Post entry

Amniotics utvinner neontala stamceller ur fostervatten- fas 1b resultat inom kort. Börsvärdet nu ca 16 msek. Konkurenterna har börsvärde 140 msek.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Amniotics har utvecklat en plattform som utvinner stamceller ur fostervatten. Stamcellerna kan sedan utvecklas för att ingå som behandling av olika sjukdomar. Bolaget har nyligen gjort tagit in ca 15 msek i en emission, startat upp ett EU projekt med 3,8 MEUR budget. Enl VD arbetar bolaget på partnerskap som han ser goda chanser att förverkliga efter rapporterad fas 1b studie. Resultatet väntas inom kort. Amniotics börsvärde är 16 msek, konurrenten Xintela har börsvärde 140 msek. Skillnaden mellan börsvärdena mellan dessa två bolag är inte rimlig med tanke på att de befinner sig i samma fas, och har ungefär lika stor kassa. Basecase har Redeye satt till 0.6kr vilket motsvarar ungefärligt börsvärde 100 msek.

Fas 1b studien klar, resultat inom kort. Säkerhet och viss effekt kan utläsas.

Amniotics har utvecklat en plattform som producerar mesenkymala stamceller (MSC) för användning som läkemedel. Mesenkymala stamceller finns i de flesta av kroppens vävnader, bland annat i fostervattnet. I normala fall utvecklas dessa celler till att bli ben-, brosk- eller fettceller, men de har en inbyggd förmåga att kunna påverka immunförsvarets celler för behandling av sjukdomar. 

Amniotics utvinner neontala stamceller ur fostervatten, vilket skiljer sig åt mot konkurrerande stamcellsbolag som utvinner stamceller via vuxna benmärgsceller. Amniotics har i jämförelse därför en process som har enkel tillgång till ”råvara” och kommersiellt skalbara till måttliga kostnad. Fler fördelar med neontala stamceller är att de är yngre och mer potenta och finns i vävnaden som ska behandlas.

 Amniotics affärsidé är att utveckla stamceller som en behandling för särläkande indikationer, med fokus främst på lungindikationer med sin ledande kandidat PulmoStem. Den har avslutat kliniska fasen i en fas Ib-studie för allvarliga virusinducerade lunginfektioner (liknande ARDS). Preliminära resultat visar att PulmoStem är säkert. Resultat för hela studien väntas inom kort, och kan även ge indikation på effekt.    

 Inför en fas II-studie kan dock vara för annan orphan indikation, såsom idiopatisk lungfibros eller lungtransplantation. Amniotics söker aktivt partner som kan finansiera den framtida utvecklingen av PulmoStem efter att fas Ib-studien har rapporterats.

 Amniotics fokuserar även på sk NK-celler (Natural Killer) för cancer som enkelt kan produceras utan donerat material. Amniotics leder ett EU-projektet, organiserat genom ett konsortium, har 3,8 miljoner euro i finansiering under tre år från European Innovation Council. Området är hett och förhoppningen är att kunna utveckla nya läkemedel mot cancer.  

Teknisk analys och aktien.

Amniotics värde kan kanske enklast uppskattas genom att jämföra med liknande bolag som Xintela och Next Cell Pharma, vilka båda värderas mellan 130-140 msek. Amniotics har nyligen gjort en emission och uppskattningsvis bör de ha en kassa på drygt 15 msek, vilket innebär att Amniotics värderas till kassan och därmed deras plattform till i princip 0 kronor. Redeye har basecase 0.60kr/aktie. Alla tre bolagen ligger i ungefär samma fas i utvecklingen av läkemedel baserad på stamceller.

Grafen nedan visar att priset rekylerat sedan senaste uppgången mot 0.15 kr. RSI är nere på låga nivåer. Med tanke på att utläsning av fas Ib studien redovisas inom kort tror jag att priset testar 0.15 kr på nytt. Gap finns vid 0,30kr, vilka med 95% sannolikhet täpps.

Jag äger aktien, gör er egen DD.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?