs och kurs sammankopplad till marknadsandel motsvarar det alltså 4-5% marknadsandel av den totala mognande marknaden om några år.

Kom nu ihåg; ett företag som har valt något annat än FPC innebär inte att vi alla får simma i samma båt som Fermentas Refaat Al-Sayed uttryckte det… alla potentiella kunder måste inte sitta i samma båt för nå destinationen!

Fortsatta tankar…

Jag har täckt av de ämnen jag tycker florerar mest i media och forum nu. Oklarheten om vad analytikerna sagt (http://www.redeye.se/analys/userreport/finanshusen-om-fingerprint-cards-vad-betyder-det-de-har-sagt-1), värderingsläget för FPC och hur man ska beakta tillväxten och nu slutligen vikten av marknadsandel. Nu får vi vänta och se. När det börjar ryktas om uppköp i högre omfattning om nu kanske jag ger min syn på det, vill dock skicka med er att ni bör kolla in nyckeltalet EV/EBITDA som är det ”gyllene take-over”-nyckeltalet.

Tips om läsning/länkar i texten:

BCG-matrisen

http://www.investopedia.se/lexikon/b/bcg-matrisen/

PLC-kurvan

http://productlifecyclestages.com/

EV/EBITDA

http://www.investopedia.com/terms/e/ev-ebitda.asp

Dag Rolander om Fingerprint – lyssna 16.50 in.

https://soundcloud.com/aktiepodden/aktiepodden-ep17-hagstromers-storsta-tabbe

Marknadsutveckling smartphones:

http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1328842

Text om studie för totala marknaden:

http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/fingerprint-sensors.asp

Mobiltillverkarnas marknadsandelar:

http://www.idc.com/prodserv/smartphone-market-share.jsp.

Tidigare analyser angående FPC

http://www.redeye.se/analys/userreport/finanshusen-om-fingerprint-cards-vad-betyder-det-de-har-sagt-1

http://www.redeye.se/analys/userreport/fingerprint-cards-det-billiga-kina-alternativet-som-ater-upp-marknaden

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?