Post entry

Årets aktie 2013 NeuroSearch

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett företag som man idag säljer ut inför årsskiftet.

NeuroSearch var tidigare ett blomstrande Danskt företag som hade koncentrerat sig på forskningsprojektet Huntexid och värderades som mest för 360 Dkr. Efter att man inte lyckades helt med det så värderades aktien ned. Kostade i början på 2012 18 kr för att sedan succesivt sjunka vidare mot tre kronors nivån där den ligger idag.

Nästan alla värden i bolaget är nedskrivna till noll och företaget hade för inte så länge sedan ett negativt eget kapital med risk för KK. Då hade man förmodligen varit tvungen att slumpa iväg sina tillgångar.

Men genom att man nu lyckats sälja Huntexil för 150 mdkr så finns det bättre med tid över för att kunna sköta avvecklingen av resten av företaget.De är delägare i andra företag som faktiskt har värden men inte helt lätta att beräkna.Men ett sådant värde är deras fastighet i köpenhamn som de nu har ute till försäljning för 165 mdkr.

Med tanke på deras börsvärde på 75 mdkr så är bara de nyss nämda tillgångarna många gånger mer värda än hela företaget. Anledningen till att NeuroSearch är pressade på börsen är att stora instutioner och fonder nu säljer inför årskiftet då dom inte vill redovisa dåliga aktier i sina portföljer.

Även privatpersoner säljer för att dom är besvikna på kursutvecklingen och vill kvitta mot realisationsvinster dom gjort under året.Klarsynthetsbloggen skriver väldigt bra om det här bolaget och där kan man mycket detaljerat läsa om de olika tillgångarna och forskningsprojekten NS har idag som dom nu avecklar.

Potentialen är 500% plus i bolaget fram tom juni 2013 när väl alla värden kommer att synliggöras inom kort. En uppvärdering på 100 % plus är mycket möjlig innan årskiftet. Nedsidan är just nu obefintlig.

Här är några av företagets tillgångar:

Huntexilprojektet sålt för 150 mdkr med sannolika ytterligare milstolpsersättningar på 55 mdkr.

Fastigheten i köpenhamnsområdet 165 mdkr.

Aktier i onoterade bolag som kan vara värda flera hundra miljoner Dkr.

Skatteavdrag på 3 miljarder Dkr värda mellan 250-750 mdkr.

Tesofesina fetma läkemedel 125 mdkr.

ABT-894 utlicensierat till abbot laboratories 100 mdkr.

Samt mycket mer.

Enligt klarsynthetsbloggen så är de samanlaggda värdena i företaget värda mer än 582 mdkr mycket lågt räknade.

Tekniskt sett så befinner sig NeuroSearch snart i utbrott och kan snabbt uppvärderas inför årskiftet då aktien nu länge har legat och hämtat kraft på tre kronors nivån. De skall ha extrastämma den 4 januari då man redovisar sin strategi med att göra avecklingen så bra som möjligt.

Dessutom är börsplattsen med tusentals aktieägare värdefull för exempelvis ett fastighetsbolag som samtidigt kan köpa furlustavdragen.De rullande kostnaderna är väldigt små eftersom man nästan helt har avecklatt all personal.

Lycka till alla läsare på Redeye Community

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?