Post entry

Invänta billigare Aerocrine-kurs

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Astmadiagnostikbolaget Aerocrine har stor potential, men aktiekursen lär bli billigare innan den stora uppgången kommer.

Någon som vet vad som hände Aeorocrine 2009?

• I juli 2009 hade aktien en botten på nästan 3 kr.
• Därefter kraftig kursuppgång till nästan 18 kr i sept 2009.

• Sedan blev aktieinvesterarna besvikna och Aerocrine-aktien föll till en ny botten på 4,50 kr i slutet på 2010.
• Men de fick nytt hopp och kursen har nått toppar på 12 kr både i apr/maj 2011 och nu i feb 2012.

Därifrån har aktien fallit tillbaka något och ligger nu på 10,15 kr.

Aerocrine är värt drygt 1 miljard kr på börsen vid nuvarande kursnivå.

Bolaget går med förlust. 2010 blev resultatet -86 miljoner kr, och förlusttakten ökade 2011 till -139 miljoner kr.

Aerocrine hade en kassa på 150 miljoner kr i slutet av 2011, så verksamheten kan väl fortsätta ett tag till med nuvarande förlusttakt utan kapitaltillskott.

Enl Aerocrines q4-rapport:

"Styrelsen gör bedömningen att Bolagets kapital är tillräckligt för den kommande tolvmånaders perioden med nuvarande strategiska prioriteringar, förväntad försäljningsutveckling och aktivitetsnivå."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/6F/DA/wkr0001.pdf

Dock har Aerocrine räntebärande skulder (ett konvertibellån) på 106 miljoner kr, så bolagets nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) uppgick bara till 44 miljoner kr i slutet av 2011 enl q4-rapporten.

Aerocrines intäkter ökar i alla fall. 2010 uppgick de till 85 miljoner kr och ökade 2011 med 10% till 94 miljoner kr.

Intäkterna i q4/2011 blev de högsta någonsin för ett enskilt kvartal (29 miljoner kr).

Men det blev ändå storförlust i q4 (ett resultat efter skatt på -51 miljoner kr).

Hur kan det bli så stor förlust? Aerocrine hade 84 pers anställda i slutet av 2011.

Aerocrines huvudprodukt är inandningsinhalatorn Niox Mino som kan diagnosticera om man har astma. Det är viktigt för att ge rätt medicin i rätt dos.

Intressant videoklipp om varför det är viktigt att få rätt diagnos och hur Niox Mino används:

http://www.youtube.com/watch?v=RivaMuDJjV

Aerocrine har en rad patent som förhindrar konkurrenter att lansera kopior av Niox Mino. Under 2011 stärktes patentskyddet ytterligare enl Aerocrines q4-rapport:

"Konkurrentsituationen inom EU har förbättrats genom bolagets framgångsrika patentprocess gentemot Medisoft samt genom köpet av tillgångarna för FENO-mätning av den tyska konkurrenten FILT GmbH."

Aerocrines vd Scott Myers pratar i q4-rapporten om att läkarorganisationen ATS (American Thoracic Society) under 2011 förenklat uttryckt kom med rekommendation om att ersättning bör ges från de stora sjukförsäkringsbolagen i USA för att läkare använder Niox Mino för att diagnosticera om patienter har astma.

Aerocrine har fäst stor vikt vid rekommendationen och utökar nu sin säljorganisation i USA.

Vd Scott Myers verkar dock inte räkna med någon dramatisk ökning av Aerocrines intäkter framöver. "Vi är försiktigt optimistiska", skriver han i q4-rapporten.

Sammantagen reflektion

Är man långsiktig och ganska riskbenägen kan det vara läge att köpa Aerocrine-aktien nu vid nuvarande börskurs på drygt 10 kr.

Men är det inte risk för att genombrottet i USA dröjer och att Aerocrine måste be aktieinvesterare om kapitaltillskott framöver (pga Aerocrines stora kostnader) vilket kan pressa ner Aerocrine-aktien?

Vd Scott Myers skriver tex i q4-rapporten att det tar tid att övertyga sjukförsäkringsbolagen i USA om att de bör ge ersättningar för astmadiagnosticering med Niox Mino.

Så här skriver han i q4-rapporten (som är daterad i fredags, 24 feb 2012):

"Vi är försiktigt optimistiska avseende försäljningstillväxten då vi måste konvertera betalarna från negativa betalningspolicys till positiva eller övertyga dem om fördelarna med att ge ersättning för vårt test, oavsett vilket så tar det tid."

Dvs huvudscenariot är väl att Aerocrine kommer att behöva be aktieägare om kapitaltillskott typ i höst (hösten 2012), vilket då kan ge kursnedgång i aktien? I så fall kan det vara rätt läge att köpa Aerocrine-aktien hösten 2012 om börskursen då kanske faller ner till 5-7 kr i samband med att bolaget ber aktieinvesterare om kapitaltillskott.

Tex verkar Aerocrines vd Scott Myers själv inte äga en enda aktie i bolaget.

• Tidigare har Aerocrine fått kapitaltillskott hösten 2010 (totalt ca 360 miljoner kr varav ca 250 miljoner kr genom utgivning av nya Aerocrine-aktier för 7 kr st, samt utgivning av ett konvertibellån för drygt 110 miljoner kr). http://www.aerocrine.com/sv/Media/Pressreleaser/Pressitem/?releaseid=519723
• Våren 2007 fick Aerocrine in kapitaltillskott på 225 miljoner kr genom utgivning av nya Aericrine-aktier via nyemission: http://www.aerocrine.com/sv/Media/Pressreleaser/Pressitem/?releaseid=282033 Då låg Aerocrines börskurs så högt att bolaget kunde ta ut 25 kr för då nya Aerocrine-aktier som då såldes i den nyemissionen, jämfört med nuvarande börskurs ca 10 kr. (Aktieinvesterare som köpte de aktierna 2007 för 25 kr/st lär väl nu ha insett att bolagets utveckling tagit längre tid än väntat.)

Om de stora sjukförsäkringsbolagen i USA under 2012 börjar ge ersättning för Niox Mino-diagnostik och det leder till större intäktstillskott för Aerocrine, lär det givetvis motverka en ev kapitalbehovs-föranledd kursnedgång i Aerocrine-aktien. Tex framkom 10 feb 2012 att sjukförsäkringsprogrammet South Caroline Medicaid i USA börjar ge ersättning för Niox Mino, vilket såklart var positivt: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/3A/0B/wkr0001.pdf Men som nämnt verkar sjukförsäkringsbolagens acceptansprocess generellt vara seg enligt Myers.

Huvudägare, styrelse, vd

Positivt att Wallenbergarnas investmentbolag Investor är största aktieägare i Aerocrine med en ägarandel på 28%. Det sätter en stor kvalitetsstämpel på Aerocrine.

Positivt även att Thomas Eklund valdes till styrelseledamot i Aerocrine på en extra bolagsstämma i Aerocrine i nov 2011. Han är anställd på Investor och blir väl lite av Investors "torped" i Aerocrine-styrelsen (med uppgift att se till att Aerocrines utveckling är på rätt spår).

Som berörts i tidigare blogginlägg (från nov 2011) är Thomas Eklund en klippa och tex storägare i IT-bolaget Vitec, vilket bara det gör Vitec-aktien köpvärd: http://www.redeye.se/aktiebloggen/vitec/vitec-ta-rygg-på-insider I det blogginlägget ges mer info om Eklund.

Så här beskrivs Eklund på Aerocrines hemsida:

• Född 1967.
• Styrelseledamot sedan 2011.
• Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
• Thomas Eklund arbetar sedan 2002 på Investor Growth Capital Europe och är idag ansvarig för verksamheten i Stockholm.
• Han har tidigare bl.a. tio års erfarenhet från Corporate Finance på Handelsbanken med fokus på Life Science.
• VD för Investor Growth Capital AB. http://www.investorab.com/sv/InvestorGrowthCapital/default.htm
• Styrelseledamot i:
Biotage AB
Global Health Partner AB
Memira Holding AB
Neoventa Medical AB
Vårdapoteket i Norden AB

http://www.aerocrine.com/sv/Om-oss/Styrelse/

Eklund äger i varje fall 10 000 Aerocrine-aktier (värda ca 100 000 kr vid nuvarande börskurs 10,15 kr). Men ett aktieinnehav värt 100 000 kr är väl ganska lite för en miljonär som Eklund?

Aerocrine-vd:n Scott Myers bakgrund:

_"Scott Myers har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och som konsult. Detta inkluderar en bred erfarenhet från både USA och Europa inom:
• försäljning och marknadsföring
• affärsutveckling
• att skapa rätt marknadsförutsättningar för att lyckas med lanseringar och dylikt

Han kommer närmast från UCB, ett globalt verksamt biopharmaceutiskt företag som omsätter 3 miljarder Euro, där han var VP och hade det övergripande ansvaret för en europeisk regionen med 30 länder, över 600 anställda och en omsättning på 400 miljoner Euro.

Regionens bruttovinst har ökat väsentligt under Scotts ledning och han har även lett lanseringen av flera produkter, däribland Innovair för astma.

Scott har innan han kom till UCB haft flera seniora positioner inom Johnson&Johnson, inclusive chef för McNeil Specialty Products. Här ledde han en organisation med över 700 anställda och ansvarade för en läkemedelsportfölj med en omsättning på 800 miljoner dollar."_

http://www.aerocrine.com/sv/Om-oss/Ledningsgrupp/

Jättepotential på sikt

Intressant info i ett blogginlägg på Redeye från signaturen LaBull (daterat 30 jan 2012): http://www.redeye.se/aktiebloggen/aerocrine/aerocrine-mote-med-vd-27-januari

Där nämns bla följande (siffror omräknade från USA-dollar och euro med nuvarande dollarkurs 6,5481 kr och nuvarande eurokurs 8,8175 kr):

Marknadspotential:

• I världen görs astmarelaterade sjukhusbesök för 46 miljarder kr/år.
• Om man antar att ett astmadiagnostik-test (som med Niox Mino) kostar ca 13 kr uppgår den totala marknadspotentialen för sådana tester till:
18 miljarder kr/år i USA
14 miljarder kr/år i Europa
• Den globala intäktspotentialen för astmadiagnostik-tester i både vården och i hemmet kan beräknas till 131 miljarder kr/år.
• Det är högre än Aerocrines tidigare bedömningar av marknadspotentialen till 6-7 miljarder kr/år i vården och minst 6-7 miljarder kr/år i hemmet.

Sjukförsäkringsbolag i USA:

• Det finns 1500-1800 sjukförsäkringsbolag i USA.
• Aerocrines fokus ligger på att övertyga de största sjukförsäkringsbolagen i USA om att ge ersättning för Niox Mino. De största sjukförsäkringsbolagen i USA är följande:
United Health (33 miljoner anslutna personer av USA:s totalt 313 miljoner invånare)
Aetna (18 miljoner pers)
Humana (8 miljoner pers)

Enl LaBull har Aerocrines vd Scott Myers efter fyra månader (sedan sitt tillträde som Aerocrine-vd i sept 2011) fått två rätt stora sjukförsäkringsbolag i USA att godkänna Niox Mino-ersättningar.

Info från Aerocrines nyemissions-prospekt (daterat i sept 2010) inför nyemissionen 2010 (belopp omräknade från dollar och euro med nuvarande valutakurser):

Antalet astmatiker:

• Totalt finns det ca 300 miljoner astmatiker i världen.
• År 2025 bedöms antalet astmatiker ha ökat till 400-450 miljoner pers.

• I Sverige utgjorde antalet astmatiker 1-2% av befolkningen under 50- och 60-talen.
• Nu utgör antalet astmatiker ca 10% av den svenska befolkningen (dvs ca 900 000 pers).

Folk dör av astma:

• Antalet dödsfall i världen pga astma bedöms uppgå till 250 000 pers/år.
• I Sverige dog 143 pers pga astma år 2008.

Stora kostnader för astma:

• Totala kostnader för astma i Europa bedöms ha uppgått till 156 miljarder kr år 2003.
• Totala kostnader för astma i USA bedöms ha uppgått till 136 miljarder kr i USA 2010 (varav direkta kostnader 102 miljarder kr och indirekta kostnader 33 miljarder kr).

Aerocrine ansåg sig enl prospektet vara marknadsledande i världen på sitt område med en global marknadsandel på 85%.

http://www.aerocrine.com/Global/pdf/Aerocrine.se/Aerocrine_prospekt_2010.pdf

Aerocrine blir uppköpt?

En möjlighet är att Aerocrine-aktien blir uppköpt framöver. Ett sådant uppköp kanske tex kommer i samband med att bolaget behöver nytt kapitaltillskott tex hösten 2012, samtidigt som Aerocrines USA-försäljning då lär ha kommit igång bättre och utvecklingen kan vara på väg att lossna.

Ett sådant uppköp lär behöva ske till hög aktiekurs med Investor som Aerocrines största aktieägare, och Investor är alltid stenhårda att förhandla med för ev budgivare.

Intressant i sammanhanget att danska bolaget Novo A/S är tredje största aktieägare i Aerocrine med en ägarandel på 16% (per 30 sept 2011 enl Aerocrines hemsida: http://www.aerocrine.com/sv/Investor-relations/Aktieagarinformation/).

Dessutom är det Novo A/S som äger konvertibellånet på drygt 100 miljoner kr i Aerocrine (enl tidigare uppgifter, bla Aerocrines årsredovisning för 2010: http://www.aerocrine.com/Global/pdf/Aerocrine.se/2011/Aerocrine%20AR%202010%20del%202%20siffror.pdf). Novo A/S har rätt att byta konvertibellånet till Aerocrine-aktier för en avräkningskurs på 8,75 kr per Aerocrine-aktie. Den konverteringskursen understiger alltså Aerocrines nuvarande börskurs 10,15 kr, så Novo A/S lär så småningom byta konvertibellånet till Aerocrine-aktier vilket då ökar Novo A/S ägarandel i Aerocrine ytterligare.

Novo A/S http://www.novo.dk/ är bla huvudägare i de danska medicinska börsnoterade bolagen Novo Nordisk A/S och Novozymes A/S.

Kan Novo A/S ha intresse av att köpa hela Aerocrine? (Ev tillsammans med Investor?)

Man kan tänka sig uttalandena från Novo och Investor i samband med ett sådant uppköp (om de är budgivare): "Potentialen i Aerocrines verksamhet är stor, men samtidigt är verksamheten kapitalkrävande innan försäljningen kommer igång ordentligt vilket tar tid. Därför passar Aerocrine i detta skede bäst utanför börsen." etc etc.

Vad är astma?

"Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna. Symtomen beror oftast på en begränsning av luftflödet (luftvägsobstruktion) som är reversibel, antingen spontant eller efter behandlingar.

Obstruktionen beror på:
• sammandragning av luftrörens muskler
• svullnad
• ökad bildning av slem i luftrören"

http://sv.wikipedia.org/wiki/Astma

Aerocrines astmadiagnostik-utrustning Niox Mino mäter mängden kväveoxid i utandningsluften. Astmapatienter har en förhöjd nivå kväveoxid i sin utandingsluft.

Så här förklarar Aerocrine vitsen med att mäta kväveoxid-nivån i utandningsluften:

"Vetskapen om en patients NO-värde underlättar för läkaren att:
• diagnosticera astma
• mäta behandlingsföljsamhet och svar på behandling
• tidigt upptäcka om astman är på väg att förvärras"

http://www.aerocrine.com/sv/Om-oss/Produkter/

NO är den kemiska beteckningen för kväveoxid: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kväveoxid "Niox" (i produktnamnet Niox Mino) står väl för engelskans "nitrogen" och "oxygen" (dvs kväve och syre, vilket tillsammans blir kväveoxid).

Aerocrine är baserat i Solna precis norr om Stockholm.

- - -

Tillägg 28 feb 2012

Ny Aerocrine-analys av Redeye idag: http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2012/02/8066.pdf Där framgår bla att det redan är sjukförsäkringsbolag i USA med 36% av de sjukförsäkrade som ger ersättning för astmadiagnostik med Aerocrines metod.

Dock väntas Aerocrine visa fortsatt stora förluster de närmaste åren enl Redeye som räknar med följande ekonomiska utveckling enl analysen:

• Aerocrines intäkter på 93 miljoner kr 2011 väntas växa kraftigt till 229 miljoner kr år 2013.
• Resultatet efter skatt på ca -140 miljoner kr 2011 väntas bli i samma storleksordning 2012 för att sedan bli -99 miljoner kr 2013.
• Aerocrine har i dagsläget en nettokassa på 34 miljoner kr.

Det verkar stärka slutsatsen att Aerocrine kommer att behöva kapitaltillskott de närmaste åren. Så här skriver Redeye på sid 7 i sin analys:

"Det finns således ett kapitalbehov som under året behöver lösas. Att finna en partner som vill stå för en lansering av bolagets produkter mot primärvården kan vara ett sätt att lösa detta på. Ett annat är att genomföra en nyemission."

Redeye anser i sin analys att Aerocrine-aktien ändå är värd 11,50 kr jämfört med nuvarande börskurs 10,05 kr (slutkurs idag, tis 28 feb 2012).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?