Post entry

Spänningen ökar i Africa Oil

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Oljeletningsbolaget Africa Oil ska just börja flera planerade borrningar i jakten på olja i Afrika. Bolaget anser aktien missförstådd.

Africa Oils investerarkontakt Robert Eriksson gjorde nyligen en presentation av bolaget i arrangemang av aktiemäklarfirman Avanza och Financialhearings.com: http://financialhearings.nu/111129/lundingruppen/

• Det mest intressanta som framkom var att bolaget ser potential att hitta 5,4 miljarder fat olja på sina områden (under det planerade borrprogrammet på sju brunnar som ska borras under 12-18 månader från och med dec 2011), men att Africa Oil-aktien med en börskurs nu kring 10 kr värderas av aktieinvesterarna som om bolaget bara kommer att hitta 1,5% av den potentialen.

Bolaget anser att en mer rimlig värdering vore till 5-10% av potentialen, vilket skulle innebära en aktiekurs på 35-70 kr (dvs upp till sju gånger nuvarande aktiekurs).

Africa Oil anser att Africa Oil-aktien är en typ av aktie som mycket väl skulle kunna tiofaldigas över en natt. Så skulle kunna bli fallet om bolaget gör ett stort oljefynd. Samtidigt kan aktien gå ner mot noll om inga fynd görs, men Africa Oil bedömer att sannolikheten är "väldigt liten" för att bolaget inte kommer att hitta någon olja alls under hela det kommande borrprogrammet. Enligt bolaget vore det "extremt osannolikt".

• Många aktieinvesterare bedöms ha avvaktat med köp av Africa Oil-aktien under bolagets förberedelsetid (de senaste tre åren), för att istället köpa aktien när bolaget inleder borrningarna. Det innebär enligt Africa Oil att det är "sista chansen" att köpa aktien nu kring 10 kr, för nu börjar bolaget borra. Och aktier i oljeletningsbolag brukar stiga inför en oljeletningsborrning. Hittas olja vid borrningen räknar Africa Oil med att bolagets aktiekurs kommer att stiga "väldigt mycket". Hittas ingen olja vid borrningen, faller aktien istället. Men i så fall räknar Africa Oil med att aktiekursen kommer att återhämta sig snart eftersom den första borrningen är bara en av totalt ca sju kommande borrningar under hela borrprogrammet.

• Den första brunnen (Ngamia i Kenya) ska börja borras nu i december, och det bedöms ta ett par månader tills man vet om det fanns olja där. Besked om hur det gick väntas under q1/2012. Africa Oil bedömer sannolikheten till 25% att det finns olja i brunnen. Samarbetspartnern Tullow ser den första brunnen som en "play opener", och räknar med ganska hög sannolikhet att hitta tiotals miljoner fat olja i brunnen.

• Africa Oils samarbetsavtal med brittiska oljebolaget Tullow innebär att Tullow har fått en ägarandel på 50% i en del av Africa Oils områden. Som ersättning har Africa Oil till att börja med fått 60-70 miljoner kr. Parterna ska egentligen stå för hälften var av de kommande kostnaderna, men en del i avtalet är att Tullow dessutom ska stå för de första 160-170 miljoner kronorna av Africa Oils kostnader. Det innebär att den första borrningen (som totalt kostar nästan 200 miljoner kr) i princip inte kommer att kosta något för Africa Oil.

Här är det som framkom under presentationen:

• Första oljeletningsbrunnen ska börja borras i dec 2011.

• Africa Oil är ett renodlat oljeletningsbolag som letar olja i:

-Kenya
-Etiopien
-Puntland (norra Somalia)

• Under tre års tid har Africa Oil fixat:

-oljeletningskoncessioner
-seismik (dvs geologiska undersökningar av landområdena där koncessionerna finns)
-personal
-samarbetspartner
-kassa (över 700 miljoner kr)

• Nu är bolaget redo för att börja borra.

• I östra Afrika (som Africa Oil är inriktat på) är de geologiska förutsättningarna goda för att hitta olja. Sedan länge har enorma mängder olja hittats i Mellanöstern (Saudiarabien och Jemen), och samma geologi verkar fortsätta in över östra Afrika.

• Tex har brittiska bolaget Tullow hittat 2,5 miljarder fat olja i det närliggande landet Uganda under de senaste åren. Tullow betraktas nu som det oljebolag i världen som är skickligast på oljeletning.

• Olja har inte tidigare letats på allvar i östra Afrika pga:

-politik
-brist på infrastruktur
-lågt oljepris

Men nu har oljepriset varit högt i 7-8 år, vilket gör oljeletning mer lönsamt.

• Att Africa Oil fått Tullow som samarbetspartner är kanske det viktigaste som har hänt Africa Oil hittills. Det fick Africa Oils aktiekurs att nästan dubblas den dagen då beskedet om Tullow som partner kom.

• "Herregud, det här ser ju ut som Uganda bara det att det här är mycket, mycket större!", har Tullow sagt om Africa Oils oljeletningsområden.

• Tullow har en ägarandel på 50% av all olja som ev hittas på Africa Oils områden i Kenya och på ett av områdena i Etiopien. Tullow är även "operatör" av dessa områden och sköter oljeletningen där.

• Den första oljeletningsborrningen börjar alltså i dec 2011, och därefter tar det två månader tills den borrningen är avklarad.

• Den första borrningen ska göras i området Ngamia i Kenya. Det har valts för att Tullow tycker att det är en lämplig "play opener", dvs ett område där man med ganska stor sannolikhet kan hitta tiotals miljoner fat olja. Ett sådant oljefynd kanske inte skulle vara tillräckligt för att starta oljeproduktion bara där i så fall, men om en sådan oljeförekomst kan bevisas där som ett första oljefält bland flera så är "bollen i rullning" i alla fall.

• Denna första oljeborrning kostar 25 miljoner dollar (nästan 200 miljoner kr).

• Besked om det finns olja i denna brunn väntas komma under q1/2012.

• Tullow bedömer sannolikheten som "ganska hög" för att hitta olja i Ngamia. Africa Oil självt har "lite mer realistiska" förväntningar, och tror att sannolikheten är ca 25% att hitta olja i en första brunn i ett nytt område - dvs det är större risk att det inte finns någon olja än chansen att det gör det i det här enskilda hålet.

• Men totalt sett finns Africa Oil i fyra geologiska strukturer i tre länder, och har 100 miljoner dollar i kassan. Totalt ca sju hål ska borras under de kommande drygt 12 månaderna. Sannolikheten för att ingen olja hittas i något av alla dessa hål som ska provborras, är "väldigt liten".

• För att hinna med borrprogrammet kommer ett antal borr-riggar att jobba samtidigt till slut på Africa Oils områden. En första borr-rigg ska användas till att börja med, och senare kommer det in en andra rigg också. Kontraktsvillkoren stipulerar att ett visst antal brunnar ska provborras på olika koncessioner.

• Africa Oil är inte främmande för att ta politisk risk. Alla risker kan tas (utom kanske finansiell risk). Africa Oil vill balansera riskerna så att om det är låg geologisk risk är bolaget berett att ta högre politisk risk (dock ej både hög politisk och hög geologisk risk).

Politiska risker per land:

-Kenya är ett relativt stabilt land.
-I Etiopien är den politiska situationen (eller säkerhetssituationen) "lite tuffare" än i Kenya.
-I Somalia är det väldigt hög politisk risk. I södra Somalia (tex i staden Mogadishu) går det i princip inte att jobba som utländskt oljebolag. I norra Somalia är det "relativt lugnt" (även om det är därifrån som piraterna utgår).

Geologiska risker:

-Koncessionerna i Somalia (Puntland i norra Somalia) ser mest spännande ut geologiskt sett.

Africa Oil är ett bolag i oljebranschen och är inte "politiker", och är man i oljebranschen hamnar man med automatik i "icke-demokratier". Världens olja konsumeras till stor del i USA, men finns företrädesvis i icke-demokratier i Mellanöstern. Då får man jobba med de förutsättningarna som finns. Africa Oil är inte unikt med att jobba i den typen av länder, utan möter alla stora oljebolag där.

Så Africa Oils arbetsprincip är att avväga politiska och geologiska risker, och sedan att fokusera på en bra relation med folket i närområdet där Africa Oil jobbar. Etiska frågor är inte intressant i sig, utan en förutsättning för att kunna göra business. Är man inte vän med dem blir man utkastad, och då kan man inte jobba där längre. Storpolitiska frågor i respektive land som helhet i tex huvudstäderna är något som i väldigt liten grad kan påverkas.

Africa Oil påverkas egentligen inte alls av debatten i Sverige. Bolaget har inget ansvar gentemot media, men däremot gentemot invånarna i närområdet och aktieägarna. Vad gäller de två svenskar som är i fängelse i etiopiska huvudstaden Addis-Abeba inväntas nu att rättegången emot dem ska slutföras. Africa Oil hoppas att journalisterna blir frisläppta och får komma hem snarast möjligt. Men bolaget har inte haft någon roll i att de blev fängslade, och bolaget påverkas inte heller så mycket av det som har hänt. Men Africa Oil hoppas att journalisterna får en rättvisande rättegång och att de blir hemskickade.

//Förenklad bakgrund (ej från presentationen):

Det har varit på tal att de två svenska journalisterna åkte till Etiopien för att granska Africa Oils verksamhet i landet. Journalisterna var hos de etiopiska rebellerna, och landets regering tillfångatog sedan journalisterna med anklagelser om att journalisterna var på rebellernas sida.

Frågan är känslig för Africa Oil eftersom huvudägaren (familjen Lundin) också är huvudägare i Lundin Petroleum (fd Lundin Oil) som fått människorättslig kritik för sin tidigare verksamhet i Sudan. Det har bla sagts att sudanska regeringen (som Lundin Oil hade avtal med) helt hänsynslöst och våldsamt körde bort folk och brände byar så att Lundin Oil skulle kunna leta olja där. Bla har journalisten Kerstin Lundell skrivit boken "Affärer i blod och olja: Lundin Petroleum i Afrika".

Lundin har hela tiden sagt att kritiken är helt grundlös, och att bolaget istället förbättrat för de boende i området med vägar, vattenbrunnar och skolor etc.

Ytterligare känslig är frågan eftersom Sveriges utrikesminster Carl Bildt tidigare satt i Lundin Oils styrelse (efter hans tid som bla Sveriges statsminister), och frågan har ställts om Bildt nu som utrikesminister gör allt i sin makt för att fria de svenska journalisterna (som suttit fängslade ganska länge) - vilket Bildt menar att han gör.

Det har varit tal om att Bildt blev miljonär på Lundin Oil-optioner som han fick under sin tid i Lundin Oils styrelse. Men Bildt anser ej att några oegentligheter förekommit, och hävdar att Lundin Oils verksamhet i Sudan inleddes efter Bildts tid i styrelsen. Andra pekar på att Lundin Oils planering inför Sudan-verksamheten lär ha pågått under Bildts tid.//

Fortsättning av vad som sades under presentationen:

Enligt Africa Oil kan inte oljebolag välja bort icke-demokratier. Om alla oljebolag gjorde det, skulle det bli stor oljebrist i världen och folk skulle i princip tvingas cykla istället. Men Africa Oil känner att de i icke-demokratier kan bidra till att vidareutveckla landet och vara med och bygga vägar och skolor etc. Afrika är en kontinent med enorm potential men mycket stora problem. Africa Oil tror inte att lösningen är bistånd. Det har prövats i 40 år utan särskilt bra resultat. Bolaget anser att lösningen är att se till och hjälpa länderna att utvecklas bra, att naturtillgångar utvecklas, att industrier utvecklas och även att privatkonsumtionen lyfter. Det finns många bra exempel på det i Afrika, samtidigt som många länder inte kommit dit ännu (men kommer att komma dit).

Africa Oils huvudägare (familjen Lundin) är även huvudägare i bolaget Lundin Petroleum (tidigare Lundin Oil) som fick stor kritik för att de var verksamma i Sudan. Men nu har inbördeskriget i landet upphört och en fredsöverenskommelse ingåtts. Södra Sudan har nu blivit självständigt. Fredsprocessen inleddes just när olja hittades i Sudan, och båda parterna i inbördeskriget (norra respektive södra Sudan) blev då intresserade av att sätta sig vid förhandlingsbordet. Att det finns en "rikedom" i landet underlättade sökandet efter förhandlingslösningar på konflikten.

• Värderingen av Africa Oil-aktien på börsen i nuläget: Börskursen ligger kring 10 kr. Africa Oil letar inte efter små oljeförekomster, utan jobbar med utgångspunkt från stora potentiella oljefynd. Potentialen i bolagets koncessioner i Kenya, Etiopien och Puntland tillsammans uppgår till ca 5,4 miljarder fat olja. Det är jättejättemycket i oljesammanhang. Jämför med Lundin Petroleums/Statoils stora oljefynd i Norge nyligen som bedöms uppgå till max 3 miljarder fat olja. I hela världen förbrukas 85 miljoner fat olja/dag.

Även om 5,4 miljarder fat olja är den totala möjliga volymen olja som Africa Oil kan hitta, så kommer så inte att ske. Men dagens kursnivå för Africa Oil-aktien innebar att aktieinvesterarna bara räknar med 1,5% sannolikhet för att 5,4 miljarder fat olja kommer att hittas. En sådan värdering tycker Africa Oil självt är för snål. Bolaget anser att det skulle vara mer normalt att räkna med 5% eller 10% sannolikhet.

Varför gör aktieinvesterarna då en så snål värdering av Africa Oil-aktien? Det kan bero på att Africa Oil är ett oljeletningsbolag i ett läge då aktieinvesterare eftersträvar en större säkerhet medan oljeletning är en högriskverksamhet.

Frågan är därmed om aktieinvesterarna istället har investerat i Lundin Petroleum-aktier. Eftersträvas en "balanserad" aktieportfölj, skulle man bli orolig över om någon hade 90% av kapitalet placerat i Africa Oil-aktier och 10% i Lundin Petroleum. Då har man gjort en "felaktig allokering". Lundin Petroleum är ett helt annat typ av oljebolag än Africa Oil. Lundin Petroleum är ett säkrare bolag än Africa Oil, men samtidigt är inte Lundin Petroleum-aktien en aktie som har potential att tiofaldigas i värde över natten. Det kan Africa Oil-aktien mycket väl göra anser Africa Oil. Lundin Petroleum-aktien kan inte heller falla ner till nästan 0 kronor, vilket Africa Oil-aktien skulle kunna göra om det efter de kommande 12-18 månaderna visar sig att Africa Oil inte hittat någon olja - vilket teoretiskt sett skulle kunna hända. Africa Oil anser att ett sådant scenario (att bolaget inte skulle hitta någon olja de kommande 12-18 månaderna) är extremt osannolikt, men inte omöjligt.

• Africa Oil kommer att arrangera en resa för aktieinvesterare under andra halvan av februari 2012, då ca 20 personer får möjlighet att besöka bolagets verksamhet i Afrika. Då väntas den första brunnen (Ngamia) vara färdigborrad, så besökarna kommer inte att få vara med om hur det går för den. Efter Ngamia ska borr-riggen flyttas och nästa struktur borras, och det är ännu inte helt bestämt var det kommer att bli. Men besökarna kommer att få besöka en borrsajt och se ett borrtorn, borrning som pågår och folk som jobbar där. Besökarna kommer att flyga in med flygplan över området och landa där.

• Borrprogrammet innebär alltså ca sju borrhål under de kommande 12-18 månaderna. Det kan bli tex sex hål eller så kan det bli tex åtta hål. Africa Oils kassa räcker åtminstone till och med slutet av 2012. Det är ganska unikt för ett sådant här litet oljeletningsbolag att redan från början ha 700 miljoner kr i kassan, och dessutom ha en partner (Tullow) som enligt partneravtalet betalat 10 miljoner dollar för Africa Oils tidigare kostnader, och dessutom betalar de första 25 miljoner dollarna av Africa Oils kostnadsandel. Så Africa Oil har i stort sett inga kostnader alls för den första oljeborrningen.

• Africa Oils vd Keith Hill var i Stockholm för ett par veckor sedan (dvs kring mitten av nov 2011) och gjorde bla presentationer inför privatpersoner som investerar i aktier, och budskapet från honom var att många aktieinvesterare kanske har suttit och avvaktat i tre års tid och bestämt sig för att kanske köpa Africa Oil-aktien när oljeborrningarna ska börja. Enligt Africa Oil är det i så fall nu man har sista chansen att köpa Africa Oil-aktien, för nu börjar bolaget borra.

Efter Hills besök steg sedan Africa Oil-aktien med ca 10% dagen efter. Annars var aktiekursen nere i ca 7 kr som lägst tidigare i höstas i samband med börsoron pga den allmänna skuldkrisen etc. Sedan steg aktiekursen till 11,50 kr eller så då oron lättade, och nu har den alltså fallit tillbaka något till ca 10 kr.

Traditionellt brukar börskurser för oljeletningsbolags-aktier alltid stiga inför en oljeborrning. Visar det sig sedan att ingen olja hittades där, så faller aktiekursen. För Africa Oils del räknar bolaget med att aktiekursen i så fall lär återhämta sig senare, eftersom Africa Oil därefter ska borra ett antal ytterligare hål enligt det fastlagda borrprogrammet. Blir det en "träff" (dvs om Africa Oil hittar olja i samband med oljeborrningen) bedömer bolaget att Africa Oils aktiekurs kommer att stiga "väldigt mycket".

• Nu precis innan borrprogrammet ska komma igång står Africa Oil inför mycket spännande arbete med att genomföra de planerade borrningarna. Generellt är det hittills aldrig något bolag med familjen Lundin som huvudägare, som har gått i konkurs. Är det ett projekt som inte fungerar (vilket har hänt vid ett antal tillfällen) så behålls det bolaget som ett "tomt skal", och så lägger man in ett nytt projekt i det så att aktieägarna får möjlighet till en ny resa. Så familjen Lundin "tar hand om sina aktieägare", vilket kommer att bli fallet även i Africa Oil.

Men nu räknar Africa Oil med att "hitta någonting intressant" under borrprogrammet, och belöna aktieägarna på det sättet.

• Africa Oil-aktien handlas på Stockholmsbörsens småbolagslista "First North". Bolaget har ca 5500 aktieägare, vilket är ganska mycket med tanke på att bolagets aktie även är börsnoterad på Torontobörsen.

• Africa Oil-aktien är alltså förknippad med "rätt hög risk", men samtidigt står risken mot potentialen. Och potentialen i Africa Oils fall är "enorm"enligt bolaget. Är det någon som ska leta olja, så är det Africa Oil som ska göra det på det sätt som är planerat. Så förutsättningarna är "de bästa" anser de. Sedan hur det går kommer det besked om under de kommande månaderna. Det kommer att bli väldigt intressanta månader för Africa Oil, eftersom det kommer att komma pressreleaser var och varannan månad hela tiden. Africa Oil anser därför att det kommer att vara "kul" att vara aktieägare i Africa Oil.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?