Post entry

Säg nej till Alliance Oil-bud

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Varför kommer det nu ett uppköpsbud på ryska oljebolaget Alliance Oil? Jo, givetvis för att aktien är kraftigt undervärderad.

Här får alltså Alliance Oils stamaktie (som är noterad på Stockholmsbörsen) rekommendationen "spekulativt köp".

Och aktien slutade igår ons 30 okt 2013 i 57,65 kr före dagens uppköpsbud på 60 kr per stamaktie.

Vad finns i bolaget?

• Olje- och gasfyndigheter motsvarande över 700 miljoner fat olja.

• Med nuvarande utvinningstakt väntas fyndigheterna räcka i 30-40 år till.

• Förhoppningsvis kommer utvinningstakten att öka vilket ger ökade intäkter och resultat per år (även om det då kommer att gå snabbare att utvinna alla fyndigheter givet att bolaget ej hittar nya fyndigheter osv).

• AO:s stora raffinaderi i Khabarovsk i ryska fjärran östern har genomgått en lång investerings- och moderniseringsfas, vilket nu snart är klar och väntas ge skördetid.

• Under 2011 hade AO ett resultat per aktie kring 11 kr vilket ökade till nästan 15 kr 2012.

• Under första halvåret 2013 föll resultatet per aktie dock ner till bara 3-4 kr i årstakt pga bla negativa valutaeffekter och högre beskattning.

• Enl 4-traders.com räknar aktieanalytikerna i snitt med att AO återigen når upp till ett resultat per aktie på motsvarande 11 kr under 2014 och 16 kr år 2015: http://www.4-traders.com/ALLIANCE-OIL-CO-LTD-6497672/financials/

Risker:

• Mycket hög skuldsättning. Inkl utgivna preferensaktier har AO en nettoskuld kring 14 miljarder kr jämfört med ett börsvärde kring 10 miljarder kr.

• Att ha verksamhet i Ryssland innebär alltid en risk för negativa myndighetsingripanden etc.

• Vilka är egentligen Alliance Oils huvudägare, familjen Bazhaev (med bröderna Musa och Mavlit i spetsen), och vill de verkligen alla aktieägarnas bästa?

//Tillägg 1 nov 2013

"Ryska oljemiljardärer bakom budet

En rysk oljefamilj, som misstänks ha stulit miljarder, står bakom budet på Alliance Oil."

http://www.di.se/artiklar/2013/11/1/ryska-oljemiljardarer-bakom-budet/

Enl artikeln ska bla "_familjen Bazjajev under den ryska privatiseringen i början av 1990-talet ha varit inblandad i en storskalig stöld av miljarder dollar genom falska dokument i den ryska centralbankens filialer i Tjetjenien och Dagestan.

Det ryktas också att familjen har varit inblandad i tvivelaktiga affärer med oljebolag i Ukraina.

Och så sent som förra året vann Musa Bazjajev till allas förvåning utvinningsrättigheterna till nya nickelfyndigheter i Sibirien – trots att konkurrenten var beredd att investera dubbelt så mycket, enligt uppgifter i den ansedda tidningen Nezavisimaja Gazeta."_

Dvs berodde det på mutor att familjen ändå fick de utvinningsrättigheterna?

Eller nära kontakter med högt uppsatt folk i Ryssland som får del av vinsterna?

Familjen själv och övriga inblandade förnekar säkert alla påstådda brott etc.

Frågan kvarstår varför svensken Eric Forss involverar sig med dessa ryssar.

Enl Dagens Industris artikel i länken ovan är Musa Bazhaev född 1966, dvs han fyller 47 år under 2013.

Enl Rumafia.com fyllde Musa Bazhaev 47 år i maj 2013: http://www.rumafia.com/person.php?id=1946

Enl den hemsidan står det även bla följande om honom:

"He knows how to negotiate with bandits and officials."

Och på hemsidan står det även om familjen Bazhaevs bakgrund etc.

Det som står kan tolkas enl följande:

• En olöst konflikt finns mellan familjen Bazhaev och en Michael Cherney angående vem som har rätt till kontrollen över Alliance Oil.

• Konflikten går tillbaka till början av 1990-talet och hur en stöld på flera miljarder dollar från ryska centralbanken skulle delas upp.

• Genom stölden erhölls flera miljarder dollar med hjälp av förfalskade dokument.

• Stölden genomfördes via Tjetjenien och Dagestan varifrån de förfalskade dokumenten hade skickats.

• De tjetjener som antas ha legat bakom kuppen etablerade sig i Moskva ledda av bla en Ruslambek Khusainov.

• I slutet av 1990-talet bildade Khusainov ett oljebolag tillsammans med en Ziya Bazhaev varav Ziya Bazhaev utsågs till oljebolagets chef trots att han var i konflikt med den kriminella Tjetjenien-grupperingen.

(Eller var Bazhaevs deltagande i oljebolags-affären ett sätt att tillmötesgå honom i konflikten?)

• Ziya Bazhaev var med om en flygolycka i Moskva i mars år 2000 (och dog?).

• Därefter övertogs chefsrollen i oljebolaget av Musa Bazhaev.

Enl separat artikel på Standartnews.com från år 2007 intervjuas Michael Cherney, och det står att en rysk journalist fått indikationer om att Cherney låg bakom flygplansolyckan där Ziya Bazhaev omkom: http://paper.standartnews.com/en/article.php?d=2007-07-19&article=5727

Cherney förnekar dock bestämt att han skulle ha något med flygolyckan att göra.

Så här säger Cherney i artikeln:

"This is absolute nonsense. I have never harmed anyone."

Cherney uppger att uppgifterna om Cherneys roll i flygolyckan kom från journalister som var betalda av ryska affärsmannen Oleg Deripaska som var ovän med Cherney.

Cherney uppger även att han var vän med en annan person som omkom i flygolyckan (Artem Borovik), och hade därför inget skäl att ligga bakom olyckan.

//

Idag tors 31 okt 2013 kom besked om att en ägargrupp ledd av Alliance Oils huvudägare, den ryska familjen Bazhaev, lägger ett bud på utestående Alliance Oil-aktier motsvarande 60 kr per stamaktie och 313 kr per preferenskaktie:

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-alliance-group-bjuder-60-krstamaktie.html

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-budgivare-kontrollerar-45-av-kapital-stamaktier.html

//Edit: Ev är familjen Bazhaev från Kazakstan och ej från Ryssland.//

Familjen med en röstandel på 45% av Alliance Oil och spanska oljebolaget Repsol med en ägarandel på 3%, står bakom budet.

Även styrelseordförande Eric Forss (som har en mindre aktiepost i Alliance Oil) stödjer budet, samt övriga oberoende styrelseledamöter: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-oberoende-ledamoter-rekommenderar-enhalligt-bud.html

Nästa hållpunkt är nu en extra bolagsstämma där aktieägarna ska rösta om budet.

För att budet ska kunna genomföras krävs att aktieägare med minst 75% av rösterna på extrastämman, godkänner att budet genomförs.

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-bud-villkorat-av-75-majoritet-vid-stamma-212.html

Ska man som Alliance Oil-aktieägare rösta för budet på stämman och acceptera budet?

Igår ons 30 okt 2013 slutade Alliance Oils stamaktie i 57,65 kr.

Preferensaktien slutade i 307 kr.

Preferensaktierna ger en fast aktieutdelning på 30 kr per år (7,50 kr per kvartal).

Det blir (förenklat beräknat) en årsränta på 9,8% per år vid en preferensaktie-kurs på 307 kr.

De totalt ca 171,5 miljoner utestående Alliance Oil-stamaktierna har ett sammanlagt värde på knappt 10 miljarder kr till kursen 57,65 kr före budet.

Värderat till budnivån 60 kr är värdet drygt 10 miljarder kr.

Härom året var det tal om att stor skördetid var på gång i Alliance Oil framöver efter en tung investeringsperiod:

• Kraftigt ökad oljeproduktion väntades vid Alliance Oils oljefält i Kolvinskoye.

• Produktionen skulle ta fart efter en stor kapacitetshöjning och modernisering av Alliance Oils raffinaderi i Khabarovsk.

Amerikanska investmentbanken Goldman Sachs (som i och för sig ofta verkar vara överdrivet positiv om olika aktier) hade en skyhög riktkurs för Alliance Oil-aktien.

Men därefter följde besvikelse på besvikelse.

Produktionsproblem uppstod i Kolvinskoye-fältet så att det aldrig blev den stora produktionshöjning som planerades.

Vad gäller Khabarovsk-raffinaderiet verkar investeringarna aldrig bli klara, utan det verkar vara ständigt nya projekt inna det blir klart.

Och Alliance Oil har flera gånger fått gå ut och söka ny finansiering, både via lån och preferensaktier.

//Edit:

Tex ett tag hade Goldman Sachs en riktkurs på 174 kr per Alliance Oil-stamaktie men sänkte det till 144 kr per feb 2012: http://www.di.se/artiklar/2012/2/2/alliance-oil-goldman-sachs-sanker-riktkursen/

• Och per okt 2012 hade GS sänkt aktiens riktkurs ytterligare från 77 kr till bara 62 kr: http://news.silobreaker.se/alliance-oil-goldman-sachs-snker-riktkurs-62-kr-77-5_2266054271122276374

//

Alliance Oil-stamaktien hade en bottennivå på 35-36 kr i mars 2009 i samband med den allmänna globala finanskrisen.

Därefter steg framtidstron om den kommande skördetiden och aktien nådde en toppnivå kring 125 kr både under våren 2010 och våren 2011.

Därefter har det burit utför igen och nu i somras var aktien återigen nere kring 36 kr i juni och juli 2013.

I och för sig har en viss återhämtning skett sedan dess till nuvarande kursnivå på knappt 60 kr, men ännu är det långt kvar till den potential som utmålades tidigare.

Samtidigt med bolagets skrala utveckling jämfört med de tidigare förväntningarna, har det varit tal om att familjen Bazhaev blankat stora mängder Alliance Oil-aktier.

Att blanka en aktie betyder ju normalt att man säljer en aktie man inte äger, för att tjäna pengar på att kunna återköpa den senare till lägre kurs.

Familjen äger ju en stor mängd Alliance Oil-aktier så deras blankningar har väl därmed inneburit samma sak som om de hade sålt stora mängder aktier, fast de formellt fortfarande ägt dem.

Mycket riktigt har aktien fallit kraftigt sedan toppnivåerna på 125 kr.

Och nu tar familjen nästa steg, och lägger ett bud på hela bolaget för 60 kr per stamaktie.

Dvs om man är konspiratoriskt lagd så kan man tolka det som att familjen medvetet agerat för att genomföra stora investeringar inom Alliance Oil inför en kommande skördetid i bolaget, men hållit nere bolagets utveckling och börskursen för att nu kunna köpa in hela bolaget till låg värderingsnivå precis innan skördetiden är på gång.

En "snäll" tolkning är helt enkelt att Alliance Oil haft en del problem och förseningar jämfört med de ursprungliga planerna med stora investeringar och efterföljande skördetid, och att bolaget nu ev behöver ytterligare kapitaltillskott och att det därför är klokast att köpa in hela bolaget och ordna finansiering på egen hand medan börskursen ev skulle falla kraftigt om bolaget förblev börsnoterat och istället skulle be aktieägarna om pengar igen.

Enl pressmeddelandet från budgivaren (familjen Bazhaev) uppges Alliance Oil helt enkelt inte passa som börsnoterat bolag med nuvarande förutsättningar: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-borsen-inte-optimal-for-bolaget-kopare.html

Om övriga aktieägare lyckas stoppa familjens bud, kan man alltså behöva vara beredd på att bolaget kommer att behöva be aktieägarna om ytterligare kapitaltillskott vilket kan sätta press på börskursen på kort sikt.

Men på lång sikt kvarstår i så fall fortfarande möjligheten för samtliga aktieägare att få ta del av en kommande skördetid.

Samtidigt är frågan om det är värt att som liten svensk aktieägare försöka sätta sig emot stora ryska intressen.

Tidigare har tex svensk-ägda oljebolaget Lundin Petroleum haft stora problem med sin ryska verksamhet trots stora, hittade oljefyndigheter där.

Ryska presidenten Vladimir Putin har stärkt greppet om landets oljeindustri, och bla infört lagar om att ryska bolag måste ha delägarintressen i alla landets större oljefyndigheter osv.

Brittiska oljejätten BP fick känna på svårigheterna med att göra affärer i Ryssland via det BP-delägda ryska oljebolaget TNK-BP.

//Edit: Även riskerna för bolag med att ha verksamhet i Ryssland enl tidigare blogginlägg om ryska fastighetsbolaget Ruric (från 1 aug 2013) som är börsnoterat i Sverige: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ruric/salj-ruric-aktien-0

Där omnämns bla Ruric-revisorns varningar för höga risker för bolag verksamma i Ryssland, bla vad gäller beskattningen.

Det nämns även den tidigare skandalen kring kapitalförvaltningsfirman Hermitage Capital Management vars advokat Sergei Magnitsky valde att stå till svars mot de ryska myndigheterna, men fängslades och dog sedermera i fängelset under väldigt märkliga omständigheter.

//

Enl en konspirationsteori (som Putin tydligt själv dementerar) har han i det fördolda lyckats bygga upp en privat jätteförmögenhet tack vare sin position som Rysslands ledare under många års tid.

Bla har det varit tal om att det är han som ligger bakom ryska affärsmannen Gennady Timchenkos ägarandel i oljehandelsbolaget Gunvor Group samägt med svensken Torbjörn Törnqvist, som av någon märklig anledning haft uppdrag att sälja en stor del av den ryska oljan på export, vilket gett enorma vinster.

Törnqvist har väl bla själv förnekat bestämt att Putin skulle ha något med Gunvor Group att göra.

Men kan det i slutändan vara Putin som drar i trådarna vad gäller att få Alliance Oil att bli helägt av ryska intressen?

//Edit: Artikel på Rumafia.com om Gennady Timchenko: http://www.rumafia.com/person.php?id=16

Där står det bla följande om honom:

"Alleged to be Putin's business partner."

Dvs att Timchenko påstås vara Putins affärspartner.

//

Och Alliance Oils styrelseordförande Eric Forss var ju tidigare aktiv i oljeblaget Forcenergy som var börsnoterat på Stockholmsbörsen, med hans pappa Victor Forss bakom.

Victor Forss har väl inte varit dömd för några brott och anser sig säkert helt oskyldig till alla ev påståenden om oegentligheter, men han verkar ha rört sig i en del skumma kretsar.

Bla nämndes han väl tex i knarkkungen Fleming Bromans bok "Ursäkta, mitt namn är Broman".

Och tex inlägg på forumet Flashback:

"Någon mer än jag som minns hur Utvikets mentor Barbro Ehnbom kämpade med Kristina Forss om den sistnämndas make, Victor?

Han var en känd/ökänd storbyggmästare, delade sin gunst mellan båda kvinnorna.

Och affärer hade han tillsammans med Fleming Broman, arkitekten som tillverkade knark i Sandhamn en gång i tiden. Mentorn har nog ett och annat att lära ut..."

https://www.flashback.org/sp24594834

Även från Anders Svenssons blogg:

"Den illegala spelmarknaden anses vara ett av de områden Leif Skiffer faktiskt hade inflytande över och en av storspelarna i hans spelhålor var affärsmannen och fastighetsägaren Victor Forss."

http://blog.zaramis.se/2010/05/23/fifflarna-mr-x-leif-stenberg-leif-skiffer/

Enl separat inlägg på Svensson-bloggen hade Forss tidigare bolaget Forsinvest som bla ägde över 3% av Volvo: http://blog.zaramis.se/2009/10/25/spekulanterna-forss/

Hans bakgrund var byggfirman Forss & Son som tydligen grundades av hans pappa.

"Genom aktiespekulationer och belåning, på samma sätt som Penser, byggde Forsinvest och Wictor Forss upp ett betydande aktieinnehav på svenska börsen i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Vid mitten av 1980-talet blir Wictor Forss och Forsinvest en del av en omfattande spekulationskarusell med stora svenska företag."

Tydligen slutade äventyret med familjen Forss oljebolag Forcenergy mindre bra:

"Familjen Forss flyttade, i likhet med en del andra spekulanter som exempelvis Mörtstedt, under en period till Storbritannien.

Wictor Forss och hans son Erik Forss (1965-) använde en del av pengarna man tjänat på spekulationsaffärer för att starta upp en oljeprospekteringsverksamhet i Nordamerika, bolaget Forcenergy.

I slutet av 1990-talet kraschade oljemarknaden på grund av bland annat krisen i Asien och US-amerikanska delen av Forcenergy tvingades i konkurs och blev sen fusionerat med ett annat oljebolag, Forest Oil.

Största ägare i detta bolag är familjen Anschutz."

Nu är det väl inte belagt att Victor (Wictor) Forss eller hans son, Alliance Oils styrelseordförande Erik Forss är storägare i Alliance Oil.

Men kan det vara så att de är med bakom uppbyggnaden av Alliance Oil och nuvarande låga bud på bolaget?

Även enl Anders Svenssons ovanlänkade blogginlägg om Forss:

"År 2005 rapporterades att familjen Forss var tillbaka i oljebranschen då Erik Forss valdes in i styrelsen för oljebolaget West Siberian (tidigare Vostok Nafta).

2008 fusionerade detta bolag med Alliance Oil och det fusionerade företaget bytte senare också till detta namn.

Huvudägare i bolaget tycks en khazakisk affärsgrupp vara."

Hur går det egentligen för Alliance Oil?

Enl dagens pressmeddelande från budgivaren om budet står det bla om "verksamhetens pågående utmaningar i Timan-Pechora och den påverkan som skatteändringar har på downstream-verksamheten" enl nyhetsbyrån Direkt: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-borsen-inte-optimal-for-bolaget-kopare.html

Downstream-verksamheten avser ju raffinaderiet (till skillnad från upstream-verksamheten som är oljeproduktionen).

Att downstream-verksamheten verkar tyngas av högre skatter indikerar att Putin är med bakom kulisserna och klämmer åt bolaget.

Först den 21 nov 2013 kommer Alliance Oils q3/2013-resultatrapport.

Bolagets 2012:

• oljeproduktion 53 932 fat olja per dag (+10% från 2011)

• raffinaderiproduktion 80 122 fat per dag (+9% från 2011)

• intäkter 3 445 miljoner dollar (+12% från 2011)

• resultat efter skatt 421 miljoner dollar

• resultat per aktie 2,18 dollar (+25% från 2011)

Det är väl inte så tokigt ändå, och tyder på att skördetiden delvis kommit trots allt.

Under 2012 uppgick den genomsnittliga dollarkursen till 6,7754 kr och utifrån det blev Alliance Oils resultat per aktie 14,77 kr.

Och det var efter ett resultat per aktie på 11,30 kr under 2011 med en genomsnittlig dollarkurs på 6,4969 kr det året.

Dvs Alliance Oils resultat per aktie:

2011: 11,30 kr

2012: 14,77 kr

Och börskursen ligger i 57,65 kr (före budet på 60 kr).

Är inte det en lågt värderad aktie i så fall?

I och för sig utgjordes 14% av resultatet 2012 av en bokföringsmässig återföring av tidigare tillgångsnedskrivning.

Men även exkl det skulle resultatet per aktie ha blivit 12,71 kr dvs 12-13 kr jämfört med nuvarande börskurs på 57-58 kr exkl budet.

Det blir ett p/e-tal på bara 4-5.

Hur många bolag kan man få för ett p/e-tal på 4-5 nuförtiden (även om risknivån är hög med att äga ett ryskt bolag osv)?

Första halvåret 2013:

• oljeproduktion 58 749 fat per dag (+7% från första halvåret 2012)

• raffinaderiproduktion 85 980 fat per dag (+12% från första halvåret 2012)

• intäkter 1 789 miljoner dollar (+10% från första halvåret 2012)

• resultat efter skatt 84 miljoner dollar (-47% från första halvåret 2012)

• resultet per aktie 0,26 dollar (-69% från första halvåret 2012)

Dvs operativt verkar bolaget utvecklas fortsatt väl, men det blev inte särskilt mycket kvar efter skatt etc.

Med en dollarkurs på 6,5769 kr i snitt under första halvåret 2013 blev resultatet per aktie 1,71 kr.

Och tar man det i årstakt (dvs gånger två) blir det 3,42 kr.

Med en börskurs på 57,65 kr blir det ett p/e-tal på 16-17 vilket ju inte är särskilt billigt.

Kan det vara Putin & co som säger att "Ok, nu kommer vi att beskatta er så att en stor del av vinsten försvinner, men köp in bolaget billigt så driver vi det sedan vidare tillsammans och delar på vinsterna."

Det skulle säkert Putin etc förneka bestämt och är ev bara en överdriven konspirationsteori.

//Edit: Så farlig verkar beskattningen av Alliance Oil inte vara, ännu så länge i varje fall (även om den har ökat hittills under 2013).

Under 2011 och 2012 belastades bolagets resultat före skatt av en skattesats på 23-24% och första halvåret 2013 låg den på 31-32%

//

Alliance Oils vd Arsen Idrisov sa i q2/2013-resultatrapporten att produktionsnivån i juli var uppe på 67 200 fat per dag i upstream-verksamheten och 95 000 fat per dag i downstream, dvs ännu högre nivåer än under första halvåret 2013.

Som han beskriver det i resultatrapporten är investeringsfasen i Khabarovsk-raffinaderiet äntligen på väg att slutföras:

"Moderniseringen av raffinaderiet i Khabarovsk är nu i slutfasen.

Flera nya enheter är nära färdigställande och bolaget planerar att testa dessa under kommande månader.

Fortskridandet av konstruktionsarbetet under sommaren tillsammans med väderrelaterade faktorer kommer att senarelägga lanseringen av hydroprocessanläggningen och anslutningen till ESPO-pipelinen något.

För närvarande räknar vi alltjämt med att det moderniserade raffinaderiet och anslutningen till ESPO är fullt testade och i drift tidigt nästa år.

Färdigställandet av moderniseringen av raffinaderiet och anslutningen till ESPO markerar slutet av den pågående investeringscykeln, genom vilken Alliance Oil väsentligt uppgraderat basen för att verka på oljeproduktmarknaderna i Fjärran Östern."

http://www.allianceoilco.com/files/press/allianceoil/20130821-569568-sv-1.pdf

Dvs på det låter det som att en ordentlig skördetid väntar därigenom under de kommande åren.

Han förklarar dessutom att resultatet påverkats negativt av ogynnsamma valutaeffekter, dvs ev är det inte bara högre beskattning.

De negativa valutaeffekterna avsåg den ryska rubelns försvagning mot USA-dollarn. (Orsaken är väl bla att Alliance Oil har sin bokföring i USA-dollar men får en del intäkter i rubel?)

I dagsläget ligger USA-dollarn i ca 32 rubel: http://www.bloomberg.com/quote/USDRUB:CUR/chart

Dvs ju högre nivå desto starkare dollar och ju lägre nivå desto svagare dollar.

Ska man tolka ovanstående är det alltså positivt för Alliance Oil med en stark rubel och svag dollar.

De senaste åren verkar dollarn mot rubeln ha legat någorlunda stabilt kring 30 rubel per dollar.

I och för sig nåddes en bottennivå för dollarn på 27-28 rubel under våren 2011.

Därefter har en dollarförstärkning skett till 33-34 rubel nu i sep 2013 varifrån den fallit tillbaka något igen till 32 rubel.

Alliance Oil gynnas alltså tydligen av om dollarn faller räknat i rubel, dvs sjunker från nuvarande nivå kring 32 rubel.

Skuldsättning

Alliance Oil har en mycket hög skuldsättning.

Per slutet av juni 2013 uppgick bolagets nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) till nästan 12 miljarder kr.

Därtillkommer preferensaktier som kan betraktas som en skuld.

Alliance Oils utestående ca 7,3 miljoner preferensaktier är värda drygt 2 miljarder kr vid en preferensaktie-kurs på 307 kr per st före budet.

Det kan alltså betraktas som en total nettoskuld på ca 14 miljarder kr motsvarande 142% av börsvärdet på knappt 10 miljarder kr (ca 171,5 miljoner utestående stamaktier gånger stamaktiens börskurs 57,65 kr före budet).

Alliance Oil-aktien kan alltså sägas innebära hög risk pga:

- verksamhet i Ryssland som generellt är ett osäkert land för bolag att bedriva verksamhet i

- hög skuldsättning

Mer om Alliance Oils verksamhet

Alliance upstream-verksamhet har olje- och gasfyndigheter och utvinning av dem i följande regioner:

Tomsk
Timano-Pechora
Volga-Ural
Kazakstan
Khanty-Mansiysk, Yamalo-Nenets

Därtill kommer Alliance Oils samarbete med spanska oljebolaget Repsol som ligger i ett gemensamägt bolag.

Tomsk:

Ligger i västra Sibirien.

Alliance Oils verksamhet i Tomsk finns i fyra oljefält:

Middle Nyurola
Khvoinoye
Kluchevskoye
Puglalymskoye

Oljebrunnarna där har ett snittdjup på nästan 3 kilometer.

Totalt tio delar hade oljefyndigheter på 167 miljoner fat olja per slutet av 2012 (mätt enl 2P-definitionen).

Under hösten 2012 köpte Alliance Oil även bolaget SN-Gazdobycha (SNDG) med två naturgaslicenser i Tomsk-regionen.

Timano-Pechora:

Ligger i nordvästra Ryssland.

Alliance Oils oljefyndigheter i regionen finns i följande fyra oljefält:

Middle Kharyaga
North Kharyaga
Lek Kharyaga
Kolvinskoye

Brunnarna på fälten har ett snittdjup på nästan 4 kilometer.

Per slutet av 2012 uppgick totala fyndigheter till 395 miljoner fat olja, varav klart mest (238 miljoner fat) i Kolvinskoye.

Volga-Ural:

Ligger i södra Rysslands europeiska del.

Oljefyndigheterna uppgår till 163 miljoner fat i 13 oljefält, och är delägt av Alliance Oil tillsammans med Repsol.

Kazakstan:

Zhanatalap-oljefältet vid Kaspiska havets norra kust.

Dock bara för Alliance Oil relativt små fyndigheter på ca 8 miljoner fat olja.

Khanty-Mansiysk, Yamalo-Nenets:

Två gasfält i västra Sibirien som delägs tillsammans med Repsol.

Gasfälten innehåller gas motsvarande 155 miljoner fat olja.

Utifrån det hade alltså Alliance Oil per slutet av 2012 följande fyndigheter mätt som antal fat olja:

• Tomsk 167 miljoner fat

• Timano-Pechora 395 miljoner fat

• Volga-Ural 83 miljoner fat (=Alliance Oils ägarandel på 51%)

• Kazakstan 8 miljoner fat

• Khanty-Mansiysk, Yamalo-Nenets 79 miljoner fat (=Alliance Oils ägaranel på 51%)
- - -
Summa 732 miljoner fat

Även med den produktionstakt på 67 200 fat per dag (som bolaget uppgav sig ha kommit upp i per juli 2013 enl q2/2013-resultatrapporten), kommer fyndigheterna att räcka i 36 år.

Produktionstakten 67 200 fat per dag antas inkludera även Repsols ägarandelar, och med 365 dagar per år blir det en produktionsnivå på 24-25 miljoner fat per år.

Och inkl Repsols ägarandel uppgår fyndigheterna till totalt 888 miljoner fat.

Dvs 888 miljoner fat delat med en produktionstakt (utvinningstakt) på 24-25 miljoner fat per år) blir det 36 år innan fyndigheterna är helt utvunna.

Dock som nämnt uppgavs i dagens pressmeddelande om budet att det finns en del utmaningar med utvinningen i bla Timano-Pechora-regionen där den största delen av fyndigheterna finns.

Alliance Oils raffinaderi i Khabarovsk ligger i ryska "fjärran östern" (dvs nästan borta i Asien?), och uppges svara för 30% av de oljeprodukter som levereras i den regionen.

En del av raffinaderiets produktion säljs via Alliance Oils egna bensinmackar i regionen.

//Tillägg 31 okt 2013

Aktiemäklarfirman Avanzas analysavdelning Placera.nu:s aktieanalytiker Leif Pettersson har skrivit en krönika om Alliance Oil idag i samband med att budet på bolaget kom: www.avanza.se/placera/redaktionellt/2013/10/31/skambud-pa-alliance-oil.html

Hans inledning av krönikan:

"Skambud på Alliance Oil

Vi har flera gånger lyft fram Alliance Oil som en given uppköpskandidat, och idag kom budet på bolaget.

Budkursen är satt till 60 kronor per stamaktie, vilket vi anser vara alltför snålt.

Vi rekommenderar att tacka nej till budet."

Enl Pettersson är en Alliance Oil-börskurs uppåt 100 kr motiverad.

Han pekar bla på att Khabarovsk-raffinaderiets stora investeringar innebär att produktionskapaciteten nu ökar till 100 000 fat per dag där.

Han nämner även att raffinaderiet per början av 2014 kommer att anslutas till rörledningen Espo (Eastern Siberia-Pacific Ocean) vilket sänker transportkostnaden med 5 dollar per fat.

Bara det innebär en resultatökning med 120 miljoner dollar (700-800 miljoner kr) per år för Alliance Oil.

Enl Pettersson har aktieanalytikerna följande prognoser för Alliance Oils resultat efter skatt:

2014: 450 miljoner dollar (2,9 miljarder kr)

2015: 508 miljoner dollar (3,3 miljarder kr)

Det ska bla uppnås genom:

• ökad oljeproduktion

• ökad raffinaderiproduktion

• lägre transportkostnader

Alliance Oil-aktiens p/e-tal utifrån förväntat resultat per aktie per år:

2013: 6,1

2014: 3,4

2015: 3,0

Pettersson pekar även på att Alliance Oil-aktien handlas med en rabatt på 10-40% jämfört med aktier i andra ryska oljebolag som Lukoil, Rosneft och Tatneft.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hölls idag tors 31 okt 2013 i Alliance Oils regi angående budet.

Telefonkonferensen kan avlyssnas i efterhand via följande länk: http://allianceoil311013-live.audio-webcast.com/cgi-bin/slideShow.ssp?fn=presentationOnline&netPid=2141&presentation_language=English

En aktieanalytiker ansåg (under telefonkonferensen) att budet på Alliance Oil var lågt skriver nyhetsbyrån Direkt : www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-bud-lagt-givet-downstreampotential-analytiker.html

Där uppgavs analytiker se potential med Alliance Oils raffinaderiverksamhet där stora investeringar har gjorts och skördetid väntas först from år 2015 och därefter.

Alliance Oils rörelseresultat före avskrivningar etc enl nyhetsbyrån Direkt:

2012: 729 miljoner dollar

2015: 1 miljard dollar (analytikernas snittprognos enl SME Direkt)

Enl telefonkonferensen kritiserade analytikern Alliance Oil-styrelsens oberoende ledamöter för att rekommendera budet.

Styrelseordförande Eric Forss invände då att flera alternativ har utvärderats och budet bedöms vara det bästa för alla aktieägare.

Under telefonkonferensen framkom att det finns rykten om att ryska halvstatliga jättegasbolaget Gazprom vill köpa Alliance Oil, och att det är Gazproms egen bank som finansierar Alliance Oil-budet.

Budgivar-sidans företrädare Magomed Galaev svarade då att såvitt han vet finns ingen koppling mellan Gazprom och Gazprom Bank, och att Alliance Oil fört diskussioner med flera potentiella köpare av Alliance OIl utan att någon annan än familjen Bazhaev trätt fram som budgivare.

Edit: Ryska staten äger 50,01% av Gazprom: http://en.wikipedia.org/wiki/Gazprom

Under telefonkonferensen beskrevs det som att Alliance Oil måste fatta vissa långsiktiga beslut som är lättare att ta om bolaget inte är börsnoterat.

Budgivar-företrädaren Magomed Galaev vidareutvecklade det med att det finns ett antal frågeställningar som även utomstående aktieinvesterare är väl informerade om, men att det tar längre tid att fixa de frågeställningarna än vad som passar in för ett börsnoterat bolag som offentliggör kvartalsvisa resultatrapporter.

Om bolaget inte snabbt fixar sådana frågeställningar tolkas det av aktieinvesterare som att företagsledningen inte kan eller vill fixa dem, vilket enl Galaev gör att företagsledningen inte jobbar optimalt så länge Alliance Oil är börsnoterat.

"Trycket på företagsledningen att prestera mirakel varje kvartal, är inte till särskilt stor hjälp anser vi", sa Galaev under telefonkonferensen.

Enl honom förväntar sig aktiemarknaden omedelbara resultat, och om det ej uppnås leder det till att Alliance Oil och dess företagsledning hamnar i dålig dager.

Men enl Galaev är det inte fråga om nya problem, utan samma frågor som nämnts tidigare:

• att få igång oljeproduktionen i Timano-Pechora-regionen (Kolvinskoye-fältet?) med sin komplexa geologi och problematiska oljeutvinning

• att få klart uppgraderingen av Khabarovsk-raffinaderiet

• en del större makroekonomiska utmaningar som Alliance Oil kan stå inför (dvs försämrad världskonjunktur och sänkt oljepris?)

• att hantera förändrade skatteregler

Enl Galaev har Alliance Oils vd Arsen Idrisov en mycket mera långsiktig inställning till bolagets potential än att få till ett bra resultat under nästa kvartal, och en högre toleranströskel för när och hur problemställningar kan klaras upp.

Aktieanalytikern Julian Beer från SEB sa då under telefonkonferensen att han för sin del i och för sig tror att det även finns långsiktiga aktieägare i Alliance Oil som har en lika hög toleranströskel.

Beer pekar även på de stora investeringar Alliance Oil genomfört under de senaste fem åren, vilket aktieägarna även varit med och finansierat, och att dagens bud på 60 kr per aktie ser väldigt billigt ut i jämförelse med de stora investeringar som genomförts.

Det var även Beer som frågade om Alliance Oils oberoende styrelseledamöter utvärderat en avyttring av downstream-verksamheten till utomstående bolag och vad slutsatsen av det var i så fall.

Styrelseordförande Eric Forss vill inte kommentera några detaljer men uppger under telefonkonferensen att huvudägaren skulle ha behövt godkänna en delavyttring.

Beer invände att de oberoende styrelseledamöterna även måste beakta minoritetsaktieägarnas intresse, men Forss svarar att olika alternativ utvärderats under processens gång utan att kommentera detaljer.

Svenska Dagbladet-artikel

Nils-Olof Ollevik har skrivit en krönika i Svenska Dagbladet idag tors 31 okt 2013 om Alliance Oil-budet:

"Styrelsers arrogans sänker förtroendet"

http://www.svd.se/naringsliv/styrelsers-arrogans-sanker-fortroendet_8678578.svd

Enl krönikan bla:

_"När Alliance Oil Companys huvudägare vill köpa ut bolaget från börsen gör man det på ett sätt som ger dåliga vibrationer.

Gårdagens bud innebär en budpremie på bara 4 procent över onsdagens slutkurs samtidigt som skälen för utköpserbjudandet är både dunkla och illa förklarade."_

"Enligt Alliance Oils styrelseordförande, Eric Forss, har styrelsen utvärderat flera olika alternativ till utköpet, men han vill inte gå in på vilka de alternativen är eller varför man valt just att rekommendera en av storägarnas bud på bolaget."

_"Ett viktigt skäl till köpet påstås vara att styrelse och ledning behöver koncentrera sig på verksamheten och slippa störas av de mindre aktieägarnas kortsiktighet.

Det senare är i klartext rent struntprat."_

//

Videoklipp från i juni 2013 där Alliance Oils styrelseordförande Eric Forss kommenterar att bolaget då gav ut nya preferensaktier: http://www.youtube.com/watch?v=aRbFJNFPPY0#t=98

En nackdel med preferensaktierna är att de dränerar Alliance Oil på kapital som annars skulle kunna gå till aktieutdelningar på stamaktierna.

När analytikerna i snitt räknar med ett resultat per aktie kring 11 kr 2014 och 16 kr 2015 för Alliance Oil, är väl de resultaten ej exkl preferensaktieutdelningen som ju ej kommer stamaktieägarna till del.

Men det är ändå inga jättebelopp det handlar om.

Det finns ca 7,3 miljoner utgivna Alliance Oil-preferensaktier och med en utdelning på 30 kr per år per preferensaktie blir det drygt 200 miljoner kr.

• Som jämförelse innebär ett resultat per aktie på 11 kr per aktie 2014 totalt ca 1,9 miljarder kr.

• Och ett resultat per aktie kring 16 kr 2015 innebär totalt 2,7-2,8 miljarder kr.

Dvs efter avdrag för preferensaktie-utdelningen återstår då i alla fall nästan 1,7 miljarder kr motsvarande nästan 10 kr i resultat per aktie under 2014 och ca 2,5 miljarder kr motsvarande 14-15 kr i resultat per aktie under 2015.

Aktieanalytikerna

Det är totalt över 20 aktieanalytiker som bevakar Alliance Oil: http://www.allianceoilco.com/sv/bevakande-analytiker

De som är från Sverige/svenska banker och aktiemäklarfirmor är:

Petter Hjertstedt (Carnegie)

Joakim Ahlberg (Cheuvreux)

Gustav Sandström (Erik Penser)

Kjetil Sörum (Handelsbanken)

Christian Kopfer (Nordea)

Julian Beer (SEB)

Teodor Nilsen (från Swedbank-ägda norska aktiemäklarfirman First Securities)

Så sent som 21 okt 2013 sänkte SEB (analytikern Julian Beer) sin rekommendation för Alliance Oil-aktien från "köp" med riktkurs 60 kr till "sälj" med riktkurs 55 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/21/alliance-oil-seb-equities-sanker-till-salj-kop.html

10 okt 2013 sänkte JP Morgan (analytikern Andrey Gromadin) sin rekommendation för aktien från "undervikt" med riktkurs 60 kr till "undervikt" med riktkurs 43 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/10/alliance-oil-jp-morgan-skar-rejalt-i-riktkursen.html

4 okt 2013 sänkte kreditratinginstitutet S&P sitt kreditbetyg för Alliance Oil från B+ till B, dock med stabila utsikter: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/04/alliance-oil-sp-sanker-betyg-till-b-fran-b-ny.html

Bla räknar S&P med att AO:s fria operativa kassaflöde (dvs kassaflödet från rörelsen minus investeringar) kommer att även fortsättningsvis vara "kraftigt negativt" enl nyhetsbyrån Direkt.

30 sep 2013 kom besked om att Morgan Stanley (analytikern Pavel Sorokin) sänker sin rekommenadtion för Alliance Oil-aktien från "övervikt" med riktkurs 65 kr till "jämvikt" med riktkurs 56 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/30/alliance-oil-morgan-stanley-sanker-rek-till-jamviktovervikt.html

MS hänvisade bla till översvämningar i ryska fjärran östern, vilket lett till förseningar med AO:s raffinaderi där och dess anslutning till Espo-rörledningen: www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/30/alliance-oil-forseningar-fick-morgan-stanley-att-sanka-rad.html

Som konsekvens sänkte MS-analytikern sina prognoser för AO:s ebitda-resultat med 11% för 2013 och 14% för 2014 medan han lät prognosen ligga oförändrad för 2015.

Enl analytikerlistan har även Gazprombank en analytiker som bevakar Alliance Oil; Alexander Nazarov.

Har han särskilt haft i uppgift att bevaka Alliance Oil inför det uppköpsbud som Gazprombank nu finansierar?

//Tillägg 31 okt 2013

Förvirring kring Alliance Oil-budregler

Alliance Oils stamaktie och preferensaktie var båda handelsstoppade under hela dagen idag tors 31 okt 2013 efter budet som offentliggjordes under morgonen.

Nyhetsbyrån Direkt skriver att handelsstoppet drog ut på tiden: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/31/alliance-oil-uppkopsbud-ej-bud-oklar-regelsituation.html

Orsaken kan enl Direkt bla vara förvirring hos Stockholmsbörsen kring om budet är att betrakta som ett bud som ska följa svenska regler eller om det ej behöver göra det eftersom Alliance Oil formellt sett är registrerat på Bermuda.

Bla brukar den så kallade Aktiemarknadsnämnden (AMN) vara inblandad i att avgöra sådana knepiga budrelaterade regelfrågor.

Enl bud-pressmeddelandet hänvisas till att AMN uppmanar till att informationen kring budet måste göras lika fullödig som om budet lagts enl svenska regler:

"Den svenska Aktiemarknadsnämnden ('AMN') konstaterade i AMN 2013:35 att då AOC är ett bermudiskt bolag och Transaktionen görs i form av en amalgamation enligt bermudisk lag hade AMN inte, utifrån vad som anses som god sed på aktiemarknaden, några ytterligare krav än de som krävs enligt bermudisk lag.

AMN betonade dock vikten av att Aktieägarna, inklusive ägarna av AOC:s Depåbevis, informeras om den planerade åtgärderna på ett sätt som så nära som möjligt ansluter till hur informationen skulle ha lämnats om AOC varit ett svenskt noterat bolag.

Besök www.aktiemarknadsnamnden.se för hela uttalandet."

http://www.allianceoilco.com/sites/default/files/page/20131031-579265-sv-1.pdf

AMN:s uttalande 2013:35 offentliggjordes idag tors 31 okt 2013 men är daterat redan 3 sep 2013: http://www.aktiemarknadsnamnden.se/201335

Dvs tydligen har AMN ända sedan dess haft inblick i att ett bud är på gång.

Och 3 sep 2013 handlades AO-aktien i ca 47-48 kr.

Enl AMN-uttalandet kom förfrågan redan 1 sep 2013 till AMN att uttala sig från advokatbyrån Linklaters, som företrädare för budgivaren.

1 sep 2013 var en söndag, men dagen därpå (mån 2 sep 2013) handlades AO-aktien i 46,51-47,43 kr.

Förhoppningsvis håller sig AMN-ledamöterna för goda för att insiderhandla på sådan förhandsinformation.

De kan ha fått skriva på ett "non disclosure agreement" med löfte om att inte på något sätt sprida eller använda informationen om budet.

Men detta visar i alla fall att det cirkulerat information om budet flera veckor innan idag 31 okt 2013 när budet väl kom på 60 kr per aktie.

Det är i alla fall en kursökning på ca 25-30% till budkursen 60 kr på två månader (och ca 22-24% till senaste börskursen 57,65 kr igår ons 30 okt 2013 som också ev är påverkad av cirkulerande info om kommande bud).

En frågeställning är alltså om budgivarna (till övriga aktieägares nackdel) utnyttjar att budreglerna inte är lika stränga för Alliance Oil som Bermuda-registrerat bolag, jämfört med om svenska budregler hade behövts följas.

Edit: Tydligen gick Alliance Oil självt ut med ett klargörande nu under kvällen tors 31 okt 2013 om att det under morgonen meddelade budet ej är att betrakta som bud enl svenska regler.

Det skriver nyhetsbyrån Six: http://www.di.se/artiklar/2013/10/31/klargorande-gallande-alliance-groups-bud/

• AO:s pressmeddelande om själva budet kom kl 9.45 idag tors 31 okt 2013: http://www.allianceoilco.com/sites/default/files/page/20131031-579265-sv-1.pdf

Börsen öppnade kl 9 men AO-aktien var som nämnt handelsstoppad hela dagen.

• Och kl 19.30 kom ett separat pressmeddelande med klargörande om budet och dess förhållande till svenska budregler: http://www.allianceoilco.com/sites/default/files/page/20131031-579397-sv-1.pdf

Kritik från Aktiespararna

Tidningen Affärsvärlden skriver dessutom om att enl Handelsbankens tv-kanal EFN så sågar småspararnas intresseorganisation Aktiespararna budet på Alliance Oil: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3784184.ece

Tv-inslaget från EFN: http://www.efn.se/2013/10/31/budet-pa-alliance-oil-sagas/

Enl inslaget tycker Aktiespararna att budet är snålt, samtidigt som det verkar som att det bara krävs godkännande från aktieägare med 75% av rösterna på extrastämman för att budgivaren ska kunna tvångsinlösa resterande aktier.

Enl svenska budregler måste en budgivare få in minst 90% av aktierna i ett bolag för att kunna tvångsinlösa resten.

Dvs enl Bermuda-reglerna är det lättare för en budgivare att köra över trilskande småägare med ett snålt bud.

Aktiespararnas analytiker Albin Ränner kritiserar i inslaget Alliance Oil-budet för att de använder de snällare Bermuda-reglerna.

Han ser negativt på att småägare nu riskerar bli lurade på de stora värden som kan finnas i Alliance Oil och som även småägarna har rätt till.

Men enl inslaget väntas budet ändå gå igenom.

Det återstår alltså att se om aktieägare med en sammanlagd röstandel på minst 75% godkänner budet på extrastämman 2 december 2013.

//

//Tillägg 1 nov 2013

Stockholmsbörsen har kritik mot Alliance Oils pressmeddelande om budet och har anmält det till Finansinspektionen: www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/01/alliance-oil-nasdaq-omx-har-synpunkter-pa-budmeddelande-di.html

Börsen vill dock inte precisera vad kritiken går ut på enl artikeln i länken ovan från nyhetsbyrån Direkt som refererar till Dagens Industri.

Finansfirman Catellas fonder är enskilt största institutionella aktieägare i Alliance Oil med en ägarandel på drygt 3%.

Catellas fondförvaltare Mikael Hanell uppger för nyhetsbyrån Direkt att Catella ej har fattat något beslut om Alliance Oil-budet ska accepteras eller ej, men säger samtidigt följande:

"I grund och botten ser vi förhållandevis positivt på affären, trots att budpremien är låg om man jämför med dagen före budet."

Han och Catellas fondförvaltare Ulf Strömsten ska diskutera mer i nästa vecka om de ska acceptera budet eller ej.

www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/01/alliance-oil-svensk-storagare-i-grunden-positiv-till-affar.html

Swedbanks fonder äger 1,6% av Alliance Oil och har en negativ inställning till budet: www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/01/alliance-oil-storagare-i-grunden-positiv-till-affar-ny.html

Swedbank-fondernas informationschef Per Bäckman till nyhetsbyrån Direkt:

"Vi tycket att priset är för lågt."

Han kritiserar även att Alliance Oil ej behöver följan svenska budregler genom att Alliance Oil är baserat på Bermuda, vilket gör att det räcker med 75% aktieägar-acceptans för att budet ska kunna genomföras.

//

//Tillägg 4 nov 2013

"RYSKA BANKER TROR BOLAGET KOMMER SÄLJAS VIDARE"

www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/04/alliance-oil-ryska-banker-tror-bolaget-kommer-saljas-vidare.html

Dvs detta låter som skräckexemplet med hur Tele2 blev borttvingat från Ryssland genom att sälja av sin ryska verksamhet till en bank som dessutom skar emellan genom att därefter sedan sälja verksamheten vidare till ännu högre pris.

Mer om Tele2:s ryska verksamhet och vad som hände med den i tex tidigare blogginlägg (från 13 aug 2013) om aktien i Tele2:s huvudägare Kinnevik: http://www.redeye.se/aktiebloggen/kinnevik/salj-kinnevik-aktien

För Tele2 blev ju alternativen förenklat:

1) att sälja den ryska verksamheten för erbjudet lågt pris

2) eller tacka nej och se på när den ryska verksamheten sakta går under pga uppsåtligt myndighetskrångel etc

Dvs utifrån det kan man alltså tacka nej till det lagda budet på Alliance Oil, men då kan det innebära en viss risk.

Kanske det i själva verket är det enda och i rådande läge även bästa alternativet att helt enkelt sälja Alliance Oil till ryssarna för erbjudet lågt pris, eller alternativt; att tacka nej och se verksamheten sakta gå under pga myndighetskrångel osv.

Och kanske man i själva verket ska ge styrelseordförande Eric Forss beröm för att han lyckats få till ett uppköpsbud med en liten premie i varje fall.

Ryssland och Putin måste ju inse att detta i så fall blir ytterligare en händelse som förstärker utländska investerares ovilja att investera i Ryssland, vilket lär vara långsiktigt klart negativt för Ryssland och ryska folket även om det kortsiktigt gynnar vissa personer i vissa grupperingar i landet.

Och visst kan man samtidigt delvis förstå att ryssarna inte vill att utlänningar ska komma och ta över hela Ryssland billigt sedan kommunismen föll.

Om de inte agerade på detta vis kanske det helt enkelt skulle vara utlänningar som blåste ryssar, istället för att ryssar blåser utlänningar.

Men i en idealvärld borde ju utlänningar och ryssar kunna samverka både i och utanför Ryssland för att uppnå bästa möjliga välstånd för alla osv.

Som det är nu kommer exempel på exempel som visar att utlänningar inte är välkomna i Ryssland.

Det värsta är att det verkar vara en trend som förstärkts på senare tid, vilket innebär att utlänningarna först kommit till Ryssland för att sedan tvingas ut från landet till dåliga villkor.

Då hade det varit bättre att utlänningarna inte skulle ha fått komma från början istället för att de nu varit med och byggt upp verksamheter i Ryssland som de tvingas sälja billigt till ryssar (och med potentat-kontrollerade ryska banker som får köpa dem först billigt, och sedan skär emellan genom att sälja dem vidare för högre pris till ryska bolag).

Intrycket är att premiärministern Dimitriy Medvedev ville ha en öppen attityd och välkomna utlänningar, medan presidenten Vladimir Putin (styrd av bakomliggande maffiagrupperingar?) gått i helt motsatt riktning.

Tex i något tidigare blogginlägg nämndes Medvedevs försök att skapa ett ryskt "Silicon Valley", dvs högteknologiskt centrum, utanför Moskva inkl utländska bolag som etablerade sig där och satsade pengar.

En del utländska bolag kom, men plötsligt inledde myndigheterna rättsprocesser mot ansvariga för projektet pga påstådda oegentligheter osv och så var den idén förstörd.

Är det maffialedarna som sätter ökad press på Putin? Har de hållhakar på Putin eller vad är det frågan om?

Det verkar vara en cancersvulst som gynnar några få men missgynnar hela ryska folket, och ju förr den opereras bort desto bättre.

Aleksei Navalny är väl en person som börjat protestera mot Putins sätt att leda Ryssland, och givetvis har Navalny råkat ut för juridiska problem från myndigheter etc pga påstådda skattebrott osv.

Han skulle ju i fängelse men tillätts ändå ställa upp i valet till borgmästare i Sankt Petersburg, vilket tolkas som ett sätt att undvika massprotester.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexei_Navalny

Andra som protesterat mot Putin-styret har ju blivit märkligt mördade:

Aleksander Litvinenko: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Litvinenko

Anna Politkovskaya: http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Politkovskaya

De anses delvis ha kommit uppgifter på spåren som kunnat skapa problem för Putin osv.

I och för sig kanske det inte är Putin själv som fått dem mördade.

Han anser sig säkert helt oskyldig till brott och alla övriga påstådda oegentligheter.

Men det kan vara grupperingar kring Putin som tjänar på att Putin sitter kvar, även om han är genomkorrupt och trots att det missgynnar hela ryska folket på sikt.

Visst kan ovannämnda resonemang tyckas vara ogrundat och konspiratoriskt, men det är i alla fall det intryck man får som utomstående betraktare.

Till ovannämnda till synes politiska ryska mord kommer alltså även bla ovannämnda advokaten Sergei Magnitsky som började protestera mot myndigheternas sätt att skapa krångel för utländska kapitalförvaltningsfirman Hermitage Capital Management som etablerat sig i Ryssland med affärsidé att tjäna pengar på att köpa aktier i ryska bolag och få bort korruptionen i dessa bolag: http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Magnitsky

//Edit: Mer specifikt blev Hermitage blev bestulet på 230 miljoner dollar i skattehanteringen.

//

Magnitsky hittades död i en isolerad cell i fängelset 16 nov 2009.

Den officiella dödsorsaken uppgavs vara hjärtproblem trots tydliga spår av att han blivit torterad.

Ex på videoklipp om Magnitsky: http://www.youtube.com/watch?v=mL9b5LP4Ubc

Enl klippet är det en kriminell gruppering ledd av den tidigare dömda brottslingen Dmitry Klyuev.

Grupperingen uppges totalt ha stulit 800 miljoner dollar av ryska statens skattepengar från staten (dvs ryska folket), och att alla Rysslands högsta ledare är fullt medvetna om att Klyuev-grupperingen tagit pengarna.

Varför tas Klyuev och hans medarbetare därefter inte fast?

Det är väl tack vare korruption, dvs att Rysslands högsta ledare fått sin del av kakan.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga efter… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?