Post entry

Africa Energy – Kan slå alla tidigare kursraketer

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Africa Energy ska nu i december delta i en av det mest intressanta oljeborrningarna världen över. Möjligheter till att hitta olja bedöms som goda vilket skulle vara extremt värdehöjande för bolagets nuvarande värdering och aktiekurs.

Africa Eenergy är ett är ett olje- och gasbolag inom den Svenska Lundingruppen med prospekteringstillgångar i Sydafrika och Namibia som handlas på svenska börsen. Bolaget är delägare i följande tre licenser Orange Basin Block 2B (Sydafrika), Brulpadda Block 11B/12B (Sydafrika) och Walvis Basin PEL 37 (Namibia).

I oktober nådde bolaget TD (Total Deept) i Cormorant-1 brunnen offshore utanför Namibia. Inget fynd av olja gjordes så borrningen beskrivs därmed som en torrborrning ("dry hole"). Bolaget ser inte torrborrningen som ett misslyckande utan istället som en möjlighet. Vätgas har påträffats och indikationer av olja uppstod i den överliggande skifferdelen. Viktig geologisk data har därför uppmätts från brunnen och i kombination med 3D-seismisk data kommer det ge värdefulla insikter om framtida prospektering för PEL 37. Ytterligare borrningar kommer alltså ske längre fram i PEL 37 utanför Namibia.

Nu riktas i stället uppmärksamheten mot Sydafrika där en prospekteringsborrning är tänkt att påbörjas i Brulpadda block 11B/12B i december. Bolagets bedömning är att chanserna att hitta olja här är betydligt större än i Namibia.

_Bilden visar bolagets samtliga licenser utanför Namibia och Sydafrika._

En av årets mest intressanta borrningar världen över

Innan jul väntas Africa Energy påbörja borrningarna i Brulpadda block 11B/12B ca 175 kilometer utanför Sydafrikas kust tillsammans med Total. Närliggande områden producerar redan stora mängder olja. Bolaget har tidigare gjort 2D-seismiska och elektromagnetiska undersökningar och prospekttillgångarna i blocket har en potential att uppgå till fler miljarder fat olja. Det kan alltså röra sig om en så kallad ”Elephant discovery”. En stor kommande trigger kan alltså revolutionera bolaget värderingsmässigt. Att bolaget är relativt litet i sammanhanget gör uppsidan desto större om olja hittas.

“This a legendary block with multi billion barrel potential and a very high chance of success.” - Garret Soden CEO

Garret Soden jämför Brulpadda med Johan Sverdrup fältet som är bland de största fyndigheterna av olja som någonsin hittats utanför Norges kust. Johan Sverdrup är nu ett av de största industriprojekten i Europa och under sin peak 2022 väntas fältet producera olja för 400 MSEK varje dygn. Bolaget som upptäckte Johan Sverdrup var inga mindre än Lundin Petroleum som också är delägare i Africa Energy. Brulpadda kan bli nästa stora oljeupptäckt och i så fall innebär det guldregn över aktieägarna i Africa Energy.

“We have 2D seismic covering the block with five gigant prospects that´s take this over 2 billion barrels it´s a Johan Sverdrup type opportunity with a lot of running room” - Garret Soden CEO  

När ni ser nedan video förstår ni vad det handlar om:

https://m.youtube.com/watch?v=77f5Cq6jyNg&feature=youtu.be

Bilden visar block 11B/12B och dess närliggande områden.

Bolaget väl förberedda inför borrstart

Totals första försök att borra Brulpadda Prospect 2014 blev avbruten innan målet uppnåddes på grund av svårigheter som borriggen hade i den hårda djuphavsmiljön. Nu har operatören arbetat hårt för att identifiera den bästa lösningen för att återgå och borra Brulpadda-1AX-brunnen i starka havsströmmar. Man har kontrakterat riggen Deepsea Stavanger (6th generation of rigg) från Odfjell Drilling med den modernaste tekniken. Deepsea Stavanger har mycket bättre förutsättningar att lyckas med nyaste (DP) Dynamiska Positioneringssystemet m.m.

Man har alltså tagit en rigg ända ifrån Norge till sitt slutmål Brulpadda utanför Sydafrikas kust. Att man tar den modernaste riggen ändå från Norge visar att bolaget har stark tilltro till träff på olja i Brulpadda, vilket också närliggande fält och geologiska data redan visat på. Deepsea Stavanger ligger just nu i Walvis Bay för att bunkra upp inför sträckan till Brulpadda. Nedanför finns en länk där ni kan se vart Deepsea Stavanger befinner sig och följa dess resa mot slutmålet där den ”stora skatten” kan finnas.

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:727075/mmsi:310767000/vessel:DEEPSEA%20STAVANGER/_:21fdaaa6451a792407dcbc6afd3cee59

Bilden visar Deepsea Stavanger som nu befinner sig i Walvis Bay.

Bankernas riktkurser och teknisk översikt

Pareto Securities samt Norska Sparebank Markets som är mycket kunniga inom olja har betydligt högre nuvarande riktkurs på Africa Energy än gårdagens stängningskurs på 1,06 SEK (BV ca 724 MSEK). Tidigare i år när bolaget skulle börja borra och väntade resultat från PEL 37 i Namibia steg aktien kraftigt på förväntningar. Det finns goda möjligheter att vi får se en liknande uppvärdering inför borrstart av Brulpadda. Möjligheterna att hitta olja bedöms som mycket högre samtidigt som fältet uppskattas innehålla betydligt större oljereserver.

Riktkurs Pareto Securities 2,40 SEK

Riktkurs Norska Sparebank Markets 2,70 SEK (18 SEK)

Skulle alla tre borrningarna stöta på olja, och även resterande del av blocken inneha olja, skulle en värdering på 18 kronor per aktie vara motiverad, enligt Norska Sparebank Markets. Vad kan man då förvänta sig för kurs om bolaget hittar olja i Brulpadda block 11B/12B? Svårt att säga men kan röra sig om x antal 100 procent från dagens nerpressade kurs. Bedömer avkastning som otroligt hög men innebär samtidigt en risk. Dock står inte bolaget och faller enbart på borrningarna nu i december, utan licenserna är kvar och fler borrningar är planerade längre fram.

Bilden visar kursutvecklingen i Africa Energy.

Disclaimer:

Är själv aktieägare i bolaget, all handel med aktier medför en risk och beslut sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

https://www.africaenergycorp.com

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/08/27/africa-energy-tre-borrningar-med-stor-potential-sparebank.html

https://www.upstreamonline.com/incoming/1645233/total-poised-for-brulpadda-1-re-entry

https://africaenergycorp.com/site/assets/files/91373/aec_corp_presentation_november_2018_final.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=LCPxkgF0rAM&app=desktop

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/09/24/africa-energy-ingen-olja-hittades-cormorant-1.html

https://www.investtech.com/se/market.php?CountryID=46&lp=main&s=se

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/09/25/africa-energy-pareto-sanker-riktkurs-efter-torrborrning.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?