Post entry

2E Group AB: En underhållande kursstegring väntar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag tror 2E Group går en ljus framtid till mötes. Privatkonsumtionen av "levande underhållning" och möten kommer att bli mer intressant som kontrast till att sitta framför datorn. Jag tror att företagssidan kan överraska i framförallt Q4 som är 2E Groups historiskt klart bästa kvartal. Utifrån beräkningar historiska jämförande värderingen och den utdelningsbaserade modellen ger det kortsiktiga kursen på dryga 22kr. Detta ger en uppsida på 44 procent.

Om bolaget

2 E Group finns med i hela värdekedjan i att leverera upplevelser för en bred publik. De initierar, producerar och marknadsför själva i koncernens bolag 2Entertain, Hansen Event & Conference och Wallmans Nöjen. Aktien är listad på first north och har Remium som Certified Advisor.

Den finns en extra bonus för aktieägare som innehar 1000 aktier. De kvalificerar sig för att vara med i 2E Groups aktieägarprogram. Grundnivån, den så kallade silver-nivån innebär inbjudan till smygpremiärer, gratis garderob, förtur på bokningar, m.m. Äger man mer än 2000 aktier så innebär det att man kvalificerat sig för guld-nivån, vilket ger tillgång till ännu vassare erbjudanden.

Verksamhetsområden

2Entertain äger och driver Intima Teatern, China Teatern och Oscarsteatern i Stockholm. I Falkenberg finns Vallarnas friluftsteater. Göteborg har Lisebergsteatern. Slutligen finns Chat Noir i vårt grannlands huvudstad Oslo. I bolaget finns 30 anställda och cirka 500 projektanställda. Omsättningen är i kring 300mkr.

Hansen Event & Conference är en marknadsledande inom konferens och events. De både skapar och leder projekt inom företags kundevents och interna konferenser. Hansen E & C har 30 anställda och 50-100 projektanställda. Omsättningen är cirka 100mkr.

Wallmans Nöjen ingår sedan 2009 i 2E Group, de äger och driver Hamburger Börs i Stockholm. Dessutom finns de etablerade koncepten Wallmans Salonger, Golden Hits, Schlagerbaren samt Ladies Night. Det sistnämnda är de delägare i till 49 procent. Omsättningen är kring 320 mkr. Fast anställda är 40st och projektanställda är cirka 1000st.

Marknaden

Upplevelseindustrin är en marknad som är stark växande och har en försäljning på 500 MDR enbart i Sverige. Det delsegmentet som 2E Group är verksamma på, ”levande underhållning” och möten ligger försäljningen på mellan 5-6 MDR.

2 E Groups kunder eller gäster till deras evenemang består till 60 procent av den privata marknaden och 40 procent av företagsmarknaden. Den privata marknaden bedöms mer stabil medan företagsmarknaden bedöms mer återhållsam i närtid. .

Säsongsvariationerna för 2E Group består främst i att kvartal 1-3 inte har full speltid och att företagsmarknaden inte har samma efterfrågan som i kvartal 4 som historiskt sett varit det resultatmässigt klart bästa kvartalet.

Ser vi på de olika verksamhetsområdena så har Hansen Event % Conference ett jämnt flöde under året förutom sommar där aktiviteten tenderar att minska. Wallmans Nöjen har två säsonger, januari-maj och september-december. 2Entertain har också perioderna, januari-maj och september-december, men med tillägget juli då bland annat Vallarnas friluftsteater har högsäsong.

Några rena konkurrenter som bolag går inte att hitta över hela ledet att både initiera, producera och marknadsföra ”levande underhållning” går inte att hitta på den svenska marknaden. Visst finns det aktörer inom konferens och events och de som driver motsvarande nöjes- och teaterverksamhet men inte alls på samma omsättningsnivåer. På dessa grunder är det svårt att göra en analys baserat på konkurrenter.

Ägarstrukturen och insiders

Största aktieägarna

Antal Aktier

Ägande %

Hans Erik Wallman (Styrl)

1287000

8,94%

PSG Small Cap

1090145

7,57%

Krister Classon

884300

6,14%

Stefan Gerhardsson

870758

6,05%

Stefan Lessley Invest AB

830751

5,77%

Livförsäkringarna Skandia

660000

4,58%

Största Insiders

Robert Mesterton (Ordf)

86500

Mikael Solfors (vVD Walll)

50624

Tomas Gustafsson (VD)

87777

Bosse Andersson (producer 2E)

301966

Janne Andersson (producer 2E)

515367

Bland de största ägarna märks grundare till de olika verksamheterna i koncernen. På första plats återfinns Hans Wallman grundare till Wallmans nöjen har genom köpet av hans bolag fick därmed 8,94 % i det nya bolaget 2E Group. Sedan märks grundarna till Vallarnas Friluftsbuskismästarna Stefan Gerhardsson och Krister Classon, samt tvillingarna Andersson, Bosse och Janne på finns med på topplistan över insiders. I övrigt finns investmentbolag som PSG Small Cap, Lessley Invest samt försäkringsbolaget Skandia.

Bland företagsledningen finns Ordföranden Robert Mesterton samt VD:m Tomas Gustavsson med ett innehav på dryga 1,3 mkr. Även vVD:n på Wallmans Mikael Solfors har ett betydande mängd aktier med en post på drygt 50000st.

Risker och möjligheter

Risker:

  • Konjunkturkänslig (nöjen prioriteras icke när pengarna tryter)
  • Produktionsrisker (kommer bokningarna i den omfattning som förväntas?)
  • Beroende av nyckelpersoner
  • Finansiella risker

Möjligheter:

  • Upplevelseindustrin växer (2E Group har formulerat ny biljettförsäljningsmodell och fokuserar på att stärka försäljning och marknadsarbete ytterligare)
  • Varumärket (Varumärkespositionering blir allt viktigare, förstärkning av Wallmans, Hansen, och de övriga enskilda arenorna. Viktigt att stärka de olika destinationerna samtidigt kunna stärka kunderbjudandet och helhetsupplevelsen genom hela koncernen.)
  • Sociala medier (Inkludera publik som inte deltar i event, även före- och efteraktiviteter kan vara av intresse.)
  • Expansion (Samarbete med branschkollegor i Europa kan leda till en ytterligare expandering utanför Norden.)

Förväntningar 2011

2011 började starkt för Hansen Event & Conference med en tillväxtökning kring 60 procent under det första halvåret. 2Entertain gjorde ett förvärv av fastigheten Cirkusbygningen i Köpenhamn på 53,3 Mkr. Finansieringen skedde med banklån på 36,2 Mkr resterande summa med egna medel. Vidare sålde Wallmans Nöjen dotterbolaget AB Kolingen med Restaurang Engelen för 12,1 Mkr. Reavinsten blev 10,3 Mkr.

Vallarnas friluftteater bör ge ett bra bidrag till Q3 genom att de sålde 74126 biljetter. Det slår alla tidigare publik- och försäljningsrekord. Även Tomas Ledins nya krogshow som har premiär den 22 september har sålt långt över förväntan.

Inför hösten ligger försäljningen till ett antal större uppsättningar i fas med förväntningarna. Hamburger Börs som tillhör Wallmans Nöjen och har belastat första halvåret negativt. Inför hösten ska de försöka vända trenden med lansering av bland annat dinnershowen Oslagbart som det finns höga förväntningar på. 2E Group släppte även i dagarna nyheten om att Ingmari Pagenkemper tillsätts som ny VD för Hamburger börs den 24 oktober. ”Hon har visat en osedvanligt god förmåga att locka intressanta artister/akter till dessa scener och har en mycket god känsla för att identifiera artister av största aktualitet i både nutid och framtid” säger Mikael Gordon-Solfors, vice VD Wallmans Nöjen.

Räkenskapsanalys och nyckeltal

2007

2008

2009

2010

Genomsnitt

Räntabiliteten på eget kapital

35,6%

20,6%

15,8%

8,0%

20,0%

Räntabilitet på sysselsatt kapital

45,0%

31,8%

16,2%

12,5%

26,4%

Räntabilitet på totalt kapital (Rt)

18,1%

13,0%

8,4%

5,6%

11,3%

Vinstmarginal

10,4%

4,5%

6,3%

2,7%

6,0%

Räntetäckningsgrad

113,4

48,1

25,6

9,9

49,3

Kapitalet omsättningshastighet

1,74

2,89

1,34

2,08

2,0

Likvida medel i % av omsättningen

11,7%

13,4%

25,5%

11,7%

15,6%

Balanslikviditet

1,10

1,23

1,28

1,06

1,2

Skuldsättningsgrad (S/E)

1,8

1,7

1,6

1,5

1,7

Soliditet

35,4%

36,8%

38,3%

39,7%

37,6%

Kassaflödeslikviditet

7,7

3,1

2,1

10,3

5,8

Skuldtäckningsgrad

8,3

3,3

2,6

11,0

6,3

Räntebetalningsförmåga

49,9

72,3

73,0

10,6

51,4

Utdelningsförmåga

1,3

5,2

10,8

3,5

5,2

Avkastningsmåtten är fallande sedan 2007, detta kan förklaras bland annat av efterspelet från finanskrisen vilket har påverkat företagens satsningar för olika events/nöjen. Vidare har bolaget expanderat som tidigare nämnts vilket ökat en del extra ordinära kostnader medan omsättningen ökat senaste åren. 2E Group har en mycket bra räntetäckningsgrad och de har en klart godkänd kassa. Balanslikviditeten är lite väl låg då omsättningstillgångarna just täcker korta skulder, tumregeln säger att det bör ligga kring två. 2 E Group har en relativ hög S/E vilket är motiverat om riskbufferten (Rt-skuldräntan) är stor. De har haft en fallande trend på Rt vilket gör att det vore önskvärt att minska skuldsättningen, men däremot har ränteläget varit väldigt gynnsamt sedan finanskrisen. Exempelvis var 2E Groups skuldränta för 2010 2,9 procent medan Rt var 5,6 procent vilket ger en riskbuffert på 2,7 procent som är i minsta laget, minimum 3 procent brukar vara rekommenderat.

Kassaflödeslikviditeten är i genomsnitt generellt hög, de har med andra ord sämre täckning för de korta skulderna från det löpande kassaflödet än vad som är optimalt. Räntebetalningsförmågan är väldigt god i genomsnitt vilket ses som positivt likväl utdelningsförmågan.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Genomsnitt

2011e

P/E

N/A

9,9

13,1

9,5

6,5

16,2

21,6

12,8

15,8

P/S

0,20

0,64

1,02

0,65

0,17

0,52

0,33

0,51

0,26

P/Jek

1,80

3,69

4,92

3,21

1,37

1,83

1,72

2,65

1,49

VPA (sek)

-0,06

1,58

2,23

2,27

1,47

1,09

0,77

1,3

1,0

Försäljning/aktie (sek)

23,55

24,25

28,63

32,99

54,48

33,76

50,64

35,47

60,26

Utdelning /aktie

N/A

N/A

1,50

1,10

0,70

0,55

0,38

0,85

0,5

Utdelnings andel %

N/A

N/A

67%

48%

48%

50%

49%

53%

50%

Direktavkatsning

N/A

N/A

5,1%

5,1%

7,4%

3,1%

2,3%

4,6%

3%

Ovan beskrivs några nyckeltal från 2004-2010 med en genomsnittberäkning. Årets vinst är prognostiserat att bli något högre än 2010 efter ett ganska svagt första halvår, men där större delen av vinsten väntas komma under Q4. Sista kvartalet är säsongsmässigt det bästa kvartalet där årets vinst hämtas. Aktien handlas till något högre multiplar för årets prognostiserade vinst/försäljning/eget kap jämförelsevis historiskt, men det kan ses som motiverat med tanke på den minst sagt tveksamma konjunkturen. Utdelningsandelen genom åren ligger kring företagets utsatta mål, att dela ut 50 procent av vinsten. Direktavkastningen har i genomsnitt legat på 4,6 procent, det är ingen jackpott men slår räntan på banken.

Värderingen

Prognos 2011

Värdering

Värdering rensat

VPA

1,0

12,8 kr

12,2 kr

Försäljning

60,3

30,5 kr

28,3 kr

Jek

10,6

28,2 kr

26,0 kr

Genomsnitt

P/E

12,8x

12,2x

P/S

0,51x

0,47x

P/Jek

2,65x

2,45x

Motiverat värde per aktie

23,8 kr

22,2 kr

Den historisk jämförande värderingen ger mig ett motiverat värde på 23,8 kr och rensat för högsta/lägsta nyckeltal genom åren så får jag ett lite lägre motiverat värde på 22,2 kr. Det visar på att det finns en klar uppsida från dagens kursnivå.

Utdelningsbaserad modell

Prognos utd

NVB

2011

0,50 kr

0,50 kr

2012

1,00 kr

0,80 kr

2013

1,50 kr

1,07 kr

2014-

1,65 kr

Slutvärde

28,4 kr

20,4 kr

Motiverat värde

22,7 kr

Till den utdelningsbaserade modell har en diskonteringsränta på 11,8 procent utnyttjats. Utdelningsandelen är satt utifrån bolaget mål och deras genomsnitt, det vill säga 50 procent av vinsten. Den långsiktiga utdelningstillväxten (2014-) är satt till 6 procent. Detta ger ett motiverat värde på 22,7 kr.

Teknisk analys

Aktien toppade 2007 på 32 kr och bildade sedan en nedåtgående trend och föll sedan med hela börsen genom 2008 för att noteras som lägst på 8,6 kr. Sedan bildades en mindre uppåt-trend i linje då börsen vände upp under 2009 för att sedan toppa under början av 2010 på 21 kr. Sedan har aktien återgått till en sjunkande trend och ser ut att ha bottnat nu i augusti- turbulensen på 12,9 kr. Sedan dess har aktien rekylerat upp och testar nu den nedåtgående trendlinjen från början av 2010. Ett möjligt utbrott skulle kunna ge aktie styrka att fortsätta sin klättring mot 2010 tidigare topp på 21 kr. Aktien ser tekniskt intressant ut på kort sikt.

Slutsats och rekommendation

2 E Group är största spelaren inom sitt segment ”levande underhållning” och möten. Det har visat en stadig tillväxt, vilket bör kunna ökas ytterligare både organiskt och genom förvärv.

2011 har startat svagt i Q1 och Q2, det finns anledning att tro att det redan i Q3 går finna positiva tecken genom en god försäljning under sommaren på Vallarnas och en stark uppstart på höstens aktiviteter där bokningsläget går enligt plan eller bättre på exempelvis Tomas Ledins krogshow. Wallmans Nöjens sorjebarn Hamburgerbörs tar nya tag under hösten med ett nytt utbud samt ny ledning i Ingmari Pagenkemper. Q4 bör vara starkt i vanlig ordning. Jag tror att privatmarknaden inte håller i plånboken så hårt trots det osäkra faktorer på omvärlden. Företagsmarknaden har inte återhämtat sig sedan krisåren, men det finns anledning att tro att det finns pengar över till personalfrämjande åtgärder efter de starka kvartalsrapporterna som svenska företag presenterat det senaste året.

Den historisk jämförande värderingen ger ett rensat värde på 22,2kr medan den utdelningsbaserade modellen ger ett motiverat värde på 22,7kr. Med stöd i modellerna och positiva tongångar från pressreleaser så anser jag att kursen bör justeras uppåt till nivån 22kr på en relativ kort sikt och förhoppningsvis ytterligare när resultatet för helåret 2011 presenteras.

Jag sätter köp på kort sikt 22kr

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?