Post entry

Aerocrine : Settlar med Medisoft

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aerocrine meddelar på måndagsmorgonen att bolaget har settlat alla utestående patenttvister med belgiska konkurrenten Medisoft.

De senaste 3-4 åren har Aerocrine varit i patenttvister med amerikanska Apieron, tyska FILT och belgiska Medisoft. Under dessa år har Aerocrine spenderat uppskattningsvis 70-80 miljoner kronor på att försvara sina patent. Enbart under 2012 uppgick de juridiska kostnaderna till nästan 18 miljoner kronor. Tvisterna har förutom de ökade kostnaderna tidvis inneburit en belastning på organisationen. Efter dagens uppgörelse kan de juridiska kostnaderna minska framöver samtidigt som energin kan läggas på den pågående expansionen och marknadsföringen av FENO.

Uppgörelsen innebär att den sista konkurrenten nu är oskadliggjord. Apieron och FILT är redan uppköpta av Aerocrine. Medisoft har nu tillstånd att sälja sina produkter igen, men dels får Aerocrine en royalty, dels tror jag inte Aerocrine skulle träffa denna överenskommelse om man såg Medisoft som ett reellt hot. Aerocrines produkter har överlägsen funktionalitet och avståndet kommer drygas ut ytterligare när Aerocrine under 2013 lanserar det nya instrumentet, NIOX Vero, utvecklat i samarbete med Panasonic.

Det har naturligtvis varit tufft för ett bolag i Aerocrines situation att lägga så mycket pengar, tid och energi på att försvara sina patent, men om FENO blir så stort som jag och bolaget hoppas kommer alla vedermödor blekna i jämförelse med belöningen. Att Aerocrine har visat världen att bolaget är berett att försvara sina patent är viktigt för att avskräcka framtida ojuste konkurrens. Att bolagets patent har prövats i domstol och upprätthållits är extremt viktigt för en potentiell köpare av Aerocrine.

Men det är naturligtvis en framgång att denna period nu ligger bakom bolaget. Inte minst försvinner nu en risk som avskräcker många investerare. Således är dagens nyhet väldigt positiv ur många aspekter och kan leda till att aktien nu återvinner marknadens uppskattning. Kursmässigt har 2013 inletts med en besvikelse, pådrivet av en rädsla att Aerocrine ska tvingas till ytterligare en rabatterad företrädesemission. Men som bolaget själv har kommunicerat - intresset för att investera i Aerocrine är stort, inte minst bland amerikanska investerare. Bolaget har alla tänkbara möjligheter att stärka balansräkningen och det är långt ifrån givet att det sker i form av en företrädesemission, eller ens via aktier. De som funderar på att investera i Aerocrine men avvaktar pga denna osäkerhetssituation kan bli lika snopna som i fallet när Active Biotech nyligen genomförde en riktad nyemission till Investor på 45 kronor. En månad senare handlar aktien 50% högre och det har varit väldigt svårt att hitta några större volymer av aktier till salu.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?