Post entry

AstraZeneca, Aerocrine och Astma

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den senaste tiden har det gått tiktigt bra för Aerocrine. Bara den senaste månaden har aktien lyft de smått otroliga 136% varav 56% ökning den senaste veckan.

Det är främst tre anledningar till den kraftiga ökningen.

  1. Först och främst hade kursen fallit mycket under det tidiga skedet av året. Som lägst var den nere i 3,85 kr (nu 8,85 kr).
  2. Så plötsligt i slutet av juli kom nyheten att amerikanska försäkringsbolag skulle ta in utandat kväve (NO-mätning) som en obligatorisk kontroll för hälsa (för att analysera eventull astma/KOL). Vid tiden för detta talades det inte om någon specifik metod.
  3. Den 21/8 meddelar CareFirst BlueShield (ett av Amerikas största försäkringsbolag) att de har antagit en policy för märning av utandat NO I policyn finns en direkt referens till Aerocrines produkt NIOX.

Man räknar idag med att ungefär 8-10% av den Amerikanska befolkningen har någon form av astma och globalt så är detta ett sjukdomstillstånd som 300 miljoner människor lider av.
Att Aerocrines aktie blev en raket är inte svårt att förstå nu efteråt, men det intressanta är det som kommer efter.

När väl patienterna blivit diagnostiserade med en lungobstruktion så uppenbaras ett antal scenarios, varav tre är mer sannolika.

  1. Patienten inser att den är sjuk och påbörjar behandling (som oftast är livslång).
  2. Patienten inser att den är sjuk och påbörjar behandling på grund av att försäkringspremien blir lägre alt. det enda valet för att få ta en försäkringspremie.
  3. Patienten struntar i det hela, vilket i slutändan kommer att resultera i lägre livskvalité samt livslängd.

Hur kommer då AstraZeneca in i bilden?
Jo, dess astmaforskning har varit mycket framgångsrik vad gäller att behandla de symtom i form av trånga luftvägar som drabbar patienterna. Dagens forskning inriktar sig nu på att finna läkemedel som kan angripa och modifiera själva sjukdomsmekanismen.
Vad gäller läkemedel för behandling av astma är framförallt beta-2-stimulerare (beta-2-agonister) aktuella. Dock är det valigt med kortison, teofyllaminpreparat, antikolinergika, slemlösande medel, leukotrienantagonister och natriumkromoglikat.

Ett av AstraZenecas preparat som marknadsförts under namnet Symbicort har visat sig oerhört effektiv. Symbicort är en blandning av formoterol (lågtidsverkande beta-2-stimulerare) och budesonid (glukokortikoidsteroid), dvs. stoppar den akuta fasen och även inhiberar den sena fasen.
Endast Symbicort har en årlig försäljningsinkomst på ~4 miljarder dollar.

De senste veckorna har AstraZenecas aktie sakta dalat (den största sannolikheten är att börsen generellt gått uppåt och då går läkemedelsföretagen tvärt emot) och nu handlas den för 326 kr.
Detta är ett företag som borde ha ett börsvärde på ungefär 380 kr och därmed är aktien väldigt undervärderad och prisvärd!

Snart vänder börsen neråt och då kommer förmodligen läkemedel att ta fart uppåt igen. Med åtanke att AstraZeneca har en imponerande läkemedelsportfölj, stabil ekonomi, höga intäkter och bra försäljningssiffror är det högst troligt att aktien snart kommer att börja röra sig kraftigt uppåt igen.

Det kan vara försent att hoppa på Aerocrine-raketen, men vad gällande AstraZeneca så har resan knappt börjat. Min rekommendation är att köpa era AZ-biljetter nu, spänna fast säkerhetsbältet och hålla hårt i hatten för snart flyger den.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?