Post entry

Aerocrine: Positiva datapunkter på lunch hos ABG

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag närvarade vid en lunchpresentation hos ABG i fredags. Flera positiva besked ger mig anledning att höja mina estimat.

  • Tonen runt strategic sales är mer positiv än på länge. Relationen med pharmabolagen beskrivs som "mer kommersiell". Aerocrine kommer anställa ytterligare säljare för detta segment, som enbart ska jobba mot de stora läkemedelsbolagen. Aerocrine är i dagsläget med i drygt 20 läkemedelsstudier. Det pågår dock runt 175 studier i nuläget, vilket visar den stora potentialen för detta affärsområde att växa. Vidare är lönsamheten för strategic sales är högre än för clinical sales. Jag har höjt mina prognoser för den strategiska försäljningen till cirka 30 miljoner 2013 och 40 miljoner 2014 (jämfört med 36 miljoner 2012).

  • Genentech gillar verkligen FENO och har bestämt att göra en ny studie för ett av sina astmaläkemedel. Bolaget kommer köpa minst 150 instrument för denna och ett okänt antal tester. Även Merck visar ett större intresse för FENO.

  • Nya riktlinjer väntas från Tyskland inom kort. Studier genomförs av tyska försäkringskassan. Aerocrine kommer träffa ERS, den europeiska motsvarigheten till ATS, i slutet av 2013 för att få riktlinjer på plats liknande de som finns i USA.

  • Trots att de två störsa amerikanska försäkringsbolagen UnitedHealth och Wellpoint betalar för FENO möter Aerocrine fortfarande motstånd från exempelvis Aetna, Cigna, Humana och HCSC. Bolaget gör "vissa framsteg" och det borde vara en tidsfråga innan reimbursement ökar från dagens 61% till över 70%, vilket är den nivå där försäljningen väntas lyfta på allvar. Scott drog återigen paralleller till marknaden för blodglukosmätning som tog tid att utecklas. När reimbursement steg till över 70% blev det en kraftig ketchupeffekt på försäljningen.

  • I England leder Aerocrine en studie som genomförs av den nationella sjukförsäkringsmyndigheten NICE. Ett positivt utfall förväntas till Q1 2014. I Frankrike väntas ett "consensus paper" från ledande läkare som förordar FENO.

  • Bolaget är optimistik beträffande utvecklingen i Kina, där försäljningen ska dubblas i år. Eftersom försäljningen i Q1 var i princip noll och Aerocrine enligt mina estimat sålde för minst 10 miljoner kronor 2012 bör regionen omsätta minst 20 miljoner kronor de kommande tre kvartalen. Detta är högre än jag tidigare räknat med och jag har höjt prognosen för APAC-regionen till 24 miljoner kronor 2013.

  • Pilotförsök pågår på tre apotek i USA. Apotekens motivering för att erbjuda FENO-mätning är att det stärker banden med läkarna och kunderna, får dem att stanna i butikerna längre, vilket leder till ökad försäljning av andra produkter. Walgreen har 7000 apotek. Det är nästan lika många som de 8000 specialist sites man bearbetar med sin säljkår så skalan på ett potentiellt avtal är gigantisk.

  • Kostnadseffektivitet är ett större fokus nu, vilket jag tolkar som att burn-rate har toppat. Jag har sänkt min prognos för rörelsekostnaderna med ett par miljoner kronor per kvartal till 80 miljoner kronor, strax över nivån från Q1

  • Bolaget har lanserat 1000-tests kit i USA och ser stor efterfrågan på dessa. Detta är ett gott tecken för utilization som jag har modellerat stigande från 350 i Q1 till 370 i slutet av 2013 och 400 för 2014. Med tanke på att sensorerna har en livslängd på 1 år kommer ökad försäljning av 1000-tests kit ge en mycket positiv effekt på utilization. Jag har i nuläget inte gjort några förändringar i antagandena för den amerikanska försäljningen.

Dock har jag höjt bruttomarginalen i min modell från 73% till 74% kommande år och långsiktigt till 75%. Detta eftersom cost of goods sold är detsamma oavsett hur många tester sensorn innehåller. Aerocrine nådde 75% redan i Q1 2013 så det känns inte för aggressivt anser jag.

Sammantaget leder detta till följande prognosförändingar:

2013

Försäljning från 164 till 175 miljoner kronor

Resultat från -220 till -207 miljoner kronor

2014

Försäljning från 308 till 335 miljoner kronor

Resultat från -135 till -96 miljoner kronor

2015

Försäljning från 483 till 518 miljoner kronor

Resultat från 0 till +35 miljoner kronor

Justeringarna får kraftigt genomslag även på min DCF-modell eftersom tillväxten 2017-2020 på runt 15% per år sker från en högre nivå. Värdet på aktien höjs från 16 kronor till 24, vilket visar hur känslig värderingen för Aerocrine är för små justeringar i de grundläggande antagandena.

Jag tror att Q2-rapporten som presenteras i juli kan bli en "relief" och att aktien kan börja klättra från dagens nedtryckta nivåer, nästan 10% under den nivå där bolaget så sent som i april hämtade 80 miljoner kronor.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?