Post entry

Aerocrine : Paradigmskifte

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Paradigmskifte: begrepp och teori som infördes av Thomas Kuhn som beteckning på ett byte av vetenskapliga tankemönster och förebilder.

ATS kom fram till att FENO innebär ett paradigmskifte för astmavården i september 2011. ACAAI och AAAAI följde efter i april. I oktobernumret av RT Magazine kommer man fram till samma slutsats.

På 5 sidor går man igenom vetenskapen, riktlinjerna från ATS mm. Mitt i artikeln sitter en helsidesannons från Aerocrine. Se länk i slutet av denna blogg. Mmmmmmmmmmm.

Fundamentalt har caset aldrig sett bättre ut. Vilket så klart delvis avspeglas i aktiekursen, som handlar 5% under ATH. Den kommande månaden blir högintressant av flera anledningar. Först rapporteras Q3-rapporten den 2 november, därefter ska VD återigen träffa investerare i intressanta sammanhang såsom Jeffries konferens i London och Piper Jaffrays dito i New York. Och i november månad gör Stockholmsbörsen sin datainsamling för att bestämma vilka bolag som ska byta lista.

Gränsen för midcap går vid 150 miljoner euro. Bolag som handlar över denna gräns i november två år i rad så flyttas upp. Om man handlar så mycket som 50% över denna gräns flyttas man upp direkt 1 januari. Med 144 miljoner aktier innebär detta att Aerocrine kommer byta lista 1 januari 2013 om aktiekursen handlar över 13,6 med nuvarande eurokurs.

Vad innebär då ett listbyte? Jag är osäker på om det finns fonder som benchmarkar börsens listindelning, men helt klart är att uppmärksamheten för Aerocrine lyfts en nivå. Det kommer göra att fler fonder vill positionera sig och att fler analytiker vill följa bolaget. Effekten av detta ska inte underskattas. Stora köpintressen kan driva upp värderingen av Aerocrine permanent. Särskilt som den fria floaten är förhållandevis begränsad i aktien.

Så till Q3. Det som skulle bli årets i särklass sämsta kvartal pga semestrar och kraftigt lägre försäljning till läkemedelsbolagen ser ut att bli ett bra kvartal tack vare avtalen med Stallergenes och Shanghai Pharma. Analytikerna ligger runt 30 miljoner kronor i försäljning men jag tror Aerocrine kan nå upp till minst 34-35 miljoner kronor. Det skulle innebära det fjärde raka kvartalet med kraftig tillväxt, i detta fall 50%. Kostnaderna är det svåra att beräkna men fler säljare innebär givetvis högre kostnader. Resultatet i Q3 kan hamna så lågt som minus 40-50 miljoner kronor. Det bör vara vid denna nivå som burn-rate bottnar för att sedan gradvis bli bättre kommande kvartal. På 6-8 kvartals sikt kan Aerocrine nå break-even.

Det har snart gått två år sedan jag först rekommenderade Aerocrine. Aktien är upp 200% sedan dess och caset har blivit väldigt mycket bättre. I princip alla de stora riskerna har försvunnit; riktlinjer, reimbursement, ägarbilden med många onaturliga ägare (till följd av private equityfondernas utdelning av Aerocrine aktier till Orkla, Alecta, Skandia, AP6 mfl), dåliga distributörer, juridiska tvister etc etc. På varje punkt har caset blivit säkrare och starkare.

Den risk som återstår är huvudsakligen executionrisk. Det gäller för Aerocrine att växa i rätt takt, inte för snabbt och inte för långsamt. Man måste driva adoptionen av FENO i sjukvården själv, vilket är den negativa sidan av myntet. Den positiva är att man har monopol. Och när Aerocrine väl har bevisat att läkarna vill ha produkten kommer köparna stå på rad. Det strategiska värdet av att äga i princip all ip inom FENO - "the Paradigm Shift in Diagnosis and Management of Asthma", är enormt.

Astma är en av världens störsa sjukdomar. Kostnaderna för astma är gigantiska. Enbart de direkta kostnaderna för astmavården i USA uppgår till 20 miljarder dollar per år, enbart i USA. Att inte Glaxo eller Merck eller Siemens eller någon annan om några år skulle vilja betala 5-10 miljarder kronor (35-70 kronor per aktie) för att få den position som Aerocrine har ser jag som uteslutet. Frågan är snarare vid vilken nivå ägarna vill sälja?

Jag är investerad för att sitta med till den dagen kommer och bryr mig egentligen inte vad som händer i det korta perspektivet. Vid minst tre tillfällen sedan jag började köpa aktien runt 5 kronor har kursen fallit tillbaka med 30%. För att på kort sikt hämta igen hela fallet och sätta nya highs. Jag ger sällan några prediktioner för aktiekursen på kort sikt men jag tror vi går igenom 15 kronorsnivån i höst, kanske redan i samband med Q3-rapporten för att sedan bryta ny terräng med siktet på 20 kronor under våren 2013, drivet av småbolagsfonder som ska in i aktien och ett starkt nyhetsflöde.

För att läsa artikeln i RT Magazine, klicka på länken nedan och sedan på "digital edition";

http://www.rtmagazine.com/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?