Post entry

Aerocrine: Momentum med reimbursement

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aerocrine meddelade idag att Medicaid i staten Mississippi ansluter sig till FENO-anhängarna. Därmed reimbursar Medicaid FENO i 29 stater. Jag bedömer att nyheten har marginell effekt på intäkterna på kort sikt. Klart viktigare är dock att Aerorine visar att bolaget har momentum i reimbursementprocessen, den "enda" återstående risken i caset.

Mäklarfirman ABG publicerade strax innan jul en 30-sidor lång rapport om Aerocrine och bolagets innovativa metod för diagnos och behandling av astma. Slutsatsen i rapporten är att Aerocrine är unikt i den skandinaviska Life Science-sektorn eftersom forskningsrisk saknas och metodens förträfflighet är väldokumenterad. Det står i stark kontrast till börsens flesta biotechbolag där 50% av börsvärdet kan raderas ut vid en misslyckad fas III-studie (jämför Diamyd och Active Biotech). Den risk som återstår i fallet med Aerocrine beror snarare på hur fort bolaget kan erhålla reimbursement från nationella sjuksystem och privata och offentliga sjukförsäkringsbolag. ABGs analytiker räknar med accelererande tillväxt med början i år och att Aerocrine omsätter 560 miljoner kronor 2015 med en vinst på 150 miljoner kronor. Med ett PE-tal på 20x och diskonterat till idag kommer analytikern fram till att Aerocrine är värd 18 kronor. ABG framhåller dock att marknaden är betydligt större än så. Om man antar 1 test per astmatiker i USA, EU, Japan är marknadspotentialen minst 5 miljarder kronor. Och Aerocrine har för tillfället mer eller mindre monopol på metoden.

Så vad betyder dagens nyhet för aktien? Om min bedömning är rätt, att intäkterna endast påverkas marginellt av att Medicare i ytterligare en stat reimbursar FENO, ska då aktien vara upp så kraftigt? Min åsikt är; "ja, definitivt". Värdering av bolag inom Life Science är helt och hållet beroende av vilka antaganden man gör om framtiden, eftersom i princip samtliga bolag i sektorn saknar omsättning och vinst. När börsen trodde att Active Biotechs laquinimod kunde generera 2 miljarder dollar i intäkter var börsvärdet 10 miljarder kronor, trots att produkten som bekant fortfarande hade en massa forskningsrisk...

Jag har tidigare argumenterat för att Aerocrine är en av få aktier på börsen som kan stiga mer än 1000%. Kalkylen ser ut som följer;

Anta att Aerocrine tar 20% av den marknad bolaget tror sig ha för FENO i framtiden (1 miljard dollar i klinik och 1 miljard i hemmet). Det ger 2,8 miljarder i omsättning. Anta 75% bruttomarginal (bolaget tror att marginalen kan nå 80% när volymerna stiger), vilket ger 2,1 miljarder i bruttovinst. Anta 600 miljoner kronor i kostnader (jämfört med dagens 200 miljoner kronor). Då blir rörelseresultatet 1,5 miljarder kronor. Bolaget har 1 miljard kronor i upparbetade skatteavdrag, men räkna på 30% schablonskatt så återstår 1 miljard kronor i nettovinst. Sätt PE 20x så blir börsvärdet 20 miljarder kronor, eller 150 kronor per aktie efter full utspädning.

Varje reimbursementbeslut ökar sannolikheten att den skyhöga potentialen kan realiseras och aktien bör därför ta ett kliv uppåt för varje bekräftande datapunkt. Rekommendationen kvarstår; Aerocrine är börsens i särklass bästa högriskcase.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?