Post entry

Ett Big Pharma avtal värt uppemot 30 miljarder kr inom Alzemheimer & Svåra neurologiska sjukdomar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Förra veckan tecknades ett av de största avtalen någonsin mellan ett Big Pharma och ett mindre läkemedelsbolag. I avtalet ingick endast några prekliniska kandidater och ett tidigt kliniskt program (fas1b) . Avtalet inriktar sig främst emot Alzemheimer men också andra svåra neurologiska sjukdomar. Avtalet tecknades mellan Allergan och Heptares och är värt upp till 3,3 miljarder dollar ungefär 30 miljarder svenska kronor. Upfront 1 miljard kronor och två siffriga royalties.

http://www.firstwordpharma.com/node/1372553?tsid=28&region_id=6#axzz45XOYUOYm

"Allergan agreed to license global rights from Sosei's Heptares Therapeutics unit to a portfolio of subtype-selective muscarinic receptor agonists being developed for the treatment of major neurological disorders, including Alzheimer's disease, under a deal potentially worth up to $3.3 billion, the companies announced.

As part of the agreed terms, Allergan will make an upfront payment of $125 million to Heptares, with the latter eligible to receive further milestones of up to approximately $665 million related to the development and launch of the first three licensed compounds for multiple indications. In addition, Heptares stands to receive up to approximately $2.5 billion linked to annual sales thresholds of these compounds. The companies added that Heptares is also eligible to receive up to double-digit tiered royalties on net sales of all products resulting from the partnership. " "

Allergan and Heptares noted that the deal covers selective small molecule agonists targeting muscarinic M1 and M4 receptors in the brain, discovered using the latter's StaR technology platform. The portfolio covered under the agreement comprises M1, M4 and dual M1/M4 agonists, including HTL9936 and HTL18318, selective M1 agonists that are currently in Phase I development.

David Nicholson, president of global brands R&D at Allergan said "the Heptares M1 compounds have shown promising results in early development in their ability to selectively target the M1 receptor without also activating the M2 or M3 receptors, which are associated with undesirable side effects." "

Enligt min tolkning gäller avtalet främst Alzemheimer och svåra neurologiska sjukdomar. Därför bör detta påverka de svenska biotech som inriktar sig främst mot detta.

De bolag jag kommer att tänka på är:

1. Alzinova. 2. Gabather 3. Saniona.

I tidskriften Alzemheimer Today nämns ganska specifikt exakt mot vilka indikationer avtalet gäller.

https://alzheimersnewstoday.com/2016/04/08/allergan-and-heptares-announce-global-rd-and-commercialization-partnership-for-novel-treatments-in-alzheimers-and-other-neurological-disorders/

"Cognitive impairment and psychosis are progressive and debilitating symptoms associated with many CNS diseases, including Alzheimer’s disease, with few approved therapies available,” David Nicholson, executive vice president and president of Global Brands Research and Development at Allergan, said in the release. " Att flera artiklar skriver "First Class" prekliniska läkemedels kandidater grovt översatt. Det för mina tankar kring Gabathers senaste PM.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/04/06/gabather-ab-nya-resultat-ifran-utvecklingen-av-gt-002.html

"Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002. Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett ”first-in-class” läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar. "

Även Sanionas projekt mot Parkisson och svåra neurologiska sjukdomar.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/02/22/saniona-saniona-mottar-forskningsanslag-om-51-miljoner-kronor-fran-michael-j-fox-foundation.html

"Saniona har mottagit ett forskningsanslag om 5,1 miljoner kronor från Michael J. Fox Foundation for Parkinsons Research, framgår det av ett pressmeddelande.

Anslaget kommer att gå mot utvärdering av substanser och möjligheten att använda dessa läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom.

- Vi är mycket stolta över att Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research stöder utvecklingen av vår teknologi och vårt arbete med MJFF visar på våra ambitioner att leverera spetsforskning för nya läkemedel mot svåra neurologiska sjukdomar, säger Jørgen Drejer, vd på Saniona. "

Det mest intressanta är att en stor del av avtalet inriktar sig mot Alzemheimer eftersom båda prekliniska projekten inriktar sig både mot svåra neurologiska sjukdomar men till stor del just Alzemheimer.

Alzemheimer (demens) är ett enormt problem men en ofantlig marknad. Big Pharma tävlar om att lyckas lansera nya läkemedel. Idag finns endast lindrande läkemedel mot Alzemheimer och den senaste medicinen kom 2002. Den enorma storleken på detta avtal närmare 30 miljarder kronor för flera substanser i preklinisk fas och en i tidig klinisk fas. Bekräftar kapplöpningen där Big Pharma tävlar om att hinna först.

Av de bolag jag vet om som inriktar sig enbart mot Alzemheimer är det endast Alzinova. Gabather har också ett mindre program inom Alzemheimer men mer fokus på andra svåra neurologiska sjukdomar.

Gabather: "Gabathers tre fokusområden är: antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). http://gabather.com

Alzinova är som bekant 100% inriktat emot Alzemheimer bolaget har två helt unika prekliniska kandidater. En kandidat för ett Vaccin emot Alzemheimer och en kandidat för diagnostik som ett läkemedelsbolag i USA utvärderar.

Vd i Alzinova Per Wester skrev dessa intressanta kommentarer i senaste bokslutet

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/26/alzinova-bokslutskommunik-2015-01-01-2015-12-31.html

" Vi fortsätter också att odla de kontakter som företaget byggt upp under flera år. Intresset är stort. Vi blev under förra året inviterade till ett stort läkemedelsbolag för att presentera Alzinovas produkter och vår teknologi. Vi för nu löpande fortsatta diskussioner med dem. Vi utvecklar nya kontakter genom att deltaga på ett flertal kongresser under året. Det kommer vara en blandning av rena vetenskapliga möten och partneringkongresser. Vi deltog i februari på Swiss Scandinavian Bio Business Seminar med såväl pitch som diskussioner med nya kontakter. " Det blir ett spännande år som kommer att innebära att vi tar flera steg framåt för Alzinova. Alzheimers sjukdom utgör ett enormt stort och ökande problem för mänskligheten. Det finns inget annat terapiområde med en sådan potential. De antikroppar och vacciner som testats på människor antyder att β-amyloid spelar en avgörande roll. Hittills har det visat sig att ju mer specifik mot ihopklumpade, lösliga former av amyloid (oligomerer) man är desto bättre behandlingsresultat uppnås. Oss veterligen finns det inget vaccin som är lika specifik mot oligomerer som Alzinovas. "

Bolaget fick också väldigt bra resultat i senaste PM.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/03/17/alzinova-alzinova-slutfor-framgangsrikt-vinnova-stott-projekt.html

Alzinova har bloggats om tidigare där finns mer djupgående info. En mer komplett diskussion om avtalet och Akzinova kan hittas på denna länk.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2319496

Jag tror att chansen har höjts betydligt att Gabather kan uppvaktas av ett Big Pharma framöver och dess möjligheter att ingå licensavtal modell XXL. Där några av Gabathers indikationer påminner en hel del om Heptares.

För Saniona visar detta att det bör finnas intresse för deras projekt inom CNS och möjligheter till stora avtal.

Det visar väldigt sannolikt att Alzinova som har två helt unika prekliniska kandidater troligen är väldigt attraktivt för ett Big Pharma. Det är redan bekräftat att ett amerikanskt läkemedelsbolag utvärderar deras diagnostik projekt i syfte att ingå avtal.

Alzinova har redan fått mycket bra respons från Big Pharma tidigare då de blivit inbjudna att presentera och för löpande kontakter med dessa. Samt fått mycket bra respons vid presentationer vid stora konferenser.

Det man kan konstatera är att intresset hos Big Pharma av bolag som inriktar sig mot Alzemheimer och svåra neurologiska sjukdomar. Om de har mycket unika och lovande läkemedels kandidater. Då är chansen stor för ett intresse av Big Pharma. Storleken på Heptares avtalet visar också vilka enorma summor Big Pharma satsar nu mot Alzemheimer.

Denna länken handlar om hur amerikanska bolag öser pengar på enbart projekt inom Alzemheimer.

http://money.cnn.com/2015/07/21/investing/alzheimers-eli-lilly-drugs/

Alzinova värderas till 50 miljoner kronor, Gabather till 203 miljoner och Saniona till 550 miljoner. Jag tror att Heptares avtalet ger en skaplig trigger åt Saniona.

Likaså en trigger att möjligheter finns att Gabather kan ingå stora avtal framöver finns. För Alzinova innebär att det sannolikt finns goda möjligheter att ett licensavtal ingås med ett Big Pharma som antingen vill ha del av deras vaccin eller Diagnostik eller båda.

Att Alzinova är inget annat än undervärderat när man tittar på intressen från Big Pharma och speciellt storleken på Heptares avtalet att undervärderingen är övertydlig.

Gabather bör uppvärderas och Alzinova kraftigt av detta. Gabather värderas till 200 miljoner och Alzinova 55 miljoner. En eftertraktad portfölj med unika läkemedels kandidater i en stekhet marknad där 30 miljarders avtal nyligen tecknats. Motiverar inte det åtminstone samma börsvärde för Alzinova som Gabather har?

Sammanfattningsvis visar Heptares avtalet att Big Pharmas intresse för prekliniska bolag främst inom Alzemheimer och även svåra neurologiska sjukdomar är mycket stort. Att de bolag som forskar kring Alzemheimer och svåra neurologiska sjukdomar tillhör några av de mest spännande biotech på börsen just nu.

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?