Post entry

Aerocrine : Finansieringen löst

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aerocrine meddelar idag att man har löst sitt finansieringsbehov för en lång tid framöver via en obligationsemission på 35 miljoner dollar, samt en riktad nyemission på 15 miljoner dollar. Efter transaktionen kommer bolagets kassa uppgå till cirka en halv miljard kronor inräknat förlusten i Q1. Dessa pengar bör med marginal räcka tills bolaget når break-even, sannolikt 2015.

Detaljerna:

 • Amerikanska Orbimed och Novo lånar ut 35 miljoner dollar via en 7-årig obligation. Räntevillkoren är inte kända.

 • Orbimed köper även 2,1 miljoner aktier på 11 kronor.

 • Samtidigt med dessa kapitalanskaffningar gör bolaget en riktad emission av 6,9 miljoner aktier på 11 kronor till en liten grupp institutionella investerare för att sprida ägadet i bolaget.

Min reflektion:

Aktien har tyngts av finansieringsbehovet och är en av börsens sämsta performers på midcaplistan hittills i år med -17%. En handfull viktiga milstolpar har passerats såsom settlement med Medisoft, godkännande i Japan och Kanada, samt en del mindre reimbursementbeslut. Dessa milstolpar har inte haft någon kurspåverkan eftersom "alla" visste att bolaget behövde pengar.

Med finansieringsfrågan löst kommer fokus återigen hamna på bolagets tillväxtförutsättningar. Aerocrine uppskattar potentialen för FENO till flera miljarder dollar så bolaget har endast skrapat på ytan hittills. Lånet kommer visserligen kosta 5-7 miljoner kronor per kvartal i räntekostnader, men drygt hälften av denna kostnad uppvägs av lägre juridiska kostnader till följd av settlement med Medisoft.

Nuvarande burn-rate ligger på drygt 50 miljoner kronor per kvartal, givet nuvarande försäljning och kostnadsnivå. Kassan räcker således i 2,5 år med gällande burn-rate. Men intäkterna kommer fortsätta växa med 30-40% per år under kommande år, vilket i kombination med mer modesta kostnadsökningar kommer innebära en snabbt fallande burn-rate.

Om man vågar lita på att de stora amerikanska intresseorganisationerna inom lungsjukdomar såsom ATS, ACAAI och AAAAI har gjort en korrekt bedömning att FENO kommer transformera astmadiagnos så är Aerocrine väldigt intressant som en långsiktig investering. I mina ögon tickar Aerocrine alla boxar;

 • Starka ägare

 • Ytterst kompetent ledning

 • Starka finanser

 • Stark vetenskaplig grund. Metoden på väg in i guidelines

 • Hälsoekonomiska studier som stöder ett brett användande

 • Starka patent, har vunnit mot tre konkurrenter.

 • Massmarknadspotential

 • Attraktiv affärsmodell, s.k. razor-blade med 75% bruttomarginal på påfyllnadsdelen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?