Post entry

Cybersäkerhet - Advenica, en doldis med blockbusterpotential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Advenica har kommit att bli hovleverantör av state-of-the-art teknologi till samhällskritiska organisationer inom "rikets säkerhet". Nu talar alltmer för högre takt i myndigheternas anskaffning av cybersäkerhetsprodukter, och då ligger Advenica i pole position givet sina kontaktnät och orderhistorik.

Sveriges överbefälhavare målar 10/2 upp en minst sagt bekymrande omvärldskarta för Sverige, och i synnerhet de alltmer tilltagande ryska cyberattackerna mot landet (http://www.sydsvenskan.se/sverige/ob-varnar-for-rysslands-hybridkrig/).

Idag finns det ETT bolag som levererar lösningar till staten som adresserar detta mångfacetterade och delikata problem. Trots detta är de i princip okända, men återfinns likafullt på börsen och med ett väldigt lågt bolagsvärde efter ett ras från 31 till 19 kr sedan oktober 2015 föreligger nu ett ytterst fördelaktigt köpläge inför vårens statliga upphandlingar.

Det psykologiska försvaret har lagts i malpåse och vad gäller allt från offentlig förvaltning, sjukvård, känsliga personuppgifter, affärskritisk bolagsinformation, topphemliga försvarsfrågor, säkerhetspolisens kommunikation, energiförsörjning, datakommunikation mellan medborgare mm - är cybersäkerheten enormt eftersatt.

Det är väldigt talande att Advenica 4 mars 2016 retweetar nyheten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

"MSB nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, gäller från 4/4. https://t.co/kcxOP0dMar"

Detta berör Advenica på ett övertydligt sätt.

När alltfler politiker och försvaret själv signalerar om ett behov av ett paradigmskifte där cybersäkerhet bör sättas högst upp på agendan, ligger Advenica mycket bra till. Advenica är ett bolag som paradoxalt nog har allt att tjäna på en alltmer instabil omvärld eftersom hybridkrigföring som inkluderar rena cyberdivisioner har blivit vitala operativa beståndsdelar.

Och då behöver vi inte ens nämna privatmarknaden som Advenica har som uttalad strategi att ta andelar i under 2016.

Advenica är en global expert inom cybersäkerhet, vilket man sannerligen inte ensamma om. Men medan svenska konkurrenter främst säljer lösningar till privata bolag, har Advenica kommit att bli hovleverantör av state-of-the-art teknologi till samhällskritiska organisationer inom "rikets säkerhet". Till detta räknas förstås inte minst försvaret, den militära underrättelsetjänsten, polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under våren 2015 gjorde man en affär med en icke namngiven myndighet rörande rikets säkerhet på 55,6MSEK (http://bit.ly/1AxEN62). Att man inte fick namnge köparen vittnar om att det handlar om en organisation med högsta säkerhetsklassning.

Men bolagsvärdet speglar inte alltid det reella och sannerligen inte det potentiella värdet på ett bolag.

Att det finns en knappt överskådlig uppsida för Advenica råder det inget tvivel om. Man har redan etablerade kontaktvägar och en spikad säljorganisation rakt in till upphandlingsansvariga hos våra svenska myndigheter, och ett gott förhållande till FMV, Försvarets materielverk. Därtill jobbar man nära med experter inom militären.

Värt att nämna är också att Advenica som endast ett av fyra bolag i hela världen har erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU, vilket är ett fantastiskt gott betyg. De övriga bolagen är stora multinationella bolag, medan Advenica är ett litet bolag med ca 50 anställda.

Man har även erhållit ett mycket viktig patent i USA för en banbrytande teknik, vilket kan öppna upp för affärer på den kontinenten i ett läge då amerikanska myndigheter gång efter annan har sett miljontals affärskritiska och militära uppgifter stjälas i statsstyrda cyberattacker under 2015.

En brittisk statlig undersökning gjord av UK Cabinet office for cybersecurity beräknar värdet för IT-säkerhet enbart i Storbritannien till astronomiska SEK280 miljarder per år, och då räknades enbart företag inom mjukvara och datortjänster, finansiella tjänster, läkemedels- och bioteknikindustrin, samt elektroniska och elektriska leverantörer av utrustning in. Inte militären!

Detta alltså enbart i Storbritannien. Källa: Ur bolagets engelska company overview, http://bit.ly/1LIyuha

Världens största säkerhetsföretag McAfee genomförde i juni 2014 en kostnadskalkyl för globala cyberbrott och kom fram till en summa som närmar sig 4900 miljarder kronor, årligen. Detta torde ha ökat markant under 2015.

http://www.mcafee.com/ca/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf

Advenica har otvivelaktigt pole position nu, och frågan är hur länge till de kan vara värderat till låga 200MSEK.

Läs gärna mina övriga analyser kring Advenica: http://www.redeye.se/user/51087/blog

Bolagets webbplats: www.advenica.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?