Post entry

SOU 2015:23 - game changer för Advenica?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

När expertgruppen under ledning av generaldirektören Erik O. Wennerström i mars 2015 överlämnade sitt betänkande, SOU 2015:23, "Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten", till Inrikesminister Anders Ygeman, var cybersäkerhetsföretaget Advenica snabbt ute med offentliggörandet via Twitter.

I januari 2016 kommer SOU 2015:23 ligga till grund för en ny förordning kring myndigheters informationssäkerhet. Om man läser det 338 sidor långa betänkandet, så förstår man Advenicas jublande intresse av att cyberhoten mot det svenska samhället nu äntligen tas på största allvar.

Med sitt track record under 2015, men även under föregående år med stora kvantiteter sålda säkerhetslösningar till just svenska myndigheter, har Advenica goda möjligheter att fortsätta erhålla vittsyftande och långtgående affärsförbindelser med svenska myndigheter. Speciellt om intentionerna i SOU 2015:23 följs.

Den 26 maj i år erhöll Advenica en jätteorder på 56,5MSEK från en ej offentliggjord svensk myndighet rörande rikets säkerhet. Med denna och liknande affärer har Advenica redan etablerade kanaler in i myndighets-Sverige, både via upphandling och områdesexperter på kundsidan som känner till bolaget och kan bli dess inofficiella ambassadörer.

Att fortsätta erhålla beställningar från stat, kommun och landsting, synes alltså plötsligt ha underlättats av SOU 2015:23. Att kunna hänvisa till rikets säkerhet till potentiella nya kunder är dessutom något som kan bli ett trumfkort för bolaget, oavsett om det är i Sverige eller via någon av Advenicas återförsäljare i de över 40 länder där produkterna marknadsförs.

Nu riktar Advenica även in sig även mot den kommersiella marknaden, banker och andra finansiella institut, sjukvård, privata bolag etc. Så vad som om några år kommer vara huvudintäkt för bolaget är svårt att sia om redan idag. Klart är dock att här finns marknadsandelar att ta.

Att Kina, Ryssland, USA och en rad terrororganisationer står för stora delar av den upptrissade cyberagendan globalt, är det nog inte många som ifrågasätter. Men att mindre länder som Sverige skulle vara fredade mot cyberhot är en aningslös och naiv föreställning. Därför är det nu välkommet att expertgruppen bakom SOU gör en tydlig markering och en väg framåt.

I SOU 2015:23 framgår att den svenska cyberstrategin kommer att omfatta även landsting och kommuner, och sker upphandling av tjänster och produkter centralt så kan man i dessa frågor inte bara lättvindigt välja vilken leverantör som helst. Man måste välja den bästa. Därför är det kanske inte förvånande att när det gäller rikets säkerhet, så kunde den beställande myndigheten av Advenicas lösning inte invänta föreliggande SOU, utan implementeringen sker just i detta nu.

Världens största säkerhetsföretag McAfee genomförde i juni 2014 en kostnadskalkyl för globala cyberbrott och kom belysande nog fram till en summa som närmar sig 4900 miljarder kronor, årligen. En fullkomligt ofattbar summa långt överskridande värdet av t.ex. många läkemedel, om man vill göra referensen till den under senare år så haussade biotechmarknaden.

Här finns plats för flera spelare, och Advenica har alla chanser att positionera sig högt upp i näringskedjan givet sitt unika erbjudande. Dessutom: till skillnad från många förhoppningsbolag inom biotech tjänar Advenica redan pengar. Produkterna fungerar och försäljningen har precis tagit fart.

Som ett av endast fyra bolag i hela världen har Advenica erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU. Bolagets USA-patent "Three Domain Separation" med administrativ gateway och dedikerade, krypterade tunnlar för administrativ kommunikation möjliggör användarvänlig central administration utan risk för dataläckage.

Advenica gör med andra ord administratören av data ofarlig som intermediär, och risken för dataläckage på det sätt som skett med topphemliga dokument rörande t.ex. amerikanska krigsoperationer i Irak och Afghanistan, kan därför elimineras.

Vidare utgör sjukvårdens avancerade apparatur en hög risk då de kommunicerar med tillverkarna via nätet vid felsökning och uppdateringar av mjukvara. Advenicas lösningar gör att endast noga utvald information tillåts passera ut, till skillnad från idag då exempelvis patientdata och annan konfidentiell information kan stjälas.

I början på juni meddelades det att en amerikansk myndighet drabbats av en omfattande cyberattack där konfidentiella uppgifter rörande minst 4 miljoner statsanställda amerikaner stulits. Det kan röra sig om ett så högt antal som 80% av alla tidigare och nu anställda enligt CNN. Att amerikanska myndigheters cyberskydd inte är tillräckligt säkert menar nu till och med presidentadministrationen. Uttalandet nedan från Vita huset är talande:

"We need the United States Congress to come out of the Dark Ages and actually join us here in the 21st century to make sure that we have the kinds of defenses that are necessary to protect a modern computer system."

http://edition.cnn.com/2015/06/04/politics/federal-agency-hacked-personnel-management/

Att politisk konsensus dessutom kommer nås är - ovanligt nog - uppenbart när man läser följande passus från republikanen John Boehner, talmannen i USA:s representanthus när han antyder ett närmande till demokraterna:

"Cybersecurity – it’s one of the most serious threats that face us and I think we can find a way to do cybersecurity together."

http://m.speaker.gov/general/kilmeade-friends-boehner-makes-case-more-trade-more-jobs

Frågan är vem som ska leverera dessa säkra produkter. Att Advenica idag säljer stora kvantiteter till svenska försvaret är i vilket fall som helst en indikator på innovationshöjden i produktpipelinen. Om USA eller EU blir bolagets första stormarknad, eller Sverige blir det genom SOU 2015:23, återstår dock att se.

Advenicas bolagsvärde uppgår i dag till dryga 300 miljoner svenska kronor. Får Advenica konservativa 15% av det sannolika ordervärdet av en full implementering av SOU 2015:23, så kan man ändå konstatera att bolaget är fundamentalt felvärderat, oaktat den senaste tidens uppgång. En mer rimlig värdering borde i ljuset av allt ovanstående röra sig i häradet SOTP 140-175 kr riskjusterat och med ovan nämnda konservativa marknadsandel över de närmaste tre åren.

Lägg till detta världsmarknaden, och man kan fråga sig, inte om, utan när bolaget riskerar att köpas upp. Huvudägare i Advenica är familjen Lunde med 46,8%. Övriga storägare har inte ens en corner på 10% att opponera sig med, om ett sådant scenario skulle bli verklighet.

Det finns absolut inget som talar för cyberbrott och cyberkrigföring kommer bli ett mindre problem de kommande åren, snarare tvärtom. Vilken roll Advenica kommer spela blir därför spännande att följa.

Läs även:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/advenica/advenica-uppkopskandidat-med-globala-ambitioner

Bolagets webbplats: www.advenica.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?