Post entry

Sälj Allenex-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktien i transplantations-produkt-bolaget Allenex verkar vara föremål för en liknande spekulationsbubbla som i fingeravtrycks-läsnings-bolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics.

Tidigare blogginlägg (från 14 mars 2013) om Fingerprint Cards och Precise Biometrics: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/salj-fingerprint-cards-precise-biometrics

Precis som aktierna i de båda bolagen har Allenex-aktiens börskurs skjutit i höjden på sistone.

• Så sent som i mitten på feb 2013 handlades Allenex-aktien i 0,75 kr.

• Därefter sköt den iväg till en topp på 5,40 kr 11 mars 2013.

• Och därifrån har den fallit tillbaka något till en kurs på 3,38 kr i skrivande stund.

Utlösande faktor för kursuppgången lär ha varit det pressmeddelande som Allenex skickade ut 19 feb 2013 om en USA-order på produkten SBT Resolver: http://mb.cision.com/Main/708/9374728/95234.pdf

Enl Allenex vd Anders Karlsson i pressmeddelandet:

"Detta är en genombrottsorder och ett avgörande steg framåt vad gäller försäljning av SBT Resolver för HLA-typning vid benmärgstransplantationer."

På aktieforum började detta spridas och så steg aktiekursen som ett kedjebrev utan egentlig hänsyn till bolagets egentliga förutsättningar och aktiens motiverade värde utifrån det.

Bla verkar dock SBT Resolver inte ens vara Allenex egen produkt utan kommer från Allenex australiensiska samarbetspartner Conexio Genomics. Enl Allenex vd Anders Karlsson ur bolagets resultatrapport för q4/2012 (som kom 21 feb 2013):

"Lanseringen av produkten SBT Resolver från vår australiensiska partner Conexio Genomics har varit intensiv och under året har flera centra
valt produkten.

Efter rapportperiodens utgång har vi fått en genombrottsorder i USA från ett stort ledande transplantationscentrum och nu förväntas flera betydelsefulla amerikanska centra att följa inom kort. Vi ser detta som en viktig milstolpe i att vår lansering.

Vi ser stora möjligheter att flera, även större, centra kommer att följa efter i övriga världen."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1D/C8/C8/wkr0006.pdf

Även enl resultatrapporten:

"Sedan 2011 är Allenex exklusiv global distributör av HLA-typningsprodukterna SBT Resolver™ och Assign-SBT™ 3.6+, från Conexio Genomics Pty."

Ur Allenex årsredovisning för 2011 (som är dateradi apr 2012):

"I maj tecknades via Olerup SSP ett exklusivt försäljningsavtal
med det australiensiska företaget Conexio Genomics.

Avtalet gäller produkter för HLA-typning med SBT-metoden
(sekvensbaserad typning). Allenex fick därmed ett ännu
bredare produktutbud mot transplantationsmarknaden.

Conexios produktlinje förväntas bli ett starkt komplement
till den HLA-typningsteknik som utvecklats av Olerup SSP.

Olerup SSP och Conexio har också kommit överens om att
gemensamt utveckla nya HLA-typningsprodukter."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/39/73/wkr0006.pdf

Olerup SSP är alltså Allenex egna dotterbolag (mer om det nedan).

Vad betyder HLA och HLA-typning? Enl definitioner nedan står HLA för "Humant Leukocyt-Antigen" och en HLA-typning verkar vara en typ av test man gör på patienten inför en transplantation:

"HLA-typning: Bestämning av HLA-antigen, oftast gör man detta genom blodprov."

Vad står HLA för?

"HLA-systemet: Human Leukocyte Antigen, ett igenkänningssystem på celler som är viktigt vid transplantation."

http://www.barncancerfonden.se/Fakta/Ordlista/

_"Analyser inför transplantationer

Vävnadstypning

Vävnadstypning eller HLA -(human leukocyte antigen) typning används i samband med stamcells- och organtransplantationer samt i utredning av vissa sjukdomar och transfusionsmedicinska problemställningar._

• _Serologisk HLA-typning

[HLA klass I (ABC) typning] innebär typning av HLA-A, -B och -C loci. Tekniken som används baseras på cytolys av viabla celler medierad av specifik antikropp i närvaro av komplement. Reaktionen sker mellan testlymfocyter och multipla HLA-antisera med kända specificiteter._

• _Genomisk HLA typning

Genomisk typning [HLA klass II (DR, DQ, DP) typning] baserar på PCR-SSP eller direkt sekvensering av DNA. Kombineras med serologisk HLA-klass I (HLA-A,B,C)-typning. Typningar görs både på recipienter och donatorer. Laboratoriet har ett antal speciella typningar som görs vid behov. Fullständiga testningen tar ca 1 vecka."_

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Klinisk-immunologi-och-transfusionsmedicin---Blodcentralen/Klinisk-immunologi/

Allenex är nu värt över 420 miljoner kr (på börsen vid nuvarande börskurs 3,45 kr).

Men vilken ekonomisk utveckling kan man egentligen räkna med för bolaget?

Remium-prognoser

Allenex betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Allenex framtida ekonomiska utveckling. Så här ser Remium-analytikern Johan Löchens senaste prognoser ut för Allenex (daterad 18 mars 2013):

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 113 miljoner kr (+14%)
2013: 124 miljoner kr (+10%)
2014: 143 miljoner kr (+15%)
2015: 160 miljoner kr (+12%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 7%
2013: 10%
2014: 8%
2015: 10%

Nettresultat:
2012 (faktiskt utfall): 1 miljon kr
2013: 6 miljoner kr
2014: 6 miljoner kr
2015: 9 miljoner kr

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 0,01 kr
2013: 0,05 kr
2014: 0,05 kr
2015: 0,08 kr

http://www.introduce.se/media/4701715/alnx_4.012.pdf

Dvs ska man köpa aktien på 3,45 kr vilket innebär ett p/e-tal på 43 räknat på förväntat resultat per aktie inom tre år (dvs år 2015)? Det verkar vara väldigt dyrt.

Och bolaget hade en nettoskuld på 84 miljoner kr i slutet av 2012 enl Remium. I och för sig inte jättehögt i relation till börsvärdet på 421 miljoner kr, men om börsvärdet är tillfälligt uppblåst och senare faller kan situationen bli en annan.

Remium räknar iofs med att nettoskulden kommer att minska något de kommande tre åren till 63 miljoner kr i slutet av 2015.

Allenex intäktsökning på 14% under 2012 är inte ens organisk (dvs av egen kraft) utan har gynnats av företagsköp. Det är säljbolaget Olerup GmbH som ingår i Allenex from juni 2011.

Under tex q4/2012 hade Allenex intäkter på 27 miljoner kr vilket var -0,4% jämfört med q4/2011.

Nettoresultatet under kvartalet uppgick till 1 miljon kr (-72 miljoner kr!).

Redeye-prognoser

Allenex betalar tydligen även Redeye för att göra prognoser för Allenex framtida ekonomiska utveckling. Redeye-analytikerna Klas Palins och Peter Östlings prognoser för Allenex (daterade 28 feb 2013):

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 113 miljoner kr (+14%)
2013: 125 miljoner kr (+11%)
2014: 144 miljoner kr (+15%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): 7%
2013: 11%
2014: 16%

Nettoresultat:
2012 (faktiskt utfall): 0 miljoner kr
2013: 6 miljoner kr
2014: 14 miljoner kr

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): -
2013: 0,05 kr
2014: 0,12 kr

http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2013/02/update_20130228_17487.pdf

Redeye räknar med att Allenex nettoskuld minskar från 84 miljoner kr i slutet av 2012 till 62 miljoner kr i slutet av 2014.

Redeyes prognoser är mer optimistiska än för Remium och ger ett p/e-tal för Allenex-aktien på 29 redan med förväntat resultat per aktie för 2014.

Men fortfarande verkar det dyrt.

Redeye gör även en värdering av Allenex-aktien och anser att aktiens motiverade värde ligger på 1,80 kr, dvs en nedgångspotential på 48% (från nuvarande börskurs 3,45 kr)!

Vad gör egentligen Allenex?

Bolaget hade under 2012 i snitt 54 pers anställda och huvudkontor i Stockholm.

Beskrivning av Allenex på Remiums hemsida Introduce.se:

"Globalt transplantationsbolag

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter och tjänster som möjliggör säkrare transplantationer med bättre resultat."

http://www.introduce.se/foretag/allenex

Videoklipp från 27 feb 2013) där Allenex vd Anders Karlsson pratar om bolaget:

http://www.introduce.se/foretag/allenex/intervjuer/2013/2/allenex-intervju-med-vd-anders-karlsson

Han säger bla att 2012 innebar en nystart för Allenex med ny organisation, fokusering på transplantationsområdet och en ekonomisk vändning genom att bolaget visade vinst under årets alla fyra kvartal.

Om USA-ordern säger Karlsson att det är mycket jobb som ligger bakom erhållandet av en sådan order (som las från ett laboratorium i USA), men att Allenex även har liknande ordrar på gång från andra laboratorier.

Enl Karlsson började arbetet på ordern från det här laboratoriet tidigt, och det blev även den order som är "först ut".

Aktieinvesterare kan tolka det och pratet om "genombrott" som att Allenex nu kommer att få mängder av ordrar så att intäkterna skjuter i höjden. Här antas dock de kommande ordrarna vara inbakade i de intäkter som Remium och Redeye räknar med för Allenex under de närmaste åren.

Och utifrån det är aktien alltså inte köpvärd i dagsläget (även om det förstås är positivt för bolaget att ordrarna kommer).

Olerup och Absorber

Enligt Allenex hemsida utgörs den transplantations-relaterade verksamheten av dotterbolagen Olerup SSP och Absorber.

Så här beskrivs de i Allenex resultatrapport för q4/2012 (som kom 21 feb 2013):

Olerup SSP:

_"Olerup SSP AB är världsledande på att ta fram kit
för genomisk HLA-typning baserad på SSPtekniken.
Produkten används inför transplantationer
för att matcha donator med mottagare.
Bättre matchning minskar risken för komplikationer
till följd av transplantationen.__HLA-typning
är standard vid benmärgstransplantation (hematopoetisk
stamcellstransplantation) men används
också vid organtransplantationer (njure, lunga,
hjärta med flera)."_

Absorber:

"AbSorber AB utvecklar produkter som ökar möjligheterna
att genomföra mer framgångsrika transplantationer.
AbSorbers transplantationstest XM-ONE® påvisar
antikroppar av betydelse för avstötningsreaktioner.
I bolagets forskningsportfölj finns även en patenterad
AB0-kolonn för transplantation mellan personer med
olika blodgrupp och en AB0-diagnostik som mäter
förekomst av blodgruppsantikroppar."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1D/C8/C8/wkr0006.pdf

Olerups och Absorbers produkter säljs via Allenex egna försäljningsbolag och via utomstående distriburörer.

Allenex två egna försäljningsbolag är Olerup GmbH och Olerup Inc:

_"Olerup GmbH

Olerup GmbH med säte i Wien, Österrike, ansvarar för försäljning och distribution i Europa. Försäljningen sker direkt till slutkunder i Tyskland, Österrike och Slovenien, samt genom cirka 30 underdistributörer som täcker resten av Europa._

_"Olerup Inc.

Olerup Inc. med huvudkontor i West Chester, Pennsylvania, ansvarar för direktförsäljning i Nordamerika."_

http://www.allenex.com/sv/transplantation/distribution-och-foersaeljning/

Allenex ägarandelar i bolagen:

• Olerup SSP (91%)

• Absorber (98%)

• Olerup GmbH (ägs av bolaget Olerup International där Allenex har en ägarandel på 75%)

• Olerup Inc. (50%)

Dvs bolagen är inte ens helägda av Allenex vilket gör att Allenex aktieägare inte får del av hela bolagens framtida vinster.

Kunderna

Ur Allenex resultatrapport för q4/2012:

"Allenex kundgrupp utgörs till största del av HLA-laboratorier.

I Allenex kundsegmentering av laboratorierna är indelningen beroende på hur automatiserade dessa är. Ju fler individer som HLA-bestäms desto större sannolikhet att laboratoriet är fullt automatiserat.

SSP-teknologin används främst av mindre laboratorier men även som komplementär teknik på de allra största laboratorierna, vilka idag använder sig av automatiserade lösningar som primär typningsteknologi."

Ur årsredovisningen för 2011:

"Marknaden för HLA-typning uppskattas år 2010 ha omsatt över 260 miljoner USD, enligt det amerikanska bolaget Gen-Probe, och växer med några procent per år.

Generellt sett drivs marknaden för HLA-typning av att fler patientgrupper
blir aktuella för hematopoetiska stamcellstransplantationer och att fler sjukhus genomför transplantationer."

En marknad på 260 miljoner dollar/år motsvarade 1,9 miljarder kr år 2010 men sedan dess har dollarn fallit med 10% så idag motsvarar det 1,7 miljarder kr.

En tillväxttakt på "några procent per år" innebär alltså att det inte är någon jättehög tillväxttakt på Allenex huvudmarknad.

Som jämförelse har Allenex följande ekonomiska mål för sin egen utveckling (ur årsredovisningen för 2011):

"De finansiella målen är att under en konjunkturcykel öka
omsättningen för koncernen med i genomsnitt minst 10 procent
per år med en rörelsemarginal på EBIT-nivå som överstiger
20 procent."

Och i jämförelse med det blev alltså utfallet följande:

• För helåret 2012 en intäktstillväxt på 14% (inkl företagsköp) och en rörelsemarginal på 7%.

• Under q4/2012 var det en intäktstillväxt på -0,4% och en rörelsemarginal på 2%.

En bit kvar till målnivåerna alltså.

I längden kan man väl inte öka intäkterna med "minst 10%/år om den bransch/marknad man är i bara växer med "några procent per år"?

Geografi, marknader

Produktmässigt delar Allenex in sin försäljning i två segment:

• vävnadstypning (HLA-typning)
• antikroppsdetektion

HLA-typningsprodukter kan i sin tur delas in i olika teknologier:

• SSO (Sequence Specific Oligos)
• SSP
• SBT (Sekvens-Baserad Typning)

Allenex bolag Olerup har SSP-produkter medan Allenex är återförsäljare åt australiensiska bolaget Conexio av SBT-produkter. De kompletterar varandra eftersom SSP normalt används av mindre laboratorier medan SBT används av större.

Allenex produkt för antikroppsdetektion är Allenex bolag Absorbers produkt XM-One. Det kan förenklat beskrivas som att när man ska transplantera ett organ kontrolleras följande för att det inopererade organet inte ska avstötas från mottagarens kropp:

• donatorns och mottagarens blodgrupper
• donatorns och mottagarens antikroppar för vävnadstyp (HLA klass 1 och 2)
• donatorns och mottagarens antikroppar mot celler som klär insidan av blodkärlen

XM-One är alltså avsett för att testa kompatibiliteten för den sistnämnda typen av antikroppar för att ytterligare öka chansen att det transplanterade organet inte ska avstötas.

Geografiskt är indelningen av Allenex marknader främst i Europa respektive Nordamerika. Ur Allenex årsredovisning för 2011:

"Den europeiska marknaden utgör idag Allenex huvudmarknad med nästan 75 procent av den totala försäljningen under 2011. Försäljningen sker i Euro."

"Den nordamerikanska marknaden utgjorde strax över 20 procent av Allenex totala försäljning under 2011. Försäljningen sker i USD."

OM HLA-typningsmarknaden i Europa:

"HLA-typningsmarknaden är i Europa en mogen marknad med ett flertal lokala aktörer samt närvaro från de större amerikanska konkurrenterna.

HLA-typning genom SSO- (Sequence Specific Oligos) teknologin är den vanligaste följd av SSP-teknologin. SBT, som idag är den minst utbredda teknologin, växer dock snabbast. Uppskattningsvis växer HLAtypningsmarknaden med några procent per år."

Om HLA-typningsmarknaden i Nordamerika:

"På den nordamerikanska marknaden är SBT en mer utbredd
teknologi än i resten av världen. De har bland annat att göra
med att det finns fler större typningslaboratorier i USA än i
Europa samt att de är snabbare på att adoptera nya teknologier.
Detta innebär att Allenex förväntar sig en snabbare försäljningsintroduktion i USA jämfört med Europa."

Om Allenex konkurrenter:

"Inom vävnadstypning finns det ett antal större aktörer med
breda produktportföljer inom molekylärdiagnostik och där
transplantation och HLA-typning utgör ett segment.

Av dessa globala bolag är inget ett renodlat transplantationsbolag likt
Allenex.

Bolag verksamma inom HLA-typning är:

Gen Probe
Abbott Diagnostics
OneLambda
Life Technologies (Invitrogen)

På vissa marknader, framför allt i Europa, finns det
lokala aktörer som arbetar med ett mindre antal laboratorier
och sjukhus som kunder. Även hemgjorda lösningar, s.k. ”home
brews” används på vissa laboratorier.

För XM-ONE® finns det inga direkt konkurrerande produkter."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/39/73/wkr0006.pdf

Största ägare

Kul att oljeshejken Mohammed Al-Amoudi (ägarandel 36%) och fastighetsmogulen Sven-Olof Johansson (32% via fastighetsbolaget Fastpartner där han är majoritetsägare) är största aktieägare i Allenex per slutet av 2012.

Al-Amoudi och Johansson finns även med som Allenex tredje största ägare via bolaget Xenella Holding AB som har en ägarandel på 9% av Allenex.

Xenella Holding AB ägs till hälften var av Al-Amoudi och Johansson. (Xenella blir ju Allenex baklänges.)

http://www.introduce.se/foretag/allenex/kalender-och-agare

Johansson sitter i Allenex styrelse som totalt har fem styrelseledamöter: http://www.allenex.com/sv/bolagsstyrning/styrelsen/

Al-Amoudi sitter inte själv där, men han företräds väl av Oscar Ahlgren som är vd för Västra Hamnen Fondkommission där Al-Amoudi är huvudägare: http://www.vhfondkommission.se/foretaget/agare.aspx

Styrelseordförande i Allenex är Anders Williamsson (som bla även är styrelseordförande i separata börsbolaget Aerocrine som förenklat uttryckt har en produkt för att mäta utandningsluft för att bedöma astma osv).

Positivt för Allenex att båda största ägarna är kapitalstarka:

• Al-Amoudi är världens 65:e rikaste person med en förmögenhet på nästan 90 miljarder kr per mars 2013 enl amerikanska tidningen Forbes: http://www.forbes.com/profile/mohammed-al-amoudi/

• Johansson äger 71% av Fastpartner som är värt 3,7 miljarder kr på börsen.

Det är bra för Allenex om bolaget skulle behöva kapitaltillskott. Det är väl precis vad som har skett de senaste åren när det gick dåligt för Allenex (före detta Linkmed), dvs att Al-Amoudi och Johansson då sköt till nytt kapital till bolaget (varigenom de också ökade sina ägarandelar).

Men så mycket tid lär inte Al-Amoudi och Johansson spendera på Allenex eftersom deras aktieinnehav där endast utgör försumbara delar av deras totala förmögenheter.

Glycorex

Intressant formulering i ovannämnda beskrivning av Allenex dotterbolag Absorber:

"I bolagets forskningsportfölj finns även en patenterad
AB0-kolonn för transplantation mellan personer med
olika blodgrupp"

Det är väl just den affärsidén som separata börsbolaget Glycorex har (dvs produkter som möjliggör för tranplantationer av organ från en organdonator med en blodgrupp och en mottagare med en annan blodgrupp: http://www.glycorex.se/

Och i Glycorex finns Al-Amoudi med som tredje största aktieägare med en ägarandel på 1-2% per slutet av 2011 (enl Glycorex årsredovisning för 2011).

Dvs kan det tex bli tal om att Allenex köper Glycorex?

Medan Allenex i skrivande stund har ett börsvärde på 415 miljoner kr (vid börskurs 3,35 kr som var slutkurs tis 19 mars 2013) har Glycorex ett börsvärde på ca 250 miljoner kr (vi börskurs 4,25 kr).

Allenex kan ju tex utnyttja sin övervärderade aktie till att lägga bud på Glycorex med betalning av budet genom att Glycorex-aktieägarna får Allenex-aktier i ersättning?

Al-Amoudi har haft samma ägarandel i Glycorex i flera års tid men tex i slutet av 2007 var den högre och låg på ca 6%. Så där har han tydligen sålt av aktier.

• Glycorex hade intäkter på 35 miljoner kr under 2012 (-7% från 2011).

• Rörelsemarginalen uppgick till -5%.

• Nettoresultatet blev -2 miljoner kr.

• Resultatet per aktie blev -0,03 kr (jämfört med nuvarande börskurs på 4,19 kr).

• Bolaget hade en mindre nettokassa på några miljoner kr i slutet av 2012.

Glycorex hoppas på att få sin produkt godkänd i USA så småningom men det kräver forskningsstudier om produkten. Enl vd Kurt Nilsson i resultatrapporten för q4/2012:

"Vi bedömer att en registrering i Mexiko kan komma under innevarande år, medan en studie i USA först skall etableras, genomföras och utvärderas.

Det är svårt att ge en prognos för detta, men en framgångsrik klinisk användning i USA, även i form av en studie, är av strategisk betydelse med tanke på den internationella påverkan som USA har inom detta område."

http://www.glycorex.se/wp-content/uploads/2010/03/Bokslutskommunik20121231.pdf

Glycorex hade 28 pers anställda i slutet av 2012 och huvudkontor i Lund.

Vd Kurt Nilsson är själv en av huvudägarna i Glycorex. Han äger 4% själv och 10% via ett bolag som ägs med Bill Nederman (enl uppgift per slutet av 2011 enl Glycorex årsredovisning för 2011).

En Magnus Wendt ägde 11% av Glycorex per slutet av 2011.

Xvivo Perfusion

Det är ytterligare ett börsnoterat svenskt bolag med inriktning på transplantationsområdet.

Finns det fördelar med ett samgående mellan Allenex och Xvivo Perfusion?

Man kan tycka att det skulle bli ett mer kraftfullt sammanslaget bolag med större och bredare produktsortiment osv, även om de har olika inriktningar inom transplantationsområdet.

Nu efter Allenex kraftiga kursuppgång så är faktiskt börsvärdena jämnstora för båda bolagen (kring 400 miljoner kr var) även om Allenex ligger kring 415 miljoner kr och Xvivo Perfusion kring 390 miljoner kr.

• Medan Allenex som nämnt hade intäkter på 113 miljoner kr under 2012 så hade Xvivo Perfusion intäkter på 57 miljoner kr (+18% från 2011 exkl valutaeffekter).

• Lönsamhetsmässigt hade Allenex en rörelsemarginal på 7% under 2012 medan Xvivo Perfusion låg på 13% under 2012.

• Det innebär att medan Allenex rörelseresultat blev 7,9 miljoner kr under 2012 så låg det på 7,4 miljoner kr för Xvivo Perfusion.

Så här beskriver Xvivo Perfusion sin verksamhet i resultatrapporten för q4/2012:

"XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att välja ut användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på över 90 procent vid traditionell preservation av lungor inför transplantation.

Ett stort problem i transplantationssjukvården är bristen på tillgängliga lungor. Idag används mindre än 20 procent av tillgängliga donationsorgan i USA, då det saknats möjlighet att kontrollera om organet lämpar sig för transplantation efter det att det lämnat donatorns kropp.

Med hjälp av Xvivos senaste produkt – STEEN Solution™ – rensas organet från skadliga ämnen från donatorn vilket skapar en bättre omgivning för organets celler. Tekniken medför därmed att organet ges tillfälle att 'återhämta sig' om så är möjligt och att funktionstestning kan utföras utanför kroppen. Dessutom kan tiden som organet bevaras utanför kroppen förlängas väsentligt. Härigenom kan fler donationsorgan användas, vilket förväntas öka det totala antalet lungtransplantationer."

https://dl.dropbox.com/s/jscuhnsoo2ay9wx/Bokslutskommuniké-2012.pdf?token_hash=AAEUuWzych2qmopoECTSKQLs_Qh8Csu76QTdZfqdBo6Vqg&dl=1

Ur ett beskrivningsdokument om Xvivo Perfusion:

"Perfadex® har idag en dominerande ställning i sitt segment och genererar cirka 50 mkr i årliga intäkter med goda marginaler."

http://www.xvivoperfusion.com/wp-content/uploads/2012/10/Xvivo-Perfusion-Bolagsbeskrivning.pdf

Dvs nästan alla intäkter under 2012 kom alltså tydligen från Perfadex ännu så länge. Av intäkterna på 57 miljoner kr under 2012 kom 51 miljoner kr från Perfadex och 6 miljoner kr från Steen Solution. Det innebär att Perfadex svarade för 90% av intäkterna och Steen Solution för 10%.

Xvivo Perfusion hoppas nu på godkännande av sin produkt Steen Solution i USA vilket väntas innebära stor försäljningspotential.

Enl Xvivo Perfusions vd Magnus Nilsson kan amerikanska läkemedelsverket FDA komma med godkännande av Steen Solution före halvårsskiftet enl resultatrapporten:

"FDA:s långsamma behandling av Xvivos ansökan om marknadsföringstillstånd är tyvärr inte unik och inget som går att påverka. Vi får nu räkna med en fördröjning på ytterligare några månader vilket ger Q2 2013 som en möjlig tidpunkt för godkännande, något som man dock inte säkert kan räkna med."

Och medan Allenex hade en nettoskuld på 84 miljoner kr i slutet av 2012 så var Xvivo Perfusion i princip skuldfritt netto (med en skuld på 9 miljoner kr och en kassa på 8 miljoner kr).

Redeye-analytikerna Peter Östling och Klas Palin räknar med följande utveckling för Xvivo Perfusion (enl prognoser daterade 6 mars 2013):

• Intäkterna på 57 miljoner kr under 2012 väntas öka till 245 miljoner kr 2016.

Medan Perfadex väntas ha en ganska stabil intäktstillväxt kring i snitt 9%/år de kommande fyra åren, väntas intäkterna för Steen Solution öka kraftigt.

Det innebär att Perfadex väntas svara för 72 miljoner kr i intäkter 2016 (knappt 30% av Xvivo Perfusions totala intäkter det året) medan Steen Solution väntas svara för 174 miljoner kr 2016 (drygt 70% av de totala intäkterna).

Det är alltså stor skillnad från att Perfadex svarade för 90% av intäkterna och Steen Solution för 10% under 2012.

• Rörelsemarginalen på 13% 2012 väntas öka till 35% 2014.

• Nettoresultatet på 4 miljoner kr 2012 väntas öka till 63 mijoner kr år 2014.

• Resultatet per aktie på 0,21 kr 2012 väntas öka till 3,22 kr år 2014.

http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2013/03/update_20130306_17555.pdf

Redeye värderar Xvivo Perfusion-aktien till 31,40 kr.

Det innebär en uppgångspotential med nästan 60% från nuvarande börskurs 20 kr (slutkurs tis 19 mars 2013).

Dvs i så fall verkar Xvivo Perfusion-aktien vara klart mer köpvärd än Allenex-aktien i dagsläget.

Xvivo Perfusion hade 12 pers anställda i slutet av 2012 och huvudkontor i Göteborg.

Börsnoterade investmentbolaget Bure (med Dag Tigerschiöld och hans son Patrik som huvudägare) är huvudägare i Xvivo Perfusion med en ägarandel på 26% per slutet av 2012.

Tidigare kapitaltillskott till Allenex (tidigare Linkmed)

• I juni 2009 fick bolaget in 91 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieägarna genom utförsäljning av nya aktier via nyemission.Teckningskurs i emissionen var 12,50 kr/aktie.

• I dec 2009 fick bolaget in 85 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av ett konvertibellån (obligationer som kunde bytas till aktier). Priset för att byta konvertibellånet till aktier sattes till 30 kr. Lånet hade en löptid till dec 2012.

• I samband med konvertibelemissionen gjorde bolaget även en riktad nyemission genom utförsäljning av nya aktier för 14 miljoner kr (för 28,56 kr/st).

• I nov 2011 fick bolaget in 155 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieägarna genom utförsäljning av nya aktier via nyemission. Teckningskurs 1,50 kr/aktie.

Kapitaltillskotten har dock ej bara gjorts för att få in finansiering pga kris utan delvis även för företagsköp. Tex konvertibelemissionen 2009 gjordes för att köpa 51% av Absorber och den riktade emissionen 2009 för att köpa 10% av Absorber. Därefter blev Absorber ägt till 94% (nuvarande ägarandel 98%).

Men de som köpte aktier för ovannämnda teckningskurser etc lär väl ha blivit missnöjda då aktiekursen senare föll och även nu efter den senaste uppgången bara ligger i 3-4 kr.

Vd-bråk

Det var i maj 2011 som Anders Karlsson tillträdde som vd för Allenex. Han var tidigare vd för Allenex dotterbolag Absorber och har totalt 20 års erfarenhet från läkemedelsbranschen: http://news.cision.com/se/allenex-ab/r/anders-karlsson-ny-vd-for-linkmed,c9127006

Tidigare var Ingemar Lagerlöf vd för Allenex som från början hette Linkmed. Det var mer av ett investmentbolag som investerade i flera olika projekt.

Men bla Johansson tappade tålamod med Lagerlöf eftersom Linkmeds projekt försenades och kostade mera pengar. Vid något styrelsemöte fick Lagerlöf en utskällning av Johansson för det som sa att han hellre hade investerat sina pengar i fastigheter om han hade vetat hur dålig utvecklingen för Linkmed skulle bli.

Sagt och gjort; Lagerlöf fick till slut lämna vd-posten och Linkmed la ner en del projekt och sålde av en del (men fick väl inga större summor för det). Kvar blev nuvarande transplantations-relaterade produkter och namnbyte till Allenex med Karlsson.

Han var alltså tidigare vd för dotterbolaget Absorber som är ett av Allenex transplantations-relaterade verksamheter. Det andra är Olerup.

Men just Absorber var väl en av de verksamheter som hade förseningar av sina produkter osv under Linkmed-tiden.

Ev orsaker till den höga börskursen i Allenex

1) Bubbelklimat
2) Bra tradingaktie
3) Marknaden är inte perfekt
4) Fd vd:n Ingemar Lagerlöf

1) Bubbelklimat

Som nämnt i blogginlägget om Fingerprint Cards och Precise Biometrics brukar den sista fasen i lång börsuppgång innebära att aktieinvesterare blir allt mer giriga och till slut köper aktier på ren spekulation utan hänsyn till det motiverade värdet på aktier och bolag. Ett sådant börsklimat utgör god jordmån för spekulationsbubblor.

Så blev det i IT- och internetbolagen under IT-bubblan fram till typ år 2000 när den sprack, och så kan vara fallet även nu i en del aktier.

2) Bra tradingaktie

Daytraders mfl kan ha tagit fasta på Allenex besked kring USA-genombrottsordern att ytterligare ordrar är på gång inom kort. De räknar därmed med ytterligare pressmeddelanden om storordrar vilkt då väntas lyfta börskursen. Då spelar det egentligen ingen roll vad den absoluta nivån på börskursen är idag, utan bara den stiger vid framtida pressmeddelande om fler ordrar så är aktien köpvärd idag enl detta resonemang.

Även detta kan givetvis skapa kursuppgångar som gör att en aktie kan stiga till en nivå över det motiverade värdet utifrån de faktiska förutsättningarna etc.

3) Marknaden är inte perfekt

Även vid tendenser enl de två ovannämnda punkterna så borde det (i en perfekt marknad) leda till att andra investerare snabbt kom in i bilden och började sälja eller blanka aktien (dvs sälja en aktie man inte äger för att tjäna pengar på ett kommande kursfall) tills den kommer ner till en nivå i linje med sitt motiverade värde (tex Redeyes riktkurs på 1,80 kr).

I Allenex fall har det alltså inte skett ännu, eller ev har det börjat ske nu i långsam takt eftersom aktien fallit tillbaka från sin toppnivå på 5,40 kr häromdagen till 3,35 kr (slutkurs tis 19 mars 2013). Det innebär i alla fall en nedgång med nästan 40% från toppnivån 5,40 kr, men nedgången kom för sent och är ännu inte tillräckligt stor för att man ska kunna säga att marknaden fungerar perfekt.

//Edit: Kursen har nu fallit ytterligare till 3,13 kr under förmiddagen ons 20 mars 2013.//

4) Fd vd:n Ingemar Lagerlöf

Det var Lagerlöf som startade Allenex en gång i tiden (med namnet Linkmed) men enl ovannämnda beskrivning kan man säga att han fick sparken för att bolaget inte utvecklades tillräckligt bra.

Besked om att han nu anställts av finansfirman Stockholm Corporate Finance: http://www.stockholmcorp.se/2013/stockholm-corporate-finance-expanderar-och-rekryterar-ingemar-lagerlof/

Dvs han kan i det sammanhanget ha pratat med investerare tex om att Allenex USA-order innebär ett kommande jättelyft för bolaget osv, vilket i sin tur ökat på den senaste kursuppgången i Allenex-aktien.

Om det kan då sägas att Lagerlöf är mycket kunnig och har ett förtroendeingivande sätt, men under hans tid på Allenex (dåvarande Linkmed) var han alldeles för överoptimistisk och verksamhetens utveckling blev inte i enlighet med vad han sagt. Det blev istället förseningar med produktlanseringar och högre kostnader än väntat etc.

I och för sig kanske det berodde på faktorer utanför hans kontroll, men ändå.

Lagerlöf började på Allenex i och för sig först den 11 mars 2013 men det var i och för sig just den dagen som Allenex-aktien nådde sin toppnivå på 5,40 kr.

Presentation

Videoklipp där Allenex vd Anders Karlsson pratar om bolaget i en halvtimmespresentation från Stockholm Corporate Finances kapitalmarknadsdag 13 mars 2013:

http://financialhearings.nu/130313/allenex/

Han tex inleder med att säga följande:

• Han har varit vd för bolaget nu i snart 2 år.

• Allenex har genomgått stora förändringar under denna tid. Det har gått ifrån att vara ett "venture-bolag" (investmentbolag i flera olika verksamheter) och transplantations-produkt-bolag, till att nu vara renodlat till transplantations-sidan ("transplantations-diagnostik").

• Förut sålde Allenex enbart egna transplantations-relaterade produkter men nu säljs även utomstående bolags produkter via distributionsrättigheter.

• Under 2012 lyckades Allenex visa positivt rörelseresultat varje kvartal.

• 2013 kommer att bli ett "mycket spännande" år för Allenex.

• Allenex produkter syftar att leda till säkra transplantationer av organ och benmärg.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och http://www.youtube.com/watch?v=JCofpi-quewför sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Allenex-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs på 3,45 kr (rådande kursnivå på eftermiddagen tis 19 mars 2013).

Edit: Kursen nu i 3,38 kr en stund senare på em tis 19 mars 2013, men säljreken gäller även då.

Edit 2: Slutkurs 3,35 kr idag tis 19 mars 2013 och säljreken gäller även då.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?