Post entry

Sälj Aerocrine-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Läge att köpa aktier i astmabolaget Aerocrine?

Tidigare blogginlägg (från 9 maj 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/lovisagruvan/lovisagruvan-peab-aerocrine

...Där fick Aerocrine-aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 6,10 kr.

...Och nu i skrivande stund (under förmiddagen tors 7 aug 2014) står aktien i 4,78 kr.

Dvs aktien är -22% på ca tre månader vilket gör att säljreken i maj 2014 hittills har varit korrekt.

Men gör kursnedgången som varit att aktien nu är så billig att den bör köpas?

Vad gör egentligen Aerocrine?

Bolaget är baserat i Stockholms-förorten Solna och hade 116 pers anställda per slutet av juni 2014.

(Av de anställda jobbar endast 37 pers i Sverige och resten utomlands.)

Affärsidé:

Så här beskriver sig Aerocrine på sin hemsida:

Om oss

Kort om Aerocrine

Aerocrine AB är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna.

Som föregångare och marknadsledare inom mätning och uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna

...NIOX® Flex

och

...NIOX MINO®

Båda produkterna möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en mera effektiv:

...diagnos

...behandling

och

...uppföljning

av patienter med astma.

Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i

USA

Tyskland

och

England

Aerocrine utvecklar och marknadsför unika, användarvänliga och specialanpassade produkter för mätning av kvävemonoxid (NO) med målet att effektivt förbättra behandling och vård av patienter med inflammatoriska sjukdomar som till exempel astma.

http://www.aerocrine.com/sv/Om-oss/

Förenklat uttryckt så saluför alltså Aerocrine en egenutvecklad apparat för mätning av utandningsluft för att på så vis fastställa tex:

...om man har astma eller ej

...och om man har astma; hur kraftigt man ska medicineras

Även från Aerocrines hemsida:

Produkter

Astmapatienter har förhöjda NO-nivåer i utandningsluften.

NO-nivåerna minskar vid anti-inflammatorisk behandling.

Regelbunden mätning av en patients NO-värde ger både doktorn och patienten en god förståelse för hur inflammationen, den huvudsakliga orsaken till astma, utvecklas.

En NO-mätning tar bara ett par minuter att genomföra och ger omedelbara, repeterbara resultat.

Vetskapen om en patients NO-värde underlättar för läkaren:

...att diagnostisera astma

...mäta behandlingsföljsamhet och svar på behandling

...liksom att tidigt upptäcka om astman är på väg att förvärras.

Aerocrine har mångsidiga, användarvänliga produkter för att mäta NO.

Produkterna uppfyller vedertagna riktlinjer och är CE-märkta för klinisk rutinanvändning.

http://www.aerocrine.com/sv/Om-oss/Produkter/

Och specifikt från Aerocrines hemsida om produkten Niox Mino:

About NIOX MINO®

NIOX MINO® is the first point-of-care medical device for measuring fractional exhaled nitric oxide (FeNO), thus offering personalized asthma management.

It enables healthcare providers to obtain an accurate, quantitative measure of airway inflammation to more effectively diagnose and manage asthma.

http://www.niox.com/en/about-niox-mino/

Dvs genom att mäta folks kvävemonoxid-halt i utandningsluften underlättas behandlingen av astma.

//Edit: Bla ur Aerocrines årsredovisning för 2013:

när FeNO används vid behandlingen av patienter minskade

astmaanfallen med nästan 50 procent jämfört med kontrollgruppen.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/47/36/wkr0006.pdf

//

Hur går det då för Aerocrine ekonomiskt?

Bolagets ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2012: 39 miljoner kr

q2/2012: 37 miljoner kr

q3/2012: 35 miljoner kr

q4/2012: 36 miljoner kr

q1/2013: 34 miljoner kr (-14%)

q2/2013: 36 miljoner kr (-4%)

q3/2013: 31 miljoner kr (-11%)

q4/2013: 36 miljoner kr (-1%)

q1/2014: 35 miljoner kr (+4%)

q2/2014: 43 miljoner kr (+19%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter:

q1/2013: -10%

q2/2013: +1%

q3/2013: -10%

q4/2013: -1%

q1/2014: +1%

q2/2014: +15%

Nettoresultat:

q1/2012: -39 miljoner kr

q2/2012: -41 miljoner kr

q3/2012: -58 miljoner kr

q4/2012: -63 miljoner kr

q1/2013: -54 miljoner kr

q2/2013: -56 miljoner kr

q3/2013: -57 miljoner kr

q4/2013: -59 miljoner kr

q1/2014: -53 miljoner kr

q2/2014: -55 miljoner kr

Resultat per aktie:

q1/2012: -0,4 kr

q2/2012: -0,3 kr

q3/2012: -0,4 kr

q4/2012: -0,4 kr

q1/2013: -0,4 kr

q2/2013: -0,4 kr

q3/2013: -0,4 kr

q4/2013: -0,4 kr

q1/2014: -0,3 kr

q2/2014: -0,4 kr

Dvs:

...Vill man tolka det positivt så var det i alla fall en ganska god intäktsökning under det senaste kvartalet.

...Intäktsnivån var högre än alla tidigare kvartal under mätperioden (dvs from q1/2012).

...Men det kom efter flera kvartal av fallande intäkter.

...Och trots de stigande intäkter under q2/2014 bidrog inte det till att förbättra resultatet.

Tar man kvartalssiffrorna i årstakt hade Aerocrine följande nivåer under senast rapporterade 12 mån (dvs juli 2013-juni 2014):

...intäkter 144 miljoner kr (+3% från 140 miljoner kr under föreg 12 mån)

...nettoresultat -223 miljoner kr (något bättre än -231 miljoner kr under föreg 12 mån)

...resultat per aktie -1,5 kr (liten förbättring från -1,6 kr under föreg 12 mån)

Det finns ca 155 miljoner st utestående Aerocrine-aktier.

Dvs vid börskurs 4,78 kr är bolaget värt 741 miljoner kr på börsen.

Således nyckelfråga:

Vem vill betala 700-800 miljoner kr för ett bolag som har:

...intäkter på bara 140-150 miljoner kr per år?

...en förlust på en bra bit över 200 miljoner kr varje år?

Man kan även fråga sig vem som vill köpa Aerocrine-aktien för 4-5 kr per st om bolaget varje år visar en förlust på 1,50-1,60 kr.

Den höga förlusttakten reser även frågetecken för bolagets finansiering.

Dvs hur länge kan bolaget hålla på och fortsätta göra så stora förluster innan tex kapitaltillskott från aktieägarna måste erhållas?

Sådana kapitaltillskott brukar erhållas genom utförsäljning av nya aktier till aktieägarna, vilket i sin tur leder till utspädning av befintlig aktiestock.

Dvs ju fler aktier ett bolags värde fördelas på, desto lägre blir bolagets värde per aktie (förenklat och allt annat lika).

Tex under 2013 fick Aerocrine in 315 miljoner kr i nytt kapitaltillskott varav:

...91 miljoner kr från aktieägarna

...223 miljoner kr i räntebärande lån

Aerocrine har alltså ganska stora räntebärande lån vilket ökar aktiens risknivå.

Kapitaltillskottet från aktieägarna erhölls genom att 8-6 miljoner st nya Aerocrine-aktier såldes ut för 11 kr per st.

De investerarna kan inte vara särskilt glada nu då aktien står i 4-5 kr.

Aktieutförsäljningen gjorde att antalet Aerocrine-aktier ökade med 6% (från ca 146 miljoner st till ca 155 miljoner st).

Omvänt innebar utförsäljningen att den aktiestock som Aerocrine tidigare bestod av, endast motsvarade en ägarandel på 94-95% av Aerocrine efter utförsäljningen.

Och det var inte första gången nya Aerocrine-aktier såldes ut.

Så sent som 2012 såldes ca 29 miljoner st ut för 9 kr per st.

Samtidigt ökade antalet aktier med ca 13 miljoner st för att långivare omvandlat sina lån till Aerocrine till nya aktier för en avräkningskurs på 8,75 kr per st.

Innan dess såldes 35-36 miljoner st nya Aerocrine-aktier ut för 7 kr per st under hösten 2010.

Som jämförelse med de 315 miljoner kr Aerocrine fick in i kapitaltillskott under 2013 (genom lån och aktieutförsäljningar) hade bolaget bara kvar 182 miljoner kr i kassan per slutet av juni 2014.

Och med hänsyn till att det lånet som upptogs under 2013 var på 223 miljoner kr så har Aerocrine alltså redan nu ej en nettokassa (kassa minus räntebärande lån) utan en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 41 miljoner kr.

//Edit: Aerocrine verkar ej ange storleken på sitt räntebärande lån per slutet av q2/2014.

Per slutet av 2013 angavs det dock i årsredovisningen för 2013 till 216 miljoner kr: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/47/36/wkr0006.pdf

Siffran preciseras där som:

upplåning 228 miljoner kr

periodisering upplåningskostnader -12 miljoner kr


Summa 216 miljoner kr

Lånet uppges ha getts av bolagen Novo A/S och Orbimed Advisors LLC.

Lånet varar tom apr 2020 och har en ränta på 12,5% per år.

Det låter dyrt jämfört med att svenska statsobligationer med en löptid på fem år bara har en årsränta på 0,74%.

Och även jämfört med svenska statsobligationer med löptid tio år där årsräntan är 1,65%.

I det sammanhanget kan nämnas att Novo A/S (ett danskt bolag) är Aerocrines enskilt största aktieägare med en ägarandel på 25%.

Dvs utnyttjar Novo A/S sin stora ägarandel till att (genom ett dyrt lån från Novo A/S) pumpa Aerocrine på pengar på övriga aktieägares bekostnad?

Kapitaltillskott till Aerocrine de senaste åren:

2008: 87 miljoner kr (20,5 miljoner aktier såldes ut för 4,25 kr per st)

2010: 249 miljoner kr (35,5 miljoner aktier för 7 kr per st)

2012: 260 miljoner kr (29 miljoner aktier för 9 kr per st)

2012: 113 miljoner kr (genom att långivare bytte lån till 13 miljoner st aktier)

2013: 95 miljoner kr (9 miljoner aktier för 11 kr per st)

2013: 223 miljoner kr (genom ett nytt lån)


Summa:

...över 1 miljard kr erhållet i kapitaltillskott (jämfört med att hela Aerocrine nu är värt bara 700-800 miljoner kr på börsen och har under 200 miljoner kr kvar i kassan)

...106 miljoner st nya aktier utgivna (jämfört med nuvarande totalt ca 155 miljoner st utestående Aerocrine-aktier per slutet av q2/2014)

//

Och som nämnt visar bolaget en förlust på en bra bit över 200 miljoner kr varje år.

Hur ska detta sluta?

Intäkterna lär ju inte stiga så snabbt att bolagets blodflöde upphör innan nya kapitaltillskott behövs.

Och om de kapitaltillskotten åtminstone delvis kommer att erhållas från aktieägarna innebär det ytterligare utspädning av befintliga Aerocrine-aktier osv.

Vd för Aerocrine heter Scott Myers.

Så här sa han i bolagets q2/2014-resultatrapport (som kom 24 juli 2014):

...Stabilt finansiellt resultat

...fortsatt utveckling av den amerikanska försäljningsmodellen

...och starka signaler på övriga nyckelmarknader

//Min kommentar: Stabila resultat? Ja, stabilt höga förluster.

//

Vd forts:

I perioden uppnådde Aerocrine den högsta försäljningen för ett halvår samt för ett kvartal, både vad gäller total som klinisk försäljning.

Vårt arbete med att öka kostnadskontrollen har också bidragit till att säkerställa att vi balanserar vår investering i verksamheten.

I USA har vi fortsatt att utveckla vår försäljningsmodell för att öka produktiviteten och leva upp till våra tillväxtförväntningar på den amerikanska marknaden.

Implementeringen närmar sig nu slutet och vi ser positiva signaler i slutet av kvartalet (q2/2014).

Vi räknar med fortsatt tillväxt nu när våra säljare lärt sig mer om och blir allt mer intrimmade på de nya försäljnings-processerna och verktygen.

Under kvartalet har vi också sett en betydande ökning i försäljningen av antalet tester per enhet för de enheter som sålts inom ramen för utvärderingsprogrammet.

I slutet av kvartalet (q2/2014) har vi anställt sex nya säljare vilket gör att vår totala säljstyrka nu består av 25 säljare.

//Min kommentar: Dvs av den totala personalen på 116 pers består 25 pers av säljare. Avser det i USA eller totalt för hela Aerocrine?

Kommer de lyckas lyfta intäkterna från nuvarande nivå på 140-150 miljoner kr per år för att infria aktieägarnas höga förväntningar eftersom bolaget värderas till 700-800 miljoner kr trots lån på över 200 miljoner kr och att ytterligare aktieutspädningar lär komma framöver?

//

Vd forts:

De nya säljarna kommer att bearbeta

...dels områden där vi saknat täckning

...och dels nya områden där försäkringsbolagen förbättrat kostnadsersättningen.

Vår försäljning utanför USA visade en stark tillväxt.

Asien, och då främst Kina och Japan, fortsätter att prestera bra.

I Kina fokuserar våra distributörer på i huvudsak tre städer:

Peking

Shanghai

och Guangzhou

I Japan hade vi förväntat oss en avmattning eftersom de har gått in i ett nytt lokalt skatteår, men beställningarna har fortsatt vara på en stabil nivå.

Inom EU har vår affärsverksamhet visat en stadig tillväxt.

Vår affärsverksamhet Global Strategic Accounts (GSA), det vill säga den verksamhet där vi säljer till läkemedelsbolag och CRO:er (kliniska forskningsbolag) uppvisade ett starkt andra kvartal.

Baserat på de försäljningskontrakt vi har i vår pipeline förväntar vi oss ett starkare andra halvår 2014.

Det är dock viktigt att komma ihåg att försäljningen inom detta område varierar stort beroende på om våra kunder beslutar sig för att skjuta upp eller ställa in sina kliniska studier.

När det gäller kostnadsersättning och vår ställning på den amerikanska marknaden så bör den förbättras sedan Oxford/Pilgrim meddelade att de kommer att börja kostnadsersätta FeNO.

Dock är ersättningsnivån fortfarande inte fastställd.

//Min kommentar: Dvs en nyckelfråga för att få igång intäkterna i USA är väl att Aerocrine lyckas få de stora amerikanska vårdförsäkringsbolagen osv att ge ersättning för användning av Aerocrines produkter.

Ur Aerocrines årsredovisning för 2013:

Kostnadsersättning på USA-marknaden fortsatt stabil

Kostnadsersättningen för FeNO-testning, från privata försäkringsbolag

liksom från statliga program, inklusive Medicare och Medicaid, täcker fortsatt cirka 60% av alla försäkrade i USA.

//Min kommentar:

  • En negativ tolkning är alltså att trots att Aerocrine

...nu har hållit på i så många år

...och redan får kostnadstäckning från en stor del av det amerikanska vårdsystemet

så har intäkterna ej blivit större.

Det återstår alltså inte särskilt mycket potential av att få kostnadsersättning från kvarvarande del av USA-systemet.

  • En positiv tolkning är att det först är på senare tid som Aerocrine kommit upp i nuvarande kostnadsersättning vilket ger stor potential framöver.

//

Forts om USA-kostnadsersättningen för Aerocrine:

Medicare, som var först med att täcka 100% av sina försäkrade, har gjort detta ända sedan FeNO-testningen först blev tillgänglig i USA.

De statliga Medicaid-programmen ger nu täckning i 36 delstater samt District of Columbia, viktiga nya stater under 2013 inkluderar Texas,

Georgia och Virginia Medicaid.

Då den del av Medicaid som förvaltas av andra program fortsätter öka så bör även täckningen för FeNO fortsätta öka.

Det två största privata sjukförsäkringsbolagen i USA, United

Healthcare och Wellpoint, fortsatte ge kostnadsersättning för FeNO under 2013, precis som mer än hälften av alla BlueCross BlueShield-företagen

i USA.

BlueCross BlueShield är en sammanslutning av 38 separata sjukförsäkrings-organisationer och sjukförsäkringsbolag runt om i USA.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/47/36/wkr0006.pdf

//

Vd-ordet i Aerocrines q2/2014-resultatrapport fortsätter:

På den regulatoriska sidan fortsätter FDAs granskningsprocess av vår 510k-ansökan för NIOX VERO®, och vi förväntar oss att snart få veta om vi behöver komplettera med ytterligare information för att få ett godkännande.

Vi har också skickat in ansökan för godkännande av i Japan och vi planerar att även ansöka om godkännande i Kina så fort som NIOX MINO är återregistrerad.

Vi fortsätter att uppmuntras av de senaste resultaten, men vi är ännu inte nöjda och vi förväntar oss att se ytterligare förbättringar på den amerikanska marknaden framöver.

Våra resultat på övriga marknader är mycket glädjande.

Vi kommer att bygga vidare på det vi hittills har åstadkommit för att stötta vår amerikanska försäljningsverksamhet och att bygga en stark bas för var och en av våra nyckelmarknader världen över.

Tack för ert stöd och jag ser fram emot ett fortsatt förbättrat 2014 och därefter.

Scott Myers, VD Aerocrine

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/27/2F/D3/wkr0006.pdf

Under q2/2014 fördelade sig Aerocrine intäkter geografiskt enl följande:

EU, övriga världen 17 miljoner kr (Niox Mino, Niox Vero)

USA, övriga Nordamerika 10 miljoner kr (Niox Mino)

Asien, Stillahavsregionen 7 miljoner kr (Niox Mino)

Global strategisk försäljning 8 miljoner kr (Niox Mino)


Summa 41 miljoner kr

Asien, Stillahavsregionen +69%

EU, övriga världen +35%

Global strategisk försäljning +34%

USA, övriga Nordamerika -17%


Summa +21% (till 41 miljoner kr)

Lyfter man blicken har Aerocrine haft följande ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2008: 82 miljoner kr

2009: 99 miljoner kr (+20%)

2010: 85 miljoner kr (-14%)

2011: 93 miljoner kr (+10%)

2012: 147 miljoner kr (+57%)

2013: 136 miljoner kr (-7%)

2014 (första halvåret): 78 miljoner kr (+12%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter:

2010: -7%

2011: +18%

2012: +56%

2013: -5%

2014 (första halvåret): +8%

Nettoresultat:

2008: -129 miljoner kr

2009: -85 miljoner kr

2010: -86 miljoner kr

2011: -139 miljoner kr

2012: -202 miljoner kr

2013: -226 miljoner kr

2014 (första halvåret): -108 miljoner kr

Resultat per aktie:

2008: -2,8 kr

2009: -1,3 kr

2010: -1,2 kr

2011: -1,4 kr

2012: -1,6 kr

2013: -1,5 kr

2014 (första halvåret): -0,7 kr (oförändrat från h1 2013)

Likvida medel (per slutet av respektive period):

2013: 292 miljoner kr

2014 (första halvåret): 182 miljoner kr

Förändring av likvida medel per period:

2014 (första halvåret): -110 miljoner kr

Konkurrens

Aerocrine kommenterar sin konkurrens enl följande i årsredovisningen för 2013 (som är daterad 7 apr 2014):

KONKURRENS

Aerocrine är marknadsledande inom analys av utandad NO.

...Det finns andra bolag verksamma inom samma område

...och det kan starta nya bolag med större kapital och kompetens.

...Hårdare konkurrens kan emellertid även bidra positivt till att öka marknadsacceptansen för metoden med utandad NO

...samtidigt som det kan bidra till lägre priser och därmed försämrad marginal för Aerocrine.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/47/36/wkr0006.pdf

//Edit: Ett synsätt är att det inte är någon "rocket science" att ta fram apparater som mäter kvävemonoxid i utandningsluft (dvs att i princip vem som helst med lite kompetens och resurser kan göra det).

Ev kanske Aerocrine hittills är det enda (eller ett av få) bolag i världen som gjort det hittills, men tröskeln kan vara låg för andra bolag att hoppa på tåget.

//

I samma avsnitt nämns även hotet i form av ev andra konkurrerande metoder med samma syfte:

NYA METODER

Betydande resurser satsas idag på att finna nya metoder inom inflammationsdiagnostik.

Även om forskning inom Aerocrines tillämpningsområde pågått under ett flertal år och det byggts upp en avsevärd klinisk dokumentation

inom området, så kan det komma nya metoder som på sikt kan konkurrera med Bolagets metod för utandad NO.

Detta skulle kunna påverka Aerocrines verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Aerocrine har tydligen en del patent för att patentskydda sina produkter och sin teknologi.

Men ur bolagets årsredovisning för 2013 i avsnittet om risker:

PATENT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SAMT SKYDD AV DESSA

Aerocrine är beroende av möjligheten att registrera och bevara patent samt att skydda andra immateriella rättigheter och specifik kunskap.

Aerocrine söker kontinuerligt patent och varumärkesskydd för den metod och de produkter som Bolaget utvecklar.

Hittills har Aerocrine försvarat sin patentportfölj framgångsrikt.

Aerocrine följer sina konkurrenter noga och arbetar metodiskt med att förvalta de immateriella rättigheterna genom ett globalt samarbete med ledande patentexperter och patentbyråer i såväl USA som Europa.

Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar leder till godkända patent.

Det finns alltid en risk för att Aerocrines konkurrenter, med eller utan avsikt, gör intrång i Bolagets patent.

Om det bedöms erforderligt kommer Bolaget att skydda sina patent och andra immateriella rättigheter genom juridiska processer.

Det finns dock en risk att Aerocrine inte kan hävda sina rättigheter

fullt ut i en domstolsprocess.

Detta skulle kunna komma att ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Vidare utmärks den bransch som Aerocrine verkar inom av snabb teknisk utveckling.

Det finns därför alltid en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Aerocrines nuvarande och framtida

patent eller andra immateriella rättigheter.

Det kan inte uteslutas att Aerocrine oavsiktligt kan anses göra intrång i annans patent och/eller andra immateriella rättigheter.

Det kan inte heller uteslutas att Aerocrine dras in i domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda intrång i konkurrenters patent eller rättigheter.

Intrångstvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma och

tidskrävande, även om utgången av en sådan tvist är till Bolagets fördel, och kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Aerocrines verksamhet, resultat och finansiella ställning.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/47/36/wkr0006.pdf

//Tillägg 7 aug 2014

Strategiska vägar för Aerocrine

Aerocrines styrelse/ledning kan välja olika strategiska vägar för bolaget framöver:

1)

Att fortsätta gasa på

Dvs att fortsätta be om stora kapitaltillskott från aktieägare/långivare, och hoppas att vändningen kommer framöver (alltså att intäkterna tar fart så att kostnaderna täcks och bolaget förhoppningsvis börjar visa vinst någon gång).

Den vägen kommer att leda till fortsatt stor utspädning av nuvarande Aerocrine-aktier, och frågetecken för om vändningen någonsin kommer och i vilken takt.

2)

Att omgående lägga bolaget i malpåse och leta uppköpare

Dvs att omgående säga upp all personal och börja leta något stort, resursstarkt bolag i branschen som i bästa fall ser värde i Aerocrines produkter och verksamhet och tror sig kunna få fart på intäkterna.

Säg att uppsägningar och stoppad produktion kostar ca 80 miljoner kr i engångskostnader så att ca 100 miljoner kr kvarstår i kassan.

Men då finns fortfarande räntebärande lån på över 200 miljoner kvar.

Dvs en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på över 100 miljoner kr.

Säg att något stort bolag i bästa fall vill köpa verksamheten för 100-200 miljoner kr.

Det ger då aktieägarna ett nettovärde på i alla fall 0-100 miljoner kr för Aerocrine (bud på verksamheten 100-200 miljoner kr minus nettoskuld över 100 miljoner kr.

Det är ju inte mycket i relation till nuvarande börsvärde 700-800 miljoner kr vid börskurs 4-5 kr per aktie.

Men det kan ju i slutändan ändå visa sig vara det bästa alternativet för aktieägarna?

(Eller är det en alltför pessimistisk kalkyl?)

Aerocrine-vd:n Scott Myers kommentarer i bolagets årsredovisning för 2013 (som är daterad 7 apr 2014):

Många uppnådda mål men utmanande finansiella resultat

Aerocrine växte i USA under 2013 vilket var ett av våra huvudmål men

vår totala globala försäljning var oförändrad vilket inte var i linje med våra

förväntningar.

Bolaget passerade ett antal viktiga milstolpar och har fortsatt att utvecklas som affärsorganisation.

Vi är framgent fast beslutna att skapa ett växande och värdefullt företag.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/47/36/wkr0006.pdf

//Min kommentar: Som nämnt hade Aerocrine intäkter på 136 miljoner kr under helåret 2013 (vilket var -7% från 2012 och -5% exkl valutaeffekter).

Av intäkterna svarade försäljning av Niox Mino och Niox Vero för 130 miljoner kr (-7% från 2012).

Av det svarade i sin tur USA och övriga Nordamerika för 42 miljoner kr (+21% från 2012).

Men övriga delar av de totala intäkterna:

EU, resten av världen: 50 miljoner kr (-3%)

Asien, Stillahavsregionen: 10 miljoner kr (-43%)

Global strategisk försäljning: 27 miljoner kr (-24%)

Som jämförelse utvecklingen under första halvåret 2014:

Totala intäkter 78 miljoner kr (+12% från första halvåret 2013 varav +8% exkl valutaeffekter).

Härav uppgick försäljningen av Niox Mino och Niox Vero till 75 miljoner kr (+14%).

Och det fördelade sig enl följande:

EU, övriga världen: 31 miljoner kr (+15%)

USA, övriga Nordamerika: 18 miljoner kr (-15%)

Asien, övriga Stillahavsregionen: 13,3 miljoner kr (+125%)

Global strategisk försäljning: 12,6 miljoner kr (+7%)


Summa intäkter Niox Mino, Niox Vero: 75 miljoner kr (+14%)

Dvs:

...Den uppgång som nåddes för USA/övriga Nordamerika under 2013 blev inte uthållig, utan under första halvåret 2014 har intäkterna där fallit tillbaka igen med nästan lika mycket.

Vilket antklimax!

...Samtidigt har det kompenserats av att nedgången i övriga regioner under 2013 haft uppgångar under första halvåret 2014.

//

//Tillägg 21 aug 2014

Aerocrine har tydligen 1,5 miljarder kr i skattemässiga förlustavdrag: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2221558#msg15083903

Dvs förenklat uttryckt kan bolaget redovisa ett över tiden uppsamlat resultat (före skatt) på 1,5 miljarder kr innan normal skatt måste börja betalas.

(I och för sig är dock fördelen med skattemässiga förlustavdrag lägre nuförtiden då skattesatsen för bolag i tex Sverige sänkts till 22%.)

Enl Aerocrines q2/2014-resultatrapport (från 24 juli 2014):

I koncernen uppgick det beräknade skattemässiga underskottet per 31 december 2013 till 1 544,4 (1 315,3) MSEK varav 1 488,7 (1 256,9) MSEK avsåg moderbolaget.

Av underskotten saknar 1 495,8 (1 264,6) MSEK tidsbegränsning vad gäller möjligheten till kvittning mot framtida skattemässiga överskott.

Det skattemässiga värdet av underskottsavdragen har inte aktiverats.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/27/2F/D3/wkr0006.pdf

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Aerocrine-aktien vid börskurs 4,78 kr.

Det var aktiens kursnivå när blogginlägget skrevs under förmiddagen tors 7 aug 2014.

Immateriella tillgångar

Aerocrine har ev "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar.

Per slutet av q2/2014 var de bokförda till 25 miljoner kr motsvarande:

...8% av totala tillgångar

...21% av eget kapital

Det är relativt sett lägre nivåer än i många andra börsbolag.

Men det är ändå inte försumbara nivåer för Aerocrine, inte minst med tanke på bolagets ganska stora räntebärande lån.

Om Aerocrine fortsätter gå dåligt kan de immateriella tillgångarna behöva skrivas ned till noll kr vilket då leder till en resultateffekt på -25 miljoner kr vilket i sin tur urholkar det egna kapitalet med 25 miljoner kr.

I ett sådant läge kan långivarna tycka att Aerocrine måste få påfyllning av nytt kapital från aktieägarna för att bibehålla ett tillräckligt stort eget kapital som buffert mot framtida förluster och i förlängningen en ev konkurs.

Ett bolag är ju per definition konkursmässigt om det egna kapitalet urholkats helt och blir noll eller negativt.

Eget kapital är ju det bokförda värdet på tillgångarna minus det bokförda värdet på skulderna.

Och om ett bolag har större skulder än tillgångar är ju bolaget konkursmässigt och behöver omgående kapitaltillskott från aktieägarna för att inte gå omkull.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?