Post entry

Advenica: Väldigt stark delårsrapport!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Idag släppte Advenica en stark delårsrapport. Bolaget gör vinst. Ökar omsättningen mot motsvarande kvartal 2014 mångdubbelt. Samt levererar ett stort antal lägesuppdateringar som visar att bolaget går enormt starkt framåt. I dagens cybersäkerhets hype. Med en exploderande marknad. Är detta mycket starkt.

Efter ha handlat med aktier under ca 10 år. Är det bland det bästa jag läst. Om den fina orderingången fortsätter samt intresset för Advenicas utmärkta teknik ökar. Vilket det står tydligt i delårsrapporten väntar en fantastisk tillväxt.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/07/23/advenica-delarsrapport-1-januari-30-juni-2015-nya-bestallningar-och-lyckad-produktlansering.html

"

ADVENICA

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015: Nya beställningar och lyckad produktlansering (Cision)

2015-07-23 08:45

1 april - 30 juni 2015 · Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 30,7 (6,8) MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet blev 12,8 (-5,7) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 (-4,7) MSEK. · Kassaflödet för andra kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -10,9 (-8,3) MSEK. · Resultatet efter skatt per aktie för andra kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,79 (-0,60) SEK. 1 januari - 30 juni 2015 · Omsättningen för perioden uppgick till 33,3 (25,7) MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 5,6 (-0,9) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (-1,1) MSEK. · Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -15,3 (-10,4) MSEK. · Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till 0,34 (-0,13) SEK. VD och koncernchef har ordet Nya beställningar och lyckad produktlansering. Försäljningen för andra kvartalet 2015 uppgick till 30 719 (6 784) TSEK vilket är en stor ökning jämfört med föregående år. Återigen påvisar det att Advenicas försäljning karakteriseras av ett fåtal större affärer med säsongsvariation. Vi arbetar aktivt med skapa jämnare intäktsflöden över tiden. Vi har mottagit ett flertal betydande order under andra kvartalet vilket stärker vår marknadsposition. Förutom att nya myndigheter i Sverige har valt att köpa lösningar från oss, har även andra nordiska myndigheter valt Advenica som leverantör av säkerhetslösningar. Advenica har under detta kvartal fått sin teknologi med Three Domain Separation patenterad i USA. Att vår patentansökan beviljats i USA visar på unik teknik jämfört med våra amerikanska konkurrenter och att vi har en teknisk höjd på våra lösningar som ger en stor kundnytta. Vår lansering av nya CDS -lösningar blev lyckad med ett stort antal deltagande partners. De tre nya produkterna har alla rönt väsentligt intresse. Efter lanseringen har Advenica erhållit en beställning av SecuriCDS DD 1000i. Behovet av att säkert utbyta information mellan system, applikationer och tillämpningar är stort. Denna typ av lösningar kan få en avgörande roll för våra kunder när det kommer till att förbättra arbetsflöden, hitta nya intäktsmöjligheter och att leva upp till regulatoriska krav. En viktig hörnsten framöver är etableringen av vår partnerstrategi. Vi måste påtagligt visa att vi kan leverera sälj- och teknisk utbildning så att våra partners framgångsrikt kan inkludera våra lösningar i sina erbjudanden. Intresset i samband med lanseringsmötet visar klart att vi är på rätt väg och att möjligheterna för oss att bygga vidare på dessa relationer är goda. VD Andreas Linde


Det som man bör notera när man läser VDs ord är USA. Lilla Advenica ska lansera sin unika teknik på världens största cybersäkerhets marknad. Patentet är redan klart.

Dessutom är VD väldigt tydlig att bolaget har något unikt jämfört med amerikanska konkurrenter!!!

http://www.marketresearchmedia.com/?p=206

"With a cumulative market valued at $65.5 billion (2015 – 2020), the U.S. Federal Cybersecurity market will grow steadily at about 6.2% CAGR.

http://www.business-sweden.se/PageFiles/20614/Fact%20Pack_Cybersecurity_USA.pdf

Analys från Bussiness Sweden om cybersäkerhetsmarknaden. Daterad april 2015.

Att man har stora variationer i orderingången är också under förbättring enligt VD.

Att bolaget röner väsentligt intresse för sina senaste unika tre produkter gör inte saker sämre.

Det råder stor uppköps/licens potential i Advenica. Speciellt nu när VD talar om USA med stort utropstecken.

Avslutningsvis bör man läsa denna omfattande analys. Om vad som kanske väntar framöver.

Advenica är bara på början av sin resa och det kommer gå uppåt! Ca 20 års Svensk spjutspetsforskning av Advenica i samarbete med Lunds Universitet och FRA kommer växa enormt!

https://klarsynthetsaktieblogg.wordpress.com/2015/04/22/trendryttare-under-radarn/

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?